güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > ÜNİVERSİTE

ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür
07 Ekim 2016
ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
ÇOMÜ'de ki Balkan Sempozyumu Düzenleyicisine Batı Trakya'dan Yanıt: Pomaklar Türktür.
ÇOMÜ'de düzenlenen Balkan Sempozyumu'nun düzenleyicisi olan Doç.Dr. Doç. Dr. Aşkın Koyuncu'ya ve bu sempozyuma destek veren tırnak içinde Pomak Dernekleri Federasyonu'na Batı Trakya Türk'ü olan ve Batı Trakya'da Türklerin verdiği varlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Millet Gazetesi Sahibi Cengiz Ömer'den yanıt.....


Pomakların Türk Olmadığını İddia Edenler Pomak değildir

Pişkinlikte sınır tanımayan bazı sözde Pomaklar, çoğu zaman ukalâ bir edayla fırlayıp kendilerince “Pomak Türk’ü” denilemiyeceğini delillendirmeye çalışıyorlar.

Neymiş, Pomak Pomak’mış, Türk de Türk’müş, dolayısıyla Pomak Türk’ü denemezmiş ve bunu söyleyenler çaresizliklerinden söylüyormuş, Pomakları Türkleştirmek istediklerinden söylüyorlarmış...

En büyük iddiaları ve “bize cevap veremezler” dedikleri şu: Neden Pomaklar Türkçe konuşmuyor? Konuştukları (slav kırması) dil nasıl açıklanacak, diyorlar ve bu da onlara göre en büyük delilmiş.

Gagavuzları ileri sürüyor ve attıklarına destek uyduruyorlar. Gagavuzlar dillerini korumuş ama Pomaklar koruyamamış. En büyük cehaletleri de burda sırıtıyor. Bir kere tarih bilmediklerini anlamak için tek başına bu yeter. Gagavuzlar Heath Lawry’ye göre (Osmanlı Uzmanıdır) Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavuz’un Anadolu’dan göç eden torunlarıdır. Bunlar Balkanlı değildir. Zaten Türkçe biliyorlardı ve asimile olmak için zaman yeterli olmadı. Dolayısıyla sadece dinlerini kaybettiler.

Pomaklar ise yüzyıllar boyu, hatta binlerce yıl önce Balkanlarda olan Türk kökenli halkların karışımından oluşan bir topluluk. Yazıları olmadığından Balkanlar’da yazıya sahip Slavlar’la karışarak onların yazılarını benimsemek zorunda kalmış ve zamanla dilleri birçok dilin kırmasından oluşan bir Slav lehçesi olmuştur. Makedon ve Bulgarca’ya çok benzemektedir.

Ben de onlara soruyorum: Bulgarların Türk asıllı oldukları ve Asya’dan geldikleri tarihen sabittir. Bugün İtil-Volga bölgesinde Tataristan, Çuvaşistan ve Başkurdistan bölgelerinde yaşayan halklar Bulgar olduklarını söylüyorlar. Özellikle Çuvaşistan, Doğu Bloku’nun çöküşüyle Rus yönetimine ülkelerinin Bulgaristan olarak isimlendirilmesi için isteklerini bildirmişlerdir.

Bulgarlar Türk olup zamanında Türkçe konuşan bir halk iken zamanla nasıl asimile olup slavlaşmışlarsa, Pomaklar da bu süreç içerisinde dillerini bölgelere göre az veya çok kaybetmiş, ama İslam’ı seçerek farklılaşmışlar ve dinleri sayesinde bugün daha özgür bir şekilde -özellikle Bulgaristan’da- kendilerini yeniden keşfetmektedirler. Özlerine döndükçe Türk olduklarını öğreniyorlar. Hainlikte yarışanlar da yok değil, ama bunlar her toplumda belli bir oranda hep olmuştur. 

“Pomak Türkleri”  diye tabir olmaz diyenler, işlerine gelmediği için bozuluyorlar. Bal gibi de olur... Kazak, Kırgız, Tatar, Azeri, Özbek derken bunların nasıl ki Türk asıllı olduklarını anlıyorsak, Pomak deyince de o anlaşılsın diye Pomak Türkleri diyoruz. Çünkü oynanan Slavlaştırma oyununda Pomaklara tek başına Pomak dendiğinde, bilmeyenler yanlış anlıyor. Bunu daha önce duymayanlar ve işin aslını bilmeyenler için özellikle “Pomak Türkleri” demek zorundayız. Hatta bu durumda, Pomak Türkleri demek şarttır. Pomakların slavlaştırılmasına bu şekilde set vurulmuş oluyor.

Gerçi bu inkârcı zihniyete sorsanız, Azeriler, Tatarlar, Ahıskalılar ve hatta Karamanlılar da Türk değildir. Bu mantığa göre “Gagavuz ve Ahıska Türkleri” tabiri olamaz. Gagavuzlar da, Gagavuz’dur. Kırım Tatarları Tatar Türkleri değil, Tatar’dır, hatta Moğol’dur. Selçuklular da Türk değil, sadece Selçuklu’dur.

Buna kendileri de inanmıyor, ama kimi kandırırsam kârdır, anlayışla ortalığı sulandırmaya çalışıyorlar. Bence asıl gayeleri de sadece ortalığı sulandırmak.

Halbuki mesele gayet açık: Tarihte Türk asıllı olarak bilinen bir çok kavim ve devletin Türk olduklarını anlatmak adına tarihçiler, beraberinde Türk tabirini de kullanırlar. Meselâ Hun Türkleri, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Bulgar Türkleri gibi. Bugün birçok insan bilmediği için Macar denen halkı farklı bir ırktan sanıyor. Oysa bizzat kendileri “Biz Türk’üz” diye haykırıyorlar. Bu işi anlamak için en basitiyle Moldovya’da özerk bir Cumhuriyet olarak varlık sürdüren Gagavuzya’daki Gagavuzlara göz atmak yeterlidir. Tek başına Gagavuz dediğimizde, bunu ilk defa duyanlar farklı bir milletten oluşan bir bölgeyi anlarlar. Oysa Gagavuzlar Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavuz’un torunlarıdır. Kendileriyle konuştuğunuzda “Biz, Gagavuz Türkleriyiz” derler.

Farz edelim ki Tatarlarlar Moğol’dur. Peki, onların konuştuğu Türkçeyi açıklasınlar o zaman. Hadi bakalım dünya akıllıları, açıklayın bakalım. Kazdığınız kuyudan çıkın bakalım.

Günümüzde birçok halkın konuştuğu dil aynı olmasına rağmen köken olarak ayrıdır ve devletleri de farklıdır. Hırvatlar, Boşnaklar, Slovenler ve Sırplar farklı milletlerdir, ama aynı dili konuşurlar. Hırvatlar özellikle kendilerinin farklı kökenden olduklarını vurgularlar. İliryalıyız, ama Balkanlarda yoğun Slav baskısıyla dillerimiz asimile olmuştur, derler. Benzeri  şeyleri Slovenler ve Boşnaklar da söylemektedirler. Brezilya Portekiz’in sömürgesi olduğundan burada resmi dil Portekizce olmuş ve okullarda yıllarca okutulduğu için bugün birçok halk Brezilya’da Portkizce konuşuyor ve resmi dil de Portekizce. Aynı şekilde Afrika’da birçok Fransız ve Belçika sömürgesi Fransızca konuşuyor. Afrikalılar kendi dillerini unutmuş Fransızca konuşuyor diye bunlar Fransız mı oluyorlar? Bizim kendini dünya akıllısı sanan Türk ve İslam düşmanı Slav Pomakçılarına göre şüphesiz Fransız. Bu şekilde biz de onların ne kadar “Fransız” olduklarını anlıyoruz.

Bu “Fransızlar”, Bilimsel görüş ve delil diye ileri sürülen sürüyle zorlama ve uydurmaları, ancak bunlara inanmak isteyenlere yutturabilirler. Bir çoğuna kendileri bile inanmıyor, çünkü bence bunları ileri sürenler Pomak değildir. Ciddi bir Pomak böyle saçmalıklarla ve hainliklerle uğraşmaz. Bu nedenle, Pomakların Türk olmadığını iddia edenler bana göre Pomak olamaz. Bunlar olsa olsa Pomakları ve ellerine fırsat geçtiğinde en ufak bir bahane ile insanların akıllarına şüphe düşürüp Türk İslam dünyasını atomlarına ayırmaya çalışanların ürettiklerini dünyanın her yerinde pazarlayan “Frenkleşmiş” uşaklarıdır. 

Zaten sanal ortamdaki zırvalıklarına baktığınızda Batı Trakya’da Azınlık halkından yana değil, Azınlık basınına dava açan, Azınlığı asimile etmeye çalışan derin devletin ve resmi devlet politikası ağzıyla konuşuyorlar. Bunlar, Azınlık basınını ortadan kaldırmaya çalışan rejime hizmet etmektedirler. Türkiye’de Slav Pomak propagandası yapan solcu ve hümanistler, Yunanistan’da aşırı sağcı çevreler tarafından desteklenen aşırı sağcılarla, Yunan Pomakları ve gazetecileriyle aynı safta yer almaktadırlar. Sonuç itibarıyla Türkiye’de solcu, devrimci, ilerici, gezici, marksist ve anarşist geçinen uşaklar, Yunanistan’da ideolojik baş düşmanları sayılabilecek aşırı sağcı ve hatta ırkçı çevrelerin/zihniyetin ve kapitalist devlet ideolojisinin desteklediği kişilerle angaje olmaktadırlar. Bunlarla dayanışma içerisinde olup azınlık karşıtı kişilerin avukatlığını, derin devletin borazanlığını yapmaktadırlar.  Bu nasıl perhiz, ne biçim lâhana turşusu?

Demek ki, iş Türk ve İslâm düşmanlığı yapmağa gelince, bütün şer güçler birleşiyor. Sağ sol demeden hepsi ittifak içerisinde topyekün saldırıyorlar. Batı Trakya Türkleri bugün Türkiye’dekine benzer bir toplu saldırıyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Yunanistan’daki bütün paralel güçler sözde Yunan/Slav Pomakçılık, Romancılık ve daha birçok yapılanma ve söylem adı altında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na kudurmuş köpekler gibi saldırmaktadırlar.

Allah bizleri bunların şerrinden korusun! Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ÜNİVERSİTE Haberleri

Başlık Tarih
 
AYDINLIK Gazetesi ÇOMÜ Rektörü Acer'in Laçiner Fotosunu Yayımladı24 Mayıs 2018
FETÖ okulları ÇOMÜ Dahil hâlâ 13 üniversitenin sitesinde24 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı09 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı08 Mayıs 2018
ÇOMÜ'de Bitmeyen Soruşturma; Gökhan "O Ahlaksız ile İlgili Hala Bir Sonuç Alamadık!"04 Mayıs 2018
Ertuğrul Özkök’ten Abdullah Akın’a çağrı: “Çık milletin önüne mertçe özür dile”18 Nisan 2018
Yılmaz Özdil; Abdullah Akın'ı Sordu:"Katmerli yalancı görevine devam edecek mi?17 Nisan 2018
Abdullah Akın'a Kötü Haber'Camiileri Genelev Yaptılar Açıklamasına Kaynak Gösterdiği Dergi Açıklama yaptı 15 Nisan 2018
Balkanlardan binlerce gönüllü asker Çanakkale'de savaştı05 Nisan 2018
DİKKAT! Çanakkale'ye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı31 Mart 2018
ÇOMÜ'lü Sözde Öğretim Üyesini; Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi yok28 Mart 2018
Ezine MYO’da "18 Mart Zaferi" konferansı23 Mart 2018
Atatürk'e ve Cumhuriyet'e Hakaret eden ÇOMÜ'lü Akın Görevden Uzaklaştırıldı 07 Mart 2018
ÇOMÜ Yönetiminden Yanıt Bekliyoruz? ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?06 Mart 2018
Tarihçi Sinan Meydan, "Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarının çirkin Camii yalanına Yanıt Verdi05 Mart 2018
ÇOMÜ'de ki Gericiye Sert Uyarı: "Çanakkale'nin sabrını fazla zorlamayın haddinizi bilin." 03 Mart 2018
Prof.Dr. Perinçek Sert Çıkış:" ÇOMÜ TV Sorumlusu Vural Bulut ve Onu Atayan Rektör Yardımcısı Görevden Alınmalıdır"02 Mart 2018
Çanakkale Belediye Meclisi Tek Ses; Yeşim Karadağ Susuyor, Abdullah Akın"Türk değil SAPIK" 01 Mart 2018
ÇTSO ÇOMÜ'de İrticai Faaliyetlere İzin Verilmemesi Gerekiyor ve Bu bağlamda Akın'ın Sapkın Düşüncelerini Kınıyoruz01 Mart 2018
Gazeteci Soner Yalçın'dan ÇOMÜ'de ki Gericiye Tokat Gibi Yanıt:Hadi Tarihi Çarıptıyor. Keşke Biraz Utanmayı Bilse Bu cahil İlahiyatçı"01 Mart 2018
Atatürk'e Cumhuriyet'e Saldıranı Protesto İçin Çanakkale Sokağa Çıkıyor28 Şubat 2018
Atatürk'e Ve Çanakkalelileri Hakaret Eden Kişiye Rektör Acer"Bilimsel Özgürlük", Adalet Bakanı ise "Savcılar Gereğini Yapar" dedi28 Şubat 2018
Atatürk'e Hakaret Eden Abdullah Akın FETÖCÜ Laçiner Döneminde Kadroya Alınmış28 Şubat 2018
Adalet Bakanı ÇOMÜ'de Atatürk'e Hakaret Eden İsim İçin Savcılar Gereğini Yapacaktır28 Şubat 2018
Tepkiler Geri Adım Attırdı; Soruşturma Açıldı28 Şubat 2018
ÇOMÜ Rektörü Atatürk'e Hakarete Bilimsel Özgürlük Demiş 27 Şubat 2018
Çanakkale ADD" Rektör, Vali, Müftü Çıkıpta Tek Söz Etmedi"27 Şubat 2018
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ÇOMÜ'de ki Abdullah Akın'a "SOYTARI"27 Şubat 2018
ÇOMÜ TV'nin Kapanması İçin CHP'li Vekiller RTÜK'e Başvurdu27 Şubat 2018
Çanakkale Eğitim-İş'ten ÇOMÜ Açıklaması"Atatürk’e, kurucu değerlerimize dil uzatanlar cezasız bırakılmamalıdır."27 Şubat 2018
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Atatürk'e küfür ve hakareti savundu26 Şubat 2018
“Camileri genelev yaptılar” sözlerini söyleyenler, ahlaksızlığın zirvesine ulaşan Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarıdır."26 Şubat 2018
Ahmet Hakan'dan Abdullah Akın'a sert tepki: Çüş artık çüş be!26 Şubat 2018
Çanakkale Eğitim İş'ten Yrd.Doç. Düzenlemesi Açıklaması29 Ocak 2018
Organ nakliyle sağlığına kavuştu29 Ocak 2018
Diyaliz hastası böbrek nakliyle sağlığına kavuştu17 Ocak 2018
ÇOMÜ’den İki Akademisyen KHK ile ihraç 12 Ocak 2018
Çomü'de Fetö/pdy Bağlantılı 328 Personelin İlişiği Kesildi05 Ocak 2018
FETÖ’cü rektörden boyun eğmeyenlere tehdit03 Ocak 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı30 Aralık 2017
2018 Troia Yılı’nda “Adaların Su Altı Dalış Güzergâhları” Projesi20 Aralık 2017
Savcılık 20 Bin Akademisyene Soruşturma Açtı: Gözler ÇOMÜ'de ki İelts Sınavına Çevrildi18 Aralık 2017
2005-2013 yıllarındaki tüm ALES soruları ‘çalınmış’: 20 bin ‘şüpheli’ akademisyen var18 Aralık 2017
Savcılık, 20 bin akademisyen için harekete geçti18 Aralık 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin Büyük Başarısı; Ödülünü Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aldı 12 Aralık 2017
Çanakkale’nin biyolojik çeşitliliği envanteri ortaya çıkarıldı09 Aralık 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak06 Aralık 2017
Kadına Yönelik Şiddet’ Güncel ve Küresel Bir Sorun05 Aralık 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Aralık 2017
ÇOMÜ FETÖ İhracında İlk Dörtte01 Aralık 2017
AYAY Bölümü'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni Gerçekleştirildi01 Aralık 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan Ödül01 Aralık 2017
Türkiye’de Kayıtlı Diyabet Hasta Sayısı 7 Milyon30 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezunu Doktora BYLOKC Gözaltısı28 Kasım 2017
ÇOMÜ'den Öğretim Elemanı Alım İlanı24 Kasım 2017
ÇOMÜ Öğretim Elemanı Alım İlanı22 Kasım 2017
Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında Yenileme Çalışmaları Gerçekleştirildi21 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ'nün Askeri Yapılanma İmamı ÇOMÜ Tıp'tan Çıktı18 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden "Multipl Skleroz Hasta Okulu"17 Kasım 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak15 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak08 Kasım 2017
BYLOCK'cu Hüseyin Özdemir'in Tartışmalı Sevkine ÇOMÜ'de Soruşturma Açtı07 Kasım 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden F Tipi Laçiner ve Arkadaşları Hakkında Suç Duyusuru07 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ Darbe Davası Duruşmasına Devam Edildi07 Kasım 2017
ÇOMÜ’lü Üsteğmen şehit oldu!07 Kasım 2017
ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe Yeterlik sınavı 03 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Kasım 2017
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Üniversite öğrencilerine ders verdi02 Kasım 2017
Çanakkale'de BATI TRAKYA TÜRK Cumhuriyeti Bayrağı İle Yürüdüler VİDEOLU30 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Aliye İzzet Begoviç Anıldı25 Ekim 2017
Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı22 Ekim 2017
ÇOMÜ'de MUSTAFA KEMAL'in Askerleri Görev Başında21 Ekim 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden KHK ile Atılan Fetöcüler Balıkesir Sevgi Hastanesi'nde20 Ekim 2017
Ukraynalı Botvinov'daün Çomü'de Piyano Eesitali19 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Ödüllü Filmlerin Yönetmenleri Kısa Film Tecrübelerini Aktardı18 Ekim 2017
Ünlü Piyanist Alexey Botvinov’dan Çanakkale’de Piyano Resitali15 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’nün İmamlarından Olan Akademisyen Tutuklandı 14 Ekim 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Gözaltına Alındı12 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Tutuklandı 11 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Gençlik Ve Geleceğimiz Konulu Konferans Düzenlendi11 Ekim 2017
ÇOMÜ Öğretim üyesi Alacak07 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Uluslararası Ekoloji Ve Çevre Sorunları Sempozyumu Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Akademik Personel Alımı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Proje Pazarı Başvuruları Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ Yüzme Havuzu Kış Programı Açıklandı03 Ekim 2017
ÇOMÜ'de 1 Yılda FETÖ'den 414 Kişi Hakkında İşlem Yapılmış03 Ekim 2017
ÇOMÜ ÖTK Temsilcileri Bülent Turan'ı Ziyaret Etti26 Eylül 2017
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alım İlanı15 Eylül 2017
BYLOKÇU Hüseyin Özdemir'in Sevk Edildiği Üniversite Rektörü FETÖ'den Gözaltına Alındı 13 Eylül 2017
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Toplantı11 Eylül 2017
Bayramda Böbrek Nakli Oldu07 Eylül 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Duyurusunu Yaptı26 Ağustos 2017
ÇOMÜ’den KHK ile ihraç 25 Ağustos 2017
Masum Akademisyene Bakın! 15 FETÖ'cüye Formasyon Öğrencisi Yapmış15 Ağustos 2017
ÇOMÜ Ailesine 9132 Öğrenci Katıldı14 Ağustos 2017
BESYO Özel Yetenek sınavları başladı09 Ağustos 2017
ÇOMÜ Tıp'ta Organ Nakli Yaşam Kurtardı08 Ağustos 2017
Çanakkale İçin Güç Birliği Yaptılar03 Ağustos 2017
F Tipi Laçiner'in de Kardeşi Vedat Laçiner Atatürkçü ve Laik'miş YERSEN !02 Ağustos 2017
ÇOMÜ Akademik Personel Alacak01 Ağustos 2017
ÇOMÜ Balkan Ensitütüsüne Küçük Bir Anımsatma; Batı Trakyalı Öğrenciler Değil; Batı Trakya Türk Öğrencileri31 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de Silah Taşıyan FETÖCÜ Sözde Akademisyen21 Temmuz 2017
Halil Çetin'den Açıklama19 Temmuz 2017
Çan Yüksek Okulu Sekreteri İhraç Edildi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den İhraç Edilen Akademisyen Listesi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den KHK ile 18 İhraç14 Temmuz 2017
FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam'ın 3 Çocuğu da FETÖ'nün Okullarında Okumuş; Ama FETÖCÜ Değil YERSEN !13 Temmuz 2017
ÇOMÜ Besyo Online Kayıtlar Başladı13 Temmuz 2017
FETÖ'cülerin ÇOMÜ'de Skandalları Bitmiyor. Polis Memurunu Yüksekokul Sekreteri Yapmışlar12 Temmuz 2017
FETÖCÜ Firari Adil Öksüz'ün Üniversitesi ÇOMÜ'de Konferans Vermiş11 Temmuz 2017
Sedat Laçiner Milli Savunma Bakanı; Hüseyin Özdemir YÖK Başkanı Olacaktı; Şimdi BALYOZ İndi11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜLER Muhalif Akademisyenlerin Telefonlarını Dinliyorlarmış11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den İhraç Edilen Çetin'e Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanlığı Verilmiş11 Temmuz 2017
ÇOMÜ’de 2014 Yılında yapılan İelts Sınavını FETÖ'nün Ukrayna İmamı Düzenlemiş 10 Temmuz 2017
FETÖ'nün Gökkuşağı Okulunun Müdür Yardımcısını ÇOMÜ'ye Yüksek Lisans Jüri Başkanı Olarak Atamışlar10 Temmuz 2017
FETÖ’nün Ukrayna İmamını ÇOMÜ ye Akademisyen Yapmışlar08 Temmuz 2017
F TİPİ Laçinerler Aile Boyu 15 Temmuz Kalkışmasını Önceden Biliyormuş08 Temmuz 2017
ÇOMÜ'den FETÖ'cü Olduğu İçin İhraç Edilen Halil Çetin Hakkında Dava Açıldı08 Temmuz 2017
ÇOMÜ’ye Akademisyen Alınacak05 Temmuz 2017
ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınavı Yapıyor01 Temmuz 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin SÜREK AVI Elazığ'da da Devam Ediyor.28 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 23 Haziran 2017
ÇOMÜ'den FETÖCÜ Hilmi Yavuz'un da Fahri Doktorusunun Alınmasını Bekliyoruz21 Haziran 2017
Cemaatçi diye verilen ünvan cemaatçi diye geri alındı21 Haziran 2017
ÇOMÜ’ye 4 Akademik Personel Alınacak 15 Haziran 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı13 Haziran 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’den Gözaltına Alınan Profesör Adli Kontrol ile Serbest08 Haziran 2017
“Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik Sistemine Entegrasyonları” Semineri Çanakkale’de Gerçekleştirildi06 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 04 Haziran 2017
Tekirdağ'dan ÇOMÜ'ye Geçti Gözaltından Kurtulamadı FETÖ'den 1 Gözaltı02 Haziran 2017
ÇOMÜ Sözleşmeli Personel Alacak02 Haziran 2017
ÇOMÜ Rektörlüğüne “Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi” Teknik Desteği02 Haziran 2017
ÇOMÜ'de Bir Akademisyen Gözaltına Alındı17 Mayıs 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Denizgöründü Hayırında 08 Mayıs 2017
ÇOMÜ’de 2014 Yılında yapılan İelts Sınavına Girenler İncelendi mi? 08 Mayıs 2017
Çanakkale 18 Mart İlkokulu’nda düzenlenen HAREKETLERLE EĞLENİYORUM projesi 07 Mayıs 2017
Çomü'nün Çalışkan Hocası Prof. Dr. Günlügür06 Mayıs 2017
Çanakkale'de Empati Kurmak = Anlamak04 Mayıs 2017
ÇOMÜ'de ki Kaçak FETÖCÜ Coşar'ın ABD'de ki İşini Kutlayanlar? FETÖ'yle Mücadele Ediyor YERSEN.....04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Doçent Öztürk Vatansever Gazeteci Nihat Genç'i Selamladı04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Akademisyenin Evine Yazılı Taciz03 Mayıs 2017
Nihat Genç ÇOMÜ ADD'nin Konuğu Olarak Çanakkale'de 03 Mayıs 2017
ÇOMÜ Rektörüne Çocuklar 1 Mayıs'ta Seslendi:"Rektör Amca Babama Kadrosunu Niye Vermiyon?01 Mayıs 2017
Çomü de KHK ile 44 ihraç29 Nisan 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Soruşturması Kapsamında Açığa Alınan 14 Kişi Geri mi Döndü ?29 Nisan 2017
Furkan Vakfı , FETÖCÜ Sedat Laçiner'in Tutuklanmasına Üzülmüş24 Nisan 2017
ÇOMÜ Kampüsünde EVET Yazılı Araç Gerginliği13 Nisan 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Olta Avcılığında Usta İmiş....10 Nisan 2017
ÇOMÜ Yönetimine Soruyoruz ?09 Nisan 2017
KHK İle Kapatılan Karacan Akademisi'nde Ders Veren; ÇOMÜ'de Görevli Akademisyenler İçin İşlem Yapıldı mı?16 Mayıs 2017
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün Büyük Başarısı06 Nisan 2017
Siyasette Mizah Konferansı31 Mart 2017
ÇOMÜ'de BYLOKC'tan Tutuklu Ama Doçentlik Dosyası Jüride.....30 Mart 2017
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA30 Mart 2017
Rektör Acer’den Belediye Başkanı Gökhan’a Ziyaret30 Mart 2017
15 Temmuz Sonrası ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan Sani Demiri ile Görüşen ÇOMÜ'lü Kim?29 Mart 2017
ÇOMÜ ÖTK ; Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ı Ziyaret Etti27 Mart 2017
Çanakkale Devlet Hastanesi’de FETÖCÜ Özdemir iÇin GATAKULLİ mi Dönüyor? 26 Mart 2017
Dün FETÖCÜ Laçiner'in Hukuk Müşaviri, Bugün FETÖ ile Mücadele Ediyor.28 Mart 2017
FETÖCÜ Coğrafyacılar Derneği Başkanı Tutuklandı: Gözler ÇOMÜ'de 24 Mart 2017
ŞOK İDDİA! ÇOMÜ'den KHK İle İhraç Edilenler Kripto FETÖCÜLERİN İşyerlerinde mi Çalıştırılıyor?21 Mart 2017
BYLOKÇU FETÖCÜ Hüseyin Özdemir, Sağlık Sorunları Nedeni ile Tahliyesini İstemiş17 Mart 2017
Doç.Dr. Fatih Aygün'den ÇOMÜ Tıp'ta FETÖ'lü günler 17 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 9 öğretim üyesi15 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuksuz yargılanmak Üzere Bırakıldı13 Mart 2017
KHK ile FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam; Meğer Atatürkçü İmiş 13 Mart 2017
Flört Şiddeti Gençler Arasında %55’e Kadar Çıkıyor10 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı10 Mart 2017
ÇOMÜ'de Açıkta Olan 29 Akademik Personel Göreve Döndü02 Mart 2017
ÇOMÜ'de 4 Memur FETÖ'den İhraç Edildi01 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 4 FETÖ Gözaltısı28 Şubat 2017
Çanakkale'de Kanser tanısında PET-BT Teknolojisi28 Şubat 2017
ÇOMÜ'lü Personele BYLOKC Tutuklaması24 Şubat 2017
Prof. Dr. Perinçek'ten Rektör Acer'a Çağrı: "Yanınızda FETÖ Değnekçiliği Yapmamış Kişilere Yer Verin"22 Şubat 2017
ÇOMÜ'de 170 Personel Bylock'cu Çıktı21 Şubat 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin FETÖCÜ eski Dekanı:"Eylül Ayında YÖK Başkanı Olacağım,Bugünleri Ararsınız"18 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Depremi; 20 Gözaltı10 Şubat 2017
ÇOMÜ Deprem İstasyonuna Uluslararası Kod04 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltısı; 7 Kişi02 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Gözaltıları Sürüyor01 Şubat 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den Bir Gözaltı31 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyen Prof. Dr. Perinçek; "Köprüye Karşı Değilim Ama Bu Fiat Ne Böyle"31 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde FETÖ'den Tutuklananların Referansları Kim-Kimler?28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde İlk Kez Yapılan Ameliyat Başarılı Oldu 28 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 3 Akademisyene FETÖ'den Tutuklama27 Ocak 2017
ÇOMÜ'nün Başarılı Hocası Doç.Dr. Öztürk'e Sürpriz Doğum Günü Pastası24 Ocak 2017
Firuze’den Düşündüren İfade!22 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekim yardımcısı Doç.Dr. Kırılmaz Acil Serviste Müşahade Altında20 Ocak 2017
Çomü Kreşinde Av. Tuğrul Kalkan Çocuklara Avukatlığı Anlattı20 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde Gözaltı Sayısı 417 Ocak 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 2 Gözaltı17 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenler; THP Genel Başkanı Prof. Kahil'e Geçmiş Olsun Dileklerini İlettiler13 Ocak 2017
ÇOMÜ'de ki 16 İhracın 3 Yurtdışında07 Ocak 2017
Çanakkale’de ‘Canlı bomba’ iddiası yalanlandı06 Ocak 2017
ÇOMÜ’den ByLock Açıklaması05 Ocak 2017
ÇOMÜ'ye Okutman Alınacak05 Ocak 2017
Çanakkale ADD'den ÇOMÜ'de ki Tarihi Topun Kaldırılmasına Sert Tepki02 Ocak 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden Laiklik Çağrısı02 Ocak 2017
ÇOMÜ’lü Doçentin Piyango Bileti Koleksiyonu01 Ocak 2017
ÇOMÜ’de 20 Memur FETÖ den İhraç Edildi31 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni Gerçekleştirildi30 Aralık 2016
Çanakkale'de 6 Kişi PKK Üyeliğinden Tutuklandı29 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Deprem Kayıt İstasyonu Açıldı28 Aralık 2016
ÇOMÜ Akademisyen Alacak28 Aralık 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kozmetik kliniği açıldı24 Aralık 2016
ÇOMÜ eski Rektörü Ali Akdemir Serbest Bırakıldı22 Aralık 2016
FETÖ’den Alınan CHP’li Akdemir Çağlayan Adliyesi’nde20 Aralık 2016
Tıbbi Hizmetler Başkanı Temiz’e Teşekkür Belgesi Verildi20 Aralık 2016
ÇOMÜ Okutman Alacak19 Aralık 2016
Doç. Dr. Tosunoğlu'nun 'Çanakkale Kuşları' Kitabı Yayınlandı18 Aralık 2016
ÇOMÜ ÖTK Yeni Başkanını Seçti13 Aralık 2016
Çomü eski Rektörüne FETÖ Gözaltısı 13 Aralık 2016
ÇOMÜ ve Yeni Zelanda Gözlemevleri Arasında İkili İşbirliği Anlaşması İmzalandı12 Aralık 2016
Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Seminer12 Aralık 2016
ÇOMÜ'de Evren Üzerine Konulu Konferans Düzenlendi10 Aralık 2016
Ayağını Kesilmekten Kurtaran Prof Dr Karaayvaz a Hastasından Teşekkür 08 Aralık 2016
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alınacak08 Aralık 2016
ÇOMÜ Öğretim Üyesi Alacak28 Kasım 2016
Atikhisar Barajı'nda Suyu Çekilen Barajdan 'Midye Tarlası' Çıktı28 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Giyinmenin püf noktaları konuşuldu 26 Kasım 2016
ÇOMÜ Yönetiminden Yanıt Bekliyoruz? ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?25 Kasım 2016
ÇOMÜ Lapseki MYO Müdürü Doç. Dr. Gür: geç şeftaliye yönelim söz konusu.25 Kasım 2016
ÇOMÜ'ye 50 Öğretim Üyesi Alınacak24 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin CEMAAT Ablası İhraç Edildi22 Kasım 2016
ÇOMÜ'den 52 İdari Personel İhraç Edildi22 Kasım 2016
ÇOMÜ'den İhraç Edilen 59 Kişi İsim Listesi22 Kasım 2016
ÇOMÜ’den 59 Kişi İhraç Edildi 22 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde ki Kaçak FETÖCÜ Çoşar ; Yeşil Kart Açıklamasını Neden Kaldırdı?21 Kasım 2016
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alınacak18 Kasım 2016
ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?16 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 8.Kuruluş Yıldönümü Kutlandı15 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesinde FETÖ'cü Özdemir in Dolabından İNCİL Çıktı14 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Prof'tan Uyarı: Kış aylarında cilt hastalıkları artıyor14 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Hastanesi eski Başhekimi FETÖCÜ Coşar'ın Kaçmasına Hekimlerden Anlamlı Tepki 13 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde ki Kaçak FETÖCÜ Vatanına Kavuşmuş13 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Hangi Hocalara FETÖ Sorgusu Yapıldı ?12 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Ulu Önder Atatürk Anıldı10 Kasım 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak07 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde 1. Sınıf Öğrencileri Önlük Giydi05 Kasım 2016
Çanakkale'de Otluk Yangını04 Kasım 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ni AK Partili Yöneticiler Ziyaret Etti03 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Öğrenci Yaşamını Yitirdi01 Kasım 2016
ÇOMÜ'de Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?01 Kasım 2016
ÇOMÜ'lü Akademisyenin Düğün Törenine; Bülent Turan'dan Telgraf 31 Ekim 2016
Çanakkale'de Üniversitelerden 3 Partiye Ziyaret29 Ekim 2016
ÇOMÜ'de Hoca Olmak; İngiltere'de CEMAAT Evinde Maklube Yemeye Benzemez!28 Ekim 2016
Çanakkale'de ki CEMAATÇİ Avukat Hakkında Yakalama Kararı Çıktı26 Ekim 2016
ÇOMÜ'de Şüpheli İELTS Sınavı Hakkında Görüş Açıklayan Akademisyenlere Tehdit Mailleri25 Ekim 2016
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nin 3 CEMAAT Ablası Hakkında İşlem Yapılmadı25 Ekim 2016
ÇOMÜ Kimya Bölümü Hocasından Büyük Başarı24 Ekim 2016

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Ekonomi | Ekonomi | Foto Galeri | Künye
CH
UA-96338404-1 145-795-9660