güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > ÜNİVERSİTE

ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür
07 Ekim 2016
ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür.
ÇOMÜ'de düzenlenen Balkan Sempozyumu'nun düzenleyicisi olan Doç.Dr. Doç. Dr. Aşkın Koyuncu'ya ve bu sempozyuma destek veren tırnak içinde Pomak Dernekleri Federasyonu'na Batı Trakya Türk'ü olan ve Batı Trakya'da Türklerin verdiği varlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Millet Gazetesi Sahibi Cengiz Ömer'den yanıt.....


Pomakların Türk Olmadığını İddia Edenler Pomak değildir

Pişkinlikte sınır tanımayan bazı sözde Pomaklar, çoğu zaman ukalâ bir edayla fırlayıp kendilerince “Pomak Türk’ü” denilemiyeceğini delillendirmeye çalışıyorlar.

Neymiş, Pomak Pomak’mış, Türk de Türk’müş, dolayısıyla Pomak Türk’ü denemezmiş ve bunu söyleyenler çaresizliklerinden söylüyormuş, Pomakları Türkleştirmek istediklerinden söylüyorlarmış...

En büyük iddiaları ve “bize cevap veremezler” dedikleri şu: Neden Pomaklar Türkçe konuşmuyor? Konuştukları (slav kırması) dil nasıl açıklanacak, diyorlar ve bu da onlara göre en büyük delilmiş.

Gagavuzları ileri sürüyor ve attıklarına destek uyduruyorlar. Gagavuzlar dillerini korumuş ama Pomaklar koruyamamış. En büyük cehaletleri de burda sırıtıyor. Bir kere tarih bilmediklerini anlamak için tek başına bu yeter. Gagavuzlar Heath Lawry’ye göre (Osmanlı Uzmanıdır) Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavuz’un Anadolu’dan göç eden torunlarıdır. Bunlar Balkanlı değildir. Zaten Türkçe biliyorlardı ve asimile olmak için zaman yeterli olmadı. Dolayısıyla sadece dinlerini kaybettiler.

Pomaklar ise yüzyıllar boyu, hatta binlerce yıl önce Balkanlarda olan Türk kökenli halkların karışımından oluşan bir topluluk. Yazıları olmadığından Balkanlar’da yazıya sahip Slavlar’la karışarak onların yazılarını benimsemek zorunda kalmış ve zamanla dilleri birçok dilin kırmasından oluşan bir Slav lehçesi olmuştur. Makedon ve Bulgarca’ya çok benzemektedir.

Ben de onlara soruyorum: Bulgarların Türk asıllı oldukları ve Asya’dan geldikleri tarihen sabittir. Bugün İtil-Volga bölgesinde Tataristan, Çuvaşistan ve Başkurdistan bölgelerinde yaşayan halklar Bulgar olduklarını söylüyorlar. Özellikle Çuvaşistan, Doğu Bloku’nun çöküşüyle Rus yönetimine ülkelerinin Bulgaristan olarak isimlendirilmesi için isteklerini bildirmişlerdir.

Bulgarlar Türk olup zamanında Türkçe konuşan bir halk iken zamanla nasıl asimile olup slavlaşmışlarsa, Pomaklar da bu süreç içerisinde dillerini bölgelere göre az veya çok kaybetmiş, ama İslam’ı seçerek farklılaşmışlar ve dinleri sayesinde bugün daha özgür bir şekilde -özellikle Bulgaristan’da- kendilerini yeniden keşfetmektedirler. Özlerine döndükçe Türk olduklarını öğreniyorlar. Hainlikte yarışanlar da yok değil, ama bunlar her toplumda belli bir oranda hep olmuştur. 

“Pomak Türkleri”  diye tabir olmaz diyenler, işlerine gelmediği için bozuluyorlar. Bal gibi de olur... Kazak, Kırgız, Tatar, Azeri, Özbek derken bunların nasıl ki Türk asıllı olduklarını anlıyorsak, Pomak deyince de o anlaşılsın diye Pomak Türkleri diyoruz. Çünkü oynanan Slavlaştırma oyununda Pomaklara tek başına Pomak dendiğinde, bilmeyenler yanlış anlıyor. Bunu daha önce duymayanlar ve işin aslını bilmeyenler için özellikle “Pomak Türkleri” demek zorundayız. Hatta bu durumda, Pomak Türkleri demek şarttır. Pomakların slavlaştırılmasına bu şekilde set vurulmuş oluyor.

Gerçi bu inkârcı zihniyete sorsanız, Azeriler, Tatarlar, Ahıskalılar ve hatta Karamanlılar da Türk değildir. Bu mantığa göre “Gagavuz ve Ahıska Türkleri” tabiri olamaz. Gagavuzlar da, Gagavuz’dur. Kırım Tatarları Tatar Türkleri değil, Tatar’dır, hatta Moğol’dur. Selçuklular da Türk değil, sadece Selçuklu’dur.

Buna kendileri de inanmıyor, ama kimi kandırırsam kârdır, anlayışla ortalığı sulandırmaya çalışıyorlar. Bence asıl gayeleri de sadece ortalığı sulandırmak.

Halbuki mesele gayet açık: Tarihte Türk asıllı olarak bilinen bir çok kavim ve devletin Türk olduklarını anlatmak adına tarihçiler, beraberinde Türk tabirini de kullanırlar. Meselâ Hun Türkleri, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Bulgar Türkleri gibi. Bugün birçok insan bilmediği için Macar denen halkı farklı bir ırktan sanıyor. Oysa bizzat kendileri “Biz Türk’üz” diye haykırıyorlar. Bu işi anlamak için en basitiyle Moldovya’da özerk bir Cumhuriyet olarak varlık sürdüren Gagavuzya’daki Gagavuzlara göz atmak yeterlidir. Tek başına Gagavuz dediğimizde, bunu ilk defa duyanlar farklı bir milletten oluşan bir bölgeyi anlarlar. Oysa Gagavuzlar Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavuz’un torunlarıdır. Kendileriyle konuştuğunuzda “Biz, Gagavuz Türkleriyiz” derler.

Farz edelim ki Tatarlarlar Moğol’dur. Peki, onların konuştuğu Türkçeyi açıklasınlar o zaman. Hadi bakalım dünya akıllıları, açıklayın bakalım. Kazdığınız kuyudan çıkın bakalım.

Günümüzde birçok halkın konuştuğu dil aynı olmasına rağmen köken olarak ayrıdır ve devletleri de farklıdır. Hırvatlar, Boşnaklar, Slovenler ve Sırplar farklı milletlerdir, ama aynı dili konuşurlar. Hırvatlar özellikle kendilerinin farklı kökenden olduklarını vurgularlar. İliryalıyız, ama Balkanlarda yoğun Slav baskısıyla dillerimiz asimile olmuştur, derler. Benzeri  şeyleri Slovenler ve Boşnaklar da söylemektedirler. Brezilya Portekiz’in sömürgesi olduğundan burada resmi dil Portekizce olmuş ve okullarda yıllarca okutulduğu için bugün birçok halk Brezilya’da Portkizce konuşuyor ve resmi dil de Portekizce. Aynı şekilde Afrika’da birçok Fransız ve Belçika sömürgesi Fransızca konuşuyor. Afrikalılar kendi dillerini unutmuş Fransızca konuşuyor diye bunlar Fransız mı oluyorlar? Bizim kendini dünya akıllısı sanan Türk ve İslam düşmanı Slav Pomakçılarına göre şüphesiz Fransız. Bu şekilde biz de onların ne kadar “Fransız” olduklarını anlıyoruz.

Bu “Fransızlar”, Bilimsel görüş ve delil diye ileri sürülen sürüyle zorlama ve uydurmaları, ancak bunlara inanmak isteyenlere yutturabilirler. Bir çoğuna kendileri bile inanmıyor, çünkü bence bunları ileri sürenler Pomak değildir. Ciddi bir Pomak böyle saçmalıklarla ve hainliklerle uğraşmaz. Bu nedenle, Pomakların Türk olmadığını iddia edenler bana göre Pomak olamaz. Bunlar olsa olsa Pomakları ve ellerine fırsat geçtiğinde en ufak bir bahane ile insanların akıllarına şüphe düşürüp Türk İslam dünyasını atomlarına ayırmaya çalışanların ürettiklerini dünyanın her yerinde pazarlayan “Frenkleşmiş” uşaklarıdır. 

Zaten sanal ortamdaki zırvalıklarına baktığınızda Batı Trakya’da Azınlık halkından yana değil, Azınlık basınına dava açan, Azınlığı asimile etmeye çalışan derin devletin ve resmi devlet politikası ağzıyla konuşuyorlar. Bunlar, Azınlık basınını ortadan kaldırmaya çalışan rejime hizmet etmektedirler. Türkiye’de Slav Pomak propagandası yapan solcu ve hümanistler, Yunanistan’da aşırı sağcı çevreler tarafından desteklenen aşırı sağcılarla, Yunan Pomakları ve gazetecileriyle aynı safta yer almaktadırlar. Sonuç itibarıyla Türkiye’de solcu, devrimci, ilerici, gezici, marksist ve anarşist geçinen uşaklar, Yunanistan’da ideolojik baş düşmanları sayılabilecek aşırı sağcı ve hatta ırkçı çevrelerin/zihniyetin ve kapitalist devlet ideolojisinin desteklediği kişilerle angaje olmaktadırlar. Bunlarla dayanışma içerisinde olup azınlık karşıtı kişilerin avukatlığını, derin devletin borazanlığını yapmaktadırlar.  Bu nasıl perhiz, ne biçim lâhana turşusu?

Demek ki, iş Türk ve İslâm düşmanlığı yapmağa gelince, bütün şer güçler birleşiyor. Sağ sol demeden hepsi ittifak içerisinde topyekün saldırıyorlar. Batı Trakya Türkleri bugün Türkiye’dekine benzer bir toplu saldırıyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Yunanistan’daki bütün paralel güçler sözde Yunan/Slav Pomakçılık, Romancılık ve daha birçok yapılanma ve söylem adı altında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na kudurmuş köpekler gibi saldırmaktadırlar.

Allah bizleri bunların şerrinden korusun! Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ÜNİVERSİTE Haberleri

Başlık Tarih
 
Çomü de KHK ile 44 ihraç29 Nisan 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Soruşturması Kapsamında Açığa Alınan 14 Kişi Geri mi Döndü ?29 Nisan 2017
Furkan Vakfı , FETÖCÜ Sedat Laçiner'in Tutuklanmasına Üzülmüş24 Nisan 2017
ÇOMÜ Kampüsünde EVET Yazılı Araç Gerginliği13 Nisan 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Olta Avcılığında Usta İmiş....10 Nisan 2017
ÇOMÜ Yönetimine Soruyoruz ?09 Nisan 2017
KHK İle Kapatılan Karacan Akademisi'nde Ders Veren; ÇOMÜ'de Görevli Akademisyenler İçin İşlem Yapıldı mı?08 Nisan 2017
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün Büyük Başarısı06 Nisan 2017
Siyasette Mizah Konferansı31 Mart 2017
ÇOMÜ'de BYLOKC'tan Tutuklu Ama Doçentlik Dosyası Jüride.....30 Mart 2017
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA30 Mart 2017
Rektör Acer’den Belediye Başkanı Gökhan’a Ziyaret30 Mart 2017
15 Temmuz Sonrası ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan Sani Demiri ile Görüşen ÇOMÜ'lü Kim?29 Mart 2017
ÇOMÜ ÖTK ; Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ı Ziyaret Etti27 Mart 2017
Çanakkale Devlet Hastanesi’de FETÖCÜ Özdemir iÇin GATAKULLİ mi Dönüyor? 26 Mart 2017
Dün FETÖCÜ Laçiner'in Hukuk Müşaviri, Bugün FETÖ ile Mücadele Ediyor.28 Mart 2017
FETÖCÜ Coğrafyacılar Derneği Başkanı Tutuklandı: Gözler ÇOMÜ'de 24 Mart 2017
ŞOK İDDİA! ÇOMÜ'den KHK İle İhraç Edilenler Kripto FETÖCÜLERİN İşyerlerinde mi Çalıştırılıyor?21 Mart 2017
BYLOKÇU FETÖCÜ Hüseyin Özdemir, Sağlık Sorunları Nedeni ile Tahliyesini İstemiş17 Mart 2017
Doç.Dr. Fatih Aygün'den ÇOMÜ Tıp'ta FETÖ'lü günler 17 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 9 öğretim üyesi15 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuksuz yargılanmak Üzere Bırakıldı13 Mart 2017
KHK ile FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam; Meğer Atatürkçü İmiş 13 Mart 2017
Flört Şiddeti Gençler Arasında %55’e Kadar Çıkıyor10 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı10 Mart 2017
ÇOMÜ'de Açıkta Olan 29 Akademik Personel Göreve Döndü02 Mart 2017
ÇOMÜ'de 4 Memur FETÖ'den İhraç Edildi01 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 4 FETÖ Gözaltısı28 Şubat 2017
Çanakkale'de Kanser tanısında PET-BT Teknolojisi28 Şubat 2017
ÇOMÜ'lü Personele BYLOKC Tutuklaması24 Şubat 2017
Prof. Dr. Perinçek'ten Rektör Acer'a Çağrı: "Yanınızda FETÖ Değnekçiliği Yapmamış Kişilere Yer Verin"22 Şubat 2017
ÇOMÜ'de 170 Personel Bylock'cu Çıktı21 Şubat 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin FETÖCÜ eski Dekanı:"Eylül Ayında YÖK Başkanı Olacağım,Bugünleri Ararsınız"18 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Depremi; 20 Gözaltı10 Şubat 2017
ÇOMÜ Deprem İstasyonuna Uluslararası Kod04 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltısı; 7 Kişi02 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltıları Sürüyor01 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den Bir Gözaltı31 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyen Prof. Dr. Perinçek; "Köprüye Karşı Değilim Ama Bu Fiat Ne Böyle"31 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde FETÖ'den Tutuklananların Referansları Kim-Kimler?28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde İlk Kez Yapılan Ameliyat Başarılı Oldu 28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 3 Akademisyene FETÖ'den Tutuklama27 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi eski Başhekim Yardımcısı FETÖ'den Gözaltında26 Ocak 2017
ÇOMÜ'nün Başarılı Hocası Doç.Dr. Öztürk'e Sürpriz Doğum Günü Pastası24 Ocak 2017
Firuze’den Düşündüren İfade!22 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekim yardımcısı Doç.Dr. Kırılmaz Acil Serviste Müşahade Altında20 Ocak 2017
Çomü Kreşinde Av. Tuğrul Kalkan Çocuklara Avukatlığı Anlattı20 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Gözaltı Sayısı 417 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 2 Gözaltı17 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenler; THP Genel Başkanı Prof. Kahil'e Geçmiş Olsun Dileklerini İlettiler13 Ocak 2017
ÇOMÜ'de ki 16 İhracın 3 Yurtdışında07 Ocak 2017
Çanakkale’de ‘Canlı bomba’ iddiası yalanlandı06 Ocak 2017
ÇOMÜ’den ByLock Açıklaması05 Ocak 2017
ÇOMÜ'ye Okutman Alınacak05 Ocak 2017
Çanakkale ADD'den ÇOMÜ'de ki Tarihi Topun Kaldırılmasına Sert Tepki02 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden Laiklik Çağrısı02 Ocak 2017
ÇOMÜ’lü Doçentin Piyango Bileti Koleksiyonu01 Ocak 2017
ÇOMÜ’de 20 Memur FETÖ den İhraç Edildi31 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni Gerçekleştirildi30 Aralık 2016
Çanakkale'de 6 Kişi PKK Üyeliğinden Tutuklandı29 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Deprem Kayıt İstasyonu Açıldı28 Aralık 2016
ÇOMÜ Akademisyen Alacak28 Aralık 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kozmetik kliniği açıldı24 Aralık 2016
ÇOMÜ eski Rektörü Ali Akdemir Serbest Bırakıldı22 Aralık 2016
FETÖ’den Alınan CHP’li Akdemir Çağlayan Adliyesi’nde20 Aralık 2016
Tıbbi Hizmetler Başkanı Temiz’e Teşekkür Belgesi Verildi20 Aralık 2016
ÇOMÜ Okutman Alacak19 Aralık 2016
Doç. Dr. Tosunoğlu'nun 'Çanakkale Kuşları' Kitabı Yayınlandı18 Aralık 2016
ÇOMÜ ÖTK Yeni Başkanını Seçti13 Aralık 2016
Çomü eski Rektörüne FETÖ Gözaltısı 13 Aralık 2016
ÇOMÜ ve Yeni Zelanda Gözlemevleri Arasında İkili İşbirliği Anlaşması İmzalandı12 Aralık 2016
Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Seminer12 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Evren Üzerine Konulu Konferans Düzenlendi10 Aralık 2016
Ayağını Kesilmekten Kurtaran Prof Dr Karaayvaz a Hastasından Teşekkür 08 Aralık 2016
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alınacak08 Aralık 2016
ÇOMÜ Öğretim Üyesi Alacak28 Kasım 2016
Atikhisar Barajı'nda Suyu Çekilen Barajdan 'Midye Tarlası' Çıktı28 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Giyinmenin püf noktaları konuşuldu 26 Kasım 2016
ÇOMÜ Yönetiminden Yanıt Bekliyoruz? ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?25 Kasım 2016
ÇOMÜ Lapseki MYO Müdürü Doç. Dr. Gür: geç şeftaliye yönelim söz konusu.25 Kasım 2016
ÇOMÜ'ye 50 Öğretim Üyesi Alınacak24 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin CEMAAT Ablası İhraç Edildi22 Kasım 2016
ÇOMÜ'den 52 İdari Personel İhraç Edildi22 Kasım 2016
ÇOMÜ'den İhraç Edilen 59 Kişi İsim Listesi22 Kasım 2016
ÇOMÜ’den 59 Kişi İhraç Edildi 22 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde ki Kaçak FETÖCÜ Çoşar ; Yeşil Kart Açıklamasını Neden Kaldırdı?21 Kasım 2016
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alınacak18 Kasım 2016
ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?16 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 8.Kuruluş Yıldönümü Kutlandı15 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde FETÖ'cü Özdemir in Dolabından İNCİL Çıktı14 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Prof'tan Uyarı: Kış aylarında cilt hastalıkları artıyor14 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Hastanesi eski Başhekimi FETÖCÜ Coşar'ın Kaçmasına Hekimlerden Anlamlı Tepki 13 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde ki Kaçak FETÖCÜ Vatanına Kavuşmuş13 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Hangi Hocalara FETÖ Sorgusu Yapıldı ?12 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Ulu Önder Atatürk Anıldı10 Kasım 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak07 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 1. Sınıf Öğrencileri Önlük Giydi05 Kasım 2016
Çanakkale'de Otluk Yangını04 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ni AK Partili Yöneticiler Ziyaret Etti03 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Öğrenci Yaşamını Yitirdi01 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?01 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Akademisyenin Düğün Törenine; Bülent Turan'dan Telgraf 31 Ekim 2016
Çanakkale'de Üniversitelerden 3 Partiye Ziyaret29 Ekim 2016
ÇOMÜ'de Hoca Olmak; İngiltere'de CEMAAT Evinde Maklube Yemeye Benzemez!28 Ekim 2016
Çomü Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Gökhan Erbağ ın acı günü27 Ekim 2016
Çanakkale'de ki CEMAATÇİ Avukat Hakkında Yakalama Kararı Çıktı26 Ekim 2016
ÇOMÜ'de Şüpheli İELTS Sınavı Hakkında Görüş Açıklayan Akademisyenlere Tehdit Mailleri25 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin 3 CEMAAT Ablası Hakkında İşlem Yapılmadı25 Ekim 2016
ÇOMÜ Kimya Bölümü Hocasından Büyük Başarı24 Ekim 2016
ÇOMÜ'de 'DGS Matematik' Kursu Açılacak24 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibi Kahvaltıda Buluştu24 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ekibi Kahvaltıda Buluşuyor21 Ekim 2016
ÇOMÜ'de ki Şaibeli IELTS Sınavı İnceleyen Komisyondan Hala Açıklama Yok 18 Ekim 2016
ÇSATT döneme hızlı başladı18 Ekim 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyen Alacak18 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Yeni Acil Uzmanı Kazandı14 Ekim 2016
ÇOMÜ'de 17-25 Aralık Kriteri Geçerli Değil Mi?14 Ekim 2016
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ÇOMÜ’de fidan dikti14 Ekim 2016
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Çanakkale'ye Geliyor13 Ekim 2016
ÇOMÜ Rektörünün Makedonya'da Görüştüğü Bakan Görevden Alındı12 Ekim 2016
ÇOMÜ kütüphanelerinde FETÖ kitabı temizliği12 Ekim 2016
ÇOMÜ'de ALES sorularını çalarak akademisyen olan var mı?10 Ekim 2016
Rektör Acer, “17 Temmuz Şehitlerini Anma ve Aşure” Programına Katıldı10 Ekim 2016
HALKLA İLİŞKİLER TOPLULUĞU’NUN İLK DURAĞI HASTALAR10 Ekim 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Alım İlanı09 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 10 CEMAATÇİ İhraç edildi07 Ekim 2016
ÇOMÜ’den CEMAATÇİ 52 Kişi İhraç Edildi07 Ekim 2016
Çanakkale Sosyal Bilimler MYO’da Oryantasyon07 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hocaları Türkiye Acil Tıp Derneği Kursuna Katıldı06 Ekim 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Alım İlanı 06 Ekim 2016
Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını besledi05 Ekim 2016
Ezine'ye Yahya Çavuş Heykeli Dikildi05 Ekim 2016
ÇOMÜ'de Uluslararası Ege Analitik Kimya Günleri Sona Erdi02 Ekim 2016
Makedonya dan Gelen Akademisyenler Çanakkale'den Ayrıldı01 Ekim 2016
ÇOMÜ’de Soruşturma Açılan Hocaların Odalarına Polis Baskını01 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Polis Operasyonu 01 Ekim 2016
Çomü de uluslararası arası kimya toplantısının gala yemeğinde onur konuğu Prof.Kahil30 Eylül 2016
Tuğamiral Akgül'den Rektör Acer'e Veda Ziyareti30 Eylül 2016
Çanakkale'de Uluslararası Kimya Kongresi'nde Akademisyenler Buluştu30 Eylül 2016
ÇOMÜ Özel Güvenlik Personeline Hizmet İçi Eğitim Verildi29 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne Yeni Soluk28 Eylül 2016
Japon Heyeti Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’ne Ziyaret Gerçekleştirdi28 Eylül 2016
ÇOMÜ'de Beklenen İstifa 28 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde CEMAAT Zulmünden Başhekim Yardımcılığına Uzanan Yol27 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin 3 CEMAAT Ablasının İsmi Yönetimin Önünde27 Eylül 2016
Yeryüzünün 100 Milyon Yıllık Sakinleri ÇOMÜ’de Hayat Buluyor27 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Başhekim Yardımcısı Doç. Kırılmaz27 Eylül 2016
Bisikletle Sağlığa ÇOMÜ de Destek Veriyor26 Eylül 2016
ÇOMÜ'de Bir Bölümde Yine CEMAAT Gölgesi İddiası 25 Eylül 2016
ÇOMÜ’de Bursa ve Barınma Koordinatörlüğü açıldı25 Eylül 2016
ÇOMÜ’de Bir Garip Durum23 Eylül 2016
ÇOMÜ'de Meslekten İhraç Edilen CEMAATÇİLER İçin Savcılıktan Yazı Bekleniyor22 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Araştırma Laboratuvarı Yeni Öğretim yılına Hazır21 Eylül 2016
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi İş Adamlarına Tanıtıldı21 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin CEMAAT Ablası Hala Görevinin Başında19 Eylül 2016
ÇOMÜ'de CEMAATÇİ Tasfiyesi Devam Edecek19 Eylül 2016
ÇOMÜ'de CEMAAT'ten Tutuklu Öğretim Tutuklusu Etkin Pişmanlık Yasası İçin Başvurdu 16 Eylül 2016
Çanakkale'de Vatan Haini Altan'a Ödül Verenleri Unutmadık ! Unutmayacağız, Afetmeyeceğiz!10 Eylül 2016
Bu Ne Yaman Çelişki ÇOMÜ. !10 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin CEMAAT İmamı; Meslekten Neden İhraç Edilmedi?06 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Yeni Atamalar06 Eylül 2016
ÇOMÜ, FETÖ üssü haline getirilmiş VİDEOLU06 Eylül 2016
ÇOMÜ Öğretim Elemanı Alacak05 Eylül 2016
ÇOMÜ'de Boş Kontenjan Kalmadı05 Eylül 2016
ÇOMÜ'de CEMAATÇİ 67 Akademisyen İhraç Edildi02 Eylül 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine Yeni Başhekim Atandı31 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de ki Şaibeli Sınav Doktora Öğrencilerine Kadar Uzandı28 Ağustos 2016
ÇOMÜ, Erasmus+ Programı İle Atakta26 Ağustos 2016
ÇOMÜ’de Aranan Akademisyenler Yunanistan'a mı Kaçtı ? 25 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de 40 Doçent Mercek Altında25 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de ki Şaibeli Sınavı İncelemek İçin Apartopar Komisyon Oluşturuldu25 Ağustos 2016
ÇOMÜ’de Akademisyenlerin sınav Eleştirisi Hız Kesmiyor 24 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de ki Tartışmalı Sınava Yrd.Doç.Dr. Fatih Aşgün'de Tepki Gösterdi24 Ağustos 2016
ÇOMÜ’de Sınav Tartışması Büyüyor23 Ağustos 2016
Prof.Mirici, ÇOMÜ’de 2014 Yılında Yapılan Dil Sınavı İncelenmelidir 23 Ağustos 2016
ÇOMÜ’de 2014 Yılında yapılan İelts Sınavı Şüpheli Mi.? 23 Ağustos 2016
ÇOMÜ'ye Yeni Rektör Yardımcısı Atandı22 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de Rektör Yardımcısı Görevinden İstifa Etti22 Ağustos 2016
ÇOMÜ TÖMER Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Gala Yemeği Yapıldı16 Ağustos 2016
ÇOMÜ’de ilk kayıt heyecanı15 Ağustos 2016
Biga İİBF'ye ilk kayıt yapıldı15 Ağustos 2016
ÇOMÜ de Sedat Laçiner’in eşide gözaltına alındı 14 Ağustos 2016
ÇOMÜ de 10 F Tipi Akademisyen Firarda12 Ağustos 2016
ÇOMÜ'lü Solcu Akademisyen; AKP'li Turan'ın CEMAAT'a Karşı Kararlı Tutumunu Destekledi11 Ağustos 2016
ÇOMÜ'de 59 F TİPİ Görevinden Uzaklaştırıldı09 Ağustos 2016
ÇOMÜ Yönetimi, Demokrasi Nöbetindeki Vatandaşlara Pilav Dağıttı08 Ağustos 2016
Türkçe Yaz Okulu Öğrencilerinden Makam Ziyaretleri02 Ağustos 2016
Çanakkaleli Prof Uslan Gazi Üniversitesi Rektörü oldu28 Temmuz 2016
ÇOMÜ Kütüphanesi’ne Polis Baskını 27 Temmuz 2016
ÇOMÜ'den Uzaklaştırılan Akademisyen Sayısı 204'e Ulaştı27 Temmuz 2016
ÇOMÜ'de Uluslararası öğrencilerin kayıt tarihleri uzatıldı23 Temmuz 2016
BALYOZ Sedat Laçiner'e İndi23 Temmuz 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin CEMAAT İmamı Görevden Alındı22 Temmuz 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başmüdürü, Yollu Görevden Alındı22 Temmuz 2016
ÇOMÜ’de 159 öğretim elemanı, 20 görevli görevden uzaklaştırıldı22 Temmuz 2016
ÇOMÜ’ye, Hematoloji Polikliniği Açılıyor21 Temmuz 2016
ÇOMÜ'de F TİPİ Üyesi Sadece 7 Kişi mi?21 Temmuz 2016
ÇOMÜ de 6 F tipi Hoca gözaltında20 Temmuz 2016
Yurtdışına çıkışlar durduruldu20 Temmuz 2016
ÇOMÜ de Dekanlar İstifalarını Verecekler 19 Temmuz 2016
ÇOMÜ'de Laçiner ve Özdemir'den Sonra 6 F TİPİ Hoca Açığa Alındı19 Temmuz 2016
Çanakkale Tıp Fakültesi Acil Tıp Stajında En Başarılı İntern Doktor" Ödülü Dr. Bahadır KARAGÖZLÜ'ye verildi.19 Temmuz 2016
Sedat Laçiner Artık Öğretim Üyesi Değil17 Temmuz 2016
Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi15 Temmuz 2016
Çanakkale'den Paris'e Kurbağa İhraç Edilecek15 Temmuz 2016
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Personel Yemekhane İnşaatı Hızla Devam Ediyor15 Temmuz 2016
ÇOMÜ'de F TİPİ Laçiner Görevden Alındı Ama Hüseyin Özdemir Hala Bölüm başkanı 14 Temmuz 2016
ÇOMÜ, F TİPİ Örgüt davasına müdahil oluyor14 Temmuz 2016
'Ayran kanser riskini düşürüyor'12 Temmuz 2016
Çanakkale keçi ve koyunda "gen merkezi" oldu11 Temmuz 2016
Çanakkale Üniversitesi Pedagojik Formasyon İlanı02 Temmuz 2016
ÇOMÜ Balkanlar’la Kucaklaşıyor30 Haziran 2016
Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesinin Toplantısı Yapıldı28 Haziran 2016
ÇOMÜ Büyümeye Devam Ediyor27 Haziran 2016
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde Özel Yetenek Sınavı 27 Haziran 2016
Biga MYO'da mezuniyet töreni23 Haziran 2016
YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU'NA ADALET BÖLÜMÜ AÇILIYOR23 Haziran 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak22 Haziran 2016
Çomü Dardanos Yerleşkesinde Çapa Alarmı22 Haziran 2016
ÇOMÜ'de Bölüm Birincisi Olacaktı Mezun Olamadı22 Haziran 2016
Çanakkale'de Sualtında Mezuniyet Töreni21 Haziran 2016
Dardanos Yerleşkesi Fenerbahçe Spor Okulu Yaz Kampına Evsahipliği Yapıyor21 Haziran 2016
BESYO Öğrencisi Türkiye Şampiyonu21 Haziran 2016
ÇOMÜ’ye Ayrıcalıklı Bir Statü: YÖK’ten Balkan Ülkelerine Özel Kontenjan İzni17 Haziran 2016
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sergisi Açıldı16 Haziran 2016
ÇOMÜ Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı 14 Haziran 2016
ÇOMÜ Kadın Basketbol Takımından Büyük Başarı14 Haziran 2016
Sosyolog Cumhur Aslan Yaz Moduna Geçti12 Haziran 2016
Midyat'ta Şehit Olan Polis Memuru ÇOMÜ Mezunu Çıktı09 Haziran 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne Öğretim Üyesi Alınacak09 Haziran 2016
Çanakkale'de Geleneksel Türk Sanatları Sergisi08 Haziran 2016
Bigalı Öğrenciler 3D Printer Cihazı Üretti08 Haziran 2016
Çomü Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi05 Haziran 2016
ÇOMÜ'de Erasmus Personel Hareketliliği Anlaşması04 Haziran 2016
ÇOMÜ Spor Salonu İnşaatı İhalesi 27 Mayıs 2016
ÇOMÜ’YE İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI BÖLÜMÜ AÇILIYOR24 Mayıs 2016
Çomü rektörü Acer üsküpte hangi Cemaatçi Bakan ile görüştü ? 23 Mayıs 2016
Adnan kahil den rektör yücel Acer'e zor sorular 18 Mayıs 2016
ÇOMÜ'de Laçiner Yönetimi Devam Ediyor.16 Mayıs 2016
InnoCampus İnovasyon ve Girişimcilik Programı Projeleri Görücüye Çıktı13 Mayıs 2016
9. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı Açılış Töreni Yapıldı12 Mayıs 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne MR Uyumlu Anestezi Cihazı Kazandırıldı12 Mayıs 2016
5. Uluslararası Ornitoloji Kongresi Başladı12 Mayıs 2016
"ÇOMÜ Bayrağını Antarktika’da Dalgalandırmak Benim İçin Onurdu11 Mayıs 2016
ÇOMÜ'de 4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayının Açılışı Yapıldı11 Mayıs 2016
ÇOMÜ’de İlk Kez Aynı Gün İçinde 2 Böbrek Nakli Gerçekleştirildi10 Mayıs 2016
İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Ve Ebe/Hemşirenin Rolü Konulu Panel Gerçekleşti10 Mayıs 2016
“Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar “ Konulu Konferans Gerçekleşti09 Mayıs 2016
Geçmişin İzleri Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi’nde09 Mayıs 2016
Yrd. Doç. Umut Germeç’in Yönetiminde 5. Kazı Resim Çalıştayı Yapıldı05 Mayıs 2016

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Foto Galeri | Video Galeri
PHS
UA-96338404-1 145-795-9660