güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > İLÇELER

Defalarca iptal edilmesine rağmen inşaatı bitip çalışmaya başlayan Cengiz Holding’in Çanakkale’deki termik santralinde bugüne nasıl gelindi?
18 Aralık 2018
Doğu Eroğlu
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde kurulu Cenal Entegre Enerji Santrali’ni hiçbir yargı kararı durduramadı. Önceki hafta bir defa daha ÇED Olumlu Kararı iptal edilen termik santralin tarihçesinde başka iptal kararları da bulunuyor. Zeytinlik arazilere, konutlara, arkeolojik alanlara yakınlığıyla tartışma konusu olmuş, Akdeniz foklarının üreme bölgelerini de etkileyen Cengiz Holding-Alarko ortaklığındaki proje, Çanakkale’deki pek çok kömürlü termik santralin de en büyüğü.

Türkiye’de çevreye ve topluma etki yapması beklenen çevre, enerji ve kent projeleri planlanırken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğihükümleri uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığın illerdeki birimleri olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uygulanan Yönetmelik, projelerin çevre ve topluma yapacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini, inşaat ve işletme süreçlerinin denetlenmesini, proje sahiplerinin koruma konusunda verdiği taahhütlere uygun davranmasını garanti altına almayı hedefliyor. Bir projenin tasarlanması, onaylanması veya reddedilmesi, onaylandığı takdirde taahhüt edildiği gibi hayata geçirilmesini konu alan süreciyse kamuoyu ÇED süreci adıyla tanıyor.

ÇED Yönetmeliği, bir projenin etki alanında yaşayan kişilerin ilgili proje hakkındaki görüşlerinin de değerlendirmeye alınmasını sağlamak zorunda ancak Türkiye’de çoğu zaman merkezi olarak planlanan yatırımlar, yereldeki itirazlara kulak tıkanarak uygulamaya konuyor. Yerelin itirazlarını ve yargı kararlarını dikkate almayan pek çok projeden biri de Cengiz Holding ile Alarko ortaklığında Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali.

Karabiga’daki santral projesi için yapılan deniz dolgusu ve santrale ithal kömür getiren tankerlerin yanaşması için inşa edilen mendirek, santral inşaat aşamasındayken.

ÇED süreci 2012’de başlayan termik santral projesinde, ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir kararları defalarca iptal edildi ama her defasında yeni yöntemlere başvuruldu ve itirazların etrafından dolaşılarak projenin inşaatı tamamlandı. 2017’de elektrik üretimine başlayan proje hakkında 28 Kasım 2018’de bir iptal kararı daha geldi. ÇED Olumlu Kararı iptal edilmesine karşın faaliyetlerini sürdüren ithal kömüre dayalı termik santral, işletmeci Cenal Elektrik Üretim A.Ş. yetkililerine göre çok yakında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeniden onay alacak.

Projeye itiraz etseler dahi ÇED süreçlerine katıldıklarında seslerini duyuramayan Karabigalı yurttaşlar ise dava süreçlerinden yılmış vaziyette. Priapos Antik Kentinin hemen yanına kurulan, Karabiga beldesinin merkezindeki evlere birkaç yüz mesafedeki santral zeytinliklere, insan ve doğa sağlığına etki yapacak. Santral için yapılan deniz dolgusu ile mendirek yapıları şimdiden risk altındaki Akdeniz Foku ve deniz kaplumbağası türlerinin yaşam alanlarını daralttı. Santralin soğutma sistemleri için denizden alınıp ısınmış bir şekilde denize tekrar deşarj edilen sularınsa bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini güçleştirmesi bekleniyor. Tüm bunlara karşın açtığı davaların sayısını unutan Karabigalı yurttaşlar artık meseleye daha kayıtsız. İptal kararlarına karşı inşa edilen ve faaliyete geçen santral, Cengiz Holding gibi Ak Parti’ye yakın dev bir kuruluşla mücadele edilemeyeceği kanısını da güçlendirdi.

Halihazırda faal beş termik santral bulunan Çanakkale’de, en az dört kömüre dayalı termik santral projesi de proje aşamasında.

Karabiga’da kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali (İlk ismi Cenal Enerji Santrali idi) isimli termik santral projesi hakkında 2012’den bugüne meydana gelen önemli olaylar şöyle:

Santral için ilk ÇED Olumlu Kararı (Mayıs 2012): Cengiz Holding ve Alarko’nun ortak enerji santrali projesi için kurulan Cenal Elektrik Üretim A.Ş., Cenal Enerji Santrali (Projenin o dönemki ismi buydu) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk başvurusunu 2012 yılında yaptı. 1320 MW kurulu güce sahip ve 1 milyar 710 milyon TL’ye mal olacak ithal kömüre dayalı termik santral projesi için ilk ÇED Olumlu Kararı 9 Mayıs 2012’de verildi.

Santral projesinin erken safhadaki planlarından biri.

İlk ÇED Olumlu Kararının yürütmesi durduruldu (Temmuz 2013): Ziraat Mühendisleri Odası ve yerel derneklerin açtığı iptal davasında Cenal Enerji Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2013’te durduruldu. Termik santral projesinin tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim yerlerine, insanlara ve denize yapacağı etkinin ÇED Raporunda yeteri kadar işlenmemesi ile kömürün boşaltılmasıyla ortaya çıkacak kirliliğin kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutta olması, mahkeme tarafından durdurma gerekçesi yapıldı.

ÇED dörde bölündü (2013): Yürütmeyi durdurma kararının ardından termik santral projesinde yeni bir strateji benimsedi. Yürütmesi durdurulan ÇED Raporu’nda tadilat yaparak yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunan Cenal A.Ş., denetimden kurtulmak için üç ek ÇED başvurusu daha yaptı. Termik santralin çeşitli üniteleri farklı projelermiş gibi gösterildi ve bu üniteler için ayrı ÇED raporları hazırlandı. “CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı,” “CENAL Atık Depolama Sahası,” “CENAL Yeni Dolgu Alanı” ve “CENAL Enerji Santrali Deniz Yapıları” isimleriyle dört parçaya bölünen projenin her bir ayağına Bakanlık tarafından ya ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararları verilerek onaylandı.

Dörde bölünen projelerin her biri hakkında davalar açıldı (2014): ÇED Yönetmeliğinin 25. maddesindeki, “Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, entegre proje için tek ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması istenir” hükmüne açıkça aykırı olan dört proje hakkında da2014’te davalar açıldı.

Resmi işlemlerde kullanılamaz ibareli belge hem ÇED Raporuna hem savunmaya girdi (Ocak 2014): Termik santralin kül numunesi bir şirket tarafından incelendi ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca analiz edildi. Rapor, atıkların tehlikeli atık sınıfına girmeyeceğini ileri sürüyordu. “Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz” uyarısının her sayfasında yinelendiği belge hem ÇED Raporunda hem de açılan iptal davasında yapılan savunmalarda kullanıldı.

İthal kömüre rağmen santral için orman kullanım izni verildiği anlaşıldı (Şubat 2014): Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2013’te yayınlanan genelgeyle, orman sayılan alanlara ithal kömüre dayalı termik santral ve bağlı ünitelerin inşasını kesin bir biçimde yasaklanmışken, Karabiga bölgesine bakan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Cenal Enerji Santrali atık depolama tesisinin inşası için 28 Ağustos 2013’te 133 buçuk hektarlık orman alanını, Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretti. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yasağa rağmen, “kamu yararı ve zaruret olduğu” gerekçesiyle orman arazisinin devri yönünde görüş bildirdi. Orman arazisinin devri hakkında yapılan bilgi edinme başvuruları, işlemlerin “ticari sır” ve “ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler” içerdiği gerekçesiyle yanıtsız kaldı.

Karabiga Temiz Doğa Derneği, Çanakkale Çevre Platformu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 26 Nisan 2014’te düzenlenen panelden bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Santralin dört projesinden ikisinin yürütmesi durduruldu (Mart-Mayıs 2014): Dörde bölünen Cenal Enerji Santrali projesinin parçalarından biri olan Cenal Atık Depolama Sahası projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Mart 2014’te durduruldu. Santralin ana ünitesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi de Mayıs 2014’te durduruldu.

İnşaat tartışmaları (Mayıs-Haziran 2014): Dörde bölünen projenin iki ayağı hakkındaki ÇED Kararlarının yürütmesinin durdurulunca, diğer projelerin de durdurma kararı olanlar olmaksızın inşa edilemeyeceği savıyla, davacılar Cenal Enerji Santrali projesinin inşaatının durdurulması için başvuru yaptı. 3 Mart 2014’teki ilk yürütmeyi durdurma kararı ardından inşaat faaliyetlerinin sonlandırılmasını istemiş, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inşaat çalışmalarını “tespit edemediklerini” söylemişti. Santral için yapılan devasa hafriyat çalışmaları yetkililere göre, “Karabiga Belediyesi için yapılan hafriyat dökümünden” ibaretti.

Santral için yapılan deniz dolgusunun 2014’teki görünümü

Santral şantiyesi mühürlendi (Haziran 2014): 284 yurttaşın Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği dilekçelerin ardından, dört ÇED kararından ikisinin yürütmesi durdurulan projenin şantiyesi, 27 Haziran 2014’te Karabiga Belediyesi tarafından resmen mühürlendi. Yürütmeyi durdurma kararlarından şantiyenin mühürlendiği ana kadar, inşaat faaliyetleri iki ay daha sürmüş oldu.

Santral için yapılan hafriyat çalışmalarından bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Mahkemeden gelen durdurmalara rağmen bir ÇED Olumlu Kararı daha (Ağustos 2014): Dörde bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmeye devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cenal Enerji Santrali’ne ait bir başka ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verdi. Entegre proje kuralına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle iki ÇED kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları projesi hakkında 13 Ağustos 2014’te ÇED Olumlu Kararı verildi. Dört parçaya bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmesi sonrasında tekrar birleştirilen projesi hakkında da İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 25 Ağustos 2014’te gerçekleştirildi.

Proje için bölgedeki Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağaları yok sayıldı (Ağustos 2018): Santral projesi için yürütülen yeni ÇED sürecinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, santralin kurulacağı bölgenin Akdeniz fokları ile deniz kaplumbağası türlerinin yaşama alanlarına yakın olduğu uyarısını yaptı.

Karabiga’da Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralardan biri

Bu uyarıya rağmen Cenal Entegre Termik Santrali hakkında hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak nihai hale gelen ÇED Raporunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uyarıları yer almadı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı araştırmacılar Karabiga’daki fokları görüntüledi ve araştırmacıların kaleme aldığı makale Zoology in the Middle East dergisinin 23 Temmuz 2014 tarihli sayısında yayınlandı. Bölgedeki foklar daha sonra, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından,mağaralarında da görüntülendi.

Karabiga kıyılarında, mağarası içinde fotokapanla görüntülenen bir Akdeniz foku

Resmi kurumlar altı kilometre içinde planlanan dört termik santrale isyan etti (Ağustos 2014):

Cenal Entegre Santrali’nin ÇED süreci kapsamındaki İnceleme Değerlendirme Komisyonuna katılan kuruluşların yaptığı uyarılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı. Çanakkale ili sınırları içerisinde planlama süreci devam eden termik santral sayısı tam 17’ye çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Bölgede çok sayıda termik santral projesinin bulunmasının deniz canlıları üzerinde baskı oluşturması kaçınılmazdır. Faaliyetin ekosisteme etkisi bölgedeki diğer termik santralların etkisi de dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır” dedi. Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Biga ilçesi Değirmencik mevkiinde İÇDAŞ termik santralinin faaliyette olduğunu, yine İÇDAŞ’ın Biga’daki iki yeni termik santral projesine onay verildiğini, Biga’daki Karaburun, Lapseki’deki Kirazlıdere-1 ve Kirazlıdere-2 projelerinin planlama aşamalarının sürdüğünü, bunlara ek olarak üç projenin daha değerlendirildiğini hatırlatarak, “İldeki başka enerji santrali faaliyetleri ile birlikte çevrede yol açabileceği olumsuz bölgesel değişiklikler nedeniyle projenin yeniden gözden geçirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir” yorumunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise santrallerin soğutulması için denizden çekilip, ısınarak yeniden denize bırakılacak suyun deniz ekosistemini etkileyeceğini ifade ederek, “Derin deniz deşarjı sistemi için kümülatif etki değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir” görüşünü bildirdi.

2014 itibarıyla Biga yarımadasında kurulması planlanan termik santraller. Grafik: Doğu Eroğlu

Dörde bölünen parçalardan biri iptal edildi, birinin yürütmesi durduruldu (Kasım 2014): Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı projesi hakkındaki iptal talebini görüşen Çanakkale İdare Mahkemesi, dört parçaya bölünerek çevresel etkileri gizlenen proje hakkında, “Termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkân tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldı” değerlendirmesini yaptı ve iptal kararı verdi. Cenal Enerji Santrali İskelesi projesi hakkındaki ÇED Olumlu Kararının ise yürütmesi durduruldu.

Kopyala-yapıştır bilirkişi raporları (Şubat 2016): Dört parçalı proje denemesi suya düşünce tekrar birleştirilip ÇED Olumlu Kararı alınan projeye karşı yine iptal davası açıldı. Ancak davanın bilirkişi raporu aşamasında görülmedik bir şey oldu. Çanakkale’de yapılması planlanan dört farklı termik santral projesine karşı ayrı ayrı açılmış davalarda görev yapmak üzere belirlenen bilirkişi heyetinin dört santral için de aynı raporu hazırladığı ve santrallere göre raporların bazı bölümlerini değiştirdiği, bazı özel bilgileri değiştirmeyi ise unuttuğu anlaşıldı. Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santral projelerinin davalarında hazırlanan bilirkişi raporlarında krokiler, termik santral isimleri ve bilgiler birbirine karıştı. Kopyala-yapıştır bilirkişi raporlarında dava konusu edilen tüm santraller hakkında olumlu değerlendirmeler yapıldı. Raporlar hakkında Çanakkaleliler ve meslek odaları suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi heyeti raporları, “sehven” ve “maddi hata” sözleriyle açıkladı.

Termik santral yerleşkesinin görüntüsü

Termik santral için yapılan yol projesi, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edildi (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin inşaatı için tasarlanan, Karabiga’yı hiçbir yere bağlamayan Karabiga Çevre Yolu projesine ait çevre düzeni planlarını ve yapılan kamulaştırma işlemlerini yargı iptal etti. Cenal Termik Santrali’nin inşaatı sırasında hafriyat taşınmasında kullanılan, inşaat sonrasındaysa termik santralin servis yolu olacağı sanılan yol projesi, Karabigalıların tarım arazileri kamulaştırılarak hayata geçirilmişti.

Belge gizleyen Cengiz Holding’e EPDK 800 bin TL ceza kesti (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının iptal edildiğini EPDK’dan gizleyip, aynı lisansı değişen termik santral projesinde kullanan Cengiz Holdinge 800 bin TL ceza kesildi. EPDK, Cenal Termik Santrali projesine 9 Mayıs 2012’de verilen ÇED Olumlu Kararının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 30 Aralık 2013’te iptal edildiğini, aradan geçen bir yıllık süreçte Cengiz Holdingin iptal kararını EPDK’ya bildirmediğini tespit etti. EPDK “Lisans sahibinin yazılı savunmasında belirttiği hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı” değerlendirmesini yaparak, Cengiz Holdinge 800 bin TL tutarında idari para cezası kesilmesine karar verdi. Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yargıdan döndüğünü elektrik üretim lisansının iptal olmasını önlemek için EPDK’dan gizleyen Cengiz Holding, sonrasında da var olmayan bir ÇED Olumlu Kararını bildirerek lisansını kurtardı.

Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali istemli dava reddedildi (Mayıs 2016): Karabigalı yurttaşlar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açtığı dava, Çanakkale İdare Mahkemesi’nce 20 Mayıs 2016’da reddedildi.

Termik santralin güncel görünümü

Danıştay kararı bozdu, yerel mahkeme Cenal projesini bir kez daha iptal etti (Kasım 2018): Cenal Entegre Enerji Santrali projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davanın duruşması, 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülmüş, mahkeme davayı reddetmiş ancak daha sonra Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki ilk ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince uzayan davada karar 28 Kasım 2018’de nihayet geldi.

Cenal Entegre Enerji Santrali’ne karşı pek çok defa açılan davalarda, termik santral projesi hakkındaki birçok ÇED Olumlu Kararı iptal edilmiş, nihayetinde santral iptal edilen bir ÇED Olumlu Kararına dayanak oluşturan ÇED Raporunun revize edilmesiyle yatırım izni almıştı. 2012 tarihinde termik santral için hazırlanan ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verilmiş, bu karar hakkında yargıdan iptal kararı çıksa da, 2009/7 sayılı genelgeden yararlanan şirket 2012 tarihli raporda tespit edilen eksiklikleri giderdiği iddiasıyla tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak ÇED Olumlu Kararı almayı başarmıştı. Danıştay 14. Dairesi davanın reddine yönelik kararı bozarak, termik santral projesi hakkındaki 2012 tarihli ÇED Raporu ve bağlı ÇED Olumlu Kararının yargılandığı dava kapsamında gerçekleştirilecek bilirkişi keşfi ve rapor bekletici neden olarak belirledi. Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan güncel davada da, 2012 tarihli ÇED Olumlu Kararına karşı açılmış davadaki bilirkişi keşfi ve raporu beklenmeye koyuldu. Mahkemenin beklediği bilirkişi raporu geçtiğimiz ay hazırlanınca, Çanakkale İdare Mahkemesi Cenal Entegre Enerji Santrali hakkındaki kararını 28 Kasım 2018’de verdi. Mahkeme iptal gerekçesi olarak, raporda kullanılan meteorolojik verilerin gerçeği yansıtmamasını gösterdi.

28 Kasım 2018 tarihli iptal kararının taraflara tebliğ edilmesinden sonra da santralde elektrik üretimi sürüyor. Fotoğraf 13 Aralık 2018’de Karabigalı yurttaşlar tarafından çekildi

Santral için yeni ÇED Olumlu Kararı beklentisi (Aralık 2018): Santralin ÇED Olumlu Kararının 28 Kasım 2018’de iptal edilmesinin ardından davacı kuruluş ve yurttaşlar kararın uygulanmasını, santraldeki elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulması talebiyle idari başvuru yaptı. Bu sırada Çanakkale Valisi ve Biga Kaymakamı Cenal Entegre Enerji Santrali’ne ziyarette bulundu. Şirket yetkilileriyse santral için gerekli izinlerin 10 Ocak 2019’a dekyeniden alınacağını iddia etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cenal Entegre Enerji Santrali’ne yaptığı ziyarette. Fotoğraf: Çanakkale ValiliğiYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İLÇELER Haberleri

Başlık Tarih
 
Gelibolu'da Motorsiklet Denetimi17 Haziran 2019
Bayramiçli Muhtarlardan İl Genel meclisi Başkanına Ziyaret17 Haziran 2019
Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü17 Haziran 2019
Biga'da İcradan satılık Daire17 Haziran 2019
TSK Çanakkale’de düşmana korku saldı17 Haziran 2019
18 Mart Çan Termik Santralı 14 İşçi Alacak17 Haziran 2019
Çanakkale İl Özel İdaresi Maden Ruhsat Sahası İhalesi Yapıyor17 Haziran 2019
Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi" adayı oldu17 Haziran 2019
Biga'da hayvanları telef olan aileye Bakan Pakdemirli'den destek17 Haziran 2019
Gelibolu SODAM kursiyerlerinin yıl sonu sergisi17 Haziran 2019
Çanakkale güne depremle başladı! 17 Haziran 2019
Biga'da Faciadan dönüldü 16 Haziran 2019
Bozcaada'da Tatilci Araçlarından Ücret Alınacak15 Haziran 2019
Bozcaada Haziran meclisinde gündem yine bağ evleri15 Haziran 2019
Çay bardağına sığmayan' kirazlar yarıştı 15 Haziran 2019
Fetö'den Ömür Boyu Hapis Cezası Alan Eski Generale Yargıtay'tan Tahliye15 Haziran 2019
Ezine Peyniri ve Coğrafi İşaretlerde Son Gelişmeler Konferansı15 Haziran 2019
Gökçeada Rum Lisesi Mezuniyet Töreni'nde Yunanistan Protokolü Ağırlığı 15 Haziran 2019
Gökçeada'nın köylerinde çöplerin toplanmadığı iddiasına yalanlama14 Haziran 2019
Yenice Orman Müdürlüğü Dozer Kiralayacak14 Haziran 2019
Gelibolu'da Ziller Tatil İçin Çaldı14 Haziran 2019
Biga'da daire icradan satılık14 Haziran 2019
Gelibolu'nun Vergi Rekortmenleri Açıklandı14 Haziran 2019
Yakalanan göçmen 10 bini aştı14 Haziran 2019
Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelere bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu14 Haziran 2019
Bayramiç'te bir kişi silahla yaralandı14 Haziran 2019
TOKİ Ayvacık başvuru tarihleri14 Haziran 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu14 Haziran 2019
"Cumhuriyet Karşıtlarına Verdiğimiz Rahatsızlıktan Memnunuz"14 Haziran 2019
GÖKÇEADA "HEM" SEZONU ŞENLİK İLE BİTİRDİ14 Haziran 2019
Şok İddia, Çanakkale'de Köpeğe Tecavüz 14 Haziran 2019
Çanakkale'de 12 düzensiz göçmen yakalandı14 Haziran 2019
Çan'da Sekizinci Sınıf Öğrencisi Kayıp14 Haziran 2019
Biga Devlet Hastanesine Kardioloji Uzmanı Hekim13 Haziran 2019
İrem Derici Çanakkale'ye Geliyor13 Haziran 2019
Çan CHP Belediye Meclis Üyesinin Doğum Günü 13 Haziran 2019
TÜRAB'tan Truva'da Denetim13 Haziran 2019
Çanakkale'de kendisini ateşe veren adamı itfaiye kurtardı.13 Haziran 2019
Çan'da Asırlık Ağacı Kestiler13 Haziran 2019
Yenice Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Göreve Başladı13 Haziran 2019
“PARION ANTİN KENTİ YAKINLARINDA KURTARMA KAZISI13 Haziran 2019
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665'inci yıl dönümü13 Haziran 2019
KALE Grubundan Çanakkale’ye Kazandırılacak Yeni Projeler13 Haziran 2019
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alt Yapı Çalışmaları Hızla İlerliyor13 Haziran 2019
Biga'da Sinirler Gerildi. Işık,"“AKP İLÇE BAŞKANI BELEDİYEDEN ÇIKMIYOR”13 Haziran 2019
Çanakkale'nin Doğusu Sağanak Yağışlı13 Haziran 2019
Ezine ve Bayramiç'te yıl sonu sergileri13 Haziran 2019
Çan'da Yıldırım Düştü, On İnek Öldü12 Haziran 2019
Ece Bey törenle anıldı12 Haziran 2019
Benim Mahallem, Çanakkaleli gençlerin geleceğine ışık tutuyor12 Haziran 2019
Çan Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi12 Haziran 2019
Bayramiç Öğretmenevi'ne İşçi Alınacak12 Haziran 2019
Eceabat Belediyesi İşçi Alacak 12 Haziran 2019
Lise Öğrencilerinden Şiir Gecesi12 Haziran 2019
Assos-Behramkale Turizm Yolu Çalışmaları Devam Ediyor11 Haziran 2019
Jandarma'nın Kuruluşunun 180.Yılı Gökçeada'da Kutlandı11 Haziran 2019
Ayvacık,Sahil Mahallesi'nde yazlık icradan satılık11 Haziran 2019
Biga'da "Engelsiz Eğitim Kısa Film Yarışması" ödül töreni11 Haziran 2019
Gelibolu'da GMKA ve TANAP projeleri tanıtıldı11 Haziran 2019
Troya Kazı Başkanlığı Geçici 31 İşçi Alacak11 Haziran 2019
Halk Eğitim Kursiyerlerinden Yıl Sonu Sergisi11 Haziran 2019
Çanakkale'de Yelken Milli Takım Kampı10 Haziran 2019
KANOLA YETİŞTİRİCİLİĞİ KONFERANSI DÜZENLENDİ10 Haziran 2019
Çanakkale'de 50 kaçak ve 5 organizatör yakalandı10 Haziran 2019
CHP Çan İl Genel meclisi Üyesi Kaza Geçirdi10 Haziran 2019
Biga'da Nilüfer Gölü Şenliği ve doğa yürüyüşü10 Haziran 2019
Çanakkale-Lapseki ÇED Gerekli Değildir Kararı10 Haziran 2019
Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Yıl Sonu Sergisi10 Haziran 2019
TOKİ Ayvacık başvuruları başladı!10 Haziran 2019
Zaytung Gibi, Bozcaada'da Tarihi Kazı Alanı Otopark Oldu10 Haziran 2019
Bu Polemik Bitmez, ' Beş Yıl Önce Kurban Bayram'ı Arifesinde AKP Bize İşsiz Bıraktı'09 Haziran 2019
Gelibolu'da Kitlesel Hayır09 Haziran 2019
Lapseki'nin Tanınmış İsmi Vefat etti 09 Haziran 2019
Çan Etili'de Hayır 09 Haziran 2019
Çanakkale'ye Gelen Araç Kaza Yaptı.08 Haziran 2019
Biga'da trafik kazası: 3 yaralı08 Haziran 2019
Evreşe Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı08 Haziran 2019
Eceabat Feribotunda Otobüs Arıza Yaptı 07 Haziran 2019
Çanakkale Gençlik Kampları Temmuz-Ağustos arasında yapılacak07 Haziran 2019
"Amacımız ölümlü kaza oranını sıfırlı noktalara getirmek"07 Haziran 2019
Bozcaada'ya Araç Girişi Yasaklanıyor 07 Haziran 2019
Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı06 Haziran 2019
Bayram’da Troya ’ya Yoğun İlgi06 Haziran 2019
Bozcaada'da Yeniden Yel Değirmenleri06 Haziran 2019
Depremin habercisi mi? 06 Haziran 2019
Bozcaada'da Tatil Dönüşü Başladı06 Haziran 2019
Çanakkale'de Araç Yangını06 Haziran 2019
Bozcaada bayramda Doldu06 Haziran 2019
Ayvacık Açıklarında 3.506 Haziran 2019
Bozcaada'dan botla denize açılan iki kişinin kayboldu06 Haziran 2019
Bozcaada'da İşletmede taciz iddiası!05 Haziran 2019
Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı05 Haziran 2019
Çanakkale Gazisi, Rum Kökenli Yüzbaşı Sokrat İncesu'nun Kabrine Kayseri'den Toprak04 Haziran 2019
Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi'nde büfe yeri kiraya verilecek04 Haziran 2019
Kilitbahir Köyü'nde Kapak atma iskele alanları kiraya verilecek04 Haziran 2019
Hem yasa dışı geçişleri hem can kayıplarını önlüyorlar04 Haziran 2019
Çanakkale'de 22 göçmen yakalandı04 Haziran 2019
Bayramiç'te yangın04 Haziran 2019
Biga'da Deprem 2.103 Haziran 2019
Bozcaada'da Oda Fiatları Zirve Yaptı03 Haziran 2019
Bozcaada'da Jandarma ve belediyeden ortak denetim03 Haziran 2019
ADD GENEL BAŞKANI GÖKÇEADA'DA03 Haziran 2019
Bozguç Köyü Hayrı Yapılacak03 Haziran 2019
Kuzey Biga Madencilik'ten Bayram Mesajı03 Haziran 2019
Bigalı pazarcılar iftarda buluştu03 Haziran 2019
50 YILLIK ALTYAPI SORUNU SADECE ÇARŞIDA MI ÇÖZÜLDÜ ?03 Haziran 2019
Gelibolu'da trafik denetimler03 Haziran 2019
Lapseki'de tatilcilere yan yol desteği03 Haziran 2019
Bayramiç'te Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi02 Haziran 2019
Bayramiç'te Hint Keneviri Operasyonu02 Haziran 2019
Feribot kuyruğuna 'depolama' önlemi trafiği rahatlattı02 Haziran 2019
Bozcaada Belediyesinden iftar yemeği02 Haziran 2019
Gökçeada'da 24 kaçak göçmen yakalandı02 Haziran 2019
Çanakkale'de ormanlık alana yıldırım düştü01 Haziran 2019
Çanakkale'de kaçak kazıya 6 gözaltı01 Haziran 2019
Lapseki'de bayram tedbirleri01 Haziran 2019
Çanakkaleli Türk Yahudisi Raşel Kazes'in Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu01 Haziran 2019
Ezine'de uyuşturucu operasyon01 Haziran 2019
'kesin korunacak hassas alan' kararı01 Haziran 2019
Biga Zabıtası’ndan bayram öncesi denetim31 Mayıs 2019
Küçükkuyu'da Türk Bayrağı'nı Yakan Kişiyi Jandarma Yakaladı31 Mayıs 2019
GÖKÇEADA ÇOCUK MECLİSİ İÇİN SON ÜYELER DE BELİRLENDİ31 Mayıs 2019
2016 model Toyota D-4D touch icradan satılık 31 Mayıs 2019
Ezine Belediyesi Camikebir Mahallesi'nde 60 m² iş yeri kiraya Veriyor31 Mayıs 2019
Dere yatağına devrilen traktörün römorkundaki kişi boğuldu31 Mayıs 2019
Çanakkale'de 27 göçmen yakalandı31 Mayıs 2019
Biga'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı31 Mayıs 2019
ÇAN BELEDİYESİ'NDEN BAYRAM ÖNCESİ, CAMİLERE ve MEZARLIĞA BAKIM31 Mayıs 2019
Çanakkale Barosu Huzurevinde İftar Verdi31 Mayıs 2019
Gökçeada Kaymakamlığı İşçi Alacak 31 Mayıs 2019
Çan Belediyesi Karate Sporcuları dünya ikincisi oldu31 Mayıs 2019
Ayvacık Trafo merkezi yaptırılacak30 Mayıs 2019
Çan Belediyesi 3 adet iş yerini kiraya Veriyor30 Mayıs 2019
Lapseki, Cumhuriyet Mahallesi'nde apartman dairesi icradan satılık30 Mayıs 2019
DSİ Çanakkale Köyleri Susuz Kalmadı30 Mayıs 2019
Lapseki'de TKDK bilgilendirme toplantısı30 Mayıs 2019
Gelibolu Burhanlı Köyü'nde bahçeli kargir ev icradan satılık30 Mayıs 2019
Aylardır onarılmayan bariyerler tehlike saçıyor 30 Mayıs 2019
Çanakkale bölgesi için 3,67 dolar30 Mayıs 2019
Biga Göktepe Köyü'nde arsa ve koyun ağılı icradan satılık30 Mayıs 2019
Bozcaada Alesta Hotel'de Çalışacak Eleman Aranıyor!30 Mayıs 2019
GÖKÇEADALI ÇOCUKLAR SANDIK BAŞINDA30 Mayıs 2019
Enerjisa YEKA RES 2 Çanakkale Bölgesi’ni de kazandı 30 Mayıs 2019
Çardak Belediyesi İşçi Alacak30 Mayıs 2019
Bigalı sporcular Romanya'dan mutlu döndü30 Mayıs 2019
Ayvacık Panayırı bu yıl 20 bin kişiyi ağırladı30 Mayıs 2019
Biga'da yetimler için iftar programı30 Mayıs 2019
Ezine Belediyesi İşçi Alacak 29 Mayıs 2019
Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı29 Mayıs 2019
Gelibolu İskelesi Yenileniyor29 Mayıs 2019
KANOLA YETİŞTİRİCİLİĞİ KONFERANSI DÜZENLENDİ29 Mayıs 2019
Camiler Haftası İl Yarışmaları Yapıldı29 Mayıs 2019
GÖKÇEADA ARISI TESCİLLENDİ29 Mayıs 2019
Çanakkale'de panayırlar başladı29 Mayıs 2019
CHP Çan Örgütü Beşbin kişilik İftarda Buluştu29 Mayıs 2019
Bayramiç'te Orman Yangını29 Mayıs 2019
Gelibolulu karateciler dünya ikincisi oldu28 Mayıs 2019
Bayramiç , Akpınar Köyü'nde Konut Alanı Projesi28 Mayıs 2019
Ayvacık'ın , Balabanlı Köyü Konut Alanı Onaylandı28 Mayıs 2019
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI ÇAN’DA RESMİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ.28 Mayıs 2019
Çanakkale ruhunun hemşiresi28 Mayıs 2019
Gelibolu’da “Çıplak Ayaklı Ressamlar” 28 Mayıs 2019
Genelkurmay Karargahını Basan FETÖ'cü, Zekai Aksakallı ve Vatanseverleri Tehdit Etti "Sizin de sonunuz onlar gibi olacak"28 Mayıs 2019
Çanakkale Jandarma Komutanlığı'ndan Mülteci Operasyonu 14 Gözaltı28 Mayıs 2019
OPET’in ‘Arkeo-Köy’ü Tevfikiye’de öğrencilere arkeolojik kazı atölyesi28 Mayıs 2019
Çanakkale'de Kaçak Sigara Operasyonu28 Mayıs 2019
Ayvacık'ta Küçük Depremler Sürüyor28 Mayıs 2019
On Numara sonuçları: Büyük ikramiye Çanakkale’ye28 Mayıs 2019
Bozcaada'nın Prensesi Evlilik Yolunda27 Mayıs 2019
Gelibolu'da Kadınlara Organ Nakli Semineri27 Mayıs 2019
Alim Mustafa Münip Efendi dualarla anıldı27 Mayıs 2019
‘‘2019’DA BİGA’DA 100 KİŞİYE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK’’27 Mayıs 2019
Ayvacık Belediyesi Pazar Yerini Yeniliyor27 Mayıs 2019
Denizde boğulan lise öğrencilerinin cenazeleri defnedildi27 Mayıs 2019
Çan Karayolunda İyileştirme Çalışmaları Başladı27 Mayıs 2019
Ve batırıldı... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde heyecanlandıran an26 Mayıs 2019
Gökçeada da Naylon Poşet Yasaklanıyor 26 Mayıs 2019
Bozcaada'ya neler oluyor26 Mayıs 2019
Bozcaada da Şehir Merkezi 1 Haziran'da Trafiğe Kapatılacak25 Mayıs 2019
ÇAN SANAYİ KAVŞAĞINDA KAZA25 Mayıs 2019
Biga Açıklarında Deprem. 4.325 Mayıs 2019
ÇAN BELEDİYESİ TİYATRO OKULUNDAN İKİ OYUN BİRDEN25 Mayıs 2019
75. Yıl Okulundan Okul Dışarıda Etkinliği24 Mayıs 2019
Üniversite öğrencileri Osmangazi İlkokulu'nu renklendirdi24 Mayıs 2019
Yuvasından düşen kuşu itfaiye ekipleri kurtardı24 Mayıs 2019
GESTAŞ Bozcaada Hattına Özel Bayram Tarifesi Uygulayacak24 Mayıs 2019
Bozcaada'da Restoranların masa ve sandalye sınırı belirlendi24 Mayıs 2019
Biga Zabıtası'ndan toplu taşıma araçlarına denetim24 Mayıs 2019
Lapseki-Eçialan Köyü'nde tarla mahkemeden satılık24 Mayıs 2019
Gelibolu'da dükkan icradan satılık24 Mayıs 2019
Ezine'de "İlkbahar Panayırı" sona erdi24 Mayıs 2019
Ezine'de acemi erler yemin etti24 Mayıs 2019
Çanakkaleli Türk Yahudisi Raşel Kazes'in 69 yıldır vatan hasreti Sona erdi24 Mayıs 2019
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’dan Valiliğe Ziyaret24 Mayıs 2019
Gülpınar Köyü'nde Denizine Giren İki Öğrenci Boğuldu24 Mayıs 2019
Gelibolu'da "Ergeni Anlayan Aile Eğitimi"24 Mayıs 2019
İntepe TOKİ çekilişi 23 Temmuz 2019'da yapılacak! 24 Mayıs 2019
Gökçeada'lı Rum Vatandaşımızı Öldürenler Tutaklandı24 Mayıs 2019
Biga'da Bant elemanı kursu bitti24 Mayıs 2019
Ayvacık'ta 29 Mülteci Yakalandı 24 Mayıs 2019
Kızıl Ordu'dan Kaçarak, Gelibolu'ya Gelen Karşı Devrimci BEYAZ ORDU 100. Yılında Gelibolu'da Anıldı23 Mayıs 2019
Gelibolu'da dükkan icradan satılık23 Mayıs 2019
Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak23 Mayıs 2019
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı23 Mayıs 2019
Bozcaada Ayazma'nın kumuna reva mı bu?23 Mayıs 2019
Gelibolu'ya Beyaz Rusların Gelişinin 100.Yılı Etkinliği 23 Mayıs 2019
Gelibolu Eğitim-İş’ten Oyuncak Desteği23 Mayıs 2019
Bozcaada'da 'üç katlı betonarme pansiyon' icradan satılık22 Mayıs 2019
Enther Çanakkale’de 11 jeotermal kuyu açacak 22 Mayıs 2019
Balık tutarken çaya düşerek boğuldu22 Mayıs 2019
RES-2 yarışmaları 30 Mayıs'ta yapılacak22 Mayıs 2019
Eceabat'ta trafik denetimleri22 Mayıs 2019
Gelibolu'da park halindeki otomobil yandı22 Mayıs 2019
Gökçeada'daki 86 Yaşındaki Rum Vatandaşımızı Öldüren 6 Kişi Yakalandı22 Mayıs 2019
ÇANAKKALE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR22 Mayıs 2019
ÇAN BELEDİYESİ'NDEN HAYVAN BARINAĞINDAKİ HAYVANLARA BAKI22 Mayıs 2019
Bayramiç Belediyesi İşçi Alacak 22 Mayıs 2019
Bayramiç’te devrilen traktörün altında kalarak öldü.21 Mayıs 2019
TCG KUMKALE GÖKÇEADA'DA21 Mayıs 2019
Babakale köyünde kadınlar, muhtara direniyor21 Mayıs 2019
Eceabat'ta trafik çalıştayı21 Mayıs 2019
Lapseki'de "21. Muhtarlar Buluşması"21 Mayıs 2019
Çanakkale’de 100 kaçak ile 6 organizatör yakalandı21 Mayıs 2019
Çanakkale'de Jandarmadan Kaçak İçki ve kaçak Sigara Operasyonu21 Mayıs 2019
Umurbey'de 'avlulu ahşap ev' tapulu yapı icradan satılık21 Mayıs 2019
Gelibolu, Hocahamza'da dubleks konut icradan satılık21 Mayıs 2019
Radyo Televizyon Verici Kulesi ve Seyir Terası Çanakkale Radar Tepesinde Yükseliyor21 Mayıs 2019
Çanakkale, Enerji Potansiyeli Yüksek Olan İller Arasında!21 Mayıs 2019
Çanakkale'de Havadan Trafik Denetiminde Ceza Yağdı21 Mayıs 2019
Genç kadının rahminden 1 kilogram ur çıktı21 Mayıs 2019
Vali Tavlı, Biga OSB’yi Ziyaret Etti21 Mayıs 2019
Çanakkale Ticaret Borsasının geleneksel iftar programları21 Mayıs 2019
Ezine’de zirai ilaçlama çalışması21 Mayıs 2019
Ezine'de trafik uygulaması21 Mayıs 2019
EVREŞE'DE OKUL KÜTÜPHANESİNE 1000 ADET KİTAP BAĞIŞLANDI21 Mayıs 2019
Biga’da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı20 Mayıs 2019
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı20 Mayıs 2019
BANDIRMA VAPURU GÖKÇEADA'DA20 Mayıs 2019
665 yıllık peynir helvası20 Mayıs 2019
Gelibolu Roman Derneğinden İftar20 Mayıs 2019
Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı20 Mayıs 2019
ÇAN'DA AKILLI BANKLAR HİZMETE GİRDİ19 Mayıs 2019
Ayvacık'ta Deprem19 Mayıs 2019
Biga'da Ev Yangını19 Mayıs 2019
Bozcaada Kalesi yeniden sarı aydınlatılıyor19 Mayıs 2019
Bozcaada Yarı Maratonu ve 10k Koşusu Yapıldı19 Mayıs 2019
Çanakkale’de 19 Mayıs Coşkusu19 Mayıs 2019
Simgelerin köprüsü'nün Asya ayağı batırılmaya hazırlanıyor19 Mayıs 2019
Akfen’in Çanakkale’deki Üçpınar RES projesi enerji üretmeye başladı18 Mayıs 2019
Ayvacık Beşik Gibi17 Mayıs 2019

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Foto Galeri | Video Galeri | Künye
CH