Çanakkale Belediyesi'ne ait 'S' plakalar ihale ediliyor

Çanakkale Belediyesi'ne ait 'S' plakalar ihale ediliyor

Çanakkale Belediyesi'ne ait 'S' plakalar ihale ediliyor

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhalelere Nasıl Katılırım?

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

18.09.2019 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Çanakkale Belediyesi ihale salonu

İhale Usulü

:

2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü

:

Kiraya Verme

İLAN
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 


Belediyemize ait “S” plakalardan 17 S 0195- 17 S 0196- 17 S 0198- 17 S 0199- 17 S 0200- 17 S 0201- 17 S 0202 plakanın kişilere kullanım hakkı ihalesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Arttırma Usülü gereğince idari ve teknik şartname esasları dogrultusunda ihale edilecektir.

Belediye Encümeni 2886 sayılı yasanın 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İhale 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat 14.00 itibariyle Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Muhammen Bedel 160.000,00 TL + KDV olup, Geçici Teminat 4.800,00TL + KDV dir. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat ile birlikte VakıfBank Çanakkale Şubesine yatırılacaktır.

 

  • İhale dosya bedeli 2.000,00 TL dir. Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.