Çanakkale Belediyesi Haşere ilacı satın alacak

Çanakkale Belediyesi Haşere ilacı satın alacak

Çanakkale Belediyesi Haşere ilacı satın alacak

hale Kayıt No

:

2019/403915

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

3 Kalem Mal Alımı. ( UÇKUN İLACI-1000 L, ERGİN KARASİNEK REZİDÜEL İNSEKTİSİT-20 L/KG, BS Larvasit-50 KG/L) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

17.09.2019 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı