güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale Eğitim-İş;"HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİLİMİN DEĞİL İKTİDARIN DAYATMASIDIR"
23 Haziran 2017
Çanakkale Eğitim-İş;"HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİLİMİN DEĞİL İKTİDARIN DAYATMASIDIR"
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Ortaöğretim Kurumlarında 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Hazırlık sınıfları ile 9.sınıflarda uygulanmak üzere kademeli geçiş ile uygulanmasını kararlaştırdığı haftalık ders çizelgeleri bizi şaşırtmamıştır.

MEB adeta her yıl haftalık ders çizelgesi değiştirir hale gelmiştir. Son çizelgeler 2014-2015 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girmişken daha mezun dahi vermeden yeniden değiştirilmiştir.

Çizelgelerin içerikleri bir tarafa yayımlanma tarihi bile anlamsızdır. Öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinin sona erdiği, il dışı yer değiştirmelerin ise başlayacağı bir dönemde açıklama yapan MEB, bu değişikliğin norm kadroları etkileyeceğini dahi hesaba katmamıştır. Bu hesapsızlık önümüzdeki süreçte bu değişikliğe bağlı olarak okullarımızda norm fazlası olan öğretmenlerden tutun da ihtiyaç oluştuğu halde istekli ve yeterli puana sahip öğretmenlerin atanamayıp boş kaldığı kurumlara kadar birçok sorunu beraberinde getirecektir.

Bugün MEB İstatistiklerine göre sadece 9. sınıfta 61 bin civarında şube vardır. Bu durumda tüm sınıflarda daha birkaç yıl önce değiştirilip 2 saatten 3 saate çıkarılan ve bu değişiklik ile yeniden 2 saate düşürülen Biyoloji dersinden 61 bin saat azalması, yani norm hesabında kullanılan 21 saat esasına göre 2904 öğretmen normunun azalması demektir. Bunun gelecek yıllara yansımasını da hesaplarsak bir saatlik ders değişiminin 10 binin üzerinde normu etkilediği, kadro daralması yarattığı, atama bekleyen öğretmenleri hüsrana uğratacak kararlara imza atıldığı görülecektir.

MEB, tüm sınıflarda Biyoloji dersini 3 saatten 2’ye düşürürken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yıllardır 1 saat uygulanırken 2 saate çıkararak adeta eğitimi, bilimi, ülke geleceğini değil tamamen siyasi malzeme odaklı çalışmayı esas aldığını tescillemiştir. Bugün okullarımızdaki yöneticilerin yöneticilikleri sonlandırılırsa binlerce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni norm fazlası duruma düşecekken ve son 15 yılda yoğun bir şekilde atama yapılmışken MEB, ders saatini arttırarak yeniden istihdam alanı yaratmakta ve oluşacak ihtiyaçların atama yoluyla doldurulmaması durumunda cami imamlarının bu derslere girmesinin yolunu açmaktadır.

Yine çizelgeler incelendiğinde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersini 11. sınıftan 12. sınıflara kaydırarak hem yüksek öğretime geçiş sınavlarından hem de 12. sınıf öğrencilerinin okula devamlarının az olmasından kaynaklı bir siyasi karara imza atmıştır.

Müfredatta yapılan bilimden uzak siyasi manevralarla dolu değişiklikleri de değerlendirdiğimizde her şey daha açık ortaya çıkmaktadır.

Okullarda zorla okutulmaya çalışılan din esaslı dersler yeterli bulunmamış İslam Kültür Ve Medeniyeti, İslam Bilim Tarihi gibi yeni dini temelli dersleri eklenmiştir.

MEB, bazı eklemeleri yaparken Biyolojinin yanı sıra Yabacı Dil’de bazı okullarda Matematik’te dahi azaltmalara gitmiştir.

MEB, mali destek, servis desteği, imam hatipten mezun olana askeri lise ve polis okulunda öncelik gibi teşviklerin yanı sıra başka alternatif bırakmayıp zorunlu tercihler ile dolduramadığı İmam Hatipleri, yeni okul türleri yaratarak cazip hale getirmenin yollarını aramaktadır. Gelecekte proje okulu adı altında içini boşalttığı köklü Anadolu Liselerimiz, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerimizi başarısız; icat ettikleri bu okulları ise başarılı göstermeyi amaçlamaktadırlar.

MEB, artık 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda da yer alan;

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak,

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

Hedefinden vazgeçerek;

Yine kanunda geçen;

-Genellik ve eşitlik,

-Eğitim hakkı,

-Fırsat ve imkan eşitliği,

İlkelerinden de vazgeçerek “dindar ve kindar nesiller” yetiştirmek, inanç temelli bir politika ile toplumu ayrıştırmak amacına doğru hızla ilerlemektedir.

Bu değerlendirmeler ışığına okul türleri bazında yapılan değişikliklere bakacak olursak;

Anadolu Liselerinde;

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. sınıfa alındı.

· Tarih dersi 11. sınıflarda da 2 saat zorunlu oldu

· Felsefe Dersi 10.sınıflara eklendi.

· Biyoloji Dersi 3 saatten 2 ye düşürüldü.

· Sağlık Bilgisi Dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım Dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi konuldu ve 9. sınıfta 1 saat olarak işlenecek.

· Beden Eğitimi dersinin adı Beden Eğitimi ve Spor olarak değiştirildi.

· Görsel Sanatlar/Müzik Dersi, 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

 

Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liselerinde;

· Türkçe dersi kaldırılıp yerine Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı dersi getirildi.

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. sınıfa alındı.

· Tarih dersi 11. sınıflarda da 2 saat zorunlu oldu.

· Felsefe dersi 10. sınıflara eklendi.

· Bilgisayar Bilimi dersi 9. sınıflara 4 saat olarak eklendi.

· Biyoloji dersi 3 saatten 2’ye düşürüldü.

· Sağlık Bilgisi dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım Dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi konuldu ve 9. sınıfta 1 saat zorunlu hale getirildi.

· Görsel Sanatlar/Müzik dersi 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· Beden Eğitimi dersinin adı Beden Eğitimi ve Spor olarak değiştirildi.

 

Sosyal Bilimler Liseleri

· Türkçe Dersi kaldırılıp yerine Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı dersi getirildi.

· Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9,10,11,12. sınıfta 5,8,8,8 şeklinde iken 7,7,6,8 şeklinde değiştirildi.

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· Tarih dersi 9,10,11. sınıflarda 2,4,3 şeklinde iken 2,2,2, şeklinde değiştirildi.

· Coğrafya dersi 9,10,11,12. sınıflarda 3,2,4,4 şeklinde iken 2,2,4,4, şeklinde değiştirildi.

· Matematik dersi 9,10,11,12. Sınıflarda 6,6,6,6, şeklinde iken 6,6,5,6, şeklinde değiştirilmiştir.

· T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıfa alındı.

· Felsefe dersi 10.sınıflara eklendi.

· Biyoloji dersi 3 saatten 2’ye düşürüldü.

· Sağlık Bilgisi dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi konuldu ve 9. sınıfta 1 saat olarak işlenecek.

· Birinci Yabancı Dil dersi hazırlık, 9,10,11,12. sınıflarda 20, 6,3,3,3, şeklinde iken 20,4,4,2,2, şeklinde değiştirilmiştir.

· Daha önce hem Beden Eğitimi hem de yerine Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik dersleri varken Beden Eğitimi kaldırılmış yerine Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik derslerinden seçme yöntemine geçilerek zorunlu Beden Eğitimi kalmamıştır. Bu ders Hazırlık’ta 4 diğer sınıflarda 2 saat olarak uygulanacaktır.

· Bilgisayar Bilimi dersi 9.sınıfta 4 saat olarak uygulanacaktır.

· Mantık dersi 12.sınıfta iken 11.sınıfa alınmıştır.

· Sanat Tarihi dersi 12.sınfılara 2 saat olarak eklendi.

 

Fen Lisesi:

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· Tarih dersi 9,10,11. sınıflarda 2,2,0 şeklinde iken 2,2,2, şeklinde değiştirilmiştir.

· T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. sınıfa alındı.

· Felsefe Dersi 10. sınıflara eklendi.

· Fizik, Kimya, Biyoloji, derslerinin adı Fen Lisesi Fizik, Fen Lisesi Kimya, Fen Lisesi Biyoloji şeklinde değiştirilerek yeni bir müfredat uygulanacağı anlaşılmaktadır.

· Biyoloji Dersi dersi 9,10,11,12. sınıflarda 3,3,3,3, şeklinde iken 2,2,4,4, şeklinde değiştirilmiştir.

· Sağlık Bilgisi dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım Dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi konuldu ve 9.sınıfta 1 saat olarak işlenecek.

· Birinci Yabancı Dil dersi 9,10,11,12. Sınıflarda 7,3,3,3, şeklinde iken 4,4,4,4, şeklinde değiştirilmiştir.

· Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik şeklindeki seçme yöntemine bağlı ders Bedene Eğitimi ve Spor her sınıfta 2 saat, Görsel Sanatlar/Müzik 9 ve 10. sınıflarda 2 saat olarak işlenmiştir.

· Bilgisayar Bilimi dersi 9. ve 10. sınıfta 2 saat olarak uygulanacaktır.

 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

· Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi her sınıf düzeyinde 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıfa alındı.

· Felsefe Dersi 10. sınıflara eklendi.

· Biyoloji Dersi 3 saatten 2’ye düşürüldü.

· Matematik Dersi 10 sınıfta 6 saatten 5 saate düşürüldü.

· Sağlık Bilgisi Dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım Dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi konuldu ve 9. sınıfta 1 saat olarak işlenecek.

· Beden Eğitimi dersinin adı Beden Eğitimi ve Spor olarak değiştirilmiştir.

· Sadece 9. sınıfta zorunlu olan Görsel Sanatlar/Müzik Dersi 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

· Yabancı Dil Dersi 9. sınıfta 6’dan 5’e indirilip 12. sınıflara da 2 saat olarak eklendi.

 

Anadolu İmam Hatip Lisesi

· T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. sınıfa alındı.

· Felsefe Dersi 10. sınıflara eklendi.

· Biyoloji Dersi 3 saatten 2’ye düşürüldü.

· Sağlık Bilgisi dersi 9. sınıfta, Trafik ve İlk Yardım Dersi 12. sınıfta 1’er saat zorunlu idi. İkisi de kaldırıldı. Yeni düzenleme ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi konuldu ve 9.sınıfta 1 saat olarak işlenecek.

· Beden Eğitimi/Görsel Sanatlar/Müzik Dersleri 1,1,1,1 şeklinde iken 2,1,1,1 şeklinde düzenlendi.

· Yabancı Dil dersi 9. Sınıfta 6’dan 5’e indirildi.

· Arapça dersi zorunlu derslere 9 ve 10. sınıfta 4,3 şeklinde eklendi.

· Karşılaştırmalı Dinler Dersi kaldırıldı. Yerine aynı saat olarak Dinler Tarihi getirildi.

· Kur’an-ı Kerim 6,4,4,4 şeklinde iken 5,4,4,3 şekline getirildi.

· Mesleki Arapça zorunlu dersler arasında Arapça eklenmesi nedeniyle meslek dersleri arasında 5,4,4,3 şeklinde uygulanırken 0,0,3,3 şekline getirildi.

· Temel Dini Bilgiler Dersi 9. sınıflarda 2’den 1’e indirildi.

· Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersi 12. sınıftan 11. sınıfa kaydırıldı.

 

EĞİTİM İŞ ÇANAKKALE ŞUBE YÖNETİM KURULU




Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Madencilik Şirketi Gökhan'ın Açıklamaları Doğru Değil22 Şubat 2018
Çanakkale AFAD'ın Minik Misafirleri22 Şubat 2018
Çanakkale Müftülüğü'nden Şehitler İçin Dua 22 Şubat 2018
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Çıktı22 Şubat 2018
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali TAŞÇI Çanakkale Sağlık Sen Şubesini ziyaret etti.22 Şubat 2018
Çanakkale Müftülüğünde Toplantı 21 Şubat 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu 21 Şubat 2018
“2018 TROİA YILI” EĞİTİM FAALİYETLERİ BAŞLADI21 Şubat 2018
Anadolu Eğitim Sendikası Çanakkale Şubesi'nden Açıklama21 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 48 Bin Tl Ceza Yazıldı21 Şubat 2018
Çanakkale'de FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon20 Şubat 2018
Okul Sporları Basketbol Maçları Çanakkale'de 20 Şubat 2018
Minikler 112 İle Tanıştı20 Şubat 2018
ÇTSO İŞ GEZİSİ HEYETİ BERLİN’DE20 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 57 Bin Tl Ceza Yazıldı20 Şubat 2018
Kürt petrolü taşıyan, önce Romanya'ya gideceği belirtilen SN OLIVIA tankeri yönünü Çanakkale'ye çevirdi 20 Şubat 2018
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Hastaların Doktor İsyanı20 Şubat 2018
İstanbul Merkezli Sahte Para Operasyonunda Çanakkale'den de Gözaltı20 Şubat 2018
Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu20 Şubat 2018
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden Arıburnu İlköğretim Okulu'nda Eğitim19 Şubat 2018
Çanakkale SGK İl Müdürü Görevine Başladı19 Şubat 2018
“ONURLU GEÇMİŞTEN, ERDEMLİ GELECEĞE EĞİTİMDE ÇANAKKALE” ÇALIŞTAYI TAMAMLAND19 Şubat 2018
Çanakkale'de Hava Sicaklığı Azalacak19 Şubat 2018
Çanakkale'de kurallara uymayan sürücülere 125 bin lira ceza19 Şubat 2018
Çanakkaleli Elitlerin ve Bürokratların Katar Turizm Zirvesinden Göze Takılanlar18 Şubat 2018
Nüfusa Göre En Çok Girişimci Kadın Esnaf Çanakkale'de18 Şubat 2018
Çanakkale'de 5 TKP'li Gözaltına alındı 17 Şubat 2018
Çanakkale'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişiden 2'si Tutuklandı16 Şubat 2018
Çanakkale Sahte Doktor Dolandırıcılığı16 Şubat 2018
“ONURLU GEÇMİŞTEN, ERDEMLİ GELECEĞE EĞİTİMDE ÇANAKKALE ÇALIŞTAYI” BAŞLADI16 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 56 Bin Tl Ceza Yazıldı16 Şubat 2018
Petrol Arama Platformu Çanakkale Boğazı'ndan Çıktı16 Şubat 2018
GÜÇ BİRLİĞİ AİLESİ BİRARAYA GELDİ16 Şubat 2018
Çanakkale OBM'den değerlendirme toplantısı15 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 26 bin Tl Ceza Yazıldı15 Şubat 2018
Çanakkale'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık 3 gayrimenkul!15 Şubat 2018
ÇTSO YÖNETİM KURULU 14 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ15 Şubat 2018
Çanakkale İl Özel idaresinden satış15 Şubat 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu14 Şubat 2018
ÇANAKKALE BAROSU’NDA RUHSAT TÖRENİ HEYECANI14 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 66 Bin Tl Ceza Yazıldı14 Şubat 2018
Çanakkale'de dolu etkili oldu14 Şubat 2018
Çanakkale Memur Sen'den Afrin Operasyonuna Destek Eylemi14 Şubat 2018
Çanakkale’de ‘Zeytin Dalı’ operasyonu: Terör Örgütü Propangası yapan 7 kişi gözaltına Alındı14 Şubat 2018
Tokat Merkezli FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapı Operasyonunda Çanakkale'den de Gözaltı14 Şubat 2018
Evi yanan Musaköy muhtarının yardımına AFAD koştu14 Şubat 2018
Çanakkale'ye Lodos fırtınası Uyarısı 13 Şubat 2018
Prof.Dr. İlber Ortaylı Çanakkale'ye Geliyor13 Şubat 2018
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama13 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 109 Bin Tl Ceza Yazıldı13 Şubat 2018
Çanakkale'de Seminer12 Şubat 2018
FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon; Çanakkale'de den Gözaltı 12 Şubat 2018
Çanakkale Sağlık Sen Divan Toplantısı Yapıldı 10 Şubat 2018
Çanakkale’de inşaat piyasası nitelikli konut yapacak10 Şubat 2018
Çanakkale'ye Sel ve Baskın Uyarısı10 Şubat 2018
Çanakkale İl Özel İdaresi 30 lojman dairesi satacak10 Şubat 2018
"SARIKAMIŞ DESTANI 103. YIL ANMA ETKİNLİĞİ "09 Şubat 2018
Çanakkale'de Fetö'den Yakalanan Mehmet Kaya Ankara'ya Gönderildi09 Şubat 2018
Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti09 Şubat 2018
Çanakkale Müftüsünden Yenimahalle'ye Ziyaret09 Şubat 2018
Troia Atı'ndan savaşçılar değil mankenler çıkacak09 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 40 Bin Tl Ceza Yazıldı09 Şubat 2018
Çanakkale Barosu'ndan TÜRK Açıklaması 08 Şubat 2018
9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü 08 Şubat 2018
ÇTSO Yönetim Kurulu 13 No’lu Meslek Grubu Üyeleriyle Bir Araya Geldi08 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 63 Bin Tl Ceza Yazıldı08 Şubat 2018
Çanakkale'de Firari eski HSYK Genel Sekreteri gaybubet evinde yakalandı!08 Şubat 2018
2017 yılında gemiler ve iskelelere 12 milyon TL yatırım07 Şubat 2018
5. DÖNEM 2. BAŞKANLAR KURULU GERÇEKLEŞTİ07 Şubat 2018
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Anlamlı Bağış07 Şubat 2018
Çanakkale Boğazı'nın Martıları07 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 39 Bin Tl Ceza Yazıldı07 Şubat 2018
LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti07 Şubat 2018
Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı06 Şubat 2018
Çanakkale'ye Yağmur Geliyor06 Şubat 2018
Çanakkkale İl Milli Eğitim Müdürü Okulları Ziyaret Ediyor06 Şubat 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu06 Şubat 2018
Vali Tavlı, Hasan Mevsuf Şehitliği’nde İncelemelerde Bulundu06 Şubat 2018
Çini ve Seramik Sanatçısı İsmail Faris Öncel, Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti06 Şubat 2018
Çanakkale Valisi Tavlı başkanlığında yapılan “Okul Güvenliği Toplantısı”nda ele alındı.06 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 43 Bin Tl Ceza Yazıldı06 Şubat 2018
Çanakkale'de İkinci Yarı Yıl Başladı 05 Şubat 2018
Çanakkale Havaalanın Yakınına Yapılan AVM Sayıştay Raporunda Uçuş Riski Var Ama Herkes Susuyor 05 Şubat 2018
Çanakkale Yanık Ünitesinde İlk Operasyon Yapıldı05 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 1127 Bin Tl Ceza Yazıldı05 Şubat 2018
ÇANAKKALELİ KADINLARA HİTABET DERSİ05 Şubat 2018
Çanakkale'de Fırtınalı Havada Okul Yıkımı Tepki Çekti 04 Şubat 2018
Çanakkale'de Adnan Oktar İçin Suç duyurusu 04 Şubat 2018
Çanakkale'de Günboyu Fırtına ve Sağanak yağmur Uyarısı04 Şubat 2018
Çanakkale'de Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı02 Şubat 2018
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Çıktı02 Şubat 2018
Çanakkale'ye için fırtına uyarısı!02 Şubat 2018
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı!01 Şubat 2018
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Yılının İlk Toplantısını ÇTSO’da Gerçekleştirdi. 01 Şubat 2018
Çanakkale'nin Nüfusu 530.417 Oldu01 Şubat 2018
Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Turnuvasına Çanakkale'den Yarışmacılarda Katılacak01 Şubat 2018
Çanakkale’ye Kupa ve Madalyalarla Döndüler01 Şubat 2018
Çanakkale'de Araçlara 57 Bin Tl Ceza Yazıldı01 Şubat 2018
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis01 Şubat 2018
Çanakkale SGK Müdürlüğü’nde Görev Değişimi01 Şubat 2018
Çanakkale İşkur Müdürü Çanakkale'de 01 Şubat 2018
Çanakkale Boğaz Trafiği Normale Döndü31 Ocak 2018
MÜSİAD Ocak Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı31 Ocak 2018
Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel'in Acı Günü31 Ocak 2018
ÇANAKKALE BAROSU’NDA RUHSAT TÖRENİ HEYECANI31 Ocak 2018
TCG Barbaros (F-244) Çanakkale'de Alarga'da31 Ocak 2018
OKUL YÖNETİCİLERİ MEVZUAT VE YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ31 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 61 Bin Tl Ceza Yazıldı31 Ocak 2018
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli31 Ocak 2018
Biga'da çöplükte köpek leşleri bulundu 30 Ocak 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu30 Ocak 2018
Çanakkale, Bozcaada ve Gökçeada'ya 2017 Yılında Teşvik Yağdı29 Ocak 2018
Gökçeada'dan Çanakkale'ye Getirilen Hamile Hasta İyileşti29 Ocak 2018
SABETAY’IN BÖREĞİ VE ŞAKİRİN ÇAYI İLE BULUŞTULAR29 Ocak 2018
Yöneticilikte Sözlü Sınav Kabul Edilemez29 Ocak 2018
Çanakkale SGK'ten İcra Satışı29 Ocak 2018
Türkiye Oryantiring Federasyonu Çanakkale Valiliğini Ziyaret Etti29 Ocak 2018
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, İstanbul EMITT Fuarı’nda Çanakkale Standını Ziyaret Etti29 Ocak 2018
GESTAŞ ÇANAKKALE STANDINDA28 Ocak 2018
Çanakkale U-16 Ligi bitsin diye bekleniyor27 Ocak 2018
Şehit Astsubay Kaşıkçı Afrin Harekatı'nda Unutulmadı27 Ocak 2018
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden önemli duyuru26 Ocak 2018
Yaniden Yapılan BaklacI Camiinde Cuma Namazı 26 Ocak 2018
Rus Savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan çıktı 26 Ocak 2018
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi25 Ocak 2018
Sakarya Merkezli FETÖ Operasyonu Çanakkale'den 1 Gözaltı25 Ocak 2018
ÇTSO 2018 YILININ İLK MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ25 Ocak 2018
Çanakkale'de Kurallara uymayan sürücülere 27 bin lira ceza25 Ocak 2018
9 NOLU MESLEK KOMİTESİ OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YENİCE'DE GERÇEKLEŞTİRDİ25 Ocak 2018
KANADA EYALET MECLİS BAŞKANI PERRY TRIMPER VE BERABERİNDEKİ HEYET ÇTSO’YA ZİYARETTE BULUNDU25 Ocak 2018
Çanakkale Yat Limanında yangın tatbikatı25 Ocak 2018
Çanakkale'de Afrin Operasyonu Karşıtı Paylaşım Yapan 1 kişi Tutuklandı 24 Ocak 2018
Kanada Newfoundland ve Labrador Eyaleti Meclis Başkanı Perry TRIMPER, Çanakkale’de24 Ocak 2018
Çanakkale Eğitim İş Sakıncalı Piyade Uğur Mumcu'yu Anıyoruz24 Ocak 2018
Çanakkale'de Kurallara uymayan sürücülere 48 bin lira ceza yazıldı24 Ocak 2018
Bayburt Merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanma' 13 gözaltı. Çanakkale'den de Bir Gözaltı24 Ocak 2018
Gelibolu 1 gemisinde büyük restorasyon yapıldı23 Ocak 2018
Çanakkale'de Sosyal Medyada Afrin Gözaltısı23 Ocak 2018
Çanakkale'de Yine Trafik Kazası Yine Motorsiklet Sürücüsü Yaralı23 Ocak 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu23 Ocak 2018
Çanakkale'de Doktora Hastadan Tehdit !23 Ocak 2018
Çanakkale'de Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası Sona Erdi23 Ocak 2018
Çanakkale'de Trafik Denetimleri Aralıksız Sürüyor23 Ocak 2018
BİGA DEVLET HASTANESİ'NDE HİZMET ALAN ANNE ADAYLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ22 Ocak 2018
ÖĞRETMENLERDEN “HİSLİ YÜREKLERE MEFTUN DİZELER“ ŞİİR DİNLETİSİ İLE UNUTULMAZ BİR GECE22 Ocak 2018
Çanakkale'de Özel Öğrencilere Özel Karne22 Ocak 2018
KÖYDEKİ YAŞLIYI YALNIZ BIRAKMADILAR22 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 96 Bin Tl Ceza Yazıldı22 Ocak 2018
ARALIK AYINDA ÇANAKKALE HAVALİMANI’NDA 16.953 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ22 Ocak 2018
Çanakkale MÜSİAD'tan Afrin Operasyonuna Destek22 Ocak 2018
Çanakkale'de ki Güreşlere 10. Yıl Marşı Damgasını vurdu 20 Ocak 2018
Çanakkale'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi20 Ocak 2018
Çanakkale'de Cumartesi elektrik kesinti!19 Ocak 2018
Çanakkale'de Özel güvenlik görevlilerine bilinçlendirme eğitimi19 Ocak 2018
Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Ölü19 Ocak 2018
Mutlu Akü’den Çanakkale’ye 20 bin fidan19 Ocak 2018
Çanakkale’de konut satışları azaldı!19 Ocak 2018
Çanakkale'de trafik denetimleri 19 Ocak 2018
Çanakkale'de başlayan kupa mücadelesinde 24 takım yer alıyor19 Ocak 2018
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu19 Ocak 2018
ÇTSO 15, 16 VE 17 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ19 Ocak 2018
Yeşil Doğa, Çanakkale'nin termik santrallerini ekrana taşıyor18 Ocak 2018
Kepezde Sokak Aydınlatmaları İptal oldu 18 Ocak 2018
Çanakkale Eğitim İş Sendikası'ndan Açıklama18 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 57 Bin Tl Ceza Yazıldı18 Ocak 2018
FİDANLAR, ÇINARLARLA BULUŞTU18 Ocak 2018
Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri nde FETÖ Operasyonu 18 gözaltı 18 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 59 Bin Tl Ceza Yazıldı17 Ocak 2018
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde "Anne Oteli" Hizmete Girdi17 Ocak 2018
Vali Tavlı, 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığını Ziyaret Etti17 Ocak 2018
Çanakkale Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı!17 Ocak 2018
Çanakkale'de Taksitlerini ödeyemediği otomobilini parçalatıp sattı16 Ocak 2018
Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı16 Ocak 2018
ATT-DER ÇANAKKALE’DEN PROJE’YE EĞİTİM DESTEĞİ16 Ocak 2018
AFAD'tan özel güvenlik görevlilerine eğitim16 Ocak 2018
Merdan Yanardağ Ertuğrul Özkök'e Çanakkale Üzerinden Vurdu:"Her konuda yazmaya kalkarsan işte böyle saçmalarsın"16 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 65 Bin Tl Ceza Yazıldı16 Ocak 2018
LNG tankeri Çanakkale Boğazı'ndan Çıktı16 Ocak 2018
Sofralar da tezgahlar da "denizlerin prensi"ne hasret16 Ocak 2018
Kepez'de Korkutan Ev Yangını15 Ocak 2018
ÇTSO PERSONELİ ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ ALDI15 Ocak 2018
Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu15 Ocak 2018
ÇTSO REKABETÇİ ÜRÜN VE PAZAR STRATEJİLERİ EĞİTİMİ VERDİ15 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 95 Bin Tl Ceza Yazıldı15 Ocak 2018
Çanakkale Dahil 12 il büyükşehir olacak15 Ocak 2018
GMKA 2018 Mali Destek Programını İlan Etti15 Ocak 2018
Çanakkale'de 3 oda başkanı güven tazeledi13 Ocak 2018
Nazım Hikmet'in Doğum Günü' Çanakkale'de Kutlanacak12 Ocak 2018
Çanakkale'nin Doğusunda Pazar Günü Kar Yağışı12 Ocak 2018
İÇDAŞ Spor’dan kız çocuklarımız için basketbol hamlesi  12 Ocak 2018
Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan çıktı 12 Ocak 2018
ÇTSO 10 VE 11 NO’LU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ11 Ocak 2018
Çanakkale'de "EĞİTİMİN TEMEL TAŞI “AİLELERİMİZ” Projesi Sürüyor11 Ocak 2018
Çanakkale Belediye Binasının Yeni İnşaatında İş Kazası11 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 52 Bin Tl Ceza Yazıldı11 Ocak 2018
Çanakkale Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi Açıldı11 Ocak 2018
İstanbul Erkek Lisesi Yönetimi Çanakkale İl Özel İdaresini Ziyaret Etti 11 Ocak 2018
Çanakkale'ye geciken kış hafta sonu geliyor11 Ocak 2018
MÜSİAD’DAN ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI11 Ocak 2018
ÇANAKKALE GÜÇ BİRLİĞİ DURMAK BİLMİYOR11 Ocak 2018
FETÖ’cü Sedat Laçiner’in Kitapları İBB Satmaya Devam Ediyor10 Ocak 2018
Çanakkale Müftülüğünün Okullarda ki Din Eğitimine Komünist Parti de Tavır Aldı10 Ocak 2018
ÇTSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Düzenliyor10 Ocak 2018
ÇTSO K BELGESİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR10 Ocak 2018
TÜRKİYE İŞ KURUMU 2018 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ZARURİ GİDERLERİNİ ARTTIRDI10 Ocak 2018
Rus Deniz Kuvvetleri gemisi Çanakkale Boğazı'nda TSK'dan yardım istedi...09 Ocak 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu09 Ocak 2018
HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ANAOKULU “MASALLARLA KODLUYOR”09 Ocak 2018
112 Personelinin sesine kulak verelim09 Ocak 2018
ÇTSO'DAN MANİA MÜJDESİ!!09 Ocak 2018
Hilton'a, Vali Konağına, AVM'ye Evet Diyenler AKFA'ya 7 Yıl Hayır Dedi 09 Ocak 2018
Çanakkale'de Ağrı Merkezli "mahrem askeri yapılanma" Operasyonu09 Ocak 2018
ÇANAKKALE ÖZEL FEN LİSESİ ZİYARETİ08 Ocak 2018
“EVİM OKULUM, OKULUM EVİM” PROJESİ DEVAM EDİYOR08 Ocak 2018
Vali Tavlı, Troya Müze İnşaatında İncelemelerde Bulundu08 Ocak 2018
Çanakkale Eğitim-Sen; Çanakkale İl Müftülüğü'nü Protesto Etti08 Ocak 2018
Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı 08 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 178 Bin Tl Ceza Yazıldı08 Ocak 2018
BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMANIN EN MUKADDES KAYNAĞI “AİLEDİR”07 Ocak 2018
Çanakkale Organ ve Doku ilk Koordinatörülüğünden Jandarmaya Organ Nakli Konferansı 07 Ocak 2018
Çanakkale Savaşı Filminde Oynayacak Russell Crowe’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a Övgü06 Ocak 2018
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Kişi Tutuklandı 05 Ocak 2018
Çanakkale Anıtına gece ışıklandırması05 Ocak 2018
Çanakkale'de Araçlara 21 Bin Tl Ceza Yazıldı05 Ocak 2018
SES'ten Çanakkale Devlet Hastanesi İhalesini Alan Mustafa Bayar'a Tepki04 Ocak 2018
Çanakkale'de FETÖ'den Aranan Kadın Edirne'de Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı04 Ocak 2018
Çanakkale Hızlı F klavye kursu04 Ocak 2018
ÇTSO Yönetim Kurulu 9 No’lu Meslek Grubu Üyeleriyle Bir Araya Geldi04 Ocak 2018
ÇASİAD Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu 04 Ocak 2018
ÇANAKKALE BAROSUNDA RUHSAT TÖRENİ HEYECANI04 Ocak 2018
Çanakkale'ye Uçan İndirimi Kapacak!04 Ocak 2018
Komünistler Kararlı; 2015 Yılında ki GESTAŞ'ta Görevli olanlar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundular04 Ocak 2018
Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı04 Ocak 2018
Vali TAVLI’dan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesine Ziyaret03 Ocak 2018
Ayvacık Şoförler ve Otomobilciler Odası kongresi 03 Ocak 2018
Çanakkale'deki barajlarda su seviyesi yükseldi03 Ocak 2018
Çanakkale Belediyesi'ne Yurttaştan Otopark Parası Tepkisi03 Ocak 2018
Çanakkale Diyanet-Sen'den Açıklama03 Ocak 2018
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası03 Ocak 2018
Çanakkale'de Elektrik Kesintileri Sürüyor 03 Ocak 2018
REHBERLİK KURSLARI HUKUKİ DEĞİLDİR, DERHAL KAPATILMALIDIR02 Ocak 2018
ÇANAKKALE MASALLARLA KODLUYOR02 Ocak 2018
Çanakkale'de Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu Toplantısı02 Ocak 2018
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde İŞ-KUR Çalışanlarına Veda02 Ocak 2018
Çanakkale'de Ekmekte yeni dönem başladı02 Ocak 2018
TDD'DEN YENİ YILA ANLAMLI GİRİŞ02 Ocak 2018
Yeni Yılda Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarına Hak ettikleri Değer Verilmelidir;02 Ocak 2018
Kuzey Ege Havza Yönetim Heyeti’nin Toplantısı Çanakkale’de Gerçekleştirildi.02 Ocak 2018
Çanakkale Merkezinde Elektrik Kesintisi01 Ocak 2018
Çanakkale'de 2017 Yılında Doğan Bebeklere En Çok Eymen ve Zeynep İsmi Verilmiş01 Ocak 2018

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Foto Galeri | Künye
CH
UA-96338404-1 145-795-9660