güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > İLÇELER

Defalarca iptal edilmesine rağmen inşaatı bitip çalışmaya başlayan Cengiz Holding’in Çanakkale’deki termik santralinde bugüne nasıl gelindi?
18 Aralık 2018
Doğu Eroğlu
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Çanakkale’nin Karabiga beldesinde kurulu Cenal Entegre Enerji Santrali’ni hiçbir yargı kararı durduramadı. Önceki hafta bir defa daha ÇED Olumlu Kararı iptal edilen termik santralin tarihçesinde başka iptal kararları da bulunuyor. Zeytinlik arazilere, konutlara, arkeolojik alanlara yakınlığıyla tartışma konusu olmuş, Akdeniz foklarının üreme bölgelerini de etkileyen Cengiz Holding-Alarko ortaklığındaki proje, Çanakkale’deki pek çok kömürlü termik santralin de en büyüğü.

Türkiye’de çevreye ve topluma etki yapması beklenen çevre, enerji ve kent projeleri planlanırken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğihükümleri uygulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığın illerdeki birimleri olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uygulanan Yönetmelik, projelerin çevre ve topluma yapacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini, inşaat ve işletme süreçlerinin denetlenmesini, proje sahiplerinin koruma konusunda verdiği taahhütlere uygun davranmasını garanti altına almayı hedefliyor. Bir projenin tasarlanması, onaylanması veya reddedilmesi, onaylandığı takdirde taahhüt edildiği gibi hayata geçirilmesini konu alan süreciyse kamuoyu ÇED süreci adıyla tanıyor.

ÇED Yönetmeliği, bir projenin etki alanında yaşayan kişilerin ilgili proje hakkındaki görüşlerinin de değerlendirmeye alınmasını sağlamak zorunda ancak Türkiye’de çoğu zaman merkezi olarak planlanan yatırımlar, yereldeki itirazlara kulak tıkanarak uygulamaya konuyor. Yerelin itirazlarını ve yargı kararlarını dikkate almayan pek çok projeden biri de Cengiz Holding ile Alarko ortaklığında Çanakkale’nin Karabiga beldesine kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali.

Karabiga’daki santral projesi için yapılan deniz dolgusu ve santrale ithal kömür getiren tankerlerin yanaşması için inşa edilen mendirek, santral inşaat aşamasındayken.

ÇED süreci 2012’de başlayan termik santral projesinde, ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir kararları defalarca iptal edildi ama her defasında yeni yöntemlere başvuruldu ve itirazların etrafından dolaşılarak projenin inşaatı tamamlandı. 2017’de elektrik üretimine başlayan proje hakkında 28 Kasım 2018’de bir iptal kararı daha geldi. ÇED Olumlu Kararı iptal edilmesine karşın faaliyetlerini sürdüren ithal kömüre dayalı termik santral, işletmeci Cenal Elektrik Üretim A.Ş. yetkililerine göre çok yakında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeniden onay alacak.

Projeye itiraz etseler dahi ÇED süreçlerine katıldıklarında seslerini duyuramayan Karabigalı yurttaşlar ise dava süreçlerinden yılmış vaziyette. Priapos Antik Kentinin hemen yanına kurulan, Karabiga beldesinin merkezindeki evlere birkaç yüz mesafedeki santral zeytinliklere, insan ve doğa sağlığına etki yapacak. Santral için yapılan deniz dolgusu ile mendirek yapıları şimdiden risk altındaki Akdeniz Foku ve deniz kaplumbağası türlerinin yaşam alanlarını daralttı. Santralin soğutma sistemleri için denizden alınıp ısınmış bir şekilde denize tekrar deşarj edilen sularınsa bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini güçleştirmesi bekleniyor. Tüm bunlara karşın açtığı davaların sayısını unutan Karabigalı yurttaşlar artık meseleye daha kayıtsız. İptal kararlarına karşı inşa edilen ve faaliyete geçen santral, Cengiz Holding gibi Ak Parti’ye yakın dev bir kuruluşla mücadele edilemeyeceği kanısını da güçlendirdi.

Halihazırda faal beş termik santral bulunan Çanakkale’de, en az dört kömüre dayalı termik santral projesi de proje aşamasında.

Karabiga’da kurulmak istenen Cenal Entegre Enerji Santrali (İlk ismi Cenal Enerji Santrali idi) isimli termik santral projesi hakkında 2012’den bugüne meydana gelen önemli olaylar şöyle:

Santral için ilk ÇED Olumlu Kararı (Mayıs 2012): Cengiz Holding ve Alarko’nun ortak enerji santrali projesi için kurulan Cenal Elektrik Üretim A.Ş., Cenal Enerji Santrali (Projenin o dönemki ismi buydu) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk başvurusunu 2012 yılında yaptı. 1320 MW kurulu güce sahip ve 1 milyar 710 milyon TL’ye mal olacak ithal kömüre dayalı termik santral projesi için ilk ÇED Olumlu Kararı 9 Mayıs 2012’de verildi.

Santral projesinin erken safhadaki planlarından biri.

İlk ÇED Olumlu Kararının yürütmesi durduruldu (Temmuz 2013): Ziraat Mühendisleri Odası ve yerel derneklerin açtığı iptal davasında Cenal Enerji Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 19 Temmuz 2013’te durduruldu. Termik santral projesinin tarım arazilerine, doğal yaşama, yerleşim yerlerine, insanlara ve denize yapacağı etkinin ÇED Raporunda yeteri kadar işlenmemesi ile kömürün boşaltılmasıyla ortaya çıkacak kirliliğin kamu sağlığını tehdit edebilecek boyutta olması, mahkeme tarafından durdurma gerekçesi yapıldı.

ÇED dörde bölündü (2013): Yürütmeyi durdurma kararının ardından termik santral projesinde yeni bir strateji benimsedi. Yürütmesi durdurulan ÇED Raporu’nda tadilat yaparak yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunan Cenal A.Ş., denetimden kurtulmak için üç ek ÇED başvurusu daha yaptı. Termik santralin çeşitli üniteleri farklı projelermiş gibi gösterildi ve bu üniteler için ayrı ÇED raporları hazırlandı. “CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı,” “CENAL Atık Depolama Sahası,” “CENAL Yeni Dolgu Alanı” ve “CENAL Enerji Santrali Deniz Yapıları” isimleriyle dört parçaya bölünen projenin her bir ayağına Bakanlık tarafından ya ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararları verilerek onaylandı.

Dörde bölünen projelerin her biri hakkında davalar açıldı (2014): ÇED Yönetmeliğinin 25. maddesindeki, “Birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, entegre proje için tek ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması istenir” hükmüne açıkça aykırı olan dört proje hakkında da2014’te davalar açıldı.

Resmi işlemlerde kullanılamaz ibareli belge hem ÇED Raporuna hem savunmaya girdi (Ocak 2014): Termik santralin kül numunesi bir şirket tarafından incelendi ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca analiz edildi. Rapor, atıkların tehlikeli atık sınıfına girmeyeceğini ileri sürüyordu. “Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz” uyarısının her sayfasında yinelendiği belge hem ÇED Raporunda hem de açılan iptal davasında yapılan savunmalarda kullanıldı.

İthal kömüre rağmen santral için orman kullanım izni verildiği anlaşıldı (Şubat 2014): Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Haziran 2013’te yayınlanan genelgeyle, orman sayılan alanlara ithal kömüre dayalı termik santral ve bağlı ünitelerin inşasını kesin bir biçimde yasaklanmışken, Karabiga bölgesine bakan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Cenal Enerji Santrali atık depolama tesisinin inşası için 28 Ağustos 2013’te 133 buçuk hektarlık orman alanını, Cenal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretti. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yasağa rağmen, “kamu yararı ve zaruret olduğu” gerekçesiyle orman arazisinin devri yönünde görüş bildirdi. Orman arazisinin devri hakkında yapılan bilgi edinme başvuruları, işlemlerin “ticari sır” ve “ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler” içerdiği gerekçesiyle yanıtsız kaldı.

Karabiga Temiz Doğa Derneği, Çanakkale Çevre Platformu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 26 Nisan 2014’te düzenlenen panelden bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Santralin dört projesinden ikisinin yürütmesi durduruldu (Mart-Mayıs 2014): Dörde bölünen Cenal Enerji Santrali projesinin parçalarından biri olan Cenal Atık Depolama Sahası projesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi Mart 2014’te durduruldu. Santralin ana ünitesinin ÇED Olumlu Kararının yürütmesi de Mayıs 2014’te durduruldu.

İnşaat tartışmaları (Mayıs-Haziran 2014): Dörde bölünen projenin iki ayağı hakkındaki ÇED Kararlarının yürütmesinin durdurulunca, diğer projelerin de durdurma kararı olanlar olmaksızın inşa edilemeyeceği savıyla, davacılar Cenal Enerji Santrali projesinin inşaatının durdurulması için başvuru yaptı. 3 Mart 2014’teki ilk yürütmeyi durdurma kararı ardından inşaat faaliyetlerinin sonlandırılmasını istemiş, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inşaat çalışmalarını “tespit edemediklerini” söylemişti. Santral için yapılan devasa hafriyat çalışmaları yetkililere göre, “Karabiga Belediyesi için yapılan hafriyat dökümünden” ibaretti.

Santral için yapılan deniz dolgusunun 2014’teki görünümü

Santral şantiyesi mühürlendi (Haziran 2014): 284 yurttaşın Çanakkale Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verdiği dilekçelerin ardından, dört ÇED kararından ikisinin yürütmesi durdurulan projenin şantiyesi, 27 Haziran 2014’te Karabiga Belediyesi tarafından resmen mühürlendi. Yürütmeyi durdurma kararlarından şantiyenin mühürlendiği ana kadar, inşaat faaliyetleri iki ay daha sürmüş oldu.

Santral için yapılan hafriyat çalışmalarından bir görüntü. Fotoğraf: Doğu Eroğlu

Mahkemeden gelen durdurmalara rağmen bir ÇED Olumlu Kararı daha (Ağustos 2014): Dörde bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmeye devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cenal Enerji Santrali’ne ait bir başka ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verdi. Entegre proje kuralına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle iki ÇED kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen Cenal Enerji Santrali Deniz Yapıları projesi hakkında 13 Ağustos 2014’te ÇED Olumlu Kararı verildi. Dört parçaya bölünen proje hakkında yürütmeyi durdurma kararları gelmesi sonrasında tekrar birleştirilen projesi hakkında da İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 25 Ağustos 2014’te gerçekleştirildi.

Proje için bölgedeki Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağaları yok sayıldı (Ağustos 2018): Santral projesi için yürütülen yeni ÇED sürecinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, santralin kurulacağı bölgenin Akdeniz fokları ile deniz kaplumbağası türlerinin yaşama alanlarına yakın olduğu uyarısını yaptı.

Karabiga’da Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralardan biri

Bu uyarıya rağmen Cenal Entegre Termik Santrali hakkında hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak nihai hale gelen ÇED Raporunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uyarıları yer almadı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı araştırmacılar Karabiga’daki fokları görüntüledi ve araştırmacıların kaleme aldığı makale Zoology in the Middle East dergisinin 23 Temmuz 2014 tarihli sayısında yayınlandı. Bölgedeki foklar daha sonra, Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından,mağaralarında da görüntülendi.

Karabiga kıyılarında, mağarası içinde fotokapanla görüntülenen bir Akdeniz foku

Resmi kurumlar altı kilometre içinde planlanan dört termik santrale isyan etti (Ağustos 2014):

Cenal Entegre Santrali’nin ÇED süreci kapsamındaki İnceleme Değerlendirme Komisyonuna katılan kuruluşların yaptığı uyarılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı. Çanakkale ili sınırları içerisinde planlama süreci devam eden termik santral sayısı tam 17’ye çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, “Bölgede çok sayıda termik santral projesinin bulunmasının deniz canlıları üzerinde baskı oluşturması kaçınılmazdır. Faaliyetin ekosisteme etkisi bölgedeki diğer termik santralların etkisi de dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır” dedi. Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Biga ilçesi Değirmencik mevkiinde İÇDAŞ termik santralinin faaliyette olduğunu, yine İÇDAŞ’ın Biga’daki iki yeni termik santral projesine onay verildiğini, Biga’daki Karaburun, Lapseki’deki Kirazlıdere-1 ve Kirazlıdere-2 projelerinin planlama aşamalarının sürdüğünü, bunlara ek olarak üç projenin daha değerlendirildiğini hatırlatarak, “İldeki başka enerji santrali faaliyetleri ile birlikte çevrede yol açabileceği olumsuz bölgesel değişiklikler nedeniyle projenin yeniden gözden geçirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir” yorumunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise santrallerin soğutulması için denizden çekilip, ısınarak yeniden denize bırakılacak suyun deniz ekosistemini etkileyeceğini ifade ederek, “Derin deniz deşarjı sistemi için kümülatif etki değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir” görüşünü bildirdi.

2014 itibarıyla Biga yarımadasında kurulması planlanan termik santraller. Grafik: Doğu Eroğlu

Dörde bölünen parçalardan biri iptal edildi, birinin yürütmesi durduruldu (Kasım 2014): Cenal Enerji Santrali ve Derin Deniz Deşarjı projesi hakkındaki iptal talebini görüşen Çanakkale İdare Mahkemesi, dört parçaya bölünerek çevresel etkileri gizlenen proje hakkında, “Termik santral entegre projesinin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesine imkân tanınmamasına sebebiyet verecek şekilde parçalara ayrılarak ayrı ayrı projeler olarak öngörüldüğü anlaşıldı” değerlendirmesini yaptı ve iptal kararı verdi. Cenal Enerji Santrali İskelesi projesi hakkındaki ÇED Olumlu Kararının ise yürütmesi durduruldu.

Kopyala-yapıştır bilirkişi raporları (Şubat 2016): Dört parçalı proje denemesi suya düşünce tekrar birleştirilip ÇED Olumlu Kararı alınan projeye karşı yine iptal davası açıldı. Ancak davanın bilirkişi raporu aşamasında görülmedik bir şey oldu. Çanakkale’de yapılması planlanan dört farklı termik santral projesine karşı ayrı ayrı açılmış davalarda görev yapmak üzere belirlenen bilirkişi heyetinin dört santral için de aynı raporu hazırladığı ve santrallere göre raporların bazı bölümlerini değiştirdiği, bazı özel bilgileri değiştirmeyi ise unuttuğu anlaşıldı. Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santral projelerinin davalarında hazırlanan bilirkişi raporlarında krokiler, termik santral isimleri ve bilgiler birbirine karıştı. Kopyala-yapıştır bilirkişi raporlarında dava konusu edilen tüm santraller hakkında olumlu değerlendirmeler yapıldı. Raporlar hakkında Çanakkaleliler ve meslek odaları suç duyurusunda bulundu. Bilirkişi heyeti raporları, “sehven” ve “maddi hata” sözleriyle açıkladı.

Termik santral yerleşkesinin görüntüsü

Termik santral için yapılan yol projesi, kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edildi (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin inşaatı için tasarlanan, Karabiga’yı hiçbir yere bağlamayan Karabiga Çevre Yolu projesine ait çevre düzeni planlarını ve yapılan kamulaştırma işlemlerini yargı iptal etti. Cenal Termik Santrali’nin inşaatı sırasında hafriyat taşınmasında kullanılan, inşaat sonrasındaysa termik santralin servis yolu olacağı sanılan yol projesi, Karabigalıların tarım arazileri kamulaştırılarak hayata geçirilmişti.

Belge gizleyen Cengiz Holding’e EPDK 800 bin TL ceza kesti (Mart 2016): Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının iptal edildiğini EPDK’dan gizleyip, aynı lisansı değişen termik santral projesinde kullanan Cengiz Holdinge 800 bin TL ceza kesildi. EPDK, Cenal Termik Santrali projesine 9 Mayıs 2012’de verilen ÇED Olumlu Kararının Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından 30 Aralık 2013’te iptal edildiğini, aradan geçen bir yıllık süreçte Cengiz Holdingin iptal kararını EPDK’ya bildirmediğini tespit etti. EPDK “Lisans sahibinin yazılı savunmasında belirttiği hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı” değerlendirmesini yaparak, Cengiz Holdinge 800 bin TL tutarında idari para cezası kesilmesine karar verdi. Cenal Termik Santrali projesinin ÇED Olumlu Kararının yargıdan döndüğünü elektrik üretim lisansının iptal olmasını önlemek için EPDK’dan gizleyen Cengiz Holding, sonrasında da var olmayan bir ÇED Olumlu Kararını bildirerek lisansını kurtardı.

Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali istemli dava reddedildi (Mayıs 2016): Karabigalı yurttaşlar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açtığı dava, Çanakkale İdare Mahkemesi’nce 20 Mayıs 2016’da reddedildi.

Termik santralin güncel görünümü

Danıştay kararı bozdu, yerel mahkeme Cenal projesini bir kez daha iptal etti (Kasım 2018): Cenal Entegre Enerji Santrali projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davanın duruşması, 16 Mayıs 2016’da Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülmüş, mahkeme davayı reddetmiş ancak daha sonra Danıştay’dan bozma kararı gelmişti. Danıştay kararı uyarınca, termik santral projesi hakkındaki ilk ÇED davasındaki bilirkişi raporu beklenince uzayan davada karar 28 Kasım 2018’de nihayet geldi.

Cenal Entegre Enerji Santrali’ne karşı pek çok defa açılan davalarda, termik santral projesi hakkındaki birçok ÇED Olumlu Kararı iptal edilmiş, nihayetinde santral iptal edilen bir ÇED Olumlu Kararına dayanak oluşturan ÇED Raporunun revize edilmesiyle yatırım izni almıştı. 2012 tarihinde termik santral için hazırlanan ÇED Raporu hakkında ÇED Olumlu Kararı verilmiş, bu karar hakkında yargıdan iptal kararı çıksa da, 2009/7 sayılı genelgeden yararlanan şirket 2012 tarihli raporda tespit edilen eksiklikleri giderdiği iddiasıyla tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak ÇED Olumlu Kararı almayı başarmıştı. Danıştay 14. Dairesi davanın reddine yönelik kararı bozarak, termik santral projesi hakkındaki 2012 tarihli ÇED Raporu ve bağlı ÇED Olumlu Kararının yargılandığı dava kapsamında gerçekleştirilecek bilirkişi keşfi ve rapor bekletici neden olarak belirledi. Santralin ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan güncel davada da, 2012 tarihli ÇED Olumlu Kararına karşı açılmış davadaki bilirkişi keşfi ve raporu beklenmeye koyuldu. Mahkemenin beklediği bilirkişi raporu geçtiğimiz ay hazırlanınca, Çanakkale İdare Mahkemesi Cenal Entegre Enerji Santrali hakkındaki kararını 28 Kasım 2018’de verdi. Mahkeme iptal gerekçesi olarak, raporda kullanılan meteorolojik verilerin gerçeği yansıtmamasını gösterdi.

28 Kasım 2018 tarihli iptal kararının taraflara tebliğ edilmesinden sonra da santralde elektrik üretimi sürüyor. Fotoğraf 13 Aralık 2018’de Karabigalı yurttaşlar tarafından çekildi

Santral için yeni ÇED Olumlu Kararı beklentisi (Aralık 2018): Santralin ÇED Olumlu Kararının 28 Kasım 2018’de iptal edilmesinin ardından davacı kuruluş ve yurttaşlar kararın uygulanmasını, santraldeki elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulması talebiyle idari başvuru yaptı. Bu sırada Çanakkale Valisi ve Biga Kaymakamı Cenal Entegre Enerji Santrali’ne ziyarette bulundu. Şirket yetkilileriyse santral için gerekli izinlerin 10 Ocak 2019’a dekyeniden alınacağını iddia etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cenal Entegre Enerji Santrali’ne yaptığı ziyarette. Fotoğraf: Çanakkale ValiliğiYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İLÇELER Haberleri

Başlık Tarih
 
Biga'da Muharrem İnce Fırtınası24 Mart 2019
Abdurrahman Kuzu'nun Sol Korkusu 24 Mart 2019
Çanakkale'de “Şehitler bizi bekler” etkinliği24 Mart 2019
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Biga’da24 Mart 2019
KONİK ANNALAR23 Mart 2019
ÇANAKKALE’DE RÜZGARIN GÜCÜ 120 BİN KİŞİYİ AYDINLATACAK23 Mart 2019
Çanakkale şehitleri anısına direksiyona geçtiler23 Mart 2019
Başkan Yılmaz, yeni bir koşu organizasyonunun müjdesini verdi23 Mart 2019
Bozcaada Kaymakamlığı'na geçici 10 personel alınacak!23 Mart 2019
Küçükkuyu Belediyesi İşçi Alacak 23 Mart 2019
Biga'da Orköy'den Orman Köylüsüne İnek Desteği22 Mart 2019
Muhtar Adayından, ‘Temiz Su’ İçin Sembolik dalış23 Mart 2019
Vali Orhan TAVLI, Biga OSB’de RDM Mühendislik Makine Sanayi A.Ş’yi Ziyaret Etti22 Mart 2019
Vali Orhan TAVLI, Biga OSB’de Golteks ve Natura Petro Kimya Firmasını Ziyaret Etti22 Mart 2019
BİGA’DA SEPET ÖRÜCÜ VE SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ KURSLARI AÇILDI22 Mart 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Drone İle Denetim Yaptı.22 Mart 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından Operasyon 22 Mart 2019
Traktör Devrildi , 1 Kişi Öldü22 Mart 2019
İlkokul öğrencileri savaş müzesini gezdi21 Mart 2019
Gökçeada Kaymakamlığı 15 İşçi Alacak21 Mart 2019
Biga'da nakliye ve Kamyon Garajının Temeli Atıldı21 Mart 2019
Ezine'de Maden Ocağına DANIŞTAY DUR Dedi 20 Mart 2019
Biga'da İki Bin Fidan Toprakla Buluştu20 Mart 2019
Çan Sulama Birliği İşçi Alacak 20 Mart 2019
Bozcaada Yakınlarında Deprem20 Mart 2019
Lapseki de Apartmanda Yangın Paniği19 Mart 2019
Çanakkale Şehitleri İçin Pedal Çeviren Gönüllüler Üsküp'e Döndü19 Mart 2019
Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası19 Mart 2019
Biga Kaymakamı Can, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi19 Mart 2019
Çanakkale Seramik, Truva Koleksiyonu ile ihtişamlı bir geçmişi yansıtıyor19 Mart 2019
1915 Çanakkale Köprüsü için ilk çelik şaft montajı yapıldı19 Mart 2019
Çanakkale'nin kilit noktası19 Mart 2019
Mega projede yeni aşama18 Mart 2019
Tarihi Yarımada’dan atlı birlikler sorumlu18 Mart 2019
Erdoğan Troya Müzesi açılışında konuştu18 Mart 2019
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TEŞVİKLERİ BİGA TSO’DA ANLATILDI. 18 Mart 2019
Çanakkale Savaşı'nda Mucizevi Şekilde Atatürk'ün Hayatını Kurtaran O Saat…17 Mart 2019
Gelibolu Yarımadası'nda Ziyaretçi Yoğunluğu17 Mart 2019
Şehitler Abidesi Camisi Eşsiz Zaferin 104. Yılında Açılıyor17 Mart 2019
Çanakkale’de 1488 sehit daha rahat uyuyacak17 Mart 2019
Jandarmanın Heybetli Yüzü'17 Mart 2019
Boşnak Kadınlardan Duygulandıran Ziyaret16 Mart 2019
Devlet üniversitesinin kütüphanesinden FETÖ kitapları çıktı16 Mart 2019
Bozcaada Açıklarında Deprem 4.315 Mart 2019
Boğazın batık savaş gemileri turizme kazandırılacak15 Mart 2019
GÖKÇEMADAM GELENEKSEL TAVLA TURNUVASI SONUÇLANDI15 Mart 2019
Erdoğan Madak'a Bozcaadan Tokat Gibi Yanıt 'AKP kazanmak istiyorsa dilini değiştirmeli'15 Mart 2019
Thk Pilotlarından Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi14 Mart 2019
57. Alay Çanakkale'ye Doğru Yola Çıktı14 Mart 2019
TOKİ Çanakkale İntepe 2019 projesi 14 Mart 2019
Kayıp genç ormanda bulundu13 Mart 2019
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı13 Mart 2019
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alacak13 Mart 2019
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda Bazı Yollar Trafiğe Kapanıyor13 Mart 2019
Boğazı savunan 360 yıllık kalede sona gelindi13 Mart 2019
Çanakkale'de art arda iki deprem!13 Mart 2019
Çanakkale'de Kaçak Akaryakıt Yakalandı13 Mart 2019
Dikkat! Bu seferler iptal edildi13 Mart 2019
Bozcaada MHP'nin başkan adayı Özgür Acar seçmenleri ziyaret etti12 Mart 2019
Gökçeada Seferlerini Fırtına Vurdu12 Mart 2019
Aycacık Devlet Hastanesine Yeni Uzman Hekim 12 Mart 2019
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'nda12 Mart 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından Operasyon 12 Mart 2019
Bayramiç Evciler Ayazma Deresi Sulama Tesisi Yapım Çalısmaları Tamamlandı11 Mart 2019
Çanakkale’de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı11 Mart 2019
Çan'da Gerginlik.Bülent Öz Güreş Alanına Alınmadı. Halk AKP'li Kuzu'yu Protesto Etti10 Mart 2019
Çan'da Şehir Eşkiyaları. Silahlı Soyguncular Yakalandı08 Mart 2019
Ezine Osb'nin Altyapı İnşaat İhalesi 26 Mart'ta08 Mart 2019
Çanakkale Kadın Girişimciler Toplantısı 08 Mart 2019
Nusret" 104 yıl sonra aynı rotada08 Mart 2019
Çanakkale’de Trafik Kazası: 1 Yaralı 08 Mart 2019
Çanakkale'de 11 Kaçak Yakalandı 08 Mart 2019
Kaçak İçki Operasyonu 08 Mart 2019
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme IPARD II Programı Açıldı07 Mart 2019
Çanakkale'de Jandarmadan Kaçak Operasyonu07 Mart 2019
Çanakkale'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu07 Mart 2019
SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NA ZİYARET07 Mart 2019
Balıkçının oltasına 17 kilogramlık mercan takıldı07 Mart 2019
Gürsel Tekin Küçükkuyu'ya Geliyor 06 Mart 2019
CHP ve İYİ Parti Seçim Bürosu Açılışı Yaptı05 Mart 2019
Görevlisi Olmayan 'Dürüstlük Bakkalı'Ndan Alışveriş Yapıyorlar05 Mart 2019
Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı05 Mart 2019
Bozcaada İskele Sorumlusu Kemal Önal, Fırtınalar bitti Morali Yerine Geldi05 Mart 2019
Şehitler Abidesi Camisi 18 Mart'ta açılacak05 Mart 2019
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı M. Bolari Gökçeada'da05 Mart 2019
Yenice Belediyesi 6 İşçi Alacak05 Mart 2019
Çanakkale'de Flört Şiddetine Karşı Panel04 Mart 2019
Troya, Assos ve Parion’da kazı süresi bir yıla uzatıldı04 Mart 2019
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Vali Tavlı'yı Ziyaret Etti Ardından Gökçeada'ya Gitti04 Mart 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından Terör Örgütü PKK'ya Operasyon, 5 Gözaltı04 Mart 2019
Çanakkale'de vahşet! 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü04 Mart 2019
CHP’li Tığlı: İstanbul ve Çanakkale Boğazları özelleşiyor mu?04 Mart 2019
Ayvacık'ta Deprem Hareketliliği Sürüyor04 Mart 2019
Gökçeada Örgütü Ayakta , eski ilçe Başkanı Güneşhan'a Ağır Eleştiriler04 Mart 2019
Çanakkale'de 32 Göçmen Yakalandı04 Mart 2019
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yılı Hazırlığı 04 Mart 2019
Ayvacık Göç İdaresi Müdürlüğü Ziyaret04 Mart 2019
Ayvacık'ta Deve Güreşi 03 Mart 2019
Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz sezonun son sürek avına katıldı03 Mart 2019
CHP Gökçeada Örgütü Ayakta İstifa Eden Güneşhan'a Sert yanıt. Örgüt Yönetime El Koydu03 Mart 2019
Gelibolu'daki okullarda yangın tatbikatı03 Mart 2019
Havalar ısınıyor Kazdağları ziyaretçilerini bekliyor03 Mart 2019
GESTAŞ Gelibolu Iskelesi İnşası Başladı03 Mart 2019
GESTAŞ Özel Seferle Yaşam Kurtardı02 Mart 2019
Çanakkale’de korkutan deprem… Ayvacık depremle sallandı!02 Mart 2019
Karanlık liman bölgesi ikmal limanı ilan edildi02 Mart 2019
Ezine 3. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda Askerler Yemin Etti01 Mart 2019
Çanakkale'de 24 Kaçak Yakalandı01 Mart 2019
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN SEÇİM HEYECANI01 Mart 2019
Ayvacık'ta 21 Mülteci Yakalandı 28 Şubat 2019
Ayvacık'ta FETÖ kaçağı Yakalandı 28 Şubat 2019
Eceabat Belediyesi 5 İşçi Alacak28 Şubat 2019
Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına Erdal Ceylan seçildi27 Şubat 2019
Ayvacık'ta Deprem 3.227 Şubat 2019
BİGA TSO, KARDEŞ ODA KARACABEY TSO İLE BULGARİSTAN’A İŞ ve FUAR GEZİSİ DÜZENLEDİ27 Şubat 2019
Tarihi yarımada "Eşsiz zafer"in 104. yıl dönümüne hazırlanıyor27 Şubat 2019
Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı27 Şubat 2019
Çanakkale’de lavanta eğitimi verildi26 Şubat 2019
OBEZİTE OKULU 3. DÖNEM ÖĞRENCİLERİ DERSLERE BAŞLADI.26 Şubat 2019
Lapseki İmam Hatip Lisesinin binası tamamlandı26 Şubat 2019
Mesleki eğitim iş birliği protokolü26 Şubat 2019
Eceabat Belediyesi 7 İşçi Alacak26 Şubat 2019
Vali Orhan TAVLI, Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu25 Şubat 2019
Çanakkale'nin 2 ilçesinde okullar tatil edildi 25 Şubat 2019
Çanakkale’de tarihi yarımada beyaza büründü25 Şubat 2019
Kazdağları’nda beyaz esaret25 Şubat 2019
BİGA’DA TKDK DESTEKLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ25 Şubat 2019
Analig Masa Tenisi Grup Müsabakaları Sona Erdi25 Şubat 2019
Çanakkale'de 114 kaçak yakalandı, 11 organizatör tutuklandı25 Şubat 2019
Çanakkale’de Iki Ilçede Daha Okullar Tatil Edildi25 Şubat 2019
Eceabatta Yolda Kalanlara Sıcak Yemek 24 Şubat 2019
Lapseki-çanakkale Karayolunda Araç Uçtu. Ünlü Çekici Kurtardı 24 Şubat 2019
Bozcaada’da kar ve fırtına etkili oldu24 Şubat 2019
Karda Yiyecek Bulamayan Hayvanları Unutmadılar24 Şubat 2019
Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi24 Şubat 2019
Çanakkale’de sahilde bulunan caretta caretta koruma altına alındı24 Şubat 2019
Geliboluda feribot seferlerini bekleyenlere kumanya dağıtıldı24 Şubat 2019
Biga'da Deprem Fırtınası24 Şubat 2019
Yine Çanakkale Yine Deprem23 Şubat 2019
GESTAŞ Pazar günü Ada Seferlerini Olumsuz Koşullardan Dolayı İptal etti 23 Şubat 2019
Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına23 Şubat 2019
Biga'da Deprem...3.423 Şubat 2019
Yarın ki Olası Fırtınaya Karşı Gökçeada ve Bozcaada Seferleri İptal 22 Şubat 2019
Ayvacık'ta hayat normale dönüyor22 Şubat 2019
Abdurrahman Kuzu, Belediyenin Örtü ve Halılarını Kime Yıkatıyor? Aylık Ödediği Ücret ?22 Şubat 2019
Çanakkale'de 166 Mülteci Yakalandı22 Şubat 2019
Lapseki Jandarma Komutanlığı'ndan Çocuklara Yönelik Proje22 Şubat 2019
Çanakkale'ye Hakim Atandı22 Şubat 2019
Annesiz kalan iki kuzuyu evinde büyütüyor22 Şubat 2019
Gelibolu'da itfaiyecilere eğitim22 Şubat 2019
Bakan Kurum açıkladı! işte Çanakkale Ayvacık'taki depremin bilançosu21 Şubat 2019
Çanakkale'de kaybolan Barış Kurt'un cansız bedeni bulundu21 Şubat 2019
Binaların yıkımına başlandı! Ayvacık'ta son durum21 Şubat 2019
Gelibolu'da Ölümlü Trafik Kazası21 Şubat 2019
Çanakkale'deki depremin zararı gün ışıyınca ortaya çıktı21 Şubat 2019
Ayvacık'ta Okullar Tatil edildi 21 Şubat 2019
Bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi21 Şubat 2019
MHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Yaşamını yitirdi 20 Şubat 2019
Ayvacık depremi sonrası AFAD İl Müdürü Yılmaz'dan açıklama20 Şubat 2019
1915 Çanakkale Köprüsüyle Çanakkaleye bereket geldi20 Şubat 2019
Çanakkale Belediyesi, Mültecilerin Toplumsal Uyum Çalıştayında Yer Aldı20 Şubat 2019
Lâpseki İlçesi Muhtarlarıyla Toplantı Vali Orhan TAVLI’nın Katılımıyla Yapıldı20 Şubat 2019
TOBB İL GENÇ ve KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BİGA TSO ve BİGA TİCARET BORSASI ÜYELERİ TOPLANDI.20 Şubat 2019
Küçükkuyu Belediyesi 3 İşçi Alacak20 Şubat 2019
Biga'da sabaha kadar çok sayıda deprem oldu20 Şubat 2019
Çanakkale'de art arda depremler. İkinci Kez 4.1 20 Şubat 2019
Biga'da Deprem20 Şubat 2019
CHP Çan İlçe Başkanı'nın Ofisine Giren Hırsızlar Tutuklandı19 Şubat 2019
Eceabat Belediyesi İşçi Alacak 19 Şubat 2019
Çanakkale İl Jandarma Kaçak Kazıcılara Gözaçtırmıyor19 Şubat 2019
Gökçeada İlçe Sağlık Müdürlüğünden Etkinlik18 Şubat 2019
Çanakkale'de 59 göçmen yakalandı18 Şubat 2019
Çanakkale Barosu Yönetim Kurulu Toplantısını Biga'da Yaptı18 Şubat 2019
Çanakkaleliler JES’lere karşı Bir arada18 Şubat 2019
Biga Belediye Başkanı Işık meclis üyesi adaylarını tanıttı18 Şubat 2019
Biga'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı18 Şubat 2019
Bakan Varank: Ezine Gıda, İhtisas OSB global bir proje18 Şubat 2019
Bak Sen, Bozcaada'ya Jeotermal Ruhsatı 2015 Yılında Verilmiş.Ama Başkanın Haberi Yok.YERSEN17 Şubat 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir17 Şubat 2019
MHP’nin yeni ilçe başkanı Haluk Doğan: “Bozkurt yuvasına döndü”16 Şubat 2019
MHP Biga İlçe Başkanlığına Saadettin Saat Atandı16 Şubat 2019
İsmail Işık Muhtarlarla Buluştu16 Şubat 2019
Çanakkale’de 15. JES ihalesi: Gökçeada ve Bozcaada tehlikede!16 Şubat 2019
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli16 Şubat 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçak Kazıcılara Gözaçtırmıyor. Dört Gözaltı15 Şubat 2019
Eğitim İş Sendikası Yeni Yönetimi Ziyaretlere Başladı15 Şubat 2019
Çanakkale'de Sardalya bolluğu tezgahları şenlendirdi15 Şubat 2019
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı15 Şubat 2019
BİGA TSO’DA PLASTİK POŞET TOPLANTISI YAPILDI. 15 Şubat 2019
Çan karayolunda kar yağışı15 Şubat 2019
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan Kaçak Operasyonu15 Şubat 2019
Feribot Seferlerini Fırtına Vurdu15 Şubat 2019
Sevgililer Gününde Evlendiler14 Şubat 2019
AKP’li ilçe belediyesinden fahiş reklam harcaması14 Şubat 2019
Biga'da Başarılı Sporculara Ödül14 Şubat 2019
Çanakkale’de çay taştı14 Şubat 2019
Bağımlılıkla 2019'da Etkin Mücadele Edilecek14 Şubat 2019
Vali Orhan TAVLI, Üvecik Köyünü Ziyaret Etti14 Şubat 2019
Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı14 Şubat 2019
Çanakkale il Jandarma komutanlığından Kaçak Kazı Operasyonu, 4 Gözaltı14 Şubat 2019
Çanakkale Jandarmadan Hırsızlara Operasyon 14 Şubat 2019
Ada Seferlerine Fırtına Engeli14 Şubat 2019
Çanakkale'de Tavuk Hırsızlarına Suçüstü13 Şubat 2019
Bozcaada Seferlerine Fırtına Engeli13 Şubat 2019
Çanakkale-Gelibolu feribotunda tecavüz dehşeti 13 Şubat 2019
Yenice de Arasında Kalan Yolda Onlarca Araç Mahsur Kaldı13 Şubat 2019
Karabiga'da Belediye Halk Ekmek Fırını Açılışı Yapıldı13 Şubat 2019
Kalkım Belediyesi İşçi Alacak 13 Şubat 2019
Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü13 Şubat 2019
Fırtına Gökçeada Seferlerini Vurdu. Bütün Seferler İptal12 Şubat 2019
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'ye etkileri konuşuldu12 Şubat 2019
İsmail Işık'ın Dernek Ziyaretleri Sürüyor12 Şubat 2019
Biga Ziraat Odası Başkanı Mustafa Güray Ergün oldu12 Şubat 2019
Bayramiç'te ve trafik kazası12 Şubat 2019
Gelibolu'da trafik kazası: 2 yaralı12 Şubat 2019
Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal12 Şubat 2019
Biga'da bir kişi ölü bulundu12 Şubat 2019
Gökçeada'da Korkutan Yangın11 Şubat 2019
Vali Orhan TAVLI, Çanakkale Liman İşletmesinde İncelemelerde Bulundu11 Şubat 2019
Tarihi Cezayirli Gazi Hasan Paşa Konağı’nın Restorasyon Çalışmalarına Başlandı11 Şubat 2019
Kupadan Ayrılan Dorse Nedeniyle Trafikte Bir Süre Aksama Yaşandı11 Şubat 2019
Çanakkale'de derede kaybolan genci arama çalışmaları11 Şubat 2019
Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi’nin Şehitliklerimizdeki Çalışmaları Devam Ediyor11 Şubat 2019
Çanakkale'de 62 göçmen yakalandı10 Şubat 2019
Aksakallı Paşa'dan İadeyi Ziyaret10 Şubat 2019
İki Adanın Futbol Takımı Karşılaştı 10 Şubat 2019
Gelibolu'da "Haydi Sende Paylaş Projesi"09 Şubat 2019
Bozcaadalılar “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” dedi09 Şubat 2019
Gelibolu'da ev yangını09 Şubat 2019
Çanakkale'de derede kaybolan genci arama çalışmaları09 Şubat 2019
Biga Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Konser09 Şubat 2019
Şehit polisin adı Gelibolu'da yaşayacak08 Şubat 2019
Lapseki'de sokak köpekleri kısırlaştırılıyor07 Şubat 2019
Fırtına Gökçeada Feribot Seferlerini Vurdu07 Şubat 2019
Gökçeada'da Öncelik Yayaların 06 Şubat 2019
Kepez'in Seçmen sayısı İkiye Katlandı.06 Şubat 2019
Çanakkale SGK Müdürleri Esnaf Ziyaretinde 06 Şubat 2019
Çanakkale'de derede kaybolan genç hala bulunamadı06 Şubat 2019
 Yenice Hükümet Konağı Çalısmaları sürüyor06 Şubat 2019
KHGB Birlik Meclisi Olağanüstü Toplantısı Gerçeklestirildi06 Şubat 2019
Lapseki'de Ağaçları Kar ve Fırtına Vurdu06 Şubat 2019
Çanakkale'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı06 Şubat 2019
EMİTT’TEN ÇANAKKALE VALİLİĞİNE “EN ETKİN DESTİNASYON TANITIMI ÖDÜLÜ”05 Şubat 2019
Okul Sporları Taekwondo İl Birinciliği Karşılaşmaları Sona Erdi05 Şubat 2019
Çanakkaleli Atletlerden Büyük Başarı05 Şubat 2019
Zeynep Ece Çınar 10 Yaş Kış Kupası'nda İkinci Oldu05 Şubat 2019
Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu05 Şubat 2019
Lapseki Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu05 Şubat 2019
Jandarma Ayvacaık'ta 73 Kaçağı Yakaladı05 Şubat 2019
Çocuklar araçta mı? 04 Şubat 2019

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye
CH