güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Giyim malzemesi satın alacak, Gözler Bu İhaleye Çevrildi
Flaş Haber
22 Mayıs 2019
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Giyim malzemesi satın alacak
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
Evde Sağlık Hizmetinde görevli sağlık personelleri için giyim malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası : 2019/237702
1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Kocatepe Sok. 1 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862171158 - 2862170074
c) Elektronik Posta Adresi : canakkalesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem (Yazlık Pantolon 82 Adet, Kısa Kollu Penye 82 Adet, Montgomer 83 Adet, Kışlık Yelek 84 Adet, Kışlık Pantolon 82 Adet, Kazak 82 Adet, Uzun Kollu Penye 82 Adet, Ayakkabı 82 Çift)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede yer alan dağılım tablosundaki sağlık kuruluşları
c) Teslim tarihleri : -Ölçü alma işlemleri işe başlama tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde tamamlanacaktır. -Kıyafetlerin ölçülerinin alınmasına müteakip en geç 90 (doksan) gün içerisinde kıyafetler sağlık tesislerine teslim edilecektir.
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Kocatepe Sok. No:1 Ç.KALE adresindeki Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.05.2019 - 14:30

 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif verdikleri bütün kalemler için 1 (Bir) adet numuneyi teklif verme saatine kadar, teklif zarfı ile birlikte üzerinde firma adı, ürün adı, ihale sıra numarası bulunacak şekilde tutanakla birlikte teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Vali TAVLI, Çanakkale Arıcılar Birliği ile Bir Araya Geldi06 Aralık 2019
ÇANAKKALE BAROSU TÜRK KADININA SEÇME-SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ GÜNÜ’NDE RESEPSİYON DÜZENLEDİ05 Aralık 2019
Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor05 Aralık 2019
TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ SEBEBİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ05 Aralık 2019
BİLSEM'lere Çanakkale'de alınacak öğretmen kontenjanları05 Aralık 2019
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Şarlan'dan, Kadın Hakları Açıklaması05 Aralık 2019
OBEZİTE OKULU 4. DÖNEM KATILIMCILARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR!04 Aralık 2019
ÇTSO TROYA VOLEYBOL TURNUVASI MAÇLARI DEVAM EDİYOR04 Aralık 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda04 Aralık 2019
Çanakkale ADD'den Açıklama03 Aralık 2019
Çanakkale'de Dünya Engeliler Günü kutlandı 03 Aralık 2019
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden Vali Tavlı'ya Ziyaret02 Aralık 2019
Çanakkale DKMP Deve Güreşlerine İzin Verdi02 Aralık 2019
Tasarruf Takip Ofisi İl Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı02 Aralık 2019
7. Büyük Truva Deve Güreşi Festivali organizasyonu İhalesi02 Aralık 2019
“Çanakkale şehitlerin ebedi istirahatgahı gazilerimizin manevi evidir”02 Aralık 2019
Bulgar Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'nda01 Aralık 2019
Çanakkale Deve Sayısı ile ilk Üçte01 Aralık 2019
ANNE-BABA OKULU EĞİTİMİ ÇANAKKALE’DE 2.KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ30 Kasım 2019
Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'nda30 Kasım 2019
İŞKUR’UN MESLEK SEÇİMİ VE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ29 Kasım 2019
NRP Yeni Doğan Canlandırma Programı tamamlandı.29 Kasım 2019
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeze Su Sağlayan Kaynaklarda Tahlil İçin Örnek Aldı29 Kasım 2019
Çanakkale'ye Meteorolojiden yağmur uyarısı27 Kasım 2019
Çanakkale Merkezli FETÖ Operasyonunda Birisi İhraç Öğretim Üyesi İki Kişiyi Hücre Evinde yakalandı26 Kasım 2019
ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE ANLAMLI TÖREN26 Kasım 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 19 Gözaltı26 Kasım 2019
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Operasyonu İçin Düğmeye Bastı.21 Gözaltı Kararı 26 Kasım 2019
Çanakkale Barosundan Kadına Şiddet Açıklaması25 Kasım 2019
Vali Tavlı, TEMA Vakfı Çanakkale İl Temsilcilerini Kabul Etti25 Kasım 2019
ÇTSO, EMLAK SEKTÖRÜNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLEDİ25 Kasım 2019
Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı 24 Kasım 2019
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’nda23 Kasım 2019
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ`NÜ GURURLU AMA BURUK KARŞILIYORUZ23 Kasım 2019
GMKA’DAN ÇTSO YÖNETİM KURULUNA BİLGİLENDİRME ZİYARETİ 22 Kasım 2019
Çanakkale'de Konkordato geçici mühlet kararı22 Kasım 2019
Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Valiliği Ziyaret Etti22 Kasım 2019
Kore Gazisi Hasan Hüseyin İmre, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı22 Kasım 2019
Çanakkale'de Gümrük Kaçağı Mallar Yakalandı22 Kasım 2019
Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'nda22 Kasım 2019
Boğaz'ın en güç noktasından Seyir Halinde21 Kasım 2019
BİRCE BİLİCİ ŞİMŞEK TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI21 Kasım 2019
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel Son Yolculuğuna Uğurlandı21 Kasım 2019
Bulgar Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'nda21 Kasım 2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı21 Kasım 2019
ÇOCUKLAR HAKLARINI KONUŞUYOR” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ20 Kasım 2019
İK 17 PLATFORMU’’ 3. TOPLANTISI İÇİN BİR ARAYA GELDİ20 Kasım 2019
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı20 Kasım 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu. 19 Gözaltı20 Kasım 2019
Girişimcilik eğitimini tamamlayan Çanakkaleli kadınlar sertifikalarını aldı19 Kasım 2019
ÇTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI DÜZENLEMEYE DEVAM EDİYOR19 Kasım 2019
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’nda 19 Kasım 2019
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Engelli İşçi Alacak18 Kasım 2019
Balıkçı Tekneleri Potansiyel Kazaya Gebe16 Kasım 2019
Çanakkale Boğazı'nda büyük kazanın eşiğinden dönüldü16 Kasım 2019
SMMMO Yönetim Kurulu ÇTSO'yı Ziyaret Etti15 Kasım 2019
KDV İadesi Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı15 Kasım 2019
Kirazlı'da Konaklayan Eylemcilere Para Cezası14 Kasım 2019
ÇTSO VE GMKA İŞBİRLİĞİNDE E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLENDİ14 Kasım 2019
Bülend Engin, ÇTSO Şeref Üyeliğine seçildi14 Kasım 2019
Ekim Ayında Çanakkale Havalimanı’nda 11.650 Yolcu Kullandı 14 Kasım 2019
Mevlid-i Nebi Haftası14 Kasım 2019
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda13 Kasım 2019
Elektronik İhale Yönetmeliğinde Değişiklik13 Kasım 2019
Tarihi Hamamda Kaçak kazı Yapan 8 kişiden 1’i Tutuklandı12 Kasım 2019
Çanakkale’de E-Ticaret Eğitimi Gerçekleştirildi12 Kasım 2019
Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı’nda12 Kasım 2019
“DENETİMLİ SERBESTLİK FİDAN DİKİMİ VE FİDAN DAĞITIMI ETKİNLİĞİ”12 Kasım 2019
Vali Tavlı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğini Kabul Etti12 Kasım 2019
11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı11 Kasım 2019
Çanakkale Dahil 8 Kentte FETÖ'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 20 Gözaltı 11 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı11 Kasım 2019
Meteoroloji'den Çanakkale'ye yağmur uyarısı11 Kasım 2019
Çanakkale'de Atatürk Sonsuzluğa Yürüyüşünün 81. Yılında Anıldı10 Kasım 2019
E-Ticaret Eğitimleri ÇTSO'da Başlıyor08 Kasım 2019
Çanakkale'de Bir Haftada 818 Göçmen Yakalandı08 Kasım 2019
18 Mart ve Seddülbahir yenilendi!08 Kasım 2019
Çanakkale'den Çalınan Tekne Kösedere'de Bulundu08 Kasım 2019
ÇTSO Çelik Kaynakçı Mesleki Yeterlilik Sınavları Düzenleyecek07 Kasım 2019
Kumkale Belediyesi Eski Başkanından Valiliğe Ziyaret07 Kasım 2019
Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğünden arsa satış ihalesi07 Kasım 2019
Çanakkale Kızılay Derneği Kat karşılığı inşaat işi yaptıracak07 Kasım 2019
NATO'ya bağlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'nda 07 Kasım 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda06 Kasım 2019
Şampiyonluğa Doymuyor 05 Kasım 2019
EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AV. MÜZEYYEN BOYLU DAVASININ 2. DURUŞMASINA KATILDIK05 Kasım 2019
Aydınlık İnşaat Alacaklılarına Konkordato Komiserliği'nden Davet05 Kasım 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Anestezi Uygulamalarında Ulrasonografi Kursu04 Kasım 2019
Çanakkale İŞ-KUR, Özürlü ve Eski Hükümlüler İçin Projelerini Açıkladı04 Kasım 2019
Çanakkale Valisi Tavlı, Kentte ki Bütün Başhekimlerle Toplantı Yaptı04 Kasım 2019
Çanakkale Eğitim İş NURCU Hayrat Vakfı'nın Okullarda ki Faaliyetlerine Tepki Gösterdi04 Kasım 2019
Çanakkale'de Ispanak Zehirlenmesi Olayı Yaşanmadı04 Kasım 2019
Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında antrenör ve sporculara seminer 04 Kasım 2019
Çanakkale'de Türk Bayrağı'nı İnmesine Neden Olan Kişi Alkollü Çıktı02 Kasım 2019
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'nda02 Kasım 2019
Çanakkale Belediye Meclisi Toplantısı'nda BORU Gerginliği02 Kasım 2019
Elektronik Defterlerin Oluşturulma Süresi Uzatıldı02 Kasım 2019
"Kurbağa adamlar" sertifikalarını aldı02 Kasım 2019
Vali Tavlı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü’nü Kabul Etti01 Kasım 2019
Vatan Partisi'nden Çanakkale Valisi Tavlı'ya Ziyaret01 Kasım 2019
ÇTSO TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR PROJEYE İMZA ATACAK01 Kasım 2019
Balkan Gençler Taekwon-Do Şampiyonu Zeynep Taşkın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu’nu Ziyaret Etti.31 Ekim 2019
HSK Mazeret Kararnamesi yayınlandı! Çanakkale'de ki Değişim31 Ekim 2019
Daha Yeşil Bir Türkiye için Rekora 11 Milyon Fidan Toprağa31 Ekim 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı30 Ekim 2019
Çanakkale Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Yunanistan ekibi ile KKTC Ekibi Yan yana30 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Sendikası,Fatih Tezcan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusunda Bulundu30 Ekim 2019
Beton kaldırım yapım işi yaptırılacak30 Ekim 2019
Çanakkale’de coşkulu fener alayı29 Ekim 2019
Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı!29 Ekim 2019
Doğu Biga Madencilik'ten Cumhuriyet Bayramı Kutlaması28 Ekim 2019
Çanakkale'de : Havadan Helikopter ile Trafik Denetimi28 Ekim 2019
Deniz Kuvvetleri 29 Ekim'de kapılarını vatandaşlara açacak27 Ekim 2019
Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim 2019 resmi tatil mi?27 Ekim 2019
Diyarbakır Şehit ve Gazi Aileleri’nden Vali Tavlı’ya Ziyaret26 Ekim 2019
Kanada’nın İstanbul Başkonsolosu Achtoutal, Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti26 Ekim 2019
Vali Tavlı, Taekwon-do Balkan Şampiyonu Zeynep Taşkın’ı Kabul Etti26 Ekim 2019
Çanakkale'de ki Sendika Çalışanlarına Açık Çağrı: Maaş Bordolarınızı Yayımlayın 26 Ekim 2019
Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının Birincisi gerçekleştirildi26 Ekim 2019
Basketbol Hakem Aday Kursu26 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Etkinlikleri26 Ekim 2019
Sigortacılık hizmeti Alınacak25 Ekim 2019
Sıcak yemek alım ve dağıtım hizmeti alınacak25 Ekim 2019
Çanakkale Merkez Köylerinde Kaçak Karaca Avcılarına Ceza24 Ekim 2019
Yaş sebze, meyve ve kuru gıda alımı yapılacak24 Ekim 2019
ÇTSO YÖNETİM KURULU 1’NOLU MESLEK GRUBU ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ24 Ekim 2019
Çanakkale'de Görev Yapıp terfi Alan Hakim ve Savcıların Listesi24 Ekim 2019
Kepez'de dubleks daire icradan satılıktır 24 Ekim 2019
Personel taşıma hizmeti alınacak24 Ekim 2019
Çanakkale'de Kaçak Cinsel Ürünlere Operasyon24 Ekim 2019
ŞOÇİ Anlaşması Çanakkale Boğazı'nda ki Seyirlere de Yansıdı. SG'ler Rus Gemileri İzlemiyor 24 Ekim 2019
Çanakkale'de Havadan Kuduz Aşısı Atımı Yapılacak. Kesinlikle Dokunmayın.23 Ekim 2019
Vali Tavlı, Halileli Köyü Muhtarı’nı Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı Su Altı Sporları Derneği’ni Kabul Etti23 Ekim 2019
Vali Tavlı “Damla Gönüllülük Hareketi” Projesi Öğrencileriyle23 Ekim 2019
Çanakkale PTT Kuruluş Yıldönümü23 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Ahmet Taner Kışlalı'yı Andı22 Ekim 2019
Çanakkale İl Özel İdaresi Teşrifat Malzemesi Satın Alacak22 Ekim 2019
GESTAŞ Akaryakıt satın alacak22 Ekim 2019
Gestaş 4 İşçi Alacak22 Ekim 2019
ÇASİAD'dan Emniyet Müdürü Karaduman'a Hayırlı Olsun Ziyareti21 Ekim 2019
Deprem Simülasyon Tırı Çanakkale'de21 Ekim 2019
Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik21 Ekim 2019
Hayalet İmam FETÖCÜ Adil Öksüz Darbe Sonrası Çanakkale'de Kalmış. 19 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Boru Alım İhalesi Açıyor19 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı19 Ekim 2019
Çanakkale Barosu'nda Ruhsat töreni18 Ekim 2019
Sayıştay, Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü'nde Olduğu 10 İl Müdürlüğüne Araç Kiralama Uyarısı18 Ekim 2019
Kepez Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak18 Ekim 2019
14. YAŞIMIZI İLK GÜNÜN HEYECANI, KÖY ENSTİTÜLERİNİN OLGUNLUĞUYLA KARŞILIYORUZ!18 Ekim 2019
GESTAŞ Zarara Uğratan ve FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarına Para Aktaran Yörükçü, Bülent Turan'a Ne Anlattı ?18 Ekim 2019
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi’nden, Vali Tavlı’ya Ziyaret18 Ekim 2019
BAJA TROIA TURKEY 201918 Ekim 2019
Çanakkale'de Terör Operasyonu , 6 Gözaltı17 Ekim 2019
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı' Kürtçe Konuşmaya Saldırı Yalanına Açıklama Yaptı.'Saldırıya Dair Somut Delil yok.Hasta Raporlu şizofreni '17 Ekim 2019
COSME EEN WEST-MAR KONSORSİYUM TOPLANTISI ÇANAKKALE’DE YAPILDI17 Ekim 2019
Çanakkale Valiliği'nden Açıklama, Kürtçe Kavgası Değil Adli Olay16 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı’ndan 2 Rus savaş gemisi16 Ekim 2019
Telefon Dolandırıcıları Parayı Alırken Yakalandı 16 Ekim 2019
Asma dalından sofraya 'pekmez imecesi' geleneği16 Ekim 2019
TÖS'den Töb-Der e , Töb der Eğitim İş Devrimci Eğitim Mücadelemiz Sürüyor16 Ekim 2019
Kemel Köyüne Apart Otel İçin İmar değişikliği 16 Ekim 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 21 Gözaltı16 Ekim 2019
Çanakkale'de Afganistanlıların Kavgası 1 Ölü 8 Gözaltı15 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Taşeron Sistemine Yine Geçti. DİSK Tavır Aldı15 Ekim 2019
Bir Batarya S-400 Çanakkale Bölgesine Yerleştirilmeli15 Ekim 2019
Eğitim İş sendikası MEB Çalıştayına Katıldı15 Ekim 2019
Dev yolcu gemisi Çanakkale Boğazı'nda15 Ekim 2019
Doğu Biga Madencilik, Yasalara Saygılıyız Ruhsat Yenileme Süreci Uzadığından İnşaat Süreci Ertelendi 14 Ekim 2019
GENÇLERDE RUH SAĞLIĞI 14 Ekim 2019
KADIN GİRİŞİMCİLERE MENTORLUK EĞİTİMİ VERİLDİ14 Ekim 2019
Çanakkale'de Aranan FETÖ şüphelisi katıldığı düğünde yakalandı14 Ekim 2019
Çanakkale de Elektrik Kesintisi 13 Ekim 2019
'Engelsiz Koro'dan Mehmetçiğe Tam Destek12 Ekim 2019
ABD Savaş Gemisi Boğazda 12 Ekim 2019
Çanakkale Barosu, "Milletimizin Başı Sağolsun"11 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi Ham tuz Alacak11 Ekim 2019
ÇTSO EKİM AYI KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI 11 Ekim 2019
Çanakkale’de kaçak sigara ve gıda operasyonu11 Ekim 2019
Çanakkale Belediyesi'nin İptal ettiği Kazdağları Mitingine Çevrecilerden Tepkiler artıyor Şok Sözler,"iktidar müsveddeciliğidir.10 Ekim 2019
Kazdağları Mitinginin İptali Çevrecileri Böldü ve Karşı Karşıya Getirdi10 Ekim 2019
ÇİNLİ TUR OPERATÖRLERİ ÇTSO YÖNETİM KURULUNU ZİYARET ETTİ10 Ekim 2019
Çanakkale'deki camilerde 'fetih suresi' okundu10 Ekim 2019
Musaköy'de Arazi Fiatları İkiye Katlandı09 Ekim 2019
Sırbistan'tan, Çanakkale Katı Atık Alanı İçin 9 milyon Euro Kredi08 Ekim 2019
Amatör Spor Haftası etkinlikleri07 Ekim 2019
Çanakkale'ye Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı07 Ekim 2019
Çanakkale Son Beş yılda 63 bin Konut satıldı07 Ekim 2019
Çanakkale SGK Şöförlü Araç Kiralayacak06 Ekim 2019
Çanakkale Boğaz Komutanı Amiral Uça , Gemi Trafik Sistemi Hakkında Bilgi Aldı06 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı'nda Görevli Kılavuz Kaptan Gemiden Düştü, Şans Eseri Sadece Yaralandı05 Ekim 2019
FETÖ'nün Çanakkale'de Kadınları Kullanarak Kurduğu Bal Evleri Tuzağı Meğer NATO Çıkışlı imiş 05 Ekim 2019
Gestaş’ın özel seferiyle hastaneye yetiştirildi05 Ekim 2019
"Nusret-2019 Davet Tatbikatı" başladı05 Ekim 2019
Çanakkale’de 15 dakikalık fırtına hayatı felç etti04 Ekim 2019
Çanakkale Eğitim İş Sendikası 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun04 Ekim 2019
1915 Çanakkale Köprüsü Bölgeye Damgasını Vuruyor04 Ekim 2019
Çok Kuvvetli Geliyor! 4 İl İçin Kritik Uyarı04 Ekim 2019
Vali Tavlı, Gelibolu ve Bayramiç Muhtarlarını Kabul Etti03 Ekim 2019
Çanakkale hafta sonunu sağanakla karşılayacak03 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı'ndan "Nusret-2019 Davet Tatbikatına Katılmak İçin Gemiler Çıkış Yapıyor03 Ekim 2019
Çanakkale SGK Daire satıyor 02 Ekim 2019
Çanakkale Çevre Müdürlüğü İmar barışına Aykırı Bulanan 804 Binayı Mühürledi 02 Ekim 2019
AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİ02 Ekim 2019
Arjantin İstanbul Başkonsolosu Rivera Vali TavlıI’yı Ziyaret Etti01 Ekim 2019
TSK'da Muvazzaf Subaylara FETÖ Operasyonu. Çanakkale'de de Gözaltı01 Ekim 2019
Çanakkale'de ki Bütün Okullara Derhal Deprem Dayanıklılık İncelemesi Yapılmalıdır01 Ekim 2019
Bursa merkezli FETÖ operasyonu. Çanakkale'de de Gözaltı 01 Ekim 2019
MÜSİAD Eylül Ayı SAMEKS Verileri Açıklandı01 Ekim 2019
Çanakkale Emniyet Müdürü Karaduman, göreve başladı30 Eylül 2019
Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 40 bin 880 gemi Çıkış yaptı30 Eylül 2019
Çanakkale Ustalar Futbol Ligi Fikstürü30 Eylül 2019
Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimliği Tıbbı malzeme satın Alacak03 Eylül 2019
Çanakkale Güvenlik toplantısı Yapıldı03 Eylül 2019
2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı Vali Tavlı’yı Ziyaret Etti02 Eylül 2019
Muhtarlar Toplantısı Vali Tavlı Başkanlığında Yapıldı02 Eylül 2019
Vali Tavlı, Dünya Üçüncüsü Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk’ü Kabul Etti02 Eylül 2019
Çanakkale Baro Başkanı Av. Şarlan'ın Adli Yıl Açılış Konuşması02 Eylül 2019
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'nda01 Eylül 2019
Jeoloji Uzmanı Prof. Perinçek'ten Çanakkale Bölgesine Deprem Uyarısı01 Eylül 2019
Çanakkale ye Kruvazer Gemi Geliyor31 Ağustos 2019
Çanakkale'de Zafer Bayramı Coşkusu30 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması30 Ağustos 2019
Oruç Reis gemisi Çanakkale'de30 Ağustos 2019
Çanakkale AFAD'dan Yangın Açıklaması29 Ağustos 2019
Vali Orhan TAVLI’nın, “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı29 Ağustos 2019
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdi29 Ağustos 2019
Çanakkale Emniyeti'nden Sorumlu FETÖ'cü, Türkiye İmamı İle Görüşme Kaydı28 Ağustos 2019
290 Metrelik Dev Tanker Çanakkale Boğazını Kapattı 28 Ağustos 2019
MTA Oruç Reis gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı28 Ağustos 2019
Çanakkale'de FETÖ Operasyonu 21 Gözaltı 27 Ağustos 2019
Varna'dan Yola Çıkan Kamışlı Tekne Çanakkale'de liman yaptı27 Ağustos 2019
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 11 Gözaltı27 Ağustos 2019
Çanakkaleli Tümgeneral Ahmet Çorbacı , Tuğgenarale Komutanım Dememek İçin İstifa Etti 26 Ağustos 2019
Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı’nda26 Ağustos 2019
Çanakkaleli Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu26 Ağustos 2019
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!25 Ağustos 2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda24 Ağustos 2019
İzmir-İstanbul Paralı Yolu , Yurttaşların Rotasını Çanakkale'ye Çevirdi24 Ağustos 2019
Bilmeyenler İçin Danıştay'ın Devlet Hastanesi'ne Yönelik Sit Kararı23 Ağustos 2019
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’nda23 Ağustos 2019
RUS ASKERİ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA21 Ağustos 2019
"Abora-IV" adlı kamış tekneyi GESTAŞ Ağırlayacak21 Ağustos 2019
Çanakkale Dahil Dört Kentte FETÖ Operasyonu, 14 Gözaltı 20 Ağustos 2019
BÖBREK DAMARINA TAKILAN STENT SAYESİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU20 Ağustos 2019
Çanakkale Baro Başkanı'ndan Adli Açılış Yılı Açıklaması20 Ağustos 2019
Çanakkale'de FETÖ Operasyonu 20 Ağustos 2019
Çanakkale'ye Fırtına Uyarısı20 Ağustos 2019
Barış İçin Çanakkale'de Yelken Açacaklar20 Ağustos 2019
Kaz Dağları'nda ki Eylem Komitesi İle Eylemciler Arasında ki Kopmaya Götüren Tartışma VİDEODA19 Ağustos 2019

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Künye
CH