güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan'ın Adli Yıl Açılış Konuşması
02 Eylül 2019
Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan'ın Adli Yıl Açılış Konuşması
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Adli Yıl Açılışı nedeniyle sizleri Çanakkale Barosu adına saygı ile selamlıyorum.
Adalet adına bu önemli başlangıçta,
meslektaşlarımın ve tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutluyor, yeni dönemin;
bağımsız, tarafsız, liyakati esas alan ve adalet dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.
 
Konuşmama,
geçmiş yıllarda kaybettiğimiz ve hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan meslektaşlarımızı,
hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarak başlıyorum.
 
Değerli meslektaşlarım,
Hepimiz, " hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza,
namusumuz ve vicdanımız üzerine and içerek" mesleğimize başladık.
Hukuk, ahlak ve mesleğin onuru; her hukukçunun meslek hayatında ilke edinmesi gereken en önemli değerlerdir.
Gururla taşıdığımız cübbemiz,  namusumuza ve vicdanımıza edilen yeminle hak edilmiştir.
Cübbelerimiz, hiçbir zaman, kimsenin önünde ve hiçbir sebeple iliklenmemiştir.
Bu sebeple Çanakkale Barosu Avukatları olarak bizler,
hak arama mücadelesi vermenin,
hukuktan yana olmanın,
ahlaktan yana olmanın,
mesleğin onurundan yana olmanın huzur ve mutluluğu içindeyiz.
 
Bu duygularla,
 
Yeni Adli yıla ilişkin mesajlarımı paylaşmadan önce birkaç konuya değinmek istiyorum.
 
Öncelikle Kahraman Ordumuzun tarihe altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramını birkez daha kutluyor,
Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularıyla anıyorum.
 
Değerli meslektaşlarım,
 
Biz Avukatlar, Hakimler ve Savcılar, sadece adaletin değil, barışın da koruyucularıyız.
Zira, barış ancak adalet temeli üzerinde yükselir.
Bu vesileyle barışın koruyucuları olan hukukçuların ve herkesin 1 Eylül Dünya Barış Gününü de kutluyorum.
 
Bir taraftan Barış gününü kutlarken diğer taraftan şehit haberlerinden duyduğumuz üzüntüyü de sizlerle paylaşmak istiyorum.
Terör saldırılarında, hayatlarını kaybeden şehitlerimize;
Allahtan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı,
gazilerimize sıhhat temenni ediyorum. Bizler, Çanakkale Barosu Avukatları olarak,
tüm terör faaliyetlerini lanetliyoruz.
 
Değerli Katılımcılar,
 
Ülkemiz önemli süreçlerden geçiyor.
Üzüntüler, sıkıntılar,
hayal edilenler aslında hep adaletle ve hukukla ilgili.
 
ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN;
Özgecan’dan Emine Bulut’a birçok kadın cinayete kurban gidiyor, şiddete uğruyor.
Çanakkale Barosu olarak bu acı tabloyu da kınıyoruz.
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu, insanlık ve adalet duygusundan mahrum olanlara karşı yıllardır mücadele ediyor, etmeye de devam edecektir.
Benzer olayların yaşanmaması için dileğimiz, daha fazla adımın atılması,
önleyici uygulamaların acil yasalaşması ve cezaların etkin olarak infaz edilmesidir.
------------------------
 
 
 
Değerli meslektaşlarım ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN;
Kaz dağları tahrip ediliyor, 
Munzur yok edilmek isteniyor, 
Salda Gölü’nde ve birçok doğal mirasta tehlike sinyalleri çalıyor.
Ağacımız, suyumuz ve havamız yok ediliyor.
Ormanlarımız bazen terör bazen de başka amaçlara hizmet etmek üzere yakılıyor. Bunlara sebebiyet verenleri de lanetliyoruz.
 
Başta Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile çevreye duyarlı meslektaşlarımız, kısaca, tüm çevre gönüllüleri yoğun çabalarla doğamızı, çevremizi ve Kaz Dağlarını korumaya, bu konuları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz.
 
ADALET ZAYIFLADIĞI İÇİN; ekonomide de sıkıntılı günler yaşanıyor.
Eğer hukuk güvenliğiniz yoksa hangi ekonomik programı uygularsanız uygulayın başarılı olmak mümkün değildir. Bu sebeple hukuk güvenliğinin her alanda sağlanması gerektiğini düşünüyorum.
 
Saygıdeğer Katılımcılar,
Biz avukatlar;
bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterirken,
bir yandan da adalet ve demokrasiyi yüceltmek için çaba sarf ediyoruz.
Çanakkale’nin ve Türkiye’nin sorunlarına karşı duyarlı olmaya çalışıyor,
hukuk devletinin korunması için gayret ediyoruz.
 
Buradan hareketle Yeni Adli Yılda talep ettiğimiz 3 hususu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bunlardan ilki LİYAKATTİR.
Avukatlar olarak yeni adli yılda yargıda her alanda liyakat istiyoruz.
Hakim, Savcı ve Adliye Çalışanlarının göreve alımlarında ve devamında kayıtsız şartsız liyakat aranmalıdır.
Aranmakla kalmamalı, uygulama fiiliyata geçirilmeli ve objektiflik Kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
-----------------------
Değerli meslektaşlarım,
Dikkat çekmek istediğim ikinci konu ise YARGI BAĞIMSIZLIĞIDIR.
Bağımsız yargı, toplumun güvencesidir.
Biz, siyasetin yönlendirmesine açık hakim ve savcı istemiyoruz.
Yargı bağımsızlığının olmazsa olmazı ise özgür savunmadır. Avukattır.             
Avukatlar, hakimler ve savcılar her türlü baskıdan ve her türlü etkiden uzak birlikte çalışabilmelidir.
Unutulmamalıdır ki, “siyasallaştırılmış yargı, adalet değil, hüsran doğurur”.
 
Ülkemizde ki yargı alanında yaşanan en büyük sıkıntının,
Yargının kendisini üç kuvvetten biri olduğunun farkında olmaması,
diğer iki kuvvetin ise bunu kabule yanaşmamasıdır.
 
Bu sebeple;
Yargı bağımsızlığının sağlanması,
hakimin dirayetine”,
siyasetçinin bilincine
ve nihayet “kamuoyunun hassasiyetine” muhtaç hale gelmiştir.
----------------------
 
Saygıdeğer Katılımcılar,
 
Vurgulamak istediğim üçüncü konu ise KUVVETLER AYRILIĞIDIR.
Anayasamızda, ülkemizin yönetim şekli Cumhuriyet'tir.
Cumhuriyetin temeli, Kuvvetler Ayrılığı ilkesidir.
Kuvvetler Ayrılığı; Yasama, Yürütme ve Yargının birbirinden bağımsız olmasıdır.
Yargının, diğer kuvvetleri denetleyebilmesidir.
Kuvvetler Ayrılığı;
İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin teminatıdır.
Bu güçlerin birbirinin içerisine geçmesi durumunda demokrasi; anlamını yitirecek ve nihayetinde sona erecektir.
Kuvvetler ayrılığının ülkemiz açısından önemini daha iyi anlamalı, gereken dikkat ve hassasiyeti göstermeliyiz.
Bu sebeple de;
savunmayla güçlenen, bağımsız ve tarafsız yargıyı oluşturmak en büyük görevimiz olmalıdır.
 
Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, ancak kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı yönetim sistemlerinde gerçek anlamına kavuşabilir.
 
Hukukun üstünlüğünden,
laiklikten,
sosyal hukuk devletinden,
bağımsız, tarafsız ve güven veren Mahkemelerden,
bağımsız, tarafsız ve cesur Cumhuriyet Savcılarından,
özgür savunmadan asla taviz verilmemelidir.
 
Yaşadığımız acı tecrübeden dersler çıkartmalı ve bir daha asla,
yargının hiçbir cemaatin, tarikatın, güç odağının yada siyasi partinin eline geçmesine izin vermemeliyiz.
Atatürk ün dediği gibi,
MAHKEMELERİ BAĞIMSIZ OLMAYAN BİR ÜLKENİN DEVLET HALİNDE DEVAMI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Değerli Meslektaşlarım,
Bizler el ele vererek,
hakim-savcı tarafsızlığı ve bağımsızlığı, avukatın savunma özgürlüğü için,
suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırmak için,
yargıda keyfiliklerin olmaması için,
çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sistemini sağlamak için,
insanlara güven veren, adalet dağıtılan bir sistem için çalışacak,
ve tabii ki doğru bildiklerimizi söylemeye de bu adli yılda da devam edeceğiz.
----------------------
Değerli Katılımcılar,
Sözlerimi sonlandırırken şunu ifade etmek isterim ki,
eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de,
demokrasinin de temelinin; hukuk devletinden, kuvvetler ayrılığından ve bağımsız yargıdan geçtiğini bugün buradan tarihe not düşüyoruz.
 
Bu bilinçle;
Cumhuriyet ve değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun,
Hukukun Üstün kılındığı,
Sosyal Hukuk Devleti İlkelerinin hayata geçirileceği günlere olan inancımızı muhafaza ediyoruz.
 
 
Bu vesileyle,
Türkiye Cumhuriyeti’ni demokratik bir hukuk devleti olması idealiyle kuran,
Türk Milleti için çağdaş uygarlık düzeyine erişme hatta üzerine çıkma hedefi koyan,
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,
O'nun tüm dava ve silah arkadaşlarını,
Cumhuriyet'imizi kuran tüm devlet büyüklerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum.
Adalete yakışır bir Adli Yıl olması arzusuyla,
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ,
HUKUK DEVLETİ VE BAĞIMSIZ YARGIDAN VAZGEÇİLMEZ, diyor,
Yeni adli yılınızı kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
 
Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Barosu BaşkanıYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Kirazlı'da Konaklayan Eylemcilere Para Cezası14 Kasım 2019
ÇTSO VE GMKA İŞBİRLİĞİNDE E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ14 Kasım 2019
Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi14 Kasım 2019
Ekim Ayında Çanakkale Havalimanı’nda 11.650 Yolcu Kullandı 14 Kasım 2019
Mevlid-i Nebi Haftası14 Kasım 2019
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda13 Kasım 2019
Elektronik İhale Yönetmeliğinde Değişiklik13 Kasım 2019
Tarihi Hamamda Kaçak kazı Yapan 8 kişiden 1’i Tutuklandı12 Kasım 2019
Çanakkale’de E-Ticaret Eğitimi Gerçekleştirildi12 Kasım 2019
Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı’nda12 Kasım 2019
“DENETİMLİ SERBESTLİK FİDAN DİKİMİ VE FİDAN DAĞITIMI ETKİNLİĞİ”12 Kasım 2019
Vali Tavlı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğini Kabul Etti12 Kasım 2019
11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı11 Kasım 2019
Çanakkale Dahil 8 Kentte FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 20 Gözaltı 11 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı11 Kasım 2019
Meteoroloji'den Çanakkale'ye yağmur uyarısı11 Kasım 2019
Çanakkale'de Atatürk Sonsuzluğa Yürüyüşünün 81. Yılında Anıldı10 Kasım 2019
E-Ticaret Eğitimleri ÇTSO'da Başlıyor08 Kasım 2019
Çanakkale'de Bir Haftada 818 Göçmen Yakalandı08 Kasım 2019
18 Mart ve Seddülbahir yenilendi!08 Kasım 2019
Çanakkale'den Çalınan Tekne Kösedere'de Bulundu08 Kasım 2019
ÇTSO Çelik Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Sınavları Düzenleyecek07 Kasım 2019
Kumkale Belediyesi Eski Başkanından Valiliğe Ziyaret07 Kasım 2019
Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğünden arsa satış ihalesi07 Kasım 2019
Çanakkale Kızılay Derneği Kat karşılığı inşaat işi yaptıracak07 Kasım 2019
NATO'ya bağlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'nda 07 Kasım 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda06 Kasım 2019
Şampiyonluğa Doymuyor 05 Kasım 2019
EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AV. MÜZEYYEN BOYLU DAVASININ 2. DURUŞMASINA KATILDIK05 Kasım 2019
Aydınlık İnşaat Alacaklılarına Konkordato Komiserliği'nden Davet05 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Anestezi Uygulamalarında Ulrasonografi Kursu04 Kasım 2019
Çanakkale İŞ-KUR, Özürlü ve Eski Hükümlüler İçin Projelerini Açıkladı04 Kasım 2019
Çanakkale Valisi Tavlı, Kentte ki Bütün Başhekimlerle Toplantı Yaptı04 Kasım 2019
Çanakkale Eğitim İş NURCU Hayrat Vakfı'nın Okullarda ki Faaliyetlerine Tepki Gösterdi04 Kasım 2019
Çanakkale'de Ispanak Zehirlenmesi Olayı Yaşanmadı04 Kasım 2019
Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında antrenör ve sporculara seminer 04 Kasım 2019
Çanakkale'de Türk Bayrağı'nı İnmesine Neden Olan Kişi Alkollü Çıktı02 Kasım 2019
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'nda02 Kasım 2019
Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısı'nda BORU Gerginliği02 Kasım 2019
Elektronik Defterlerin Oluşturulma Süresi Uzatıldı02 Kasım 2019
"Kurbağa adamlar" sertifikalarını aldı02 Kasım 2019
Vali Tavlı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü’nü Kabul Etti01 Kasım 2019
Vatan Partisi'nden Çanakkale Valisi Tavlı'ya Ziyaret01 Kasım 2019
ÇTSO TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR PROJEYE İMZA ATACAK01 Kasım 2019
Balkan Gençler Taekwon-Do Şampiyonu Zeynep Taşkın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu’nu Ziyaret Etti.31 Ekim 2019
HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı! Çanakkale'de ki Değişim31 Ekim 2019
Daha Yeşil Bir Türkiye için Rekora 11 Milyon Fidan Toprağa31 Ekim 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı30 Ekim 2019
Çanakkale Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Yunanistan ekibi ile KKTC Ekibi Yan yana30 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Sendikası,Fatih Tezcan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusunda Bulundu30 Ekim 2019
Beton kaldırım yapım işi yaptırılacak30 Ekim 2019
Çanakkale’de coşkulu fener alayı29 Ekim 2019
Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı!29 Ekim 2019
Doğu Biga Madencilik'ten Cumhuriyet Bayramı Kutlaması28 Ekim 2019
Çanakkale'de : Havadan Helikopter ile Trafik Denetimi28 Ekim 2019
Deniz Kuvvetleri 29 Ekim'de kapılarını vatandaşlara açacak27 Ekim 2019
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim 2019 resmi tatil mi?27 Ekim 2019
Diyarbakır Şehit ve Gazi Aileleri’nden Vali Tavlı’ya Ziyaret26 Ekim 2019
Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Achtoutal, Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti26 Ekim 2019
Vali Tavlı, Taekwon-do Balkan Şampiyonu Zeynep Taşkın’ı Kabul Etti26 Ekim 2019
Çanakkale'de ki Sendika Çalışanlarına Açık Çağrı: Maaş Bordolarınızı Yayımlayın 26 Ekim 2019
Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının Birincisi gerçekleştirildi26 Ekim 2019
Basketbol Hakem Aday Kursu26 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Etkinlikleri26 Ekim 2019
Sigortacılık hizmeti Alınacak25 Ekim 2019
Sıcak yemek alım ve dağıtım hizmeti alınacak25 Ekim 2019
Çanakkale Merkez Köylerinde Kaçak Karaca Avcılarına Ceza24 Ekim 2019
Yaş sebze, meyve ve kuru gıda alımı yapılacak24 Ekim 2019
ÇTSO YÖNETİM KURULU 1’NOLU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ24 Ekim 2019
Çanakkale'de Görev Yapıp terfi Alan Hakim ve Savcıların Listesi24 Ekim 2019
Kepez'de dubleks daire icradan satılıktır 24 Ekim 2019
Personel taşıma hizmeti alınacak24 Ekim 2019
Çanakkale'de Kaçak Cinsel Ürünlere Operasyon24 Ekim 2019
ŞOÇİ Anlaşması Çanakkale Boğazı'nda ki Seyirlere de Yansıdı. SG'ler Rus Gemileri İzlemiyor 24 Ekim 2019
Çanakkale'de Havadan Kuduz Aşısı Atımı Yapılacak. Kesinlikle Dokunmayın.23 Ekim 2019
Vali Tavlı, Halileli Köyü Muhtarı’nı Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı Su Altı Sporları Derneği’ni Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı “Damla Gönüllülük Hareketi” Projesi Öğrencileriyle23 Ekim 2019
Çanakkale PTT Kuruluş Yıldönümü23 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Ahmet Taner Kışlalı'yı Andı22 Ekim 2019
Çanakkale İl Özel İdaresi Teşrifat Malzemesi Satın Alacak22 Ekim 2019
GESTAŞ Akaryakıt satın alacak22 Ekim 2019
Gestaş 4 İşçi Alacak22 Ekim 2019
ÇASİAD'dan Emniyet Müdürü Karaduman'a Hayırlı Olsun Ziyareti21 Ekim 2019
Deprem Simülasyon Tırı Çanakkale'de21 Ekim 2019
Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik21 Ekim 2019
Hayalet İmam FETÖCÜ Adil Öksüz Darbe Sonrası Çanakkale'de Kalmış. 19 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Boru Alım İhalesi Açıyor19 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı19 Ekim 2019
Çanakkale Barosu'nda Ruhsat töreni18 Ekim 2019
Sayıştay, Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü'nde Olduğu 10 İl Müdürlüğüne Araç Kiralama Uyarısı18 Ekim 2019
Kepez Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak18 Ekim 2019
14. YAŞIMIZI İLK GÜNÜN HEYECANI, KÖY ENSTİTÜLERİNİN OLGUNLUĞUYLA KARŞILIYORUZ!18 Ekim 2019
GESTAŞ Zarara Uğratan ve FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarına Para Aktaran Yörükçü, Bülent Turan'a Ne Anlattı ?18 Ekim 2019
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi’nden, Vali Tavlı’ya Ziyaret18 Ekim 2019
BAJA TROIA TURKEY 201918 Ekim 2019
Çanakkale'de Terör Operasyonu , 6 Gözaltı17 Ekim 2019
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı' Kürtçe Konuşmaya Saldırı Yalanına Açıklama Yaptı.'Saldırıya Dair Somut Delil yok.Hasta Raporlu şizofreni '17 Ekim 2019
COSME EEN WEST-MAR KONSORSİYUM TOPLANTISI ÇANAKKALE’DE YAPILDI17 Ekim 2019
Çanakkale Valiliği'nden Açıklama, Kürtçe Kavgası Değil Adli Olay16 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı’ndan 2 Rus savaş gemisi16 Ekim 2019
Telefon Dolandırıcıları Parayı Alırken Yakalandı 16 Ekim 2019
Asma dalından sofraya 'pekmez imecesi' geleneği16 Ekim 2019
TÖS'den Töb-Der e , Töb der Eğitim İş Devrimci Eğitim Mücadelemiz Sürüyor16 Ekim 2019
Kemel Köyüne Apart Otel İçin İmar değişikliği 16 Ekim 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 21 Gözaltı16 Ekim 2019
Çanakkale'de Afganistanlıların Kavgası 1 Ölü 8 Gözaltı15 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Taşeron Sistemine Yine Geçti. DİSK Tavır Aldı15 Ekim 2019
Bir Batarya S-400 Çanakkale Bölgesine Yerleştirilmeli15 Ekim 2019
Eğitim İş sendikası MEB Çalıştayına Katıldı15 Ekim 2019
Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'nda15 Ekim 2019
Doğu Biga Madencilik, Yasalara Saygılıyız Ruhsat Yenileme Süreci Uzadığından İnşaat Süreci Ertelendi 14 Ekim 2019
GENÇLERDE RUH SAĞLIĞI 14 Ekim 2019
KADIN GİRİŞİMCİLERE MENTORLUK EĞİTİMİ VERİLDİ14 Ekim 2019
Çanakkale'de Aranan FETÖ şüphelisi katıldığı düğünde yakalandı14 Ekim 2019
Çanakkale de Elektrik Kesintisi 13 Ekim 2019
'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek12 Ekim 2019
ABD Savaş Gemisi Boğazda 12 Ekim 2019
Çanakkale Barosu, "Milletimizin Başı Sağolsun"11 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Ham tuz Alacak11 Ekim 2019
ÇTSO EKİM AYI KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI 11 Ekim 2019
Çanakkale’de kaçak sigara ve gıda operasyonu11 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi'nin İptal ettiği Kazdağları Mitingine Çevrecilerden Tepkiler artıyor Şok Sözler,"iktidar müsveddeciliğidir.10 Ekim 2019
Kazdağları Mitinginin İptali Çevrecileri Böldü ve Karşı Karşıya Getirdi10 Ekim 2019
ÇİNLİ TUR OPERATÖRLERİ ÇTSO YÖNETİM KURULUNU ZİYARET ETTİ10 Ekim 2019
Çanakkale'deki camilerde 'fetih suresi' okundu10 Ekim 2019
Musaköy'de Arazi Fiatları İkiye Katlandı09 Ekim 2019
Sırbistan'tan, Çanakkale Katı Atık Alanı İçin 9 milyon Euro Kredi08 Ekim 2019
Amatör Spor Haftası etkinlikleri07 Ekim 2019
Çanakkale'ye Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı07 Ekim 2019
Çanakkale Son Beş yılda 63 bin Konut satıldı07 Ekim 2019
Çanakkale SGK Şöförlü Araç Kiralayacak06 Ekim 2019
Çanakkale Boğaz Komutanı Amiral Uça , Gemi Trafik Sistemi Hakkında Bilgi Aldı06 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı'nda Görevli Kılavuz Kaptan Gemiden Düştü, Şans Eseri Sadece Yaralandı05 Ekim 2019
FETÖ'nün Çanakkale'de Kadınları Kullanarak Kurduğu Bal Evleri Tuzağı Meğer NATO Çıkışlı imiş 05 Ekim 2019
Gestaş’ın özel seferiyle hastaneye yetiştirildi05 Ekim 2019
"Nusret-2019 Davet Tatbikatı" başladı05 Ekim 2019
Çanakkale’de 15 dakikalık fırtına hayatı felç etti04 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Sendikası 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun04 Ekim 2019
1915 Çanakkale Köprüsü Bölgeye Damgasını Vuruyor04 Ekim 2019
Çok Kuvvetli Geliyor! 4 İl İçin Kritik Uyarı04 Ekim 2019
Vali Tavlı, Gelibolu ve Bayramiç Muhtarlarını Kabul Etti03 Ekim 2019
Çanakkale hafta sonunu sağanakla karşılayacak03 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı'ndan "Nusret-2019 Davet Tatbikatına Katılmak İçin Gemiler Çıkış Yapıyor03 Ekim 2019
Çanakkale SGK Daire satıyor 02 Ekim 2019
Çanakkale Çevre Müdürlüğü İmar barışına Aykırı Bulanan 804 Binayı Mühürledi 02 Ekim 2019
AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ02 Ekim 2019
Arjantin İstanbul Başkonsolosu Rivera Vali TavlıI’yı Ziyaret Etti01 Ekim 2019
TSK'da Muvazzaf Subaylara FETÖ Operasyonu. Çanakkale'de de Gözaltı01 Ekim 2019
Çanakkale'de ki Bütün Okullara Derhal Deprem Dayanıklılık İncelemesi Yapılmalıdır01 Ekim 2019
Bursa merkezli FETÖ operasyonu. Çanakkale'de de Gözaltı 01 Ekim 2019
MÜSİAD Eylül Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı01 Ekim 2019
Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman, göreve başladı30 Eylül 2019
Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 40 bin 880 gemi Çıkış yaptı30 Eylül 2019
Çanakkale Ustalar Futbol Ligi Fikstürü30 Eylül 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimliği Tıbbı malzeme satın Alacak03 Eylül 2019
Çanakkale Güvenlik toplantısı Yapıldı03 Eylül 2019
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti02 Eylül 2019
Muhtarlar Toplantısı Vali Tavlı Başkanlığında Yapıldı02 Eylül 2019
Vali Tavlı, Dünya Üçüncüsü Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk’ü Kabul Etti02 Eylül 2019
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'nda01 Eylül 2019
Jeoloji Uzmanı Prof. Perinçek'ten Çanakkale Bölgesine Deprem Uyarısı01 Eylül 2019
Çanakkale ye Kruvazer Gemi Geliyor31 Ağustos 2019
Çanakkale'de Zafer Bayramı Coşkusu30 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması30 Ağustos 2019
Oruç Reis gemisi Çanakkale'de30 Ağustos 2019
Çanakkale AFAD'dan Yangın Açıklaması29 Ağustos 2019
Vali Orhan TAVLI’nın, “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı29 Ağustos 2019
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdi29 Ağustos 2019
Çanakkale Emniyeti'nden Sorumlu FETÖ'cü, Türkiye İmamı İle Görüşme Kaydı28 Ağustos 2019
290 Metrelik Dev Tanker Çanakkale Boğazını Kapattı 28 Ağustos 2019
MTA Oruç Reis gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı28 Ağustos 2019
Çanakkale'de FETÖ Operasyonu 21 Gözaltı 27 Ağustos 2019
Varna'dan Yola Çıkan Kamışlı Tekne Çanakkale'de liman yaptı27 Ağustos 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 11 Gözaltı27 Ağustos 2019
Çanakkaleli Tümgeneral Ahmet Çorbacı , Tuğgenarale Komutanım Dememek İçin İstifa Etti 26 Ağustos 2019
Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı’nda26 Ağustos 2019
Çanakkaleli Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu26 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!25 Ağustos 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda24 Ağustos 2019
İzmir-İstanbul Paralı Yolu , Yurttaşların Rotasını Çanakkale'ye Çevirdi24 Ağustos 2019
Bilmeyenler İçin Danıştay'ın Devlet Hastanesi'ne Yönelik Sit Kararı23 Ağustos 2019
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’nda23 Ağustos 2019
RUS ASKERİ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA21 Ağustos 2019
"Abora-IV" adlı kamış tekneyi GESTAŞ Ağırlayacak21 Ağustos 2019
Çanakkale Dahil Dört Kentte FETÖ Operasyonu, 14 Gözaltı 20 Ağustos 2019
BÖBREK DAMARINA TAKILAN STENT SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU20 Ağustos 2019
Çanakkale Baro Başkanı'ndan Adli Açılış Yılı Açıklaması20 Ağustos 2019
Çanakkale'de FETÖ Operasyonu 20 Ağustos 2019
Çanakkale'ye Fırtına Uyarısı20 Ağustos 2019
Barış İçin Çanakkale'de Yelken Açacaklar20 Ağustos 2019
Kaz Dağları'nda ki Eylem Komitesi İle Eylemciler Arasında ki Kopmaya Götüren Tartışma VİDEODA19 Ağustos 2019
Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı19 Ağustos 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, 9 Gözaltı19 Ağustos 2019
Vali Tavlı, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci’yi Kabul Etti19 Ağustos 2019
Çanakkale'de ev yangını17 Ağustos 2019
Afetlere Hazırlık Yılı Başladı17 Ağustos 2019
FETÖ'cü KOZA Şirketine El kondu. Kirazlı'da Mücadele Yeniden Başladı 16 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide intihar16 Ağustos 2019
AFAD, Orman Yangınlarına Karşı Uyardı16 Ağustos 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı 25 Aracı Trafikten men Etti16 Ağustos 2019
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda16 Ağustos 2019
Kirazlı'da Altın Arayan Çiftay Şirketi, Sivas'ta ki CHP'li Belediyenin Festival Ana Sponsoru15 Ağustos 2019
Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye Çanakkale ve İzmir'e gitti15 Ağustos 2019
Boğazlar Geçiş Yönetmenliğinde Düzenleme 15 Ağustos 2019
Çanakkale'de Ev Satışları binde 8 14 Ağustos 2019
Çanakkale iskelelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor14 Ağustos 2019
Çanakkale’de camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı13 Ağustos 2019
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Sıcaklık perşembe günü mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkabilir13 Ağustos 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Taşınma Kararı Ama Yıkım kararı Var mı?13 Ağustos 2019
Çanakkale'ye Fırtına Uyarısı12 Ağustos 2019
Çanakkale'de Yaşanan Koyun-Keçi Vebası TBMM'ye Taşındı12 Ağustos 2019
Çanakkale İl Özel İdaresi Akaryakıt Aalacak10 Ağustos 2019
Tunç Soyer Kaz Dağları'nda: Türkiye'de büyüyen bir direniş ruhu var10 Ağustos 2019
Çanakkale Belediyesi Eylemi Sivil Katılımcılara Bıraktı10 Ağustos 2019
Kirazlı'da Eylemciler Süreci Tartışırken , Alman ARD Kanalı Canlı yayında 09 Ağustos 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu operasyonu 09 Ağustos 2019
Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’nda09 Ağustos 2019
Çanakkale'deki eylemler o şirketin hisselerini nasıl etkiledi09 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı’nda Geçen Gemi Sayısı 09 Ağustos 2019
Çanakkale Kişi Başına Düşen Araç Sayısında Türkiye'de Dördüncü09 Ağustos 2019
Ülgür Gökhan, Gelibolu'da Yangın Söndürürken, İlk Şehidimiz Şehit Olan Pilot Albay Uluğ'u Pas Geçti08 Ağustos 2019
AĞAÇLAR “AKCİĞERLERİMİZDİR” !08 Ağustos 2019
ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda08 Ağustos 2019
Çanakkale 'ye Yeni Kaymakam Atamaları ve Görev Değişiklikleri08 Ağustos 2019
Çanakkale’deki orman katliamı ile ilgili yeni iddia: "İmzada şaibe var"06 Ağustos 2019
Yandaş kanaldan dalga geçer gibi doğa haberi06 Ağustos 2019
Çanakkale'de," Hastalık, sadece kimi küçükbaş hayvanlarda görülmüş, 18 Bin Hayvana Aşı yapılmış" 05 Ağustos 2019
Çanakkale Belediyesi Haşere İlacı İhalesi İptal Edildi05 Ağustos 2019
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'nda04 Ağustos 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda04 Ağustos 2019
Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü , " 18 Bin Hayvan Aşılandı"03 Ağustos 2019
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Bilinçli Aramada Ülke Sıralamasında 03 Ağustos 2019
Çanakkale'de sismik hareketlilik! 03 Ağustos 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu operasyonu 02 Ağustos 2019
Hedef 2023 Dünya Dalış Turizmi Fuarı-Çanakkale02 Ağustos 2019
Günler Sonra Tarım İl Müdürlüğü'nden 32 Köy ve Mahalleye Karantina Yazısı02 Ağustos 2019
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Amiral Uça için, YAŞ'ta Göreve Devam Kararı 02 Ağustos 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda01 Ağustos 2019
Afetlere Hazırlık Başladı01 Ağustos 2019
Vali Tavlı, Merkez Bağlı Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi01 Ağustos 2019
Sırbistan'tan, Çanakkale Katı Atık Alanına 9 milyon Euro Kredi31 Temmuz 2019
MÜSİAD Temmuz Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı31 Temmuz 2019
Çanakkale Belediyesi Haşere ilacı satın alacak31 Temmuz 2019
Drone Yarışcıları Çanakkale Şehitliğini Havadan Görüntüledi 31 Temmuz 2019
Bakanlığın dağıttığı hayvanlarda veba şüphesi30 Temmuz 2019
Çanakkale'de Mülk Satışında Araplar Birinci 30 Temmuz 2019
Çanakkale Boğazı'nı 8 saatte çıktı30 Temmuz 2019
YAŞ'ta Aksakallı Paşa , Temdit mi ? Terfi mi ?30 Temmuz 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu29 Temmuz 2019

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Künye
CH
48703631