güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan'ın Adli Yıl Açılış Konuşması
02 Eylül 2019
Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan'ın Adli Yıl Açılış Konuşması
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Adli Yıl Açılışı nedeniyle sizleri Çanakkale Barosu adına saygı ile selamlıyorum.
Adalet adına bu önemli başlangıçta,
meslektaşlarımın ve tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutluyor, yeni dönemin;
bağımsız, tarafsız, liyakati esas alan ve adalet dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.
 
Konuşmama,
geçmiş yıllarda kaybettiğimiz ve hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan meslektaşlarımızı,
hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarak başlıyorum.
 
Değerli meslektaşlarım,
Hepimiz, " hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza,
namusumuz ve vicdanımız üzerine and içerek" mesleğimize başladık.
Hukuk, ahlak ve mesleğin onuru; her hukukçunun meslek hayatında ilke edinmesi gereken en önemli değerlerdir.
Gururla taşıdığımız cübbemiz,  namusumuza ve vicdanımıza edilen yeminle hak edilmiştir.
Cübbelerimiz, hiçbir zaman, kimsenin önünde ve hiçbir sebeple iliklenmemiştir.
Bu sebeple Çanakkale Barosu Avukatları olarak bizler,
hak arama mücadelesi vermenin,
hukuktan yana olmanın,
ahlaktan yana olmanın,
mesleğin onurundan yana olmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz.
 
Bu duygularla,
 
Yeni Adli yıla ilişkin mesajlarımı paylaşmadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum.
 
Öncelikle Kahraman Ordumuzun tarihe altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramını birkez daha kutluyor,
Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyorum.
 
Değerli meslektaşlarım,
 
Biz Avukatlar, Hakimler ve Savcılar, sadece adaletin değil, barışın da koruyucularıyız.
Zira, barış ancak adalet temeli üzerinde yükselir.
Bu vesileyle barışın koruyucuları olan hukukçuların ve herkesin 1 Eylül Dünya Barış Gününü de kutluyorum.
 
Bir taraftan Barış gününü kutlarken diğer taraftan şehit haberlerinden duyduğumuz üzüntüyü de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Terör saldırılarında, hayatlarını kaybeden şehitlerimize;
Allahtan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı,
gazilerimize sıhhat temenni ediyorum. Bizler, Çanakkale Barosu Avukatları olarak,
tüm terör faaliyetlerini lanetliyoruz.
 
Değerli Katılımcılar,
 
Ülkemiz önemli süreçlerden geçiyor.
Üzüntüler, sıkıntılar,
hayal edilenler aslında hep adaletle ve hukukla ilgili.
 
ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN;
Özgecan’dan Emine Bulut’a birçok kadın cinayete kurban gidiyor, şiddete uğruyor.
Çanakkale Barosu olarak bu acı tabloyu da kınıyoruz.
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, insanlık ve adalet duygusundan mahrum olanlara karşı yıllardır mücadele ediyor, etmeye de devam edecektir.
Benzer olayların yaşanmaması için dileğimiz, daha fazla adımın atılması,
önleyici uygulamaların acil yasalaşması ve cezaların etkin olarak infaz edilmesidir.
------------------------
 
 
 
Değerli meslektaşlarım ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN;
Kaz dağları tahrip ediliyor, 
Munzur yok edilmek isteniyor, 
Salda Gölü’nde ve birçok doğal mirasta tehlike sinyalleri çalıyor.
Ağacımız, suyumuz ve havamız yok ediliyor.
Ormanlarımız bazen terör bazen de başka amaçlara hizmet etmek üzere yakılıyor. Bunlara sebebiyet verenleri de lanetliyoruz.
 
Başta Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile çevreye duyarlı meslektaşlarımız, kısaca, tüm çevre gönüllüleri yoğun çabalarla doğamızı, çevremizi ve Kaz Dağlarını korumaya, bu konuları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz.
 
ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN; ekonomide de sıkıntılı günler yaşanıyor.
Eğer hukuk güvenliğiniz yoksa hangi ekonomik programı uygularsanız uygulayın başarılı olmak mümkün değildir. Bu sebeple hukuk güvenliğinin her alanda sağlanması gerektiğini düşünüyorum.
 
Saygıdeğer Katılımcılar,
Biz avukatlar;
bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterirken,
bir yandan da adalet ve demokrasiyi yüceltmek için çaba sarf ediyoruz.
Çanakkale’nin ve Türkiye’nin sorunlarına karşı duyarlı olmaya çalışıyor,
hukuk devletinin korunması için gayret ediyoruz.
 
Buradan hareketle Yeni Adli Yılda talep ettiğimiz 3 hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bunlardan ilki LİYAKATTİR.
Avukatlar olarak yeni adli yılda yargıda her alanda liyakat istiyoruz.
Hakim, Savcı ve Adliye Çalışanlarının göreve alımlarında ve devamında kayıtsız şartsız liyakat aranmalıdır.
Aranmakla kalmamalı, uygulama fiiliyata geçirilmeli ve objektiflik Kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
-----------------------
Değerli meslektaşlarım,
Dikkat çekmek istediğim ikinci konu ise YARGI BAĞIMSIZLIĞIDIR.
Bağımsız yargı, toplumun güvencesidir.
Biz, siyasetin yönlendirmesine açık hakim ve savcı istemiyoruz.
Yargı bağımsızlığının olmazsa olmazı ise özgür savunmadır. Avukattır.             
Avukatlar, hakimler ve savcılar her türlü baskıdan ve her türlü etkiden uzak birlikte çalışabilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, “siyasallaştırılmış yargı, adalet değil, hüsran doğurur”.
 
Ülkemizde ki yargı alanında yaşanan en büyük sıkıntının,
Yargının kendisini üç kuvvetten biri olduğunun farkında olmaması,
diğer iki kuvvetin ise bunu kabule yanaşmamasıdır.
 
Bu sebeple;
Yargı bağımsızlığının sağlanması,
hakimin dirayetine”,
siyasetçinin bilincine
ve nihayet “kamuoyunun hassasiyetine” muhtaç hale gelmiştir.
----------------------
 
Saygıdeğer Katılımcılar,
 
Vurgulamak istediğim üçüncü konu ise KUVVETLER AYRILIĞIDIR.
Anayasamızda, ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet'tir.
Cumhuriyetin temeli, Kuvvetler Ayrılığı ilkesidir.
Kuvvetler Ayrılığı; Yasama, Yürütme ve Yargının birbirinden bağımsız olmasıdır.
Yargının, diğer kuvvetleri denetleyebilmesidir.
Kuvvetler Ayrılığı;
İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin teminatıdır.
Bu güçlerin birbirinin içerisine geçmesi durumunda demokrasi; anlamını yitirecek ve nihayetinde sona erecektir.
Kuvvetler ayrılığının ülkemiz açısından önemini daha iyi anlamalı, gereken dikkat ve hassasiyeti göstermeliyiz.
Bu sebeple de;
savunmayla güçlenen, bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturmak en büyük görevimiz olmalıdır.
 
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde gerçek anlamına kavuşabilir.
 
Hukukun üstünlüğünden,
laiklikten,
sosyal hukuk devletinden,
bağımsız, tarafsız ve güven veren Mahkemelerden,
bağımsız, tarafsız ve cesur Cumhuriyet Savcılarından,
özgür savunmadan asla taviz verilmemelidir.
 
Yaşadığımız acı tecrübeden dersler çıkartmalı ve bir daha asla,
yargının hiçbir cemaatin, tarikatın, güç odağının yada siyasi partinin eline geçmesine izin vermemeliyiz.
Atatürk ün dediği gibi,
MAHKEMELERİ BAĞIMSIZ OLMAYAN BİR ÜLKENİN DEVLET HALİNDE DEVAMI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Değerli Meslektaşlarım,
Bizler el ele vererek,
hakim-savcı tarafsızlığı ve bağımsızlığı, avukatın savunma özgürlüğü için,
suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırmak için,
yargıda keyfiliklerin olmaması için,
çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sistemini sağlamak için,
insanlara güven veren, adalet dağıtılan bir sistem için çalışacak,
ve tabii ki doğru bildiklerimizi söylemeye de bu adli yılda da devam edeceğiz.
----------------------
Değerli Katılımcılar,
Sözlerimi sonlandırırken şunu ifade etmek isterim ki,
eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de,
demokrasinin de temelinin; hukuk devletinden, kuvvetler ayrılığından ve bağımsız yargıdan geçtiğini bugün buradan tarihe not düşüyoruz.
 
Bu bilinçle;
Cumhuriyet ve değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun,
Hukukun Üstün kılındığı,
Sosyal Hukuk Devleti İlkelerinin hayata geçirileceği günlere olan inancımızı muhafaza ediyoruz.
 
 
Bu vesileyle,
Türkiye Cumhuriyeti’ni demokratik bir hukuk devleti olması idealiyle kuran,
Türk Milleti için çağdaş uygarlık düzeyine erişme hatta üzerine çıkma hedefi koyan,
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,
O'nun tüm dava ve silah arkadaşlarını,
Cumhuriyet'imizi kuran tüm devlet büyüklerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum.
Adalete yakışır bir Adli Yıl olması arzusuyla,
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ,
HUKUK DEVLETİ VE BAĞIMSIZ YARGIDAN VAZGEÇİLMEZ, diyor,
Yeni adli yılınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu BaşkanıYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Rusya’nın yeni mayın tarama gemisi ‘İvan Antonov’ Çanakkale Boğazı’nda18 Ocak 2020
Okullarda Karne Heyecanı17 Ocak 2020
ÇTSO İTALYA’DA RESMİ TEMASLARA BAŞLADI17 Ocak 2020
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'nda17 Ocak 2020
Çanakkale'ye Fırtına Uyarısı16 Ocak 2020
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BÖYLE GEÇTİ16 Ocak 2020
Çanakkale Yozgatlılar Derneği ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanına Ziyaret 15 Ocak 2020
Çanakkale ve 6 İlde TSK'ya FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı15 Ocak 2020
İKTİDARIN EMEKÇİLERE DAYATTIĞI SEFALET VE GÜVENCESİZLİĞE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ !15 Ocak 2020
Anadolu'nun rüzgarına göre türbin üretildi14 Ocak 2020
Koramiral Kulakov Çanakkale'den Çıkış Yaptı14 Ocak 2020
Rus Mareşal Ustinov füze kruvazörü Akdeniz'e ilerliyor13 Ocak 2020
Çanakkale Boğazı'nı Kullanan Gemilerden 700 Milyon Tl Alındı12 Ocak 2020
Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan çıktı11 Ocak 2020
ARAÇ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE…10 Ocak 2020
Ömer Bolat, geçen bir yılı değerlendirdi10 Ocak 2020
Çanakkale'de Feribot Balıkçı Teknesine Çarptı10 Ocak 2020
ÇTSO’DA YILIN İLK KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI09 Ocak 2020
Er meydanındaki yiğitlerin 64 yıllık yol arkadaşı İrfan usta09 Ocak 2020
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü; Tıbbi sarf malzeme satın alınacak09 Ocak 2020
Çanakkale'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahı Değişti08 Ocak 2020
SEÇMELİ DERS YOK, SEÇENEKSİZ BIRAKMA HAMLESİ VAR08 Ocak 2020
ÇANAKKALE BENİM, BEN ÇANAKKALEYİM07 Ocak 2020
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı07 Ocak 2020
Çanakkaleli Sporcu Yıldızlar Heptatlon’da İkinci Oldu.07 Ocak 2020
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı07 Ocak 2020
Çanakkale Devlet Hastanesini Bilmem Kaç Rakımlı Tepeye Yapanlar Alkışlanıyorsunuz07 Ocak 2020
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı07 Ocak 2020
Çanakkale Merkez'de 3+1 daire mahkemeden satılık06 Ocak 2020
Masal Anlatıcılığı Eğitimi06 Ocak 2020
Çanakkale’de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı06 Ocak 2020
Cinsel suç ve şiddet mağdurları, beyanlarını AGO'da verecek06 Ocak 2020
Gestaş Uyarı Dikkate Aldı. Türk Bayrağı Hemen Değiştirildi05 Ocak 2020
SARILMAK DEĞİL, ONDAN RAHATSIZ OLAN ZİHNİYET TEHLİKELİ05 Ocak 2020
Çanakkale'de Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı05 Ocak 2020
Nasıl Yani, Cinsel Organını Gösteren Sapık İddiası04 Ocak 2020
Çanakkale'de Drone Eğitimi04 Ocak 2020
2019 ÇANAKKALE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA RAPORU YAYINLANDI03 Ocak 2020
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan İnfaz Eden İki Kişi Yakalandı03 Ocak 2020
Yunan Komşularımıza Birisinin Onları Gözetlediği Söylenmeli. Deniz Kuvvetlerimiz 24 saat Görevde02 Ocak 2020
Çanakkale Barosu'nda Ruhsat töreni02 Ocak 2020
Çanakkale İl Özel İdaresine 75 İşçi Alınacak, Başvurular Son gün02 Ocak 2020
Çanakkale Yerel Sen Emekçilerin Yeni Yılını Kutladı 31 Aralık 2019
Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı31 Aralık 2019
OBEZİTE OKULU 4. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ30 Aralık 2019
ŞAMPİYON ÇANAKKALE30 Aralık 2019
Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'nda29 Aralık 2019
Çanakkale'de 7 Yıl Önce Bugün F Tipi Laçiner'e Karşı Yurtseverler Yürüyüşte29 Aralık 2019
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'nda28 Aralık 2019
Meteorolojiden Çanakkale'ye yağış uyarısı28 Aralık 2019
RUS SAVAŞ GEMİSİ ’AZOV’, ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA28 Aralık 2019
Gestaş Feribotunda Pankart Gerginliği27 Aralık 2019
Birleşik Kamu İş'ten Asgari Ücret Tepkisi27 Aralık 2019
Minikler GESTAŞ gemisini gezdi27 Aralık 2019
Vali Tavlı, Anafartalar ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifini Kabul Etti27 Aralık 2019
Devlet Hastanesi'nde Acil Afet Planı (HAP) tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.27 Aralık 2019
Vali Tavlı Çanakkale Merkez Güzelyalı Köyü Muhtarını Kabul Etti27 Aralık 2019
Çanakkale Belediyesi'ne Emekçilerin Sendikasından Tepki26 Aralık 2019
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİNE 75 İŞÇİ ALINACAK 26 Aralık 2019
ÇANAKKALE’DE İŞBAŞINDA EĞİTİM, DÜNYADA TEKNOLOJİDE GELİŞİM!26 Aralık 2019
Çanakkale'de Kaçak İçki Satan İşyerine Operasyon 25 Aralık 2019
Rus füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'nda24 Aralık 2019
Vali Tavlı, Yenice İlçesi Torhasan Köyü Muhtarını Kabul Etti24 Aralık 2019
Vali Tavlı, Eceabat ilçesi Bigalı Köyü Muhtarı’nı Kabul Etti24 Aralık 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale’de23 Aralık 2019
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARININ YASALARLA MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!22 Aralık 2019
Çanakkale'ye Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı22 Aralık 2019
Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’nda21 Aralık 2019
Çanakkale Barosu'nda Ruhsat Töreni 20 Aralık 2019
TKDK, Kadın Girişimcilere Hibe Destekleri Toplantısı Yaptı20 Aralık 2019
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN HAKKI GASP EDİLEMEZ20 Aralık 2019
Çanakkale'de "SAHA" projesi çalışmaları20 Aralık 2019
FETÖ Operasyonu Çanakkale'de Bir Gözaltı Toplamda 8 Kişi Gözaltına Alındı20 Aralık 2019
ÇTSO VE KOSGEB İŞBİRLİĞİNDE İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ20 Aralık 2019
Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor19 Aralık 2019
Çanakkale Belediyesi'ne Kreş Zammı Tepkisi19 Aralık 2019
5. ULUSAL 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIM KONGRESİ YAPILDI18 Aralık 2019
Çanakkale SGK'dan Kayıtdışı İşçi Açıklaması16 Aralık 2019
Çanakkale Merkez'de 170 m² dubleks daire icradan satılık16 Aralık 2019
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı16 Aralık 2019
ÇTSO İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLEDİ16 Aralık 2019
ENGELLİ ÇİFTÇİYE İŞKUR’DAN HİBE DESTEĞİ16 Aralık 2019
ABD Savaş Gemisi Boğazda 15 Aralık 2019
2019 Yılında Çanakkale Boğazı'ndan, 102 Rus Savaş Gemisi 14 Aralık 2019
‘‘GELECEĞİN İNSAN KAYNAĞI BUGÜNDEN KAZANILIYOR’’14 Aralık 2019
Rus askeri kargo gemisi ‘Dvinitsa-50’, Çanakkale Boğazı’nda13 Aralık 2019
TOKİ Anadolu Lisesi’nde öğrencilere İnsan Hakları semineri13 Aralık 2019
Lapseki gemisi bakımdan geçti13 Aralık 2019
Meteorolojiden Çanakkale'ye kuvvetli yağış uyarısı13 Aralık 2019
Nara'da Demirli Alman Savaş Gemisinin Komutanı, Çanakkale Boğaz Komutanını Ziyaret Etti13 Aralık 2019
ÇTSO’DA YILIN SON KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI12 Aralık 2019
ÇTSO 2019 YILININ SON OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI12 Aralık 2019
Kemel Köyü'nde Ekoturizm İçin İmar değişikliği12 Aralık 2019
' FGS Hamburg', Çanakkale’ye demirledi 12 Aralık 2019
KASIM AYINDA ÇANAKKALE HAVALİMANI’ NDA 10.420 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ12 Aralık 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nden Uzun Bir aradan Sonra Açık Kalp Ameliyatı12 Aralık 2019
Çanakkale'den Havalanan AT-802 deniz sınır gözetimi Sürüyor11 Aralık 2019
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda11 Aralık 2019
Vali Tavlı , ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım’ı Kabul Etti10 Aralık 2019
KİRAZLI PROJESİ’NDE İŞGÜCÜ AZALTIMI10 Aralık 2019
ÇTSO YÖNETİM KURULUN’DAN DARDANEL’E ZİYARET 09 Aralık 2019
Çanakkale’de 4 Yıl Süren Yunan İşgali Süresince, Yaptıkları Türk Katliamları09 Aralık 2019
Çanakkale Boğazı’ndan geçişler rahatlayacak mı?07 Aralık 2019
Önce Öğretmenler Odasında Çayı Kahveyi Yasakla. Tepki Gelince İse Yanlış Anlaşıldık06 Aralık 2019
Çanakkale Boğazı'ndan 2017 yılında 87 bin 593 gemi Çıkış Yapmış06 Aralık 2019
KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLMESİNİN 85. YILINI GURURLA KUTLUYORUZ06 Aralık 2019
Vali TAVLI, Çanakkale Arıcılar Birliği ile Bir Araya Geldi06 Aralık 2019
ÇANAKKALE BAROSU TÜRK KADININA SEÇME-SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ GÜNÜ’NDE RESEPSİYON DÜZENLEDİ05 Aralık 2019
Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor05 Aralık 2019
TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ SEBEBİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ05 Aralık 2019
BİLSEM'lere Çanakkale'de alınacak öğretmen kontenjanları05 Aralık 2019
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Şarlan'dan, Kadın Hakları Açıklaması05 Aralık 2019
OBEZİTE OKULU 4. DÖNEM KATILIMCILARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR!04 Aralık 2019
ÇTSO TROYA VOLEYBOL TURNUVASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR04 Aralık 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda04 Aralık 2019
Çanakkale ADD'den Açıklama03 Aralık 2019
Çanakkale'de Dünya Engeliler Günü kutlandı 03 Aralık 2019
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden Vali Tavlı'ya Ziyaret02 Aralık 2019
Çanakkale DKMP Deve Güreşlerine İzin Verdi02 Aralık 2019
Tasarruf Takip Ofisi İl Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı02 Aralık 2019
7. Büyük Truva Deve Güreşi Festivali organizasyonu İhalesi02 Aralık 2019
“Çanakkale şehitlerin ebedi istirahatgahı gazilerimizin manevi evidir”02 Aralık 2019
Bulgar Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'nda01 Aralık 2019
Çanakkale Deve Sayısı ile ilk Üçte01 Aralık 2019
ANNE-BABA OKULU EĞİTİMİ ÇANAKKALE’DE 2.KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ30 Kasım 2019
Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'nda30 Kasım 2019
İŞKUR’UN MESLEK SEÇİMİ VE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ29 Kasım 2019
NRP Yeni Doğan Canlandırma Programı tamamlandı.29 Kasım 2019
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeze Su Sağlayan Kaynaklarda Tahlil İçin Örnek Aldı29 Kasım 2019
Çanakkale'ye Meteorolojiden yağmur uyarısı27 Kasım 2019
Çanakkale Merkezli FETÖ Operasyonunda Birisi İhraç Öğretim Üyesi İki Kişiyi Hücre Evinde yakalandı26 Kasım 2019
ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ANLAMLI TÖREN26 Kasım 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 19 Gözaltı26 Kasım 2019
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Operasyonu İçin Düğmeye Bastı.21 Gözaltı Kararı 26 Kasım 2019
Çanakkale Barosundan Kadına Şiddet Açıklaması25 Kasım 2019
Vali Tavlı, TEMA Vakfı Çanakkale İl Temsilcilerini Kabul Etti25 Kasım 2019
ÇTSO, EMLAK SEKTÖRÜNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLEDİ25 Kasım 2019
Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı 24 Kasım 2019
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’nda23 Kasım 2019
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ`NÜ GURURLU AMA BURUK KARŞILIYORUZ23 Kasım 2019
GMKA’DAN ÇTSO YÖNETİM KURULUNA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 22 Kasım 2019
Çanakkale'de Konkordato geçici mühlet kararı22 Kasım 2019
Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Valiliği Ziyaret Etti22 Kasım 2019
Kore Gazisi Hasan Hüseyin İmre, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı22 Kasım 2019
Çanakkale'de Gümrük Kaçağı Mallar Yakalandı22 Kasım 2019
Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'nda22 Kasım 2019
Boğaz'ın en güç noktasından Seyir Halinde21 Kasım 2019
BİRCE BİLİCİ ŞİMŞEK TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI21 Kasım 2019
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel Son Yolculuğuna Uğurlandı21 Kasım 2019
Bulgar Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'nda21 Kasım 2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı21 Kasım 2019
ÇOCUKLAR HAKLARINI KONUŞUYOR” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ20 Kasım 2019
İK 17 PLATFORMU’’ 3. TOPLANTISI İÇİN BİR ARAYA GELDİ20 Kasım 2019
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı20 Kasım 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu. 19 Gözaltı20 Kasım 2019
Girişimcilik eğitimini tamamlayan Çanakkaleli kadınlar sertifikalarını aldı19 Kasım 2019
ÇTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLEMEYE DEVAM EDİYOR19 Kasım 2019
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda 19 Kasım 2019
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli İşçi Alacak18 Kasım 2019
Balıkçı Tekneleri Potansiyel Kazaya Gebe16 Kasım 2019
Çanakkale Boğazı'nda büyük kazanın eşiğinden dönüldü16 Kasım 2019
SMMMO Yönetim Kurulu ÇTSO'yı Ziyaret Etti15 Kasım 2019
KDV İadesi Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı15 Kasım 2019
Kirazlı'da Konaklayan Eylemcilere Para Cezası14 Kasım 2019
ÇTSO VE GMKA İŞBİRLİĞİNDE E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ14 Kasım 2019
Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi14 Kasım 2019
Ekim Ayında Çanakkale Havalimanı’nda 11.650 Yolcu Kullandı 14 Kasım 2019
Mevlid-i Nebi Haftası14 Kasım 2019
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda13 Kasım 2019
Elektronik İhale Yönetmeliğinde Değişiklik13 Kasım 2019
Tarihi Hamamda Kaçak kazı Yapan 8 kişiden 1’i Tutuklandı12 Kasım 2019
Çanakkale’de E-Ticaret Eğitimi Gerçekleştirildi12 Kasım 2019
Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı’nda12 Kasım 2019
“DENETİMLİ SERBESTLİK FİDAN DİKİMİ VE FİDAN DAĞITIMI ETKİNLİĞİ”12 Kasım 2019
Vali Tavlı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğini Kabul Etti12 Kasım 2019
11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı11 Kasım 2019
Çanakkale Dahil 8 Kentte FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 20 Gözaltı 11 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı11 Kasım 2019
Meteoroloji'den Çanakkale'ye yağmur uyarısı11 Kasım 2019
Çanakkale'de Atatürk Sonsuzluğa Yürüyüşünün 81. Yılında Anıldı10 Kasım 2019
E-Ticaret Eğitimleri ÇTSO'da Başlıyor08 Kasım 2019
Çanakkale'de Bir Haftada 818 Göçmen Yakalandı08 Kasım 2019
18 Mart ve Seddülbahir yenilendi!08 Kasım 2019
Çanakkale'den Çalınan Tekne Kösedere'de Bulundu08 Kasım 2019
ÇTSO Çelik Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Sınavları Düzenleyecek07 Kasım 2019
Kumkale Belediyesi Eski Başkanından Valiliğe Ziyaret07 Kasım 2019
Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğünden arsa satış ihalesi07 Kasım 2019
Çanakkale Kızılay Derneği Kat karşılığı inşaat işi yaptıracak07 Kasım 2019
NATO'ya bağlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'nda 07 Kasım 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda06 Kasım 2019
Şampiyonluğa Doymuyor 05 Kasım 2019
EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AV. MÜZEYYEN BOYLU DAVASININ 2. DURUŞMASINA KATILDIK05 Kasım 2019
Aydınlık İnşaat Alacaklılarına Konkordato Komiserliği'nden Davet05 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Anestezi Uygulamalarında Ulrasonografi Kursu04 Kasım 2019
Çanakkale İŞ-KUR, Özürlü ve Eski Hükümlüler İçin Projelerini Açıkladı04 Kasım 2019
Çanakkale Valisi Tavlı, Kentte ki Bütün Başhekimlerle Toplantı Yaptı04 Kasım 2019
Çanakkale Eğitim İş NURCU Hayrat Vakfı'nın Okullarda ki Faaliyetlerine Tepki Gösterdi04 Kasım 2019
Çanakkale'de Ispanak Zehirlenmesi Olayı Yaşanmadı04 Kasım 2019
Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında antrenör ve sporculara seminer 04 Kasım 2019
Çanakkale'de Türk Bayrağı'nı İnmesine Neden Olan Kişi Alkollü Çıktı02 Kasım 2019
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'nda02 Kasım 2019
Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısı'nda BORU Gerginliği02 Kasım 2019
Elektronik Defterlerin Oluşturulma Süresi Uzatıldı02 Kasım 2019
"Kurbağa adamlar" sertifikalarını aldı02 Kasım 2019
Vali Tavlı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü’nü Kabul Etti01 Kasım 2019
Vatan Partisi'nden Çanakkale Valisi Tavlı'ya Ziyaret01 Kasım 2019
ÇTSO TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR PROJEYE İMZA ATACAK01 Kasım 2019
Balkan Gençler Taekwon-Do Şampiyonu Zeynep Taşkın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu’nu Ziyaret Etti.31 Ekim 2019
HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı! Çanakkale'de ki Değişim31 Ekim 2019
Daha Yeşil Bir Türkiye için Rekora 11 Milyon Fidan Toprağa31 Ekim 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı30 Ekim 2019
Çanakkale Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Yunanistan ekibi ile KKTC Ekibi Yan yana30 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Sendikası,Fatih Tezcan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusunda Bulundu30 Ekim 2019
Beton kaldırım yapım işi yaptırılacak30 Ekim 2019
Çanakkale’de coşkulu fener alayı29 Ekim 2019
Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı!29 Ekim 2019
Doğu Biga Madencilik'ten Cumhuriyet Bayramı Kutlaması28 Ekim 2019
Çanakkale'de : Havadan Helikopter ile Trafik Denetimi28 Ekim 2019
Deniz Kuvvetleri 29 Ekim'de kapılarını vatandaşlara açacak27 Ekim 2019
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim 2019 resmi tatil mi?27 Ekim 2019
Diyarbakır Şehit ve Gazi Aileleri’nden Vali Tavlı’ya Ziyaret26 Ekim 2019
Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Achtoutal, Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti26 Ekim 2019
Vali Tavlı, Taekwon-do Balkan Şampiyonu Zeynep Taşkın’ı Kabul Etti26 Ekim 2019
Çanakkale'de ki Sendika Çalışanlarına Açık Çağrı: Maaş Bordolarınızı Yayımlayın 26 Ekim 2019
Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının Birincisi gerçekleştirildi26 Ekim 2019
Basketbol Hakem Aday Kursu26 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Etkinlikleri26 Ekim 2019
Sigortacılık hizmeti Alınacak25 Ekim 2019
Sıcak yemek alım ve dağıtım hizmeti alınacak25 Ekim 2019
Çanakkale Merkez Köylerinde Kaçak Karaca Avcılarına Ceza24 Ekim 2019
Yaş sebze, meyve ve kuru gıda alımı yapılacak24 Ekim 2019
ÇTSO YÖNETİM KURULU 1’NOLU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ24 Ekim 2019
Çanakkale'de Görev Yapıp terfi Alan Hakim ve Savcıların Listesi24 Ekim 2019
Kepez'de dubleks daire icradan satılıktır 24 Ekim 2019
Personel taşıma hizmeti alınacak24 Ekim 2019
Çanakkale'de Kaçak Cinsel Ürünlere Operasyon24 Ekim 2019
ŞOÇİ Anlaşması Çanakkale Boğazı'nda ki Seyirlere de Yansıdı. SG'ler Rus Gemileri İzlemiyor 24 Ekim 2019
Çanakkale'de Havadan Kuduz Aşısı Atımı Yapılacak. Kesinlikle Dokunmayın.23 Ekim 2019
Vali Tavlı, Halileli Köyü Muhtarı’nı Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı Su Altı Sporları Derneği’ni Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı “Damla Gönüllülük Hareketi” Projesi Öğrencileriyle23 Ekim 2019
Çanakkale PTT Kuruluş Yıldönümü23 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Ahmet Taner Kışlalı'yı Andı22 Ekim 2019
Çanakkale İl Özel İdaresi Teşrifat Malzemesi Satın Alacak22 Ekim 2019
GESTAŞ Akaryakıt satın alacak22 Ekim 2019
Gestaş 4 İşçi Alacak22 Ekim 2019
ÇASİAD'dan Emniyet Müdürü Karaduman'a Hayırlı Olsun Ziyareti21 Ekim 2019
Deprem Simülasyon Tırı Çanakkale'de21 Ekim 2019
Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik21 Ekim 2019
Hayalet İmam FETÖCÜ Adil Öksüz Darbe Sonrası Çanakkale'de Kalmış. 19 Ekim 2019

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Künye
CH