güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Çan CHP Örgütünde Çanlar Kimin İçin Çalıyor ?
 
Ana Sayfa > Ulusal Haber

AZERBAYCAN TÜRK GÖNÜLLÜLERİ ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA
19 Ekim 2020
Faik Elekberov
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
    Türkiye'nin 1. Dünya savaşında katılımına en çok dikkat eden Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade olmuştur. Resulzade yazıyordu ki, 1. Dünya Savaşı'nda yer alan Türkiye düşmanlarına (Çarlık Rusyası ve b.) karşı mücadele verdiği bir zamanda (1914-1916 yılları) arazisinin doğu bölgesinde yaşayan Ermeni haydut çeteleri ağalarının himayesi ile TürkMüslüman nüfusa olmazın divan tutarak, Doğu Anadolu'da Ermenistan devleti oluşturmaya gayret göstermişlerdir. Türkiye hükümeti ise Ermenilerin bu ihanetine karşılık onların bu araziyi boşaltmasına gösteriş verdi.

   Özellikle, 1915 yılın nisanında Ermenilerin pek bir kısmı Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinden çıkarılmıştır. Bununla da, 1915 yılının Nisan ayında yaşanan tercih işlemini "Ermeni soykırımı" olarak kabul eden Ermeni daşnakları bu tarihten sonra her fırsatta Türkiye ve Azerbaycan Türklerine karşı inanılmaz cinayetlerini daha da artırmaya başlamışlardır.

297 Resulzade yazıyordu ki, Ermeniler Osmanlı'nın Balkanlarda ve Çanakkale'de yaptığı savaştan kullanarak Türklere arkadan darbe vurmaya çalışması tasadüfi olmamıştır. Öyle ki, Ermeniler Rusya'nın desteğiyle Türkiye'nin kriz durumundan yararlanarak Doğu Anadolu'da devlet yaratma rüyasına düşmüşlerdir.
     «İkbal" gazetesinde yayınlanan "Ermeni meselesinden biraz" makalesinde M.E. Resulzade yazıyordu ki, şimdi de Ermeniler Türkiye için belaya çevrilibler: «Nedir bu Ermeni meselesi? Bu her şeyden önce bir toprak meselesidir ...
      Hiçbir ilimizin orasına Ermenistan dedirtecek kadar nüfusun çoğunluğunu teşkil eden bir vilayet yoktur. Bu, Türkiye hakkında araştırmalar ile ünlü olan Avrupa yazarları tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir »1 . M.E. Resulzade yazıyordu ki, Ermenilerin iddia ettikleri gibi, Türkiye Ermenistan'ı diye bir kavram yoktur.
     Ona göre ne mantık, ne de politik anlamda böyle bir kavram hakkında konuşmak anlamsızdır. Sadece Ermenilerin ve diğer milletlerin de sakin olduğu birkaç vilayet var.
     O, 1914 Kasım'ında "İkbal" gazetesinde yayınlanan "Ermeni meselesi etrafında" makalesinde bir daha Doğu Anadolu'da Ermenilerin ve Rusların Türk-Müslüman ahaliye karşı yaptıkları zülmkarlıqlara işaret ederek yazıyordu ki, bunun arkasında öncelikle Çarlık Rusyası dayanır.
       Onun fikrince, Ermenilerin kendilerinin Türkiye'den ne istedikleri belli olmadığı bir dönemde çar Rusyasının onları TürkMüslüman ahaliye karşı zorakılıqlar etmeye sürüklemesi tesadüfi değildir.
     Çarlık Rusyası'nın amacı Hıristiyan Ermenileri bağımsızlık iddiası ile Osmanlıya karşı koymak ve onların eliyle Müslüman Türk halkı bu bölgeden temizlemek idi.
Bu tür çirkin siyasetin en acı örneği 1915 yılının Nisan-Mayıs aylarında Türkiye'nin Kars ve Ardahan bölgesinde Ermeni-Rus askeri birliklerinin Türk Müslüman ahaliye karşı yaptıkları katliamlardır.
   Öyle ki, 1915 yılında Enver Paşa'nın Doğu cephesinde – Sarıkamış çevresinde yenilgisinden sonra Rus-Ermeni birlikleri Türk-Müslüman ahaliye karşı apaçık soykırım gerçekleştirdiler.
       Bu bölgeden çok az sayıda Türk-Müslüman nüfusu Ermeni-Rus haydut takımlarından canlarını kurtararak Azerbaycan dahil Genceye, Bakü'ye yönelebilir bilmişdiler.
    Resulzade «Milli bir görev karşısında» makalesinde Müslüman Hayriye Cemiyeti'nin Karsdan kaybedenlere nüfusa yardm etmek çağrısına destek vermeyi her bir Azerbaycan türkünün milli borcu kabul ediyordu.
     O, yazıyordu: «Bu gibi tarihi pozisyonlarda milletdaşlarımı ben böyle ruhsuz ve hissiz bir halde hayal etmek istemem. Müslüman cemaeti, öncelikle de söylediğimiz gibi, savaş dolayısıyla öhdesine düşen yurtseverlik görevini parlak bir surette ifa eledi. Milliyetperverligine terettüb eden hizmeti şüphesiz o derecede parlak bir surette ifa etmelidir ».

  1915 yılının Mayıs ayında yayınlanan "Kardeş günü" makalesinde Resulzade yazıyordu ki, Kars ve Ardahanda düşmanların anlaşılmaz vehşetine uğrayan din ve kan kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı vardır:
     "Din ve kan kardeşlerimiz insanların anlaşılmaz vehşetine duçar olduktan sonra şimdi de doğanın amansız soğuklarına, rehimsiz hastalıklarına giriftar olup, ölümle cengleşmekdedirlər. Fakat "insan ölürken bile kardeş kucağında ölürse, kendisi için bir tesellidir". Bu sözü toplumu hayır yardımcılarına demişler, hem kimler demiş. O Ardahan ovasında, Kars dağlarında musibetlerin en böyügünə giriftar olan kardeşlerimiz. O belalı kardeşlerimiz demişler ".
      1916 yılının Ağustos ayında "Açık söz" gazetesinde yayınlanan "Türkiye'de Ermeniler" makalesinde ise Resulzade yazıyordu ki,
     Avrupa ve Rusya "Ermeni meselesi"ni ortaya atmadığı zamana kadar Ermeniler Osmanlı'da en üst düzeyde yaşamış, hatta Osmanlı'nın vezirleri bile olmuşlar: "Ermeniler Avrupalıların Türkiye ümuri-dahilesine karışmadıkları zamana kadar Türkiye'de rahatcasına yaşamış, daima İstanbul hükümetinin mazharı-iltifati olmuşlardır.
      Eski zamandan beri Ermeniler hükümet görevlerinde bulunub sultanların güvenini ve iltifatlarını dahil bulunmuşlardır. Osmanlı devletinin vezirliyinde bile bulunmuşlardır ". Resulzadeye göre, 1877 yılından beri Balkan milletlerine uyup da dış etkenler aracılığıyla özgür olmak isteyen Türkiye Ermenileri bununla da, İstanbul hükümetinin haklarında beslediği güveni itiribler.
     Özellikle, 1915 yılında Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan Ermeni isyanları ve bunun sonucu olarak Ermeniler tarafından Türk-Müslüman nüfusun soykırıma uğraması İstanbul hükümetini belirli kararlar, o cümleden Ermenilerin Osmanlı'nın bir topraklarından diğer bölgelere aktarılması kararını kabul etmeye zorlamıştır.
       Mehmet Emin Resulzade 1918-1920 yıllarda da Osmanlıyla daima ilişgiler kurmuş, tüm vasıtalar kullanarak Batının sömürgesi durumuna düşmüş Türkiyeye yardım etmeye çalışmıştır. "Azerbaycan Türkleri, Bakü'de kurulan Rus-Bolşevik ve Ermeni hakim olduğu Şaumyan tabeçiliyndəki güçler tarafından toplu katliamlara maruz kalmaya başlayınca, bir çok cephede savaşmak zorunda kalmasına rağmen, Osmanlı yönetimi Azerbaycan'a yardım etmeyi kararını verecek ve asker gönderecektir. Cephelerden asker sayısının azaltılması ve Anadolu'yu bir çok yerinden gönüllü asker toplmasıyla düzenlenen bu orduya, Kafkas İslam Ordusu adı verilecektir.
       Eserin konusu İstiklal Savaşı dönemindeki ilişkiler olduğundan bu hayatı önemli olayın üzerinde durmayacağıq. Ancak Azerbaycan tarihinde oynadığı rolün yanında, o dönemi inceleyen bazı tarihçilerin göre, Kafkasya Hareketi için asker gönderilmesinin Türkiye'nin diğer cəbhələrdəki askeri durumunun zayıflattığı,
çeşitli cephelerde maruz kalınan meğlubiyyetlerin temel nedenlerinden biri olduğu iddiası göz önüne alınırsa, 10 gösterilen fedakarlığın önemi daha da anlaşılacak ". 
  
       Aynı zamanda Türkiye ve Türk askeri kendisi ağır durumda olmasına rağmen, 1918 yılında Azerbaycan Türklerinin yardımına koşmuş, onu Rus-Ermeni askeri birliklerinin elinden kurtarmıştır.
      Ancak Türk askerimizin bu onurlu işi sadece Azerbaycan Türk halkının bedensel, maddi varlığının kurtuluşu değildi, bu hem de onun çiğnenen milli ahlak - namusunun, irzinin kurtuluşu olmuştu.
      1918 yılında Türk askeri görevini şerefle yerine getirip, objektif nedenlere geri döndükten sonra sapı özümüzden olan bazı «Bolşevik», «menşevik» (Samet Ağamalıoğlu, Eliheyder Garayev, Ruhulla Ahundov ve b.) Azerbaycanlı-lar onlara siyah yaxmağa çalışmışlar .
     Örneğin, meşevik S.Ağamalıoğlu diyordu ki, Türklerin zamanında konulan siyaset özgürlüğe, istiqalla aykırıdır, çünkü bu siyaset işçi ve köylüyü eziyor. Ancak parlamento kürsüsünden Azerbaycan tarihinde Anadolu Türk askerimizin layık olduğu onurlu tutumunu savunan Muhammed Emin Resulzade onlara cevap olarak bildirirdi ki, Türk askerini Azerbaycan'a «Müsavat» tek değil, sosialistlərlə bir yerde çağırmıştı: ««Müsavat» Türkleri çağırdı, çünkü burada Azerbaycan Türklerinin hayatı tehlikede idi.
        Bu konuda ozamankı Azerbaycan Milli Şurası müttefik idi. Bu bakış tasarlanmış sosyalistler pişman olsalar da, o gün bizimle beraber idiler. Ağamalıoğlu da Türkleri çağırmıştı.
       Ancak şimdi bundan imtina etseler de, biz kamali-cesaretle deyiriz: Türkleri çağırdık ve bununla da iftihar ediriz !. Çünkü Türkler gelmeseydi,
    Bakü'de gerçekleşen Mart olayının etkisi sadece Bakü'de kalmayıp, tüm Azerbaycan'ı istila edecekti, millet de genel qetle-katliama maruz kalacaktı ».9 Bu o demektir ki, Azerbaycan Türklerinin, ümumiilkdə tüm Azerbaycanlıların xilasına koşan Anadolu Türk eskerleri Azerbaycan'ı kendileri için, hiç tereddüt etmeden Vatan sanmış ve Vatan uğruna şehit olmuşlardır. Bunun aynısını Azerbaycan Türkleri Çanakkale'de yapmışlar.
     Azerbaycan Türk askeri de Anadolu Türkleri ile bir yerde Türkiye'yi işgal etmek isteyen dış güçlere karşı, Çanakkalede, Kars'ta, Erzurum'da birlikte savaşmış ve bir yerde de şehitlik zirvesine ucalmışlar.
     Çünkü Türkler için Türkiye, Azerbaycan, Türkistan (Orta Asya), Kerkük, Tebriz bir deyişle Turan tek vatandır, tek bayraktır, tek devlettir, tek kültürdür. Bunu, 20. yüzyılın büyük Türk devlet adamlarından Mustafa Kemal Atatürk "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kədrimizdir» olarak ifade etmiştir. Aynı zamanda, Atatürk beyan etmiştir ki, bir gün SSCB dağılacak ve ozaman Türkiye Türkleri dili bir, dini bir, soykökü bir olan Azerbaycan'daki Türk kardeşlerinin yanında olmaya hazır olmalıdırlar: «Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam atarak. Dil bir köprüdür. Inanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.
     Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını gözləməməliyiz.
   Bizim onlara yaklaşımımızda gerekir  Resulzade de Atatürk’e sevgi ve hürmetini daima ifade etmiştir.
     O, Atatürkle ilgili diyor ki: “Ne İngiliz himayesi, ne Amerika mandası altında değil, o kurtuluşu yalnız hakimiyeti milliyeye müstenid, bilakayduşart müstakil bir Türk devleti tesis etmekte görmüştü.
    Onun dileği : 'Ya ölüm, Ya istiklal' idi. Anadoluya o bu dilekle geçti, efsanevi İstiklal Harbini başaran baş kahraman, Çanakkale zaferi üzerine, Sakarya ve Dumlupınar gibi zafer taçlarıyla bezendi.
      Tarihin üç büyük imparatorluğunu dizleri altına alarak istedikleri gibi parçalayan galipler, bir avuç Anadolu mücahitleri karşısında ricate mecbur kaldılar! “Başındaki kumandanı kaçmadıkça, Türk neferi hiç bir zaman kaçmaz” diyen büyük kumandanın sözü doğru çıktı.
     Ölüm beratı sevr yırtıldı, istiklal vesikası “Lozan”? yazıldı.
     Atatürk, bir milletin halasını yalnız kendisindeki kuvvetten beklemiştir. Bu fikir, onun gençliğe hitabında bilhassa belirtilmiştir. Muazzam eserinin müdafaasını emanet ettiği Türk Gençliğine “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyen ATATÜRKün Türk köylüsü ile neferi hakkındaki
    samimi fikirleri, malumdur. Ona göre, “Memleketin yegane efendisi köylüdür!”, “Ne mutlu Türküm diyene!”, Bu en çok tekrarladığı bir şiardır” 
   1910-1918 yıllarında Osmanlı ordusuun bünyesinde öncelikle Balkan Savaşı'nda, daha sonra 1. Dünya savaşında bir asker gibi kulluk edenler Yusif Talıbzadə ve Ahmet Cevat olmuştur. «İslam birliği" ve Turan birliği inancı ile, Osmanlı'nın askeri olan Talıbzade bu ideyasının da şehidi olmuştur. Son olarak Türkistan'da «Basmaçılar» hareketine katılan Talıbzadə hakkında Türk dünyasının tanınmış düşünürlerinden Zeki Velidi Toğan «Xatirləri» eserinde ondan «Azerbaycanlı panislamist ve pantürkist» gibi bahsetmiştir: «Ahund Yusif Talıbzade Azerbaycan'ın fikir hayatında önemli yer alan düşünür ve yazardı. Onun Türkçe eserleri ve liberal görüşleri içeren kısa Kur'an tefsiri vardı ...
  O kelimenin tam anlamı ile bir panislamist ve pantürkist idi
Azerbaycan Türk aydını Ahmet Cavat Osmanlı'nın Balkan ve 1. Dünya savaşında düşmanlarına karşı verdiği savaşlarda doğrudan katılmıştır.
        1912 yılında Balkan Savaşı ile ilgili İstanbul'da kurulan "Kafkas gönüllü bölümü» saflarına katılan Cavat 1. Dünya savaşında Doğu cephesinde Rus-Ermeni askeri güçlerine karşı savaşan bir asker ve milli aydınımız olarak katıldı.
Aynı savaşlarla ilgili Cavatın onlarla şiirleri, yazıları var. Bu şiirler arasında Türkiye'nin 1. Dünya savaşına katılmasından sonra yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz" önemli bir yer tutmaktadır.
      1. Dünya savaşı döneminde (1914-1918) H. Z. Tağıyevin himayesi, Hüsrev Bey Sultanovun yönetimi altında faaliyet gösteren "Müslüman Hayriye Cemiyeti" nin başkan yardımcısı ve sekreteri olarak Türkiye'ye her türlü yardımların organizasyonunda doğrudan katılmıştır.
     O, 4 yıl boyunca Batum, Kars, Ardahan, Erzurum, Acariya ve başka bölgelerde ön cephe hattında olmuştur. O, 1915-1916 yıllarında «Açık söz» gazetesinde yayınlanan «Acar mektupları" nda 1. Dünya savaşında Türkiye'nin Doğu cephesindeki durumunu tüm yönleriyle ele almıştır .
    Cavad 1915'te Enver Paşa'nın Doğu cephesinde «Sarıkamış» da başarısız askeri operasyonundan sonra Rus-Ermeni askeri birliklerinin Kars, Ardahan ve Erzurum halkına karşı işlediği suçlardan sonra, yardıma ihtiyacı olanlara elinden gelen yardımı esirgememiştir.
     Cavat yurdundan yuvasından kaybedenlere Qarslı, Erzurumlu soydaşlarımıza, düşman tapdağı altında olan ellerimize adadığı «Herbzadelere» şiirinde yazıyordu: Baxdım o yerlərdə buludlar ağlar, Məzarlığa dönmüş bağçalar, bağlar, Maralsız qaldınız, a qarlı dağlar, Tutan olsa Sizdən maral sorağı.
    Görəcək ki, hər yer düşman yatağı!  Yeri gelmişken, belirtmeliyiz ki, Birinci Dünya Savaşında Osmanlının sıkıntılı günlerinde Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyevin himayesi altında faaliyet gösteren "Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti" nin Anadolu'ya çok önemli yardımlar düzenlediği bilinmektedir.
      Bu bakımdan aynı zamanda, Anadolu'da özellikle Ermeni zulümleri sonucu yetim kalan çocukları, kadınları, yaşlıları korumak için de faaliyet  gösteriyordu
ve bu amaçla "Kardeş yardımı" adlı oldukça geniş ve iyi organize edilmiş bir yardım seferberliği gerçekleşdirmişdi.
      Azerbaycan Türk aydınlarından Ömer Faik Nemanzade de 1. Dünya savaşı döneminde Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleye destek vermiştir. O, Osmanlının 1915 yılında Doğu cephesinde «Sarıkamış» da başarısız askeri operasyonundan sonra Rus-Ermeni askeri birliklerinin saldırısına uğramış Kars, Ardahan, Kağızman nüfusuna yardımın zorunluluğundan bahsetmiştir.
      Ömer Faik 1915 yılının Ocak ayında Bakü'de yayınlanan "İkbal" gazetesinde yazdığı "Savaş dolayısıyla Kafkasya Müslümanlarının düçar oldukları felaketi küçümsemeyiniz. Kars oblastında yüz veren mutsuzluğu Bakü'ye,
     Gence'ye kadar gelen 40-50 ev ile, Ahıska köylerine can atan birkaç yüz Müslüman azınlığı ile mukayese etmeyiniz.
       Felaket hayal ettiğinizden daha müthiş, hayal ede bildiğinizden daha dehşetlidir. Felaket ve sefalet Kars, Ardahan, Kağızman, Olti okruklarını tamamen tutmuştur. Oralarda yüz binlerce Müslüman cemaati yardıma muhtaç bir haldedir." 17 O, "Bir lokma ekmek», «Sınav" gibi makalelerinde de
    Anadolu Türkleri ile bir arada, dayanaşma halinde olmamızın zorunluluğundan yazıyordu. Ona göre, 1. Dünya savaşı bir kez daha gösterdi ki, bütün dünya milletleri gibi Anadolu ve Azerbaycan türklüyü bir sınav karşısındadır. Nemanzade yazıyordu ki, bi sınav çatışmayan birçok yönlermizle yanaşı, milli birliymizi ve beraberliğimizi gösteren belirtileri de ortaya koydu.
     O yazıyordu: "Eğer bugünkü sınav ile dersimizi derk edib geleceğimize hazırlana bilsek çektiğimiz afetler, hakaretlerde, acılar milletin istikbalına kurban olsun. Doğru, bugünkü halimize bakınca ister intelligent, gerekse ruhsal olsun, millet başçılarımızdan umutsuzam. Ama milletin, halkın geleceğine güvenim sonsuzdur. Eğer insanların başına hüluslu, hemiyyetli, sürekli, bilinçli militanlar keçseler az vakitte dirileceğine umutvaram».
     Türklüğü bir bütün şeklinde gören Nemanzade hesap ediyordu ki, milletine yardım insanın kendisine yardımdır. Bu anlamda Kars, Ardahan, Erzurum kaybedenlere yardım etmek her bir milletin ferdinin görevidir. Bu dönemde Azerbaycan'ın ölmez simalarından Cafer Cabbarlı da birçok eserlerinde, o cümleden "Edirne fethi" dramında Türkiye'nin düşmanlarına karşı verdiği milli mücadeleyi ifade etmiştir. 1. Dünya savaşında Türklük gururunu, şerefini şüulara aşılayan Azerbaycan Turançısı Hüseyin Cavid iyi anlıyordu ki, Osmanlı'nın çöküşü Türklüyün çöküşü demektir.  
      
      Yeri gelmişken, Azerbaycan Cümhhuriyyəti Sovyet Rusya tarafından işgal edildikten sonra Moskova'nın kontrolünde oluşturulan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkanı atanan Neriman Nerimanov da Kemal Atatürk'ün çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine kurmak istediği Türkiye Cumhuriyeti'ne birçok yardımlar yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşaya yazdığı bir mektupta: “Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para alınmasını temin etmenizi rica ederim” diyordu. Kazım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan hükümetine iletti. Bu istek, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti ile Ankara Hükümeti arasındaki ilk resmi temastı. Azerbaycandan Türkiyeye uzanan kardeş eli...
      1921 yılı içinde Nerimanovun şahsi emri ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mirza Davut Hüseyinov, kazanılan Birinci-İkinci İnönü Savaşları münasebetiyle çektiği telgrafta; “Kazanılan bu büyük zaferlerden dolayı Türk halkını Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adına kutluyoruz.”, diyor ve bu büyük zaferlerin şerefine; “Azerbaycan halkının yardım için 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern kerosin” gönderdiğini bildiriyordu.
  
    Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan devleti, TBMM hükümetine 62 sistern petrol gönderdi ve bundan sonra savaş bitinceye kadar aynı değerde petrol ve üç vagon dolusu kerosin göndermeyi taahhüt etti.
      Bu taahhüdün dışında 1922 yılında Batum yolu ile Azerbaycan dokuz bin tondan fazla kerosin ve 350 ton benzin gönderdi. Mustafa Kemal Paşa 1921 yılında Nerimanova bir mektup yazarak borç para talep etmişti.
     Bu mektubu 17 Mart 1921 günü büyükelçi Nerimanova ulaştırdı. Nerimanov, derhal 500 kg altın gönderdi. Bunun 200 kg'si devlet bütçesine, kalanı ise mühimmat ve silah için kullanıldı.
        Daha sonra Nerimanov Rusyadan aldığı 10 milyon altın rubleyi Ankaraya gönderdi. Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin durumunda belirgin bir düzelme oldu.
       23 Mart 1921de Azerbaycan hükümeti talep etmediği halde Türkiye?ye Azerbaycan halkının hediyesi olarak 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern yağ gönderdi.
     Nerimanov, Mustafa Kemal Paşanın yazdığı mektuba yazdığı cevabi mektubunda her gün kazanılan başarılarla Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığını, bu yüzden kahraman Türk halkını kutladığını yazıyor ve sonra ilave ediyordu; “Paşam, bizim Türk milletinde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin elinden tutar.
       Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz.''22 “Mustafa Kemal Paşa, 1921 yılında Azerbaycan Başkanı Nerimanova bir mektup göndererek borç para talebinde bulundu.
      Mektup 17 Mart 1921 tarihinde TBMM Bakü büyükelçisi olan Memduh Şevket Bey tarafından Nerimanova ulaştırıldı. Nerimanov Azerbaycan hükümeti içinde bazı bakanların karşı çıkmalarına rağmen, Mustafa Kemal Paşanın isteğine olumlu cevap verdi. Derhal hazırda bulunan 500 kilo altın Ankara'ya ulaştırıldı.
      TBMM Hükümeti bu altının 200 kilosunu devlet bütçesine ayırdı. Geriye kalanı ise, silah ve mühimmat alımı için kullanıldı. Daha sonra Azerbaycan Hükümeti tarafından Rusyadan alınan 10 milyon altın ruble, yine Nerimanov tarafından Ankaraya gönderildi.
      Nerimanov, 23 Mart 1921 tarihinde, Atatürk'e yazdığı cevap mektubunda, birbiri ardınca kazanılan savaşlar ile Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığının, bu yüzden bu başarıları kazanan
       TBMM Hükümetini, onun başkanını ve kahraman Türk ordusunu kutladığını bildirdikten sonra, “Paşam, Türk Milletinde bir anane vardır; kardeş kardeşe borç vermez, kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar. Biz kardeş halklarız, her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız, bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir? Diyordu”
           “Ayrıca Azerbaycan hükümetinin 2 Ekim 1922de Anadolu fakirlerine yardım teşkili ile uğraşacak özel bir komisyon kurması, aynı zamanda Azeri Türk basınında savaş halinde olan Türkiyeye mali ve silah yardımını hızlandırmakla
“Misak-ı Milli” ilkelerinin katiyetle desteklenmesi, o devir için çok önemliydi.
Anadolu Türklerinin geçirdiği sıkıntılı döneme kayıtsız kalmayarak,
Türkiye halkı ile ilgili haberlere sütunlarında sık sık yer veren, Baküde Latin harfleri ile yayın yapan “Yeni Yol” gazetesi, Azerbaycan halkına yaptığı bir çağrıda şöyle yazıyordu: “Mustafa Kemalin askerlerinin tek başlarına mücadele ettiği bir dönemde Anadoluda ki Türk kardeşlerimize yardım etmeli, iaşe toplamalı ve gerekirse gidip orada canımızı feda etmeliyiz””.Faik Elekberov'un bildirisi güncel gelişmeler Çanakkale-Azerbeycan Hattı bağlamında edit edilerek yayımlandı.


 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ulusal Haber Haberleri

Başlık Tarih
 
Meteoroloji: Soğuk ve yağışlı hava perşembe gününden itibaren19 Ocak 2021
Yunanistan Başpiskoposu İeronimostan Hakaret, Rum Patriği Bartholomeostan Tık Yok 18 Ocak 2021
Konut fiyatlarında 2017den bu yana Yüzde 60 Arttı18 Ocak 2021
FETÖye Yönelik Operasyonlarda 190 Gözaltı 13 Ocak 2021
Türkiyenin taşı toprağı altın11 Ocak 2021
CoronaVac aşıları dağıtım yapılmak üzere TIRlara yükleniyor11 Ocak 2021
Karadenizde hamsi avının kısmen durdurulması balığın fiyatını artırdı10 Ocak 2021
Ayçiçeği üretiminde Çanakkale İlk Yedide06 Ocak 2021
Mavi Vatan Düşmanlarına Yanıt!04 Ocak 2021
ABD Başkanı Bidenden, Patrike Yeni Yılın İlk mesajı03 Ocak 2021
Erdoğan, milyonlarca öğrencinin beklediği kararı açıkladı!28 Aralık 2020
Okullarda sınavlar iptal edildi25 Aralık 2020
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?24 Aralık 2020
Gökçeadalı Başpapaz , Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor24 Aralık 2020
Taylandlı gelin mutluluğu Çanakkale’de buldu05 Aralık 2020
Çanakkale Türkiye'de Kitap Okumada İlk Onda03 Aralık 2020
Adalet Bakanlığı'ndan flaş karar! HES kodu şartı getirildi03 Aralık 2020
HSK, FETÖ'cü 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti02 Aralık 2020
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı01 Aralık 2020
Büyük Uyuşturucu Operasyonu Çanakkale Dahil 45 Gözaltı 01 Aralık 2020
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme01 Aralık 2020
Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlamasını açıkladı30 Kasım 2020
Google Çanakkale Boğazı'nı Yunanca Karşılığı İle Değiştirdi 29 Kasım 2020
COVİD İlaçları için: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'doğru ilaç kullanımı' broşürü29 Kasım 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi28 Kasım 2020
Bakan Koca, Çanakkale'de yüzde 50 artış 25 Kasım 2020
Büyük Rüşvet Operasyonu Çanakkale Dahil 13 İlde 70 Gözaltı 24 Kasım 2020
Kargo Gemimize Saldıran Alman Gemi Komutanı Geçen sene Çanakkale'de idi.23 Kasım 2020
Bülent Turan’dan Arınç’a çağrı: Ben olsam istifa ederim22 Kasım 2020
İÇDAŞ 1 Milyar Dolar İhracata Imza Atıyor21 Kasım 2020
Türkiye'de ilk kez ilçe bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi hazırlandı:20 Kasım 2020
Çanakkale'de, Gelibolu'da,Cemaati Olmayan Metropolitler Ne İşe Yarar ?18 Kasım 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi18 Kasım 2020
Mısır Savaş Gemileri'ne Misilleme Dev Türk Bayrağı Toka Edildi17 Kasım 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı17 Kasım 2020
Yunanistan Çanakkale Boğazı Yerine Dardanel İsmini Kullanmıyoruz Diye Nota Vermiş 16 Kasım 2020
FETÖ ile Patrikane arasındaki gizli yazışma ortaya çıktı16 Kasım 2020
Mısır Savaş Gemilerinin Çanakkale Boğazı'nda Çektikleri Türk Bayrağı Boyutuna Tepki15 Kasım 2020
Görevden uzaklaştırılan FETÖ'cü hakim-savcılar belli oldu14 Kasım 2020
9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı13 Kasım 2020
Türkiye geneli Açık alanda sigara içmek yasaklandı11 Kasım 2020
Bütün İşyerleri 22.00'da Kapanacak03 Kasım 2020
Fransa'nın Lyon kentinde ki cinayet Gökçeada'ya kadar uzandı02 Kasım 2020
Gelibolu'ya gelen subaylardan Nikolay Rayevski'nin torunu: Kimse Beyaz Rusları kabul etmezken, bunu Türkler yaptı. 02 Kasım 2020
Son 20 Yılda ki Büyük Depremler Sıralamasında Çanakkale'de Var01 Kasım 2020
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz27 Ekim 2020
Çanakkale'de yüzde 50 oranında vaka artışı23 Ekim 2020
Yunan Gazetesi: ABD Çanakkale-İstanbul Boğazlar'ına alternatif rota oluşturacak22 Ekim 2020
FETÖ'nün Emniyet Mahrem İmamlarına Operasyon. Çanakkale Dahil Dokuz İl21 Ekim 2020
Türkiye'den Ege adaları hamlesi21 Ekim 2020
HSK’dan Fetö'cü 11 hakim ve savcıya ihraç...YETMEZ AMA EVET19 Ekim 2020
KKTC'de ki Çanakkale Mahallesi TOROS'un Emrine Uydu: Tatar'a Destek Verdi19 Ekim 2020
Amiral Özbey, "Kanadalı Maden Şirketleri Millileştirilmedir"19 Ekim 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan ek korona genelgesi18 Ekim 2020
AGD'den Azerbeycan'a Destek 17 Ekim 2020
Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüldü11 Ekim 2020
Türkiye'den Yunanistan'a Midilli-Lozan Uyarısı09 Ekim 2020
Kurbağa adam adayı eğitimi Çanakkale'de Yapılacak 07 Ekim 2020
Tüm etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi02 Ekim 2020
Hırvatistan Başkonsolosu'nun Çanakkale Ziyareti Sonrasında Skandal Twettler02 Ekim 2020
Evde içki yapmak yasaklandı01 Ekim 2020
81 ilde HES kodu olmayan toplu taşımaya binemeyecek!30 Eylül 2020
CHP Milletvekili Çelebi'den TTB'ne Sert Tepki,"Evlatlarımızın katili Öcalan’a özgürlük isteyen,Kumpas Davalarının Müdahili"28 Eylül 2020
Hrant Dink Karabağ için ne demişti ? VİDEOLU28 Eylül 2020
Kanser Ölümlerinde Çanakkale İlk 10'da27 Eylül 2020
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama26 Eylül 2020
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!26 Eylül 2020
Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Gökçeada ve Bozcaada'da Helenizme Destek Mesajı25 Eylül 2020
TR-705' Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu24 Eylül 2020
Türk Düşmanı Yunan Milletvekili, Dedeağaç ile Çanakkale limanları arasında sefer istedi24 Eylül 2020
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi24 Eylül 2020
Demokrat Gazetesi Haberleri Batı Trakya Türk Basınında...23 Eylül 2020
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var22 Eylül 2020
DEV-SOL'dan FETÖ'ye Uzanan Yol.Çanakkaleli Tamer Tabak'ın Yoldaşı ...21 Eylül 2020
Kaftancıoğlu'na tepki gösteren CHP'lileri disipline vermek isteyen kim çıktı?20 Eylül 2020
Gökçeada'da Açılan Rum Okulları, Batı Trakya'da Kapatılan Türk Okulları ....20 Eylül 2020
Çanakkaleli Baba-Kız Hukukçu Olan Çubuklu'ları Savunduğu Yavaş Kumpastan Beraat Etti18 Eylül 2020
FETÖ ÜNİVERSİTELERDE HORON TEPİYOR, YÖK TAVŞAN UYKUSUNDA HORLUYOR18 Eylül 2020
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na: Kimin haddine!17 Eylül 2020
FETÖ'cü Kaymakamlara Operasyon Sürüyor İki Vali Yardımcısı Açığa alındı 15 Eylül 2020
Türkiye genelinde yeni virüs yasakları15 Eylül 2020
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' demek zorunda kaldı!14 Eylül 2020
Atatürk Diyemeyen Kaftancıoğlu'na CHP'de Tepkiler Çığ Gibi13 Eylül 2020
İzolasyondan kaçana yurt şartı!11 Eylül 2020
FETÖ'nün Avukatlarına Operasyon, 60 Gözaltı 11 Eylül 2020
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de şehit oldu09 Eylül 2020
FETÖ hâlâ devletin can damarlarında!'09 Eylül 2020
Tüm ülkede meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak08 Eylül 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge08 Eylül 2020
FETÖ'den Açığa Alınan Mülkü Amirler...08 Eylül 2020
Erdoğan: Toplu taşımda ayakta yolcu alınması Yasaklandı07 Eylül 2020
Gökçeadalı Fener Rum Patriği Sınırları Zorluyor07 Eylül 2020
CHP'nin 97'nci yaşını kutlayacağı etkinlik Koronavirüs gerekçesiyle iptal edildi07 Eylül 2020
Vali'den 'kaymakam operasyonu' açıklaması: Pes doğrusu07 Eylül 2020
Listede 400 dolayında mülki idare amiri Var. MİT ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyonu..07 Eylül 2020
İki kayyum kaymakam FETÖ'den açığa alındı07 Eylül 2020
Kim bu FETÖ’nün solcuları...06 Eylül 2020
Sapık Tarikat Lideri Çanakkale'de de Örgütlenmiş 04 Eylül 2020
Yunan gemisi yiyeceksiz kaldı, balıkçılar yemek taşıdı04 Eylül 2020
Lavanta Üretiminde Çanakkale İlk Beşte03 Eylül 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 İl Valiliğine düğün genelgesi02 Eylül 2020
Çanakkale'de kazananlar belli, Halkbank sınav sonuçları açıklandı02 Eylül 2020
Türkiye'de Rum Okullarına Atanan Yeni Koordinatör Giritli01 Eylül 2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin 30 ilde operasyon başlatıldı01 Eylül 2020
Cihat Yaycı uyardı: Yunanistan'da hazırlık var!31 Ağustos 2020
MGM'den Çanakkale dahil 75 İlde Sarı Alarm30 Ağustos 2020
Yetki gemi komutanında: Vur emri verildi29 Ağustos 2020
Kale Grubu, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıları KTSM ile artırarak devam ettiriyor25 Ağustos 2020
Giresun'daki Sel Felaketinde İYİ Parti Eceabat Yöneticisinin Oğlu Uzman Çavuş Şehit Oldu23 Ağustos 2020
Çanakkaleli Gazi Üniversitesi'nin Eski Rektörü Ataması Olmayınca, Sosyal Medyada ....19 Ağustos 2020
Büyük FETÖ Operasyonu 18 Ağustos 2020
Trump-Fener Rum Patrikhanesi görüşmesinin gizli ayrıntıları17 Ağustos 2020
CHP'de 'Abdullah Gül' krizi17 Ağustos 2020
OPET BRAVO’NUN YARI DÖNEM ŞAMPİYONLARINA PLAKET17 Ağustos 2020
İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk16 Ağustos 2020
Mustafa Sarıgül de parti kuruyor!16 Ağustos 2020
Gelibolu Metropoliti; Sürmene Manastırı'nda ki Ayini Yönetti 15 Ağustos 2020
Kazdağları’ndaki ormanlık alana giriş ve çıkışlar yasaklandı15 Ağustos 2020
Kazdağlarında orman yangını15 Ağustos 2020
Haberi Gülmeden Okuyun.Midilli'de Yunan Denizaltısı Karaya Oturdu 09 Ağustos 2020
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine önemli yazı: Yeni düzenleme geldi!09 Ağustos 2020
Lübnan'da ki Patlamayı Yapan Gemi 7 Yıl Önce Çanakkale'den Çıkış Yapmış08 Ağustos 2020
Zekai Aksakallı'yı kaçırmaya çalışan darbeci albay mahkemede tehditler savurdu07 Ağustos 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere orman yangınları genelgesi07 Ağustos 2020
CHP Parti Meclisi toplanıyor07 Ağustos 2020
FETÖ Mağduru Amiral , İstihbaratın Başına Getirildi 05 Ağustos 2020
Moskova Patrikhanesi, Bartholomeos'a Yüklendi,'Tanrı Onu Cezalandırdı'05 Ağustos 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Covid-19 tedbirleri' ek genelgesi04 Ağustos 2020
CHP kurultayı sonrası fatura ağırlaşıyor! Vaka sayısı 78’e yükseldi04 Ağustos 2020
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan hastane binası, kent müzesine dönüştürülüyor02 Ağustos 2020
73 Baro Başkanından Ortak Açıklama01 Ağustos 2020
İlginç Ziyaret, Patrik, ABD Konsolosu, Kapalı Ruhban Okulu ve Heybeliada30 Temmuz 2020
Kurban Bayramı'nda sıcaklara dikkat! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor...30 Temmuz 2020
CHP PM'ye BYKP'den girenler ve YDK üyeleri de kesinleşti29 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'nda 8 İsim Yerini Koruyor.29 Temmuz 2020
İşte CHP kulislerinde MYK için konuşulan isimler.Muharrem Erkek'in Yeni Görevi? 28 Temmuz 2020
Çanakkale'de otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı27 Temmuz 2020
CHP Delegasyonu Tanrıkulunu Çizdi. Listedışı Bıraktı27 Temmuz 2020
Muharrem Erkek, Yeniden CHP PM'de ....27 Temmuz 2020
Çanakkale'de ki Bazı CHP'lilere Kötü Haber. CHP YDK Seçim Sonuçları 27 Temmuz 2020
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anahtar Listesinde İki Çanakkaleli 26 Temmuz 2020
CHP kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçiliyor... İşte adaylar26 Temmuz 2020
CHP kurultayında başvuru yapan kişi sayısı açıklandı26 Temmuz 2020
Ulusalcılar CHP PM İçin Anahtar Liste Çıkardı26 Temmuz 2020
CHP PM ve YDK Üyesi Adayık Başvuruları Bitti 26 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’ belli oldu!26 Temmuz 2020
CHP PM ve CHP YDK adayı olacaklar dikkat! İmza veren kurultay delegelerin...25 Temmuz 2020
Kılıçdaroğlu Rekor Oy İle Genel Başkan25 Temmuz 2020
CHP Heyeti Erkek Öncülüğünde Anıtkabir de25 Temmuz 2020
Patrik Haberimiz Batı Trakya Türk Basınında Yer Buldu21 Temmuz 2020
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor18 Temmuz 2020
CHP'de liste belli oldu18 Temmuz 2020
FETÖ'cü Bir Savcı İhraç Edildi. Yetmez Ama Evet !!!17 Temmuz 2020
FETÖ'cü 26 hakim ve Savcı Görevlerinden Uzaklaştırıldı. FETÖMETRE'ye Takıldılar10 Temmuz 2020
Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi. Müşteri ile Konuşmak Yasaklandı10 Temmuz 2020
Malkara-Çanakkale kara yoluna 40 metre genişliğinde ekolojik üst geçit10 Temmuz 2020
Amiral Cihat Yaycı İstifadan Sonra İlk Kez Konuştu...09 Temmuz 2020
Adana merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu. Çanakkale'de Gözaltı07 Temmuz 2020
Ankara Merkezli Suç Örgütü Operasyonu Çanakkale'de Gözaltı 07 Temmuz 2020
2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Açıklama07 Temmuz 2020
Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüste 39.5 Ateşli Yolcu Alarm02 Temmuz 2020
Konaklama tesislerine 'sertifika' zorunluluğu02 Temmuz 2020
Gaziantep Çanakkale uçak seferleri başlıyor 01 Temmuz 2020
Sarma Sigara Yasağı Başladı01 Temmuz 2020
Flaş... Flaş... AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu koronaya yakalandı30 Haziran 2020
Prof.Dr. Karaayvaz'ın Söyleyipte Yaptıramadığı Uygulamayı, AÜ Tıp Fakültesi Yaşama Geçirdi30 Haziran 2020
Sarma sigara satışı yasaklandı mı?27 Haziran 2020
FETÖ'ye Operasyonlar Sürüyor. 18 ilde ‘kripto’ operasyonu 26 Haziran 2020
Zekeriya Öz’e “Utanmadan geziyorsun” dayağı26 Haziran 2020
Kripto FETÖ'cülerin Yeni Sendikası21 Haziran 2020
Genelkurmay İstihbarat başkanının emir subayı FETÖ'cü çıktı20 Haziran 2020
Lokanta , Kafe , Restorant ve Konaklama Tesisleri Haftada İki Kez Denetlenecek18 Haziran 2020
Çanakkale Köprüsü'nün Demirlerini Üreten Firmada İşçiler Yemekten Zehirlendi18 Haziran 2020
Sınav saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı!18 Haziran 2020
Yargıtay’dan 15 Temmuz kararı 18 Haziran 2020
Kripto FETÖ'cüler Sendika Değiştiriyor17 Haziran 2020
Gökçeada'da Covid 19 Sorumlu Dimitrios Yorgio, Batı Trakya'da İse Türklere Baskılar Hız Kesmiyor17 Haziran 2020
Çanakkale Merkezli FETÖ Operasyonunda 6 Muazzaf Astsubay Gözaltında16 Haziran 2020
Nikah ve düğün salonlarında alınması gereken önlemler güncellendi16 Haziran 2020
İstanbul'un yeni emniyet müdürü 'Zafer Aktaş Çanakkaleli 16 Haziran 2020
Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan aşı mesajı: Kahramanlarım başardılar…16 Haziran 2020
İŞKUR 'dan Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Destekler 15 Haziran 2020
CHP Genel Merkezi’nde koronavirüs paniği13 Haziran 2020
Lokanta ve kafelerin kapanış saatlerinde düzenleme09 Haziran 2020
OGM Çanakkale Dahil 122 Personel Alacak09 Haziran 2020
Çanakkale'den Alanya'ya kadar dünyanın en uzun ‘Antik Rota Bisiklet Yolu’08 Haziran 2020
Çanakkale Dahil 13 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı08 Haziran 2020
Alternatif baro’yu TESEV’ciler önermiş07 Haziran 2020
FETÖ operasyonu: 31 gözaltı05 Haziran 2020
Kredi fırsatçıları sahnede… Bir gecede yüzde 30 zamlandı!04 Haziran 2020
'Korgeneral Zekai Aksakallı FETÖ'cülerin Hedefinde '02 Haziran 2020
DENİZ PATLICANI AVCILIĞI SONA ERDİ02 Haziran 2020
1 Haziran Genelgesi Yayımlandı 30 Mayıs 2020
1 Haziran'da Açılacak Kreşlerde ki Kurallar30 Mayıs 2020
Türkiye’den Girit’in güneyindeki 4 bölgede ‘Navtex’ ilanı30 Mayıs 2020
FETÖ'cü kriptolar hala en kritik yerdeler29 Mayıs 2020
Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Sivri'nin emir subayı Binbaşı'ya FETÖ Gözaltısı28 Mayıs 2020
3 Haziran'dan sonra seyahat yasağı bitiyor! Yeni normal nasıl olacak?27 Mayıs 2020
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı26 Mayıs 2020
Cumhurbaşkanlığından Cihat Yaycı açıklaması23 Mayıs 2020
Esnek Çalışma İptal. 27 Mayıs'ta tam zamanlı mesai 23 Mayıs 2020
Yaycı Amiral'in Yerine Kumpas Mağduru Amiral Bağcıoğlu22 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge20 Mayıs 2020
İçişleri bakanlığı 4 günlük sokak kısıtlamasıyla ilgili detayları açıkladı19 Mayıs 2020
Avukatlar ayağa kalktı... TBB ve 80 ilin barosundan ortak açıklama19 Mayıs 2020
Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. Pruvanız NETA Olsun Amiralim18 Mayıs 2020
FETÖ Hapishanelerinde Yatmış AMİRALLER Görev Başında18 Mayıs 2020
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?18 Mayıs 2020
İki ay sonra sokağa çıktılar10 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi09 Mayıs 2020
Normalleşmede tarihler belli oldu… Seyahat karnesi şart olacak!09 Mayıs 2020
81 İle Pazar Yerleri Genelgesi08 Mayıs 2020
Yasal düzenlemeyle vatandaş ilan veremeyecek07 Mayıs 2020
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayınladı06 Mayıs 2020
Çanakkale, hava kirliliğinin en yoğun olduğu iller sıralamasında 06 Mayıs 2020
Çanakkaleli Onur Doğan bugün Tayvanlı Chu En-Le06 Mayıs 2020
Maskede fiyat belirlendi06 Mayıs 2020
FETÖ operasyonlarına bayramdan sonra tam gaz devam05 Mayıs 2020
Restoranlar açılışa hazırlanıyor: Salata büfeleri kaldırıldı, masalara tuzluk dahi konmayacak05 Mayıs 2020
65 YAŞA 4 SAAT DIŞARI ÇIKMA İMKANI04 Mayıs 2020
Askerlerin Terhis Tarihi Belli Oldu04 Mayıs 2020
Erdoğan, AVM'lerin güzellik salonlarının ve berberlerin açılış tarihini açıkladı... 04 Mayıs 2020
Türkiye mutlu iller sıralamasında Çanakkale ilk 15 il içinde03 Mayıs 2020
Yunan Genelkurmay Başkanı İle Savunma Bakanına,Türk F 16'ları Süpriz Yaptı03 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı’ndan ’31 ile giriş-çıkış’ açıklaması03 Mayıs 2020
Çevreciler Bakanlığa , Istıranca Dağlarını Sordu.Bakanlık Çanakkale Çevre Müdürlüğü'ne Yolladı02 Mayıs 2020
FETÖ’nün twitter yapılanmasına darbe.02 Mayıs 2020
İdari izinler, ne zamana kadar devam edecek?01 Mayıs 2020
Koronavirüs salgınından sonra karavan siparişleri yüzde 300 arttı01 Mayıs 2020
Şehirlerde normale dönüş kriteri Açıklandı....28 Nisan 2020
FETÖ’nün hedefindeki Türk Amiral’i o ülke ölümle tehdit ediyor27 Nisan 2020
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu26 Nisan 2020
11 Mayıs’a kadar durduruldu! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni karar26 Nisan 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı25 Nisan 2020
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme… Onlara 3 saat izin geliyor25 Nisan 2020
Türk Jetleri İlk Kez Limni Üzerinde Uçtu24 Nisan 2020
Çomü Öğrencisi Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim22 Nisan 2020
Makedonya Hükümeti Doğu Akderiz'de Doğalgaz Arayan Türk Devletini Kınadı. Türk Prof.Karara Sert Yanıt Verdi21 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı kararı! Genelge gönderildi21 Nisan 2020
Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelebilir'19 Nisan 2020
Yunanistan’ı telaşlandıran eğitim: Türkler neyi deniyor?18 Nisan 2020
31 ile giriş-çıkış yasağı uzatıldı18 Nisan 2020
ABD, koronavirüsten Kasım ayında haberdar mıydı?18 Nisan 2020
FLAŞ Gelişme...F 16 Uçaklarımız ve Fırkateynlerimiz Girit'in Güneyinde Tatbikatta 18 Nisan 2020
Vergi ödemelerinde önemli karar17 Nisan 2020
Meteoroloji: Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak17 Nisan 2020
Siyah maske kandırmacası: Ancak süs olur!16 Nisan 2020
Kumpas savcısı hakkında yeni karar15 Nisan 2020
Bülent Arınç, Mustafa Özbek’i böyle tehdit etmişti!15 Nisan 2020
Celp ve terhisler hakkında karar15 Nisan 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan

 
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye
CH