Web interstitial Scroll Ad 300x250 Imageplus Beta Masthead (970x250) Beta InPage Beta Pageskin (Alpha)
  güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > İLÇELER

Defalarca iptal edilmesine rağmen inşaatı bitip çalışmaya başlayan Cengiz Holding’in Çanakkale’deki termik santralinde bugüne nasıl gelindi?
18 Aralık 2018
Doğu Eroğlu
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde kurulu Cenal Entegre Enerji Santrali’ni hiçbir yargı kararı durduramadı. Önceki hafta bir defa daha ÇED Olumlu Kararı iptal edilen termik santralin tarihçesinde başka iptal kararları da bulunuyor. Zeytinlik arazilere, konutlara, arkeolojik alanlara yakınlığıyla tartışma konusu olmuş, Akdeniz foklarının üreme bölgelerini de etkileyen Cengiz Holding-Alarko ortaklığındaki proje, Çanakkale’deki pek çok kömürlü termik santralin de en büyüğü.

Türkiye’de çevreye ve topluma etki yapması beklenen çevre, enerji ve kent projeleri planlanırken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğihükümleri uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığın illerdeki birimleri olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uygulanan Yönetmelik, projelerin çevre ve topluma yapacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini, inşaat ve işletme süreçlerinin denetlenmesini, proje sahiplerinin koruma konusunda verdiği taahhütlere uygun davranmasını garanti altına almayı hedefliyor. Bir projenin tasarlanması, onaylanması veya reddedilmesi, onaylandığı takdirde taahhüt edildiği gibi hayata geçirilmesini konu alan süreciyse kamuoyu ÇED süreci adıyla tanıyor.

ÇED Yönetmeliği, bir projenin etki alanında yaşayan kişilerin ilgili proje hakkındaki görüşlerinin de değerlendirmeye alınmasını sağlamak zorunda ancak Türkiye’de çoğu zaman merkezi olarak planlanan yatırımlar, yereldeki itirazlara kulak tıkanarak uygulamaya konuyor. Yerelin itirazlarını ve yargı kararlarını dikkate almayan pek çok projeden biri de Cengiz Holding ile Alarko ortaklığında Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali.

Karabiga’daki santral projesi için yapılan deniz dolgusu ve santrale ithal kömür getiren tankerlerin yanaşması için inşa edilen mendirek, santral inşaat aşamasındayken.

ÇED süreci 2012’de başlayan termik santral projesinde, ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir kararları defalarca iptal edildi ama her defasında yeni yöntemlere başvuruldu ve itirazların etrafından dolaşılarak projenin inşaatı tamamlandı. 2017’de elektrik üretimine başlayan proje hakkında 28 Kasım 2018’de bir iptal kararı daha geldi. ÇED Olumlu Kararı iptal edilmesine karşın faaliyetlerini sürdüren ithal kömüre dayalı termik santral, işletmeci Cenal Elektrik Üretim A.Ş. yetkililerine göre çok yakında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeniden onay alacak.

Projeye itiraz etseler dahi ÇED süreçlerine katıldıklarında seslerini duyuramayan Karabigalı yurttaşlar ise dava süreçlerinden yılmış vaziyette. Priapos Antik Kentinin hemen yanına kurulan, Karabiga beldesinin merkezindeki evlere birkaç yüz mesafedeki santral zeytinliklere, insan ve doğa sağlığına etki yapacak. Santral için yapılan deniz dolgusu ile mendirek yapıları şimdiden risk altındaki Akdeniz Foku ve deniz kaplumbağası türlerinin yaşam alanlarını daralttı. Santralin soğutma sistemleri için denizden alınıp ısınmış bir şekilde denize tekrar deşarj edilen sularınsa bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini güçleştirmesi bekleniyor. Tüm bunlara karşın açtığı davaların sayısını unutan Karabigalı yurttaşlar artık meseleye daha kayıtsız. İptal kararlarına karşı inşa edilen ve faaliyete geçen santral, Cengiz Holding gibi Ak Parti’ye yakın dev bir kuruluşla mücadele edilemeyeceği kanısını da güçlendirdi.

Halihazırda faal beş termik santral bulunan Çanakkale’de, en az dört kömüre dayalı termik santral projesi de proje aşamasında.

Karabiga’da kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali (İlk ismi Cenal Enerji Santrali idi) isimli termik santral projesi hakkında 2012’den bugüne meydana gelen önemli olaylar şöyle:

Santral için ilk ÇED Olumlu Kararı (Mayıs 2012): Cengiz Holding ve Alarko’nun ortak enerji santrali projesi için kurulan Cenal Elektrik Üretim A.Ş., Cenal Enerji Santrali (Projenin o dönemki ismi buydu) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk başvurusunu 2012 yılında yaptı. 1320 MW kurulu güce sahip ve 1 milyar 710 milyon TL’ye mal olacak ithal kömüre dayalı termik santral projesi için ilk ÇED Olumlu Kararı 9 Mayıs 2012’de verildi.

Santral projesinin erken safhadaki planlarından biri.

İlk ÇED Olumlu Kararının yürütmesi durduruldu (Temmuz 2013): Ziraat Mühendisleri Odası ve yerel derneklerin açtığı iptal davasında Cenal Enerji Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2013’te durduruldu. Termik santral projesinin tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim yerlerine, insanlara ve denize yapacağı etkinin ÇED Raporunda yeteri kadar işlenmemesi ile kömürün boşaltılmasıyla ortaya çıkacak kirliliğin kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutta olması, mahkeme tarafından durdurma gerekçesi yapıldı.

ÇED dörde bölündü (2013): Yürütmeyi durdurma kararının ardından termik santral projesinde yeni bir strateji benimsedi. Yürütmesi durdurulan ÇED Raporu’nda tadilat yaparak yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunan Cenal A.Ş., denetimden kurtulmak için üç ek ÇED başvurusu daha yaptı. Termik santralin çeşitli üniteleri farklı projelermiş gibi gösterildi ve bu üniteler için ayrı ÇED raporları hazırlandı. “CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı,” “CENAL Atık Depolama Sahası,” “CENAL Yeni Dolgu Alanı” ve “CENAL Enerji Santrali Deniz Yapıları” isimleriyle dört parçaya bölünen projenin her bir ayağına Bakanlık tarafından ya ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararları verilerek onaylandı.

Dörde bölünen projelerin her biri hakkında davalar açıldı (2014): ÇED Yönetmeliğinin 25. maddesindeki, “Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, entegre proje için tek ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması istenir” hükmüne açıkça aykırı olan dört proje hakkında da2014’te davalar açıldı.

Resmi işlemlerde kullanılamaz ibareli belge hem ÇED Raporuna hem savunmaya girdi (Ocak 2014): Termik santralin kül numunesi bir şirket tarafından incelendi ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca analiz edildi. Rapor, atıkların tehlikeli atık sınıfına girmeyeceğini ileri sürüyordu. “Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz” uyarısının her sayfasında yinelendiği belge hem ÇED Raporunda hem de açılan iptal davasında yapılan savunmalarda kullanıldı.

İthal kömüre rağmen santral için orman kullanım izni verildiği anlaşıldı (Şubat 2014): Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2013’te yayınlanan genelgeyle, orman sayılan alanlara ithal kömüre dayalı termik santral ve bağlı ünitelerin inşasını kesin bir biçimde yasaklanmışken, Karabiga bölgesine bakan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Cenal Enerji Santrali atık depolama tesisinin inşası için 28 Ağustos 2013’te 133 buçuk hektarlık orman alanını, Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretti. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yasağa rağmen, “kamu yararı ve zaruret olduğu” gerekçesiyle orman arazisinin devri yönünde görüş bildirdi. Orman arazisinin devri hakkında yapılan bilgi edinme başvuruları, işlemlerin “ticari sır” ve “ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler” içerdiği gerekçesiyle yanıtsız kaldı.

Karabiga Temiz Doğa Derneği, Çanakkale Çevre Platformu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 26 Nisan 2014’te düzenlenen panelden bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Santralin dört projesinden ikisinin yürütmesi durduruldu (Mart-Mayıs 2014): Dörde bölünen Cenal Enerji Santrali projesinin parçalarından biri olan Cenal Atık Depolama Sahası projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Mart 2014’te durduruldu. Santralin ana ünitesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi de Mayıs 2014’te durduruldu.

İnşaat tartışmaları (Mayıs-Haziran 2014): Dörde bölünen projenin iki ayağı hakkındaki ÇED Kararlarının yürütmesinin durdurulunca, diğer projelerin de durdurma kararı olanlar olmaksızın inşa edilemeyeceği savıyla, davacılar Cenal Enerji Santrali projesinin inşaatının durdurulması için başvuru yaptı. 3 Mart 2014’teki ilk yürütmeyi durdurma kararı ardından inşaat faaliyetlerinin sonlandırılmasını istemiş, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inşaat çalışmalarını “tespit edemediklerini” söylemişti. Santral için yapılan devasa hafriyat çalışmaları yetkililere göre, “Karabiga Belediyesi için yapılan hafriyat dökümünden” ibaretti.

Santral için yapılan deniz dolgusunun 2014’teki görünümü

Santral şantiyesi mühürlendi (Haziran 2014): 284 yurttaşın Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği dilekçelerin ardından, dört ÇED kararından ikisinin yürütmesi durdurulan projenin şantiyesi, 27 Haziran 2014’te Karabiga Belediyesi tarafından resmen mühürlendi. Yürütmeyi durdurma kararlarından şantiyenin mühürlendiği ana kadar, inşaat faaliyetleri iki ay daha sürmüş oldu.

Santral için yapılan hafriyat çalışmalarından bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Mahkemeden gelen durdurmalara rağmen bir ÇED Olumlu Kararı daha (Ağustos 2014): Dörde bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmeye devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cenal Enerji Santrali’ne ait bir başka ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verdi. Entegre proje kuralına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle iki ÇED kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları projesi hakkında 13 Ağustos 2014’te ÇED Olumlu Kararı verildi. Dört parçaya bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmesi sonrasında tekrar birleştirilen projesi hakkında da İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 25 Ağustos 2014’te gerçekleştirildi.

Proje için bölgedeki Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağaları yok sayıldı (Ağustos 2018): Santral projesi için yürütülen yeni ÇED sürecinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, santralin kurulacağı bölgenin Akdeniz fokları ile deniz kaplumbağası türlerinin yaşama alanlarına yakın olduğu uyarısını yaptı.

Karabiga’da Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralardan biri

Bu uyarıya rağmen Cenal Entegre Termik Santrali hakkında hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak nihai hale gelen ÇED Raporunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uyarıları yer almadı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı araştırmacılar Karabiga’daki fokları görüntüledi ve araştırmacıların kaleme aldığı makale Zoology in the Middle East dergisinin 23 Temmuz 2014 tarihli sayısında yayınlandı. Bölgedeki foklar daha sonra, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından,mağaralarında da görüntülendi.

Karabiga kıyılarında, mağarası içinde fotokapanla görüntülenen bir Akdeniz foku

Resmi kurumlar altı kilometre içinde planlanan dört termik santrale isyan etti (Ağustos 2014):

Cenal Entegre Santrali’nin ÇED süreci kapsamındaki İnceleme Değerlendirme Komisyonuna katılan kuruluşların yaptığı uyarılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı. Çanakkale ili sınırları içerisinde planlama süreci devam eden termik santral sayısı tam 17’ye çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Bölgede çok sayıda termik santral projesinin bulunmasının deniz canlıları üzerinde baskı oluşturması kaçınılmazdır. Faaliyetin ekosisteme etkisi bölgedeki diğer termik santralların etkisi de dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır” dedi. Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Biga ilçesi Değirmencik mevkiinde İÇDAŞ termik santralinin faaliyette olduğunu, yine İÇDAŞ’ın Biga’daki iki yeni termik santral projesine onay verildiğini, Biga’daki Karaburun, Lapseki’deki Kirazlıdere-1 ve Kirazlıdere-2 projelerinin planlama aşamalarının sürdüğünü, bunlara ek olarak üç projenin daha değerlendirildiğini hatırlatarak, “İldeki başka enerji santrali faaliyetleri ile birlikte çevrede yol açabileceği olumsuz bölgesel değişiklikler nedeniyle projenin yeniden gözden geçirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir” yorumunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise santrallerin soğutulması için denizden çekilip, ısınarak yeniden denize bırakılacak suyun deniz ekosistemini etkileyeceğini ifade ederek, “Derin deniz deşarjı sistemi için kümülatif etki değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir” görüşünü bildirdi.

2014 itibarıyla Biga yarımadasında kurulması planlanan termik santraller. Grafik: Doğu Eroğlu

Dörde bölünen parçalardan biri iptal edildi, birinin yürütmesi durduruldu (Kasım 2014): Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı projesi hakkındaki iptal talebini görüşen Çanakkale İdare Mahkemesi, dört parçaya bölünerek çevresel etkileri gizlenen proje hakkında, “Termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkân tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldı” değerlendirmesini yaptı ve iptal kararı verdi. Cenal Enerji Santrali İskelesi projesi hakkındaki ÇED Olumlu Kararının ise yürütmesi durduruldu.

Kopyala-yapıştır bilirkişi raporları (Şubat 2016): Dört parçalı proje denemesi suya düşünce tekrar birleştirilip ÇED Olumlu Kararı alınan projeye karşı yine iptal davası açıldı. Ancak davanın bilirkişi raporu aşamasında görülmedik bir şey oldu. Çanakkale’de yapılması planlanan dört farklı termik santral projesine karşı ayrı ayrı açılmış davalarda görev yapmak üzere belirlenen bilirkişi heyetinin dört santral için de aynı raporu hazırladığı ve santrallere göre raporların bazı bölümlerini değiştirdiği, bazı özel bilgileri değiştirmeyi ise unuttuğu anlaşıldı. Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santral projelerinin davalarında hazırlanan bilirkişi raporlarında krokiler, termik santral isimleri ve bilgiler birbirine karıştı. Kopyala-yapıştır bilirkişi raporlarında dava konusu edilen tüm santraller hakkında olumlu değerlendirmeler yapıldı. Raporlar hakkında Çanakkaleliler ve meslek odaları suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi heyeti raporları, “sehven” ve “maddi hata” sözleriyle açıkladı.

Termik santral yerleşkesinin görüntüsü

Termik santral için yapılan yol projesi, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edildi (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin inşaatı için tasarlanan, Karabiga’yı hiçbir yere bağlamayan Karabiga Çevre Yolu projesine ait çevre düzeni planlarını ve yapılan kamulaştırma işlemlerini yargı iptal etti. Cenal Termik Santrali’nin inşaatı sırasında hafriyat taşınmasında kullanılan, inşaat sonrasındaysa termik santralin servis yolu olacağı sanılan yol projesi, Karabigalıların tarım arazileri kamulaştırılarak hayata geçirilmişti.

Belge gizleyen Cengiz Holding’e EPDK 800 bin TL ceza kesti (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının iptal edildiğini EPDK’dan gizleyip, aynı lisansı değişen termik santral projesinde kullanan Cengiz Holdinge 800 bin TL ceza kesildi. EPDK, Cenal Termik Santrali projesine 9 Mayıs 2012’de verilen ÇED Olumlu Kararının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 30 Aralık 2013’te iptal edildiğini, aradan geçen bir yıllık süreçte Cengiz Holdingin iptal kararını EPDK’ya bildirmediğini tespit etti. EPDK “Lisans sahibinin yazılı savunmasında belirttiği hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı” değerlendirmesini yaparak, Cengiz Holdinge 800 bin TL tutarında idari para cezası kesilmesine karar verdi. Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yargıdan döndüğünü elektrik üretim lisansının iptal olmasını önlemek için EPDK’dan gizleyen Cengiz Holding, sonrasında da var olmayan bir ÇED Olumlu Kararını bildirerek lisansını kurtardı.

Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali istemli dava reddedildi (Mayıs 2016): Karabigalı yurttaşlar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açtığı dava, Çanakkale İdare Mahkemesi’nce 20 Mayıs 2016’da reddedildi.

Termik santralin güncel görünümü

Danıştay kararı bozdu, yerel mahkeme Cenal projesini bir kez daha iptal etti (Kasım 2018): Cenal Entegre Enerji Santrali projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davanın duruşması, 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülmüş, mahkeme davayı reddetmiş ancak daha sonra Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki ilk ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince uzayan davada karar 28 Kasım 2018’de nihayet geldi.

Cenal Entegre Enerji Santrali’ne karşı pek çok defa açılan davalarda, termik santral projesi hakkındaki birçok ÇED Olumlu Kararı iptal edilmiş, nihayetinde santral iptal edilen bir ÇED Olumlu Kararına dayanak oluşturan ÇED Raporunun revize edilmesiyle yatırım izni almıştı. 2012 tarihinde termik santral için hazırlanan ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verilmiş, bu karar hakkında yargıdan iptal kararı çıksa da, 2009/7 sayılı genelgeden yararlanan şirket 2012 tarihli raporda tespit edilen eksiklikleri giderdiği iddiasıyla tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak ÇED Olumlu Kararı almayı başarmıştı. Danıştay 14. Dairesi davanın reddine yönelik kararı bozarak, termik santral projesi hakkındaki 2012 tarihli ÇED Raporu ve bağlı ÇED Olumlu Kararının yargılandığı dava kapsamında gerçekleştirilecek bilirkişi keşfi ve rapor bekletici neden olarak belirledi. Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan güncel davada da, 2012 tarihli ÇED Olumlu Kararına karşı açılmış davadaki bilirkişi keşfi ve raporu beklenmeye koyuldu. Mahkemenin beklediği bilirkişi raporu geçtiğimiz ay hazırlanınca, Çanakkale İdare Mahkemesi Cenal Entegre Enerji Santrali hakkındaki kararını 28 Kasım 2018’de verdi. Mahkeme iptal gerekçesi olarak, raporda kullanılan meteorolojik verilerin gerçeği yansıtmamasını gösterdi.

28 Kasım 2018 tarihli iptal kararının taraflara tebliğ edilmesinden sonra da santralde elektrik üretimi sürüyor. Fotoğraf 13 Aralık 2018’de Karabigalı yurttaşlar tarafından çekildi

Santral için yeni ÇED Olumlu Kararı beklentisi (Aralık 2018): Santralin ÇED Olumlu Kararının 28 Kasım 2018’de iptal edilmesinin ardından davacı kuruluş ve yurttaşlar kararın uygulanmasını, santraldeki elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulması talebiyle idari başvuru yaptı. Bu sırada Çanakkale Valisi ve Biga Kaymakamı Cenal Entegre Enerji Santrali’ne ziyarette bulundu. Şirket yetkilileriyse santral için gerekli izinlerin 10 Ocak 2019’a dekyeniden alınacağını iddia etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cenal Entegre Enerji Santrali’ne yaptığı ziyarette. Fotoğraf: Çanakkale ValiliğiYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İLÇELER Haberleri

Başlık Tarih
 
Yıldırım Gelibolu'da karneleri verdi: Çayı koy geliyoruz18 Ocak 2019
1915 Çanakkale Köprüsü'nün biteceği tarih belli oldu18 Ocak 2019
Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı17 Ocak 2019
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'den, Küçükkuyu Karakoluna Ziyaret17 Ocak 2019
Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü Beton Keson Ayakları Yüzdürülme Töreni İçin Çanakkale’ye Geliyor17 Ocak 2019
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye doğru17 Ocak 2019
Çanakkale Şehitler Abidesi'ne cami yapılıyor16 Ocak 2019
1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonu denizle buluştu16 Ocak 2019
Küçükkuyu Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor16 Ocak 2019
TROAS KÜLTÜR ROTALARI FİZİBİLİTE PROJESİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI16 Ocak 2019
Çanakkale Hakimi Hakkında İnceleme Başlatıldı 16 Ocak 2019
TPAO Çanakkale'de Petrol Arayacak16 Ocak 2019
Kazdağları’nda kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor15 Ocak 2019
Boyunları kesilmiş halde bulundu.15 Ocak 2019
Doğum gününde emekli oldu15 Ocak 2019
Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu 15 Ocak 2019
ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNİ İHYA ETTİK15 Ocak 2019
Ege denizinde fırtınaya yakalanan mültecileri sahil güvenlik ölümden kurtardı 14 Ocak 2019
Ezine Belediyesi İşçi Alıyor14 Ocak 2019
Küçükkuyu Belediyesi Kent Hizmetleri 1 İşçi Alacak14 Ocak 2019
BU MÜZE MUTLAKA ZİYARET EDİLMELİ “TROYA MÜZESİ!”14 Ocak 2019
ÇANAKKALE’DE KORKUTAN DEPREM!14 Ocak 2019
Üst üste 6. kez şampiyon13 Ocak 2019
Küçükkuyu Belediyesi'nden Çocuk Tiyatrosu 13 Ocak 2019
Bozcaada Çavuş Üzümü' tescilleniyor13 Ocak 2019
Gökçeada'da Yan Yana Sergisi 13 Ocak 2019
Çanakkale'de Gece İntiharı13 Ocak 2019
Biga'da Çerkez Kimliği Paneli12 Ocak 2019
Çanakkale’de 106 mülteci yakalandı12 Ocak 2019
ÇANAKKALE'DE TIR EVİN BAHÇESİNE 11 Ocak 2019
Muharrem İnce'ye Çan'da Sevgi Seli11 Ocak 2019
Gelibolu Belediyesi'ne Yeni Hizmet Kamyonu11 Ocak 2019
Lapseki Devlet Hastanesi doğum servisi hizmete başladı11 Ocak 2019
Çanakkale'de Tır şoförü mazot çalarken yakalandı 11 Ocak 2019
Vali Orhan TAVLI, Eceabat Şehitler Camii İnşaatını İnceledi11 Ocak 2019
Kocabaş çayında su seviyesi yükseldi11 Ocak 2019
Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı11 Ocak 2019
Muharrem İnce Bugün Çan'a Geliyor11 Ocak 2019
Seferler iptal, adalılar: Mahsur kalan biz değiliz, ada dışında olanlar11 Ocak 2019
GELİBOLU'DA YANGIN11 Ocak 2019
CHP Çanakkale eski Milletvekili Ahmet Küçük'ün annesi vefat etti10 Ocak 2019
Genel Sekreter Asağıokçular Köyünde İncelemelerde Bulundu10 Ocak 2019
Çanakkale’de balıklar telef oldu!09 Ocak 2019
Dikkat! Yarın tüm seferler iptal09 Ocak 2019
Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’tan Valiliğe Ziyaret09 Ocak 2019
Gestaş Bozcaada İskele Sorumlusu Kemal Önal'dan, fırtına uyarısı! 09 Ocak 2019
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında 'biyoçeşitlilik' hassasiyeti09 Ocak 2019
Biga'da trafik kazası: 2 yaralı09 Ocak 2019
Avcılar yaban hayvanlarına yem bıraktı09 Ocak 2019
Çanakkale'ye Sağanak yağmur uyarısı09 Ocak 2019
Çanakkale'de rüşvet alan memur tutuklandı09 Ocak 2019
Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’08 Ocak 2019
Çanakkale'de (9 Ocak Çarşamba) yarın okullar tatil mi?08 Ocak 2019
Küçükkuyu Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor08 Ocak 2019
Biga’da ‘çocuk ihmal ve istismarı’ konulu eğitim verildi 08 Ocak 2019
1915 Çanakkale Köprüsü’nün Kule Ayakları Yüzdürülmeyi Bekliyor08 Ocak 2019
Şehit astsubayın ismi Lapseki'de sokağa verildi08 Ocak 2019
Kazdağları'nda Onlarca Araç Mahsur Kaldı08 Ocak 2019
Çanakkale'den Yunanistan'a sünger ihracatı tekrar başladı07 Ocak 2019
Troya'da son 10 yılın ziyaretçi rekoru kırıldı07 Ocak 2019
Çanakkale'de Salı Günü Bir İlçede Okullar tatil 07 Ocak 2019
Çanakkale İdare Mahkemesi’nden bir kez daha ret kararı çıktı.07 Ocak 2019
Başkan Kuzu'ya İYİ Parti'de Yüklendi. 65 Yaş Ücretsiz Taşımacılığı neden yapmadı? 07 Ocak 2019
Çanakkale’de 38 düzensiz göçmen yakalandı07 Ocak 2019
Soba zehirlenmelerine karşı dikkat!07 Ocak 2019
Geç Oldu Ama Güç Olmadı. Yenice'de Eğitime Kar Engeli07 Ocak 2019
Bozcaadalı Nitsa Kireççi (Asvesta) 45 Yıl Sonra Fotini Bayramına Katıldı07 Ocak 2019
Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde okullar tatil edildi07 Ocak 2019
Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı06 Ocak 2019
Çanakkale'de Şok Olay, Tuvalete Gitmek İçin Evinden Çıktı. Donarak öldü.06 Ocak 2019
Bozcaada Belediye Başkanı Aya Fotoni Bayramına Katıldı06 Ocak 2019
Gökçeada'da Haç Çıkarma Töreni 06 Ocak 2019
Bozcaada'da Haç Çıkarma Töreni Yapıldı06 Ocak 2019
Fırtına Bozcaada'da Ağaç Devirdi06 Ocak 2019
bakım ve onarımı yapılmayan kilisenin kulesi korkutuyor06 Ocak 2019
1915 Çanakkale Köprüsü Teknik Gezisi Notları 06 Ocak 2019
Dedelerinin kurduğu bandoda torunları çalıyor06 Ocak 2019
Lapseki’de vahşet: İki Kedinin Önce Patilerini Sonra Canlı Canlı Yaktılar05 Ocak 2019
Lapseki'de Devesini Döven Deveci Ömür Boyu Güreşlerden Men Edildi05 Ocak 2019
Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi05 Ocak 2019
Nolcak Şimdi Çan Belediyesi 2014 Yılından Beri 65 Yaş ve Üstünden Aldığı Parayı Ne Yapacak 04 Ocak 2019
Lapseki Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı04 Ocak 2019
GESTAŞ Lâpseki İskelesi’nde Tarihi Değeri Olan 3 Tonluk Çapa Bulundu04 Ocak 2019
Bayramiç Yolunda Araç Yangını04 Ocak 2019
Biga'da yasa dışı bahis operasyonu04 Ocak 2019
Karla Mücadele Çalısmalarına Devam 04 Ocak 2019
Fırtına Feribot Seferlerini Vurdu 04 Ocak 2019
Doktor Bu Ne ? Çan Belediyesi Bugüne kadar 65 Yaş Üstünden Para Almış03 Ocak 2019
Kazdağları’nda kar nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı03 Ocak 2019
Çanakkale'de Kar Yağışı etkili oluyor03 Ocak 2019
Ayvacık'ta 3.5 Deprem03 Ocak 2019
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde ‘kar’ başladı03 Ocak 2019
Gelibolu Devlet Hastanesine bağış03 Ocak 2019
Biga'da süt tankeri devrildi: 1 yaralı03 Ocak 2019
Lapseki'de Okullara Kar Tatili03 Ocak 2019
Vali Tavlı Kazdağları'nı gezdi03 Ocak 2019
Oltayla 8 kiloluk levrek yakalandı03 Ocak 2019
Küçükkuyu Belediyesi Çalışıyor 03 Ocak 2019
Çanakkale için yoğun kar yağışı uyarısı03 Ocak 2019
Genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı03 Ocak 2019
Fırtına Feribot Seferlerini Vurdu 03 Ocak 2019
Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı02 Ocak 2019
Kepez’de Yeni Yıl Coşkusu02 Ocak 2019
Türk Hava Yolları Spor Kulübü Oyuncuları Gelibolu'da Nişanlandı02 Ocak 2019
Bozcaada'da İki Yel Değirmeninin İnşaaı Sürüyor02 Ocak 2019
Jeotermal enerji üretimi Tuzla Fayı’nı (Çanakkale, Bababurnu) tetiklemiş olabilir mi?02 Ocak 2019
Yenice'de Yoğun Kar Yağışı Trafiği Kapattı01 Ocak 2019
Bülent Turan'ın Babasının köyüne Sağlık Ocağı Yaptırmak İl Sağlık Müdürünün Koltuğunu Kurtaracak mi?01 Ocak 2019
Ezine'de İş Kur dan Seminer01 Ocak 2019
Başkan Işık'tan sürpriz ziyaretler01 Ocak 2019
Biga Belediyesi'nden yılbaşı mesaisi01 Ocak 2019
Ayvacık'ta 47 Mülteci Yakalandı 31 Aralık 2018
Yeni Yılın İlk Gününde, Feribot Seferlerine 'Poyraz' Engeli31 Aralık 2018
Ezine'de genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı31 Aralık 2018
“BU ROTALAR DÜNYA TURİZMİNE SUNACAĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ÜRÜN”31 Aralık 2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borçları31 Aralık 2018
Çanakkale'de Deveye göz göre göre işkence30 Aralık 2018
Küçükkuyuda Otel Yangını30 Aralık 2018
Çanakkale denizi terkedilmiş av araçlarından temizlendi30 Aralık 2018
Biga'da 80'Ler Müzikal Komedi Oyunu Sahnelendi30 Aralık 2018
Eceabat Açıklarında Deprem 3.8.29 Aralık 2018
alev topuna dönen otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu29 Aralık 2018
Çanakkale'den Sınıra Komando Sevkiyatı28 Aralık 2018
Ayvacık 3.728 Aralık 2018
Çanakkale'de Mahsur Kalan Keçileri AFAD Kurtardı28 Aralık 2018
Gelibolu'da şehit ve gazi ailelerine ziyaret28 Aralık 2018
İŞKUR YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ VE İŞ KULÜBÜ FAALİYETİ DÜZENLEDİ28 Aralık 2018
Çanakkale'de ele geçirildi! Tam 1,5 ton...28 Aralık 2018
Eceabat Şehitler Camii’nin Yapımına Başlandı27 Aralık 2018
Troya'nın Kodları oynamaya hazır27 Aralık 2018
Ayvacık İlçesi Tamış Köyü’nde, jeotermal enerjiden yararlanmak için çalışmalar yapılması planlanıyor.27 Aralık 2018
Çanakkale 1915 Köprüsü’nün Çelik Kirişlerini Çimtaş Çelik Yapacak27 Aralık 2018
Çanakkale’ye 5 MW’lık Yeldeğirmeni RES kurulacak27 Aralık 2018
Kamyona Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı27 Aralık 2018
Küçükkuyu Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor26 Aralık 2018
Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü “Uluslararası Dalgıç Eğitim Merkezi”26 Aralık 2018
Eski Kent Fotoğrafları Okuma 26 Aralık 2018
Çanakkale Çevre Yolu Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı26 Aralık 2018
Troya Yılı Kapsamında Çıplak Köyü Yenileme ve Rehabilitasyon Çalışmalarına Başlanıyor26 Aralık 2018
Çanakkale’de 4 Aile Sağlığı Merkezi için yıkım kararı26 Aralık 2018
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Çıktı26 Aralık 2018
1915 Çanakkale Köprüsü’nün dev keson temelleri tamamlandı26 Aralık 2018
Ortaokul Öğrencileri 'Quadcopter' Tasarladı26 Aralık 2018
Kepez, Merkez ve Karabiga belediyesine işçi alınacak26 Aralık 2018
Yenice'de Trafik kazası 10 yaralı26 Aralık 2018
Çanakkale'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu25 Aralık 2018
Güçlü Bilekler Yarıştı…25 Aralık 2018
Bu Akşam Çanakkale'de ve Adalarında Yaşayan Hıristiyanlar Noel Kutluyor.24 Aralık 2018
Birileri Bu Haberi İyi Okusun.Çanakkale'de İzinsiz Kazıya Suçüstü24 Aralık 2018
Ayvacık'ta 72 Göçmen, 4 Organizatör Yakalandı 24 Aralık 2018
Gökçeada Özel Rum Okulu'nda Noel Coşkusu24 Aralık 2018
Kepez Belediyesi Ücretsiz Bahçecilik Kursları Devam Ediyor24 Aralık 2018
Ayvacık’ta genç çiftçilere damızlık düve dağıtıldı 24 Aralık 2018
ÇTSO İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI SINAVLARI DÜZENLEDİ24 Aralık 2018
2018’in Son İlçe Müftüleri Toplantısı Yapıldı24 Aralık 2018
Gelibolu'nun köyleri Çokal Barajı'ndan su alacak24 Aralık 2018
Ezine'de deve güreşleri yapıldı24 Aralık 2018
Biga'da "Engelleri Beraber Aşalım" etkinliği24 Aralık 2018
Lapseki'de okullara spor malzemesi yardımı24 Aralık 2018
Biga'da kaz yetiştiriciliği semineri verildi24 Aralık 2018
Çanakkale'de Jandarma Operasyonunda Kaçak İçki İle Cinsel Uyarıcı Hap Yakalandı24 Aralık 2018
Bozcaada'da İYİ Parti CHP İttifakı Olası23 Aralık 2018
Gelibolu'da Sahil de Top Mermisi Buldu23 Aralık 2018
Çanakkale'de Maden gitti JES geldi!23 Aralık 2018
Küçükkuyu Belediyesi Çalışıyor 22 Aralık 2018
Biga'da Şenlik sürüyor22 Aralık 2018
Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı22 Aralık 2018
Kaymakam Kılınçkaya şehit ailesini ziyaret etti22 Aralık 2018
ETİLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇİFTÇİLERE BİTKİ BESLEME VE HAYVAN BESLEME KONUSUNDA SEMİNER VERDİ.22 Aralık 2018
Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı22 Aralık 2018
Biga'da sokak defilesi21 Aralık 2018
Çanakkale’de organik tarım paneli düzenlendi21 Aralık 2018
Gelibolu'da sabah namazı sonrası çorba ikram21 Aralık 2018
Biga'da trafik kazası: 3 yaralı21 Aralık 2018
Ayvacık Kazdağ Grup Suyu Çalısmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor21 Aralık 2018
Büyükerşen'in 'Adalet Heykeli' Çanakkale'de21 Aralık 2018
Çanakkale İl Özel İdaresi Çevre Dostu Çalısmalara Devam Ediyor21 Aralık 2018
Türk Tarım Orman-Sen Çanakkale Şube Başkanı Şeker: Sıkıntıların bilincindeyiz21 Aralık 2018
Çanakkale Merkezli Kaçak Tütün Operasyonu21 Aralık 2018
BİGA Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvuruları21 Aralık 2018
Biga'da İndirimli Alışveriş Heyecanı Başladı20 Aralık 2018
Çanakkale'de 13 Öğrencinin Yaralandığı Kazaya Soruşturma21 Aralık 2018
Türk İHA'ları Bozcaada ve Gökçeada Üstünde 20 Aralık 2018
ÇTSO MECLİSİ’NDEN TROYA MÜZESİ’NE ZİYARET20 Aralık 2018
Çanakkale'de Kar Küresinde Yeni Yıl Hatırası20 Aralık 2018
Lapseki'de İşmakinası Üstünde Üçbin Metrede İl Genel Meclisi Üyesi 19 Aralık 2018
Fırtına Feribot Seferlerini Peş peşe İptal Ediyor19 Aralık 2018
Gelibolulu Okçulardan Büyük Başarı19 Aralık 2018
Çanakkale'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli19 Aralık 2018
Organik zeytinciliğin vatanı Ayvacık'a jeotermal tesis19 Aralık 2018
Liseli öğrencilerden belediye ve Sosyal Güvenlik Merkezine ziyaret19 Aralık 2018
BİGA TSO ÜYELERİNE EXIMBANK’TAN BİLGİLENDİRME19 Aralık 2018
AFAD Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneğinde Eğitim19 Aralık 2018
Gelibolu ve Biga'da Okullara Kar Tatili19 Aralık 2018
Fırtına Gökçeada ve Bozcaada Seferlerini Vurdu 19 Aralık 2018
Lapseki, Çan ve Yenice'de Etkili Kar yağışı 19 Aralık 2018
Kısacık halkı kazandı: Altın madeni projesinin ÇED süreci durduruldu18 Aralık 2018
Çanakkale'de Öğrenci Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 15 Yaralı18 Aralık 2018
Gökçeada'da 25 Kişilik Kadro İçin 80 Başvuru 18 Aralık 2018
Lapseki'de Gani Ekim İYİ Parti'den Belediye Başkan Adayı18 Aralık 2018
Küçükkuyu Belediye Başkanı, Küçükkuyu CEM EVİ'ni Ziyaret Etti18 Aralık 2018
Biga Belediyesi'nden öğrencilere elma dağıtımı18 Aralık 2018
Enther Enerji Çanakkale’de jeotermal kaynak arayacak18 Aralık 2018
BİGA TSO ÜYELERİNE “ÖFKEM KONTROL ALTINDA” EĞİTİMİ18 Aralık 2018
Gökçeada'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli18 Aralık 2018
Çanakkale'de deprem 4.317 Aralık 2018
Tüm Köy Sen: Yerin üstü 'altın'dan değerli17 Aralık 2018
Çanakkale gerçeği: Cenal Termik Santrali’nin akıbeti Konuk: Doğu Eroğlu17 Aralık 2018
Çanakkale Boğaz Geçişinin Bakım Onarım İşini Atlas Maden Ürünleri Şirketi Aldı17 Aralık 2018
Biga Belediyesi Kitap Fuarı'nın 2'ncisi katılan yazarlar büyük ilgi gördü.17 Aralık 2018
Gelibolu Mevlevihanesi'nde Şeb-i Arus programı düzenlendi17 Aralık 2018
Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı17 Aralık 2018
Cengiz Holding’in Çanakkale’deki termik santrali: Yargı iptal etti ama şirkete göre “sıkıntı yok16 Aralık 2018
Bozcaada CHP Aynı İsimle Devam Dedi 16 Aralık 2018
Gelibolu'da Zabıta Memuru Yaşamını yitirdi 16 Aralık 2018
Küçükkuyu Belediyesi Çalışıyor 16 Aralık 2018
Bozcaada'nın Efsane Muhtarı Fıstıkçı Eğilim Yoklamasında16 Aralık 2018
Vali Orhan TAVLI, Terzialan Belediyesini Ziyaret Etti16 Aralık 2018
Ataol behramoğlu Biga'da imza gününde 16 Aralık 2018
Gelibolu'da Kahvehanelere 'Kumar' Baskını16 Aralık 2018
Çanakkale'de sahte içki operasyonu15 Aralık 2018
Jandarma Çeşmesi'nden arıtılmış tatlı su15 Aralık 2018
Biga'da Satranç Turnuvası Düzenlendi15 Aralık 2018
hızlı tren kazasında yaşamını yitiren Ertik Gelibolu'da toprağa verilecek15 Aralık 2018
Hayalet İmam FETÖCÜ Adil Öksüz Darbe Sonrası Çanakkale'de İmiş 24 Aralık 2018
Biga'da Şeb-i Arus töreni14 Aralık 2018
Biga'da Kaybolan Zihinsel Engelli Vatandaş Ölü Olarak Bulundu14 Aralık 2018
Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Cuma Genelgesinin Yanlış Uygulanmasına Eğitim İş'ten Tepki14 Aralık 2018
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı14 Aralık 2018
Lapseki Devlet hastanesinde acil ameliyat yapıldı14 Aralık 2018
Biga'da "öfkem kontrol altında" semineri14 Aralık 2018
CHP Eceabat Örgütü Belediye Başkan Adayı Seçimini Yaptı13 Aralık 2018
İYİ Parti Küçükkuyu İlk Belde Belediye başkan aday adayı başvurusunu yaptı13 Aralık 2018
Eceabat'ta Şehitler Camisi'nin temeli atıldı13 Aralık 2018
Çanakkale Barosu Avukatı Özçelik'ten Biga'da Seminer13 Aralık 2018
Ezine’de MYO öğrencilerinden anlamlı davranış13 Aralık 2018
Gelibolu'ya "Barış Evi" yapılacak13 Aralık 2018
"Akran Zorbalığı ve Okulda Şiddet" semineri verildi13 Aralık 2018
Gelibolu köylerine seyyar sağlık hizmeti veriliyor13 Aralık 2018
Bayramiç'te trafik kazası13 Aralık 2018
Cenal Termik Santrali Kapatılsın Kampanyası13 Aralık 2018
Cenal Termik Santralının kapatılması için başvuru yapılacak12 Aralık 2018
Çanakkale'de Kar Yağışı12 Aralık 2018
LÖSEV Stand Çalışmalarına Başladı12 Aralık 2018
Yoğun Kar yağışı Çan Karayolunda Etkili12 Aralık 2018
Çanakkale'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı12 Aralık 2018
Cengiz Holding’in Çanakkale’deki termik santralına yargıdan iptal kararı12 Aralık 2018
İYİ Parti Küçükkuyu Belde Binasina Saldırı11 Aralık 2018
Sıfır Atık Projesi Yaygınlaşıyor11 Aralık 2018
Ocaklı köyünün yolları onarılıyor11 Aralık 2018

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Ekonomi | Ekonomi | Foto Galeri | Künye
CH