güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > ÜNİVERSİTE

ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alımı
06 Ağustos 2018
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alımı
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Doktor Öğretim Üyelerinin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

kek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZAR.

-

-

-

1

1

Pazarlama departmanının örgüt içindeki rolü, pazarlama performansı ve girişimsel pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHEN.

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHEN.

-

-

-

1

1

Alternatif deniz balığı beslemesi ile kentsel gürültünün balık davranışları ve gelişimi üzerine etkileri konularında çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

-

-

-

1

2

Periodontoloji uzmanı olmak. Agresif periodontitis tedavisinde antibiyotik kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

-

-

-

1

2

Cam karbomer simanların yüzey mikrosertliklerin değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞ. VE YET. EĞİ.

-

1

1

-

-

Eğitim ekonomisi, liderlik, öğretmen yetiştirme ve yükseköğretimin yönetimi ve finansmanı konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞ.

-

-

-

1

2

Ölçek uyarlama ve sosyal-duygusal öğrenme üzerine ölçek geliştirme çalışmaları yapmış olmak, sosyal-duygusal öğrenme programlarının akademik 
başarıya etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ. TEK. EĞ.

BİLGİSAYAR VE ÖĞ. TEK. EĞ.

-

1

1

-

-

Doçentlik unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Eğitimde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı, mobil 
öğrenme, programlama öğretimi, uyarlama öğrenme sistemleri ve öğrenme stillerine yönelik çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

-

-

-

1

5

Çağdaş Britanya romanı alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

-

1

1

-

-

Elektroanalitik yöntemlerle modifiye ve modifiye edilmemiş elektrotlarda ilaç analizleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

EKOLOJİ

-

-

-

1

2

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini ekoloji alanında uygulamış olmak. Ekosistem fizyolojisi ve yapısını hiperspektral ve LİDAR uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak çalışmış olmak.

TARİH

T.C. TARİHİ

-

1

1

-

-

Cumhuriyet döneminde uluslararası sergiler ve Osmanlı Hanedanı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN PSİKOLOJİSİ

-

1

1

-

-

Din Psikolojisi bilim dalında doçent ünvanını almış olmak. Din ve ruh sağlığı, ibadet psikolojisi, oruç ibadetinin öfke kontrolü ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

-

1

1

-

-

Çin ve Türkistan coğrafyasında çağdaş dönemde yapılan tefsir çalışmaları hakkında araştırmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

-

-

-

1

5

Elektronik atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanılması üzerine çalışmalar yapmış olmak. İngilizce eğitim dilinde ders verebilme koşulunu sağlamış olmak.

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

-

-

1

1

Bazı kanser ve kardiyovasküler hastalıkların erken teşhisine yönelik tek kullanımlık biyosensörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

-

-

-

1

1

MPEG-4/H.264 video verilerinde video nesnelerinin tespiti, makineler arası iletişim güvenlik tehditleri/çözümleri, IP üzerinden ses iletim protokollerinin güvenliği ve IoT/M2M standartları konularında çalışmalar yapmış olmak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

-

-

-

1

1

Doktorasını biyomühendislik alanında yapmış olmak. Mikroalgal biyoteknoloji ve aroma biyoteknolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-

1

1

-

-

Uluslararası İlişkiler doçenti olmak. NATO, akıllı savunma, insan güvenliği ve Balkanlar konularında çalışma yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

REKREASYON

REKREASYON

-

-

-

1

2

Spor aktivitelerinin şirket çalışanlarında yaşam kalitesi ve iş performansına katkısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİMİ

-

-

-

1

1

Spor taraftarlarının uluslararası futbol etkinliklerine katılımını etkileyen motivasyonel faktörler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN BİL.

-

-

-

1

1

Yüzme egzersizinin serebral palsili bireylerde motorik özellikler üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞ. VE SPOR EĞ.

BEDEN EĞ. VE SPOR ÖĞ.

-

-

-

1

1

Egzersizde davranış düzeni ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

-

1

1

-

-

Kalp yetersizliği konusunda uluslararası randomize klinik araştırmaları olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

-

-

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Lenfoma ve lösemilerde uluslararası klinik çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

-

-

-

1

1

Akciğer kanserlerine intraperikardiyal ligasyon tekniği ile yaklaşım konusunda çalışmaları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

-

1

1

-

-

Endoskopik omurga cerrahisi konusunda uzun süreli eğitim almış olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

-

-

-

1

1

Medial malleol transvers kırıklarının fiksasyon yöntemleri konusunda biomekanik çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

İMMÜNOLOJİ

-

-

-

1

1

Tıp doktoru olmak. Doku tipleme sertifikası olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIP EĞİTİMİ

-

-

-

1

1

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde program geliştirme, eğitim psikolojisi alanlarında eğitim almış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

-

-

Turizm doçenti olmak, opera PMS üniversite sertifikası sahibi olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

BİTKİ KORUMA

ENTOMOLOJİ

-

-

-

1

1

Domates zararlılarının biyolojisi, popülasyon gelişimi, konukçuları ve bağ zararlıları ile biyoteknik mücadele konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

-

-

-

1

1

Polen spesifik genlerin fonksiyonel korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

-

-

-

1

1

Yaşlıya yönelik şiddet ve kültür konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

GASTRONOMİ VE MUT.SAN.

-

-

-

1

2

Kondisyon indeksi ve ekolojik değişkenler üzerine çalışma yapmış olmak.

ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK VE ENERJİ

ALTERNATİF EN. KAY. TEK.

-

-

-

1

1

Elektrik- manyetik alanlar, tek kutupluluk ve enerji-momentum konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

Tıbbi Laboratuvar Tek.

-

-

-

1

1

Diyabette bor mineralinin etkileri ve antioksidan enzimler üzerine çalışmış olmak.

LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER

DR.ÖĞR. ÜYESİ

DER.

AÇIKLAMA

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYG.

-

-

-

1

1

Sasaki Manifoldlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ÜNİVERSİTE Haberleri

Başlık Tarih
 
Ukraynalı Öğrencilerden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’e ziyaret23 Mayıs 2019
ÇÖMÜ'ye Giden Belediye Otobüsü Yandı22 Mayıs 2019
ÇOMÜ Yüzünü RUMELİ'ye Döndü20 Mayıs 2019
ÇÖMÜ Tıp Fakültesi'nde Bel Fıtığı Ameliyatında Yeni Yöntem; Endoskopik Omurga Cerrahisi19 Mayıs 2019
39. Uluslararası Amerikan Çalışmaları Konferansı ÇOMÜ’de Gerçekleştirildi17 Mayıs 2019
Özel Eğitim Farkındalık Dinletisi16 Mayıs 2019
ÇOMÜ öğrencileri kadın erkek eşitliğine afişlerle dikkat çekti16 Mayıs 2019
ÇOMÜ ile Dardanel Önentaş A.Ş. arasında İşbirliği Protokol15 Mayıs 2019
Çanakkale Jandarma Komutanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bacak’ı Ziyaret Etti15 Mayıs 2019
Sağlık Sen İl Yönetiminden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a Ziyaret15 Mayıs 2019
Tıbbi sarf malzeme satın alınacak14 Mayıs 2019
Hemşirelik Haftası Kutlandı14 Mayıs 2019
Batı Trakya Bölgesi’nde “Kültürümüzde Analık” Konulu Seminer Gerçekleştirildi14 Mayıs 2019
Canlı küçükbaş hayvan satışı yapılacak14 Mayıs 2019
Aynı Günde Felç Geçiren 2 Hastaya Başarılı Tedavi10 Mayıs 2019
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı’ndan Rektör Murat’a Ziyaret10 Mayıs 2019
Vali Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat’ı Ziyaret Etti10 Mayıs 2019
İl Jandarma Komutanı Büyük ve Sahil Güvenlik Komutanı Baysal’dan Rektör Murat’a Ziyaret08 Mayıs 2019
ÇOMÜ Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Hizmet Vermeye Başladı08 Mayıs 2019
Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı Güney Akçer’den, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a Ziyaret07 Mayıs 2019
ÇOMÜ Tıp'ta Hastanede yanlış müdahale ölümle sonuçlandı iddiası07 Mayıs 2019
ÇOMÜ'ye RES Yapılacak06 Mayıs 2019
Biga MYO öğrencisi bilimsel kongreye katıldı 06 Mayıs 2019
Çanakkale Ticaret Borsası, Tarımda Fark Yaratanları Ödüllendirdi06 Mayıs 2019
Çanakkale’de Feridun Düzağaç Konseri03 Mayıs 2019
Görice Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a Ziyaret02 Mayıs 2019
Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Forma Giyme Töreni Gerçekleşti27 Nisan 2019
Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Oldu25 Nisan 2019
ÇÖMÜ'nün Yeni Rektörünün Kızının Düğününe Eski Rektör Ali Akdemir'de Katıldı21 Nisan 2019
Bir Yıl Önce Plaket Aldı. Bir Yıl Sonra Plaket Aldığı Okula Rektör Oldu18 Nisan 2019
ÇÖMÜ'de Bir Devrin Sonu. Yücel Acer Gitti 18 Nisan 2019
ÇÖMÜ'de Tıp Bayramına İki Ayrı Kutlama15 Mart 2019
ÇÖMÜ Tıp Fakültesi'nde Rektörsüz 14 Mart Kutlaması 14 Mart 2019
ÇÖMÜ Tıp Fakültesi'nde Görevli FETÖ Sanığı İki Akademisyen Yurtdışına kaçtı11 Mart 2019
ÇÖMÜ Rektör Adayları Mevcut Rektör Dahil YÖK''te Ter Döktü04 Mart 2019
Çomü Tıp Fakültesi ve Özel Güvenlik Görevlileri Mesaiye Devam25 Şubat 2019
ÇOMÜ'de Eğitime Kar Tatili25 Şubat 2019
“ÇOMÜ Kütüphanesi’nde Fettulah Gülen’in Kitapları Hala Var”19 Şubat 2019
ÇÖMÜ'de Son Gün Heyecanı, Ağır Toplar Rektörlük Başvurusunda 21 Şubat 2019
Çanakkale Eğitim-İş Sendikası''ndan Yücel Acer'a İlginç Sorular:"ÇOMÜ’nün bazı kütüphanelerinde halen Fetö’nün kitapları neden bulunduruluyor? ‘’ 20 Şubat 2019
Rüzgar enerji santrali yaptırılacaktır14 Şubat 2019
ÇOMÜ İçin Rektör Adaylığı ilanı yayımlandı08 Şubat 2019
FETÖ Ahmet Adem T'yi ÇOMÜ'ye Rektör Adayı Yapacakmış! Sonra...15 Ocak 2019
45 Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alacak31 Aralık 2018
Üniversite 15 personel alımı24 Aralık 2018
Yargıdan ÇOMÜ Rektörü Acer'e Hukuk Dersi 21 Aralık 2018
ÇOMÜ'ye 15 Personel Alınacak21 Aralık 2018
İnsanlığın Unuttuğu Bir Coğrafya ; Doğu Türkistan14 Aralık 2018
ÇOMÜ Rektörlüğü'nden Tıp Fakültesi Hastanesi Açıklaması13 Aralık 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi: 11 milyonluk hastaneden 48 milyonluk tarihi borç 13 Aralık 2018
Çomüde Atatürk ve cumhuriyet düşmanı isim için üniversitede panel düzenlediler25 Kasım 2018
Çanakkale'ye 1964 yılında düşen gök taşı örneği üzerinde çalışmalar yaparken Koleksiyona Dönüştü12 Kasım 2018
Çanakkale’de üniversite öğrencileriyle toplantı 12 Kasım 2018
Çomü Organ Nakil Merkezi'nde Kısa Sürede Nakil Şansı25 Ekim 2018
YÖK Başkanı Saraç'tan, ÇÖMÜ'lü Gezen'e Yanıt Fetöcüleri Korumadık '20 Ekim 2018
AYDINLIK Gazetesi, ÇOMÜ'lü Akademisyenin FETÖ'nün Üniversite Yapılanması Hakkındaki Suç Duyurusunu Haber Yaptı 19 Ekim 2018
MHP İl Başkanı ÇÖMÜ Tıp Fakültesi Dekanını Hedefe Koydu 10 Ekim 2018
ÇOMÜ'den İhraç Olan İtirafçı'nın Amerika Anıları, " Bu hizmeti Peygamber efendimiz Fetullah Gülen’e devretti"08 Ekim 2018
ÇOMÜ'de ki İtirafçı FETÖ'cü,"Brunson'un FETÖ bağlantısı iddianamede!. "01 Ekim 2018
Fetöcü Laçiner ve Ekibi Ceza Aldı. Yurtdışına Kaçan Fetöcüler Ulusalcıları Suçladı26 Eylül 2018
Sedat Laçiner Milli Savunma Bakanı; Hüseyin Özdemir YÖK Başkanı Olacaktı; Şimdi BALYOZ İndi. Birisi 10 Yıl Diğeri 9 Yıl Ceza Aldı26 Eylül 2018
Fetöcü Hüseyin Özdemir'e 10 Yıl Ceza ve Yakalama kararı çıkartıldı 25 Eylül 2018
Fetöcü Laçiner e İlk Ceza 9 Yıl 4 ay25 Eylül 2018
ÇOMÜ'den Açıklama "Vural Bulut, kendi isteğiyle bu görevden ayrılmıştır" 24 Eylül 2018
Çomü de ki Adrese Teslim Kadro Sözcü Gazetesi'nde AK Partili Vekiller Niye Susuyor ?08 Eylül 2018
YETMEZ AMA EVET....Vural Bulut görevden alındı!06 Eylül 2018
Basit Cinsel Saldırı Suçuna BİM dur dedi31 Ağustos 2018
Pınar’dan Rektör Acer’e:Niye işe gireceklerin ayakkabı numarasını yazmadın”29 Ağustos 2018
ÇÖMÜ 135 sözleşmeli personel alacak24 Ağustos 2018
Tarihçi Doç.Dr. Burhan Sayılır; Devlet Arşivlerinin Tarikatların Almasına Sert tepki Gösterdi."Devletin sahibi devlettir. Devlet bunu er yada geç herkese öğretir"16 Ağustos 2018
ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan FETÖCÜ Sani Demiri Rahibe Terasa Okulunda Derse Başlamış. Papazdan Rahibeye Bu da Gelişme 11 Ağustos 2018
Çanakkale'de FETÖ'ye Yönelik Başlayan Operasyonlarda Gözaltı Sayısı Artıyor07 Ağustos 2018
Çanakkalede 11 Yıl Sonra Böbrek Nakliyle Sağlığına Kavuştu06 Ağustos 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde FETÖ Operasyonu 2 Akademisyene Gözaltı06 Ağustos 2018
Çanakkale'de öğretim görevlisi evinde ölü bulundu!13 Temmuz 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Organ Nakli11 Temmuz 2018
Prof. Dr. Doğan Perinçek: O ihaleyi verenler 24 candan sorumludur 09 Temmuz 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı07 Temmuz 2018
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Organ Nakli07 Temmuz 2018
Gazeteci İsmail Saymaz'dan ÇOMÜ'lü Abdullah Akın'a Sert Çıkış"Kendi Bağımsızlık Liderine İftira Atan Soytarı Gitsin Tekkede Çalışsın"04 Temmuz 2018
RTÜK'ten Skandal Abdullah Akın kararı03 Temmuz 2018
Üç Yılda 54 Hastaya Umut Oldular03 Temmuz 2018
ÇOMÜ’de Orman Yangını 30 Haziran 2018
ÇOMÜ Yönetimi'nden Vural Bulut'a Twitter Soruşturması 29 Haziran 2018
CHP'den ÇOMÜ'ye Sert Tepki "Çanakkale den defolup gitmesini isterken, ÇOMÜ Yönetiminin kamuoyuna karşı gösterdiği bu saygısızlığın sebebi nedir? 09 Haziran 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı07 Haziran 2018
Çanakkale Eğitim İş Başkanı; ÇOMÜ Rektörüne Yüklendi:"Laçiner Döneminde Biga’da CEMAAT Toplantılarına Katılanlar Halen Görevde"06 Haziran 2018
Rektör Acer; AYDINLIK Gazetesi'ne Yaptığı Açıklamada:"Işık Evi Nedir Anlamını Bile Tam Olarak Bilmiyorum"30 Mayıs 2018
AYDINLIK Gazetesi ÇOMÜ Rektörü Acer'in Laçiner Fotosunu Yayımladı24 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı09 Mayıs 2018
Çanakkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı08 Mayıs 2018
ÇOMÜ'de Bitmeyen Soruşturma; Gökhan "O Ahlaksız ile İlgili Hala Bir Sonuç Alamadık!"04 Mayıs 2018
Ertuğrul Özkök’ten Abdullah Akın’a çağrı: “Çık milletin önüne mertçe özür dile”18 Nisan 2018
Yılmaz Özdil; Abdullah Akın'ı Sordu:"Katmerli yalancı görevine devam edecek mi?17 Nisan 2018
Abdullah Akın'a Kötü Haber'Camiileri Genelev Yaptılar Açıklamasına Kaynak Gösterdiği Dergi Açıklama yaptı 15 Nisan 2018
Balkanlardan binlerce gönüllü asker Çanakkale'de savaştı05 Nisan 2018
DİKKAT! Çanakkale'ye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için sağanak yağmur uyarısı yaptı31 Mart 2018
ÇOMÜ'lü Sözde Öğretim Üyesini; Vakıflar Bölge Müdürlüğü: Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi yok28 Mart 2018
Ezine MYO’da "18 Mart Zaferi" konferansı23 Mart 2018
Atatürk'e ve Cumhuriyet'e Hakaret eden ÇOMÜ'lü Akın Görevden Uzaklaştırıldı 07 Mart 2018
ÇOMÜ Yönetiminden Yanıt Bekliyoruz? ÇOMÜ'de FETÖ'cü Ankara Strateji Enstitü Üyesi Var mı?06 Mart 2018
Tarihçi Sinan Meydan, "Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarının çirkin Camii yalanına Yanıt Verdi05 Mart 2018
ÇOMÜ'de ki Gericiye Sert Uyarı: "Çanakkale'nin sabrını fazla zorlamayın haddinizi bilin." 03 Mart 2018
Prof.Dr. Perinçek Sert Çıkış:" ÇOMÜ TV Sorumlusu Vural Bulut ve Onu Atayan Rektör Yardımcısı Görevden Alınmalıdır"02 Mart 2018
Çanakkale Belediye Meclisi Tek Ses; Yeşim Karadağ Susuyor, Abdullah Akın"Türk değil SAPIK" 01 Mart 2018
ÇTSO ÇOMÜ'de İrticai Faaliyetlere İzin Verilmemesi Gerekiyor ve Bu bağlamda Akın'ın Sapkın Düşüncelerini Kınıyoruz01 Mart 2018
Gazeteci Soner Yalçın'dan ÇOMÜ'de ki Gericiye Tokat Gibi Yanıt:Hadi Tarihi Çarıptıyor. Keşke Biraz Utanmayı Bilse Bu cahil İlahiyatçı"01 Mart 2018
Atatürk'e Cumhuriyet'e Saldıranı Protesto İçin Çanakkale Sokağa Çıkıyor28 Şubat 2018
Atatürk'e Ve Çanakkalelileri Hakaret Eden Kişiye Rektör Acer"Bilimsel Özgürlük", Adalet Bakanı ise "Savcılar Gereğini Yapar" dedi28 Şubat 2018
Atatürk'e Hakaret Eden Abdullah Akın FETÖCÜ Laçiner Döneminde Kadroya Alınmış28 Şubat 2018
Adalet Bakanı ÇOMÜ'de Atatürk'e Hakaret Eden İsim İçin Savcılar Gereğini Yapacaktır28 Şubat 2018
Tepkiler Geri Adım Attırdı; Soruşturma Açıldı28 Şubat 2018
ÇOMÜ Rektörü Atatürk'e Hakarete Bilimsel Özgürlük Demiş 27 Şubat 2018
Çanakkale ADD" Rektör, Vali, Müftü Çıkıpta Tek Söz Etmedi"27 Şubat 2018
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ÇOMÜ'de ki Abdullah Akın'a "SOYTARI"27 Şubat 2018
ÇOMÜ TV'nin Kapanması İçin CHP'li Vekiller RTÜK'e Başvurdu27 Şubat 2018
Çanakkale Eğitim-İş'ten ÇOMÜ Açıklaması"Atatürk’e, kurucu değerlerimize dil uzatanlar cezasız bırakılmamalıdır."27 Şubat 2018
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Atatürk'e küfür ve hakareti savundu26 Şubat 2018
“Camileri genelev yaptılar” sözlerini söyleyenler, ahlaksızlığın zirvesine ulaşan Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarıdır."26 Şubat 2018
Ahmet Hakan'dan Abdullah Akın'a sert tepki: Çüş artık çüş be!26 Şubat 2018
Çanakkale Eğitim İş'ten Yrd.Doç. Düzenlemesi Açıklaması29 Ocak 2018
Organ nakliyle sağlığına kavuştu29 Ocak 2018
Diyaliz hastası böbrek nakliyle sağlığına kavuştu17 Ocak 2018
ÇOMÜ’den İki Akademisyen KHK ile ihraç 12 Ocak 2018
Çomü'de Fetö/pdy Bağlantılı 328 Personelin İlişiği Kesildi05 Ocak 2018
FETÖ’cü rektörden boyun eğmeyenlere tehdit03 Ocak 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Kadro İlanı30 Aralık 2017
2018 Troia Yılı’nda “Adaların Su Altı Dalış Güzergâhları” Projesi20 Aralık 2017
Savcılık 20 Bin Akademisyene Soruşturma Açtı: Gözler ÇOMÜ'de ki İelts Sınavına Çevrildi18 Aralık 2017
2005-2013 yıllarındaki tüm ALES soruları ‘çalınmış’: 20 bin ‘şüpheli’ akademisyen var18 Aralık 2017
Savcılık, 20 bin akademisyen için harekete geçti18 Aralık 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin Büyük Başarısı; Ödülünü Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aldı 12 Aralık 2017
Çanakkale’nin biyolojik çeşitliliği envanteri ortaya çıkarıldı09 Aralık 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak06 Aralık 2017
Kadına Yönelik Şiddet’ Güncel ve Küresel Bir Sorun05 Aralık 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Aralık 2017
ÇOMÜ FETÖ İhracında İlk Dörtte01 Aralık 2017
AYAY Bölümü'nde Geleneksel Üniforma Giyme Töreni Gerçekleştirildi01 Aralık 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne Sağlık Bakanlığı'ndan Ödül01 Aralık 2017
Türkiye’de Kayıtlı Diyabet Hasta Sayısı 7 Milyon30 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Mezunu Doktora BYLOKC Gözaltısı28 Kasım 2017
ÇOMÜ'den Öğretim Elemanı Alım İlanı24 Kasım 2017
ÇOMÜ Öğretim Elemanı Alım İlanı22 Kasım 2017
Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında Yenileme Çalışmaları Gerçekleştirildi21 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ'nün Askeri Yapılanma İmamı ÇOMÜ Tıp'tan Çıktı18 Kasım 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden "Multipl Skleroz Hasta Okulu"17 Kasım 2017
ÇOMÜ’ye Akademik Personel Alınacak15 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak08 Kasım 2017
BYLOCK'cu Hüseyin Özdemir'in Tartışmalı Sevkine ÇOMÜ'de Soruşturma Açtı07 Kasım 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenden F Tipi Laçiner ve Arkadaşları Hakkında Suç Duyusuru07 Kasım 2017
Çanakkale'de FETÖ Darbe Davası Duruşmasına Devam Edildi07 Kasım 2017
ÇOMÜ’lü Üsteğmen şehit oldu!07 Kasım 2017
ÇOMÜ TÖMER'de Türkçe Yeterlik sınavı 03 Kasım 2017
ÇOMÜ'ye Akademik Personel Alınacak02 Kasım 2017
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Üniversite öğrencilerine ders verdi02 Kasım 2017
Çanakkale'de BATI TRAKYA TÜRK Cumhuriyeti Bayrağı İle Yürüdüler VİDEOLU30 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Aliye İzzet Begoviç Anıldı25 Ekim 2017
Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı22 Ekim 2017
ÇOMÜ'de MUSTAFA KEMAL'in Askerleri Görev Başında21 Ekim 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden KHK ile Atılan Fetöcüler Balıkesir Sevgi Hastanesi'nde20 Ekim 2017
Ukraynalı Botvinov'daün Çomü'de Piyano Eesitali19 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Ödüllü Filmlerin Yönetmenleri Kısa Film Tecrübelerini Aktardı18 Ekim 2017
Ünlü Piyanist Alexey Botvinov’dan Çanakkale’de Piyano Resitali15 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’nün İmamlarından Olan Akademisyen Tutuklandı 14 Ekim 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Gözaltına Alındı12 Ekim 2017
ÇOMÜ’de FETÖ Operasyonu 1 Akademisyen Tutuklandı 11 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Gençlik Ve Geleceğimiz Konulu Konferans Düzenlendi11 Ekim 2017
ÇOMÜ Öğretim üyesi Alacak07 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Uluslararası Ekoloji Ve Çevre Sorunları Sempozyumu Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Akademik Personel Alımı04 Ekim 2017
ÇOMÜ'de Proje Pazarı Başvuruları Başladı04 Ekim 2017
ÇOMÜ Yüzme Havuzu Kış Programı Açıklandı03 Ekim 2017
ÇOMÜ'de 1 Yılda FETÖ'den 414 Kişi Hakkında İşlem Yapılmış03 Ekim 2017
ÇOMÜ ÖTK Temsilcileri Bülent Turan'ı Ziyaret Etti26 Eylül 2017
ÇOMÜ'ye Öğretim Üyesi Alım İlanı15 Eylül 2017
BYLOKÇU Hüseyin Özdemir'in Sevk Edildiği Üniversite Rektörü FETÖ'den Gözaltına Alındı 13 Eylül 2017
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Toplantı11 Eylül 2017
Bayramda Böbrek Nakli Oldu07 Eylül 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Duyurusunu Yaptı26 Ağustos 2017
ÇOMÜ’den KHK ile ihraç 25 Ağustos 2017
Masum Akademisyene Bakın! 15 FETÖ'cüye Formasyon Öğrencisi Yapmış15 Ağustos 2017
ÇOMÜ Ailesine 9132 Öğrenci Katıldı14 Ağustos 2017
BESYO Özel Yetenek sınavları başladı09 Ağustos 2017
ÇOMÜ Tıp'ta Organ Nakli Yaşam Kurtardı08 Ağustos 2017
Çanakkale İçin Güç Birliği Yaptılar03 Ağustos 2017
F Tipi Laçiner'in de Kardeşi Vedat Laçiner Atatürkçü ve Laik'miş YERSEN !02 Ağustos 2017
ÇOMÜ Akademik Personel Alacak01 Ağustos 2017
ÇOMÜ Balkan Ensitütüsüne Küçük Bir Anımsatma; Batı Trakyalı Öğrenciler Değil; Batı Trakya Türk Öğrencileri31 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de Silah Taşıyan FETÖCÜ Sözde Akademisyen21 Temmuz 2017
Halil Çetin'den Açıklama19 Temmuz 2017
Çan Yüksek Okulu Sekreteri İhraç Edildi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den İhraç Edilen Akademisyen Listesi14 Temmuz 2017
ÇOMÜ’den KHK ile 18 İhraç14 Temmuz 2017
FETÖ'den İhraç Edilen Ramazan Gülendam'ın 3 Çocuğu da FETÖ'nün Okullarında Okumuş; Ama FETÖCÜ Değil YERSEN !13 Temmuz 2017
ÇOMÜ Besyo Online Kayıtlar Başladı13 Temmuz 2017
FETÖ'cülerin ÇOMÜ'de Skandalları Bitmiyor. Polis Memurunu Yüksekokul Sekreteri Yapmışlar12 Temmuz 2017
FETÖCÜ Firari Adil Öksüz'ün Üniversitesi ÇOMÜ'de Konferans Vermiş11 Temmuz 2017
Sedat Laçiner Milli Savunma Bakanı; Hüseyin Özdemir YÖK Başkanı Olacaktı; Şimdi BALYOZ İndi11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜLER Muhalif Akademisyenlerin Telefonlarını Dinliyorlarmış11 Temmuz 2017
ÇOMÜ'de FETÖ'den İhraç Edilen Çetin'e Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanlığı Verilmiş11 Temmuz 2017
ÇOMÜ’de 2014 Yılında yapılan İelts Sınavını FETÖ'nün Ukrayna İmamı Düzenlemiş 10 Temmuz 2017
FETÖ'nün Gökkuşağı Okulunun Müdür Yardımcısını ÇOMÜ'ye Yüksek Lisans Jüri Başkanı Olarak Atamışlar10 Temmuz 2017
FETÖ’nün Ukrayna İmamını ÇOMÜ ye Akademisyen Yapmışlar08 Temmuz 2017
F TİPİ Laçinerler Aile Boyu 15 Temmuz Kalkışmasını Önceden Biliyormuş08 Temmuz 2017
ÇOMÜ'den FETÖ'cü Olduğu İçin İhraç Edilen Halil Çetin Hakkında Dava Açıldı08 Temmuz 2017
ÇOMÜ’ye Akademisyen Alınacak05 Temmuz 2017
ÇOMÜ BESYO Özel Yetenek Sınavı Yapıyor01 Temmuz 2017
ÇOMÜ'lü Akademisyenin SÜREK AVI Elazığ'da da Devam Ediyor.28 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 23 Haziran 2017
ÇOMÜ'den FETÖCÜ Hilmi Yavuz'un da Fahri Doktorusunun Alınmasını Bekliyoruz21 Haziran 2017
Cemaatçi diye verilen ünvan cemaatçi diye geri alındı21 Haziran 2017
ÇOMÜ’ye 4 Akademik Personel Alınacak 15 Haziran 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı13 Haziran 2017
ÇOMÜ’de FETÖ’den Gözaltına Alınan Profesör Adli Kontrol ile Serbest08 Haziran 2017
“Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Elektrik Sistemine Entegrasyonları” Semineri Çanakkale’de Gerçekleştirildi06 Haziran 2017
ÇOMÜ'de ki FETÖCÜ Yapı İle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arasında ki İlginç Bağ 04 Haziran 2017
Tekirdağ'dan ÇOMÜ'ye Geçti Gözaltından Kurtulamadı FETÖ'den 1 Gözaltı02 Haziran 2017
ÇOMÜ Sözleşmeli Personel Alacak02 Haziran 2017
ÇOMÜ Rektörlüğüne “Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi” Teknik Desteği02 Haziran 2017
ÇOMÜ'de Bir Akademisyen Gözaltına Alındı17 Mayıs 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Denizgöründü Hayırında 08 Mayıs 2017
Çanakkale 18 Mart İlkokulu’nda düzenlenen HAREKETLERLE EĞLENİYORUM projesi 07 Mayıs 2017
Çomü'nün Çalışkan Hocası Prof. Dr. Günlügür06 Mayıs 2017
Çanakkale'de Empati Kurmak = Anlamak04 Mayıs 2017
ÇOMÜ'de ki Kaçak FETÖCÜ Coşar'ın ABD'de ki İşini Kutlayanlar? FETÖ'yle Mücadele Ediyor YERSEN.....04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Doçent Öztürk Vatansever Gazeteci Nihat Genç'i Selamladı04 Mayıs 2017
ÇOMÜ’lü Akademisyenin Evine Yazılı Taciz03 Mayıs 2017
Nihat Genç ÇOMÜ ADD'nin Konuğu Olarak Çanakkale'de 03 Mayıs 2017
ÇOMÜ Rektörüne Çocuklar 1 Mayıs'ta Seslendi:"Rektör Amca Babama Kadrosunu Niye Vermiyon?01 Mayıs 2017
Çomü de KHK ile 44 ihraç29 Nisan 2017
ÇOMÜ'de FETÖ Soruşturması Kapsamında Açığa Alınan 14 Kişi Geri mi Döndü ?29 Nisan 2017
Furkan Vakfı , FETÖCÜ Sedat Laçiner'in Tutuklanmasına Üzülmüş24 Nisan 2017
ÇOMÜ Kampüsünde EVET Yazılı Araç Gerginliği13 Nisan 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Olta Avcılığında Usta İmiş....10 Nisan 2017
ÇOMÜ Yönetimine Soruyoruz ?09 Nisan 2017
KHK İle Kapatılan Karacan Akademisi'nde Ders Veren; ÇOMÜ'de Görevli Akademisyenler İçin İşlem Yapıldı mı?16 Mayıs 2017
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün Büyük Başarısı06 Nisan 2017
Siyasette Mizah Konferansı31 Mart 2017
ÇOMÜ'de BYLOKC'tan Tutuklu Ama Doçentlik Dosyası Jüride.....30 Mart 2017
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA30 Mart 2017
Rektör Acer’den Belediye Başkanı Gökhan’a Ziyaret30 Mart 2017
15 Temmuz Sonrası ÇOMÜ'den Makedonya'ya Kaçan Sani Demiri ile Görüşen ÇOMÜ'lü Kim?29 Mart 2017
ÇOMÜ ÖTK ; Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ı Ziyaret Etti27 Mart 2017
Çanakkale Devlet Hastanesi’de FETÖCÜ Özdemir iÇin GATAKULLİ mi Dönüyor? 26 Mart 2017
Dün FETÖCÜ Laçiner'in Hukuk Müşaviri, Bugün FETÖ ile Mücadele Ediyor.28 Mart 2017
ŞOK İDDİA! ÇOMÜ'den KHK İle İhraç Edilenler Kripto FETÖCÜLERİN İşyerlerinde mi Çalıştırılıyor?21 Mart 2017
BYLOKÇU FETÖCÜ Hüseyin Özdemir, Sağlık Sorunları Nedeni ile Tahliyesini İstemiş17 Mart 2017
Doç.Dr. Fatih Aygün'den ÇOMÜ Tıp'ta FETÖ'lü günler 17 Mart 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 9 öğretim üyesi15 Mart 2017
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nde Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuksuz yargılanmak Üzere Bırakıldı13 Mart 2017

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Foto Galeri | Video Galeri | Künye
CH