E-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.04.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan "Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’nda, e-Fatura ve e- Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu öngörülmüştü.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde “Taslaklar” bölümünde yer alan söz konusu Taslak metnin 2.2.1 numaralı bölümündeki “1.9.2019” tarihi “1.1.2020” olarak güncellemiş olup, Taslak’ta başkaca bir değişiklik yapılmamıştır.

Böylece, halen e-Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu, 1 Ocak 2020 tarihi olarak güncellenmiştir.

e-İrsaliye uygulamasına zorunlu geçiş tarihinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, e-İrsaliye için zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak korunmuştur.