güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > Ulusal Haber

TROYA YIKILMASAYDI İSTANBUL ŞİMDİ ÇANAKKALE’DE OLACAKTI…
Flaş Haber
17 Haziran 2018
TROYA YIKILMASAYDI İSTANBUL ŞİMDİ ÇANAKKALE’DE OLACAKTI…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Çanakkale, Avropa’dan Asya’dan giden ve günümüzde Berlin-Bağdat yolu diye bilinen iki ana yolun kavşağında bacaklarını açmış Rodos kolosusu (devi) gibi dik durur. Coğrafya şartları ya İstanbul Boğazında, ya da Çanakkale’de büyük bir kentin kurulmasını amirdi. Bu büyük kent Hisarlık Tepesinde Troya ya da İliyon adıyla yükseldi. Ancak bu kent mahvolduktan sonra onun yerini Bizans aldı. Troya yıkılmasaydı, şimdi İstanbul Çanakkale’de olurdu. Gelibolu Yanmadası her ne kadar savunmaya elverişli idiyse de malzeme sağlayıcı bir hinterlanttan yoksundu. Anadolu yakasında Troya kenti ise İda /Kocakatran/ ve Kazdağ Dağlannın sık orman ve zengin madenlerine ve Homer’e göre derin topraklı Skamandros (Küçük Menderes) Vadisine yakındı. Kent Çanakkale’nin Kumkalesinden Boğazları gözaltında bulunduruyor ve Besika Körfezinin üzerinden de Ege Denizini seyredebiliyordu. Troya bir köşede olduğu için karaya karşı doğrudan doğruya deniz kıyısında olmadığı için denize karşı kolay savunulabiliyordu. Bu kent, İsa’nın doğumundan bin iki yüzyıl önce dünyanın en zengin ve kuvvetli kenti idi. Ne var ki; bugün anını, şanını geçmişteki zenginliğine ve kuvvetine değil, fakat dünyanın ilk ve en büyük şairi İzmirli Homer’in ölümsüz yapıtı “İlyada’ya borçludur. Troya, binlerce yıl akın akın boşanan hücum sellerine dayanmıştı. İlyada’da sayılan müttefikleri arasında ta Güney Anadolu’da Likyalılar (Bugünkü Muğla ve Antalya), bütün Adalar denizi kıyı halkı, Karadeniz’de Paflagonyalılar (İnebolu-Sinop) da sayılır. Troya, binlerce yıl süresince Homer’in hayalinden doğma bir kent sanıldı. Fakat, Homer’in epik şiirine hayran olan zengin bir Alman şairi taciri Şliman, Hisarlık Tepesini kazınca, bir varmış bir yokmuş kabilinden masal ve martaval sanılan bir tane yalana Troya yerine, birbirinin üzerine kurulmuş dokuz tane sahici Troya’yı meydana çıkardı. İşte o zaman, bu dokuz Troya’nın hangisinin Homer’in Troya’sı olduğu hakkında arkeologlar ve başka bilginler arasında alevlenen tartışmalar Homer’in Troya savaşlarını bile gölgede bıraktı. On dokuzuncu yüzyılın sonunda Şliman ve Evans gibi insanlar yalnız Troya’yı değil, fakat adı bile unutulmuş koca koca uygarlıkları, kentleri, ulusları kazıp kazıp toprakların altından çıkardılar. Eskiden bir başlangıç, bir şafak sanılan Fenike gibi uygarlıkların bir şafak değil fakat önemsiz bir son ve grup oldukları anlaşıldı. Bu kazılar sırasında binlerce kadırganın güneşte çakan kürekleriyle gelip Troya’ya karşı savaşan Akaların diyarı Miken ve Trintler meydana çıktı. İsa’nın doğumundan 3000 yıl önce taş devrinin sonunda ve tunç devrinin eşiğinde birinci Troya’yı kuranların kim oldukları belli değildir. Silahları taştandı. İleri insanlardı, kentlerini duvarla çeviren, evlerini pişmemiş tuğlalarla yapan, koyun, keçi besleyen ve mükemmel balık avlayan insanlardı. Bu fakir kenti daha büyük, zengin ve önemli ikinci bir Troya izledi. Bu kent bir savaş sonunda yıkılmış ve muzaffer ordu tarafından adamakıllı talan edilmiş olduğundan Şliman onu Homer’in Troya’sı sanmıştı. Sonradan altıncı Troya’nın, Homer Troya’sı olduğu Dorpeldt tarafından keşfedildi. Boğazköy (Hitit Başkenti Hattusas) arşivlerinde Taroisa yani Troyalılardan söz edilir. İ.Ö. 1926’da Hitit İmparatoru Mutallu (Midilli Adasının adı bu imparatordandır) Ramses’e Kadeş Savaşında meydan okuduğu zaman müttefikleri arasında Dardanuiler (Dardanoslular) ve İlliyuna’dan (İlliyonlular) söz edilir. Demek ki, ikinci Troya’yı Kadeş’ten çok önce zaptedenlet Hititler idi. Belki de Amazonlar (kadın süvari savaşçılar) Hitit savaşçı kadın papazları idi. Herodot zamanında Hititler unutulmuş idi. İkinci Troya kentinin duvarlan bir hiklop yapısıdır, yani hiç yontulmamış koca taşlardan örülmüştür. Evler, Miken tarzında megaronludur (avluludur). Toprak çanak çömlekleri, Miken devrinden önce Kiklad adalarında mevcud olanlardır. Tunç silahları kullanıyorlar ve onun madenini Kocakatran Dağlarından çıkarıyorlardı. Altın taç, küpe, bilezik gibi mücevherattan Ege’nin en usta kuyumcuları oldukları anlaşılıyor. Bu kentte beş altı nesil insan yaşamış ve hem kent duvarları hem içindeki evler ekler yapılarak genişletilmiştir. Bu kentin Tuna kıyıları, Anadolu’nun göbeği ve Kıbrıs Adasıyla ilişkileri vardı. İkinci Troya’dan sonra Hisarlık Tepesi epeyce ıssız ve viran kaldı. Sonra iki kere iskân edildi. Kent kurulduğu iddia edilemez, gelenler çiftçi ve çoban evlerinden ibaret muhafazasız köyler kurdular. Beşinci Troya ile bir canlanma ve rönesans başladı. Hisarlık Tepesine gene bir kent kurulup surlarla çevrildi. Bu duvarlardan beşinci Troya’nın altıncı kente layık bir öncüsü ve şafağı olduğu görülür. Altıncı Troya, yani Homer’in Troyası, tedafüi mimarinin ve kaleciliğinin bir şahaseri ve anıtıdır. Bu duvarlar beş metre kalınlığında ve bazı yerlerde yedi metre yüksekliktedir. Burçlar iki metre kalınlık ve yüksekliktedir. Kentin üç kapısı vardı. İkisi Miken’deki aslan kapısı gibidir. Yani duvara diklemesine değil, fakat yampiri olarak girer. Üçüncü düz kapıyı heybetli bir kule korur. Kent onu zapteden düşman tarafından öylesine yıkılıp talan edilmiştir ki; toprak çanak çömlek kırıntılarından başka bir şey bulunmamıştır. Bu kırıntılar, kentin Yunanistan, Girit ve Kıbns’la ilişkide bulunduğunu göstermektedir. Bu kentin Trako-Frikler tarafından iskân edilmekte olduğu muhakkaktır. Kalenin çapı yüz seksen metredir. Aşil’in Homer’de, Hektor’u kent duvarlan etrafında üç kere kovalamış olduğu böylece sabit olur. Kent üç dört bin savaşçıyı içine alabiliyordu. Kalenin Akalar tarafından kuşatılması sırasında Troyalı savunma orduları ve müttefiklerinin kent dışında kamp kurdukları hakkındaki Homer’in söyledikleri de böylece doğrulanmış oluyor. Troya savaşı on ikinci asırda olmuştur. Oysa kentte bulunan çanak çömlek kırıkları arasında İ.Ö. on beşinci yüzyıla ait olanları vardır. Demek ki Troya Kralı Priyamos hanedanının kuleleri tam dört yüzyıl boyunca bağımsız olarak Hisarlık Tepesinde dimdik durdu. Tunç devrinin sonuna raslayan Troya savaşlarında sağ kalanlar kente dönüp harabenin duvarlarına sığınmışlardır. Fakat Trako-Friklerden oluşan yeni bir sel yetiştirerek yedinci Troya’yı kurdu. Bunlara İ.Ö. sekizinci yüzyılda yetişen Follar katıldı. Ve onlar sekizinci Troya’yı kurdular. Tam bu sıralarda Bizans kuruluyordu; fakat Troya’ya kıyas bir köy sayılacak zavallılıkta idi. Folların döneminde Palladyum, güya gökten düşmüş Tanrıça Atena’nın bir heykeli idi. Bu heykel alınmadıkça Troya’nın düşmeyeceği hakkındaki bir kehanet dolayısıyla Ulis ile Diyomed kılık değiştirerek kente girip heykeli çaldılar ve Akalar kampına taşıdılar. Dikili bulunduğu yere bir Atena Tapınağı kurdular. Xerxes, Yunanistan’a yaptığı sefer sırasında (İ.Ö. 500) tapınağı ziyaret etti. Bir buçuk yüzyıl sonra Büyük İskender gelip tapınakta kurbanlar kestirdi. İskender’in ömrü yetmiş olsaydı, orada inşasını tasarladığı büyük kent muhakkak kurulmuş olurdu. İsa’dan 85 yıl önce kent Mihridad tarafından zaptedildi. Troya’yı Büyük Sezar da ziyaret etmişti. Romalılar kendi ataları saydıkları Troyalı Eneas’ın yurduna çok önem veriyorlardı. Sezar Troya’yı ihya etmek istedi. Fakat, bu iş İmparator Ogüstüs’e nasip oldu. Sonuncu ve dokuzuncu Troya böylece kuruldu. İmparator Konstantin de Troya’yı ziyaret etti ve devletin merkezini oraya kurmaya niyetlendi. Hatta, kentin inşasına bile başlandı. Eğer vazgeçip, Bizans’ı (İstanbul’u) başkent seçmeseydi Troya’da olacaktı. Fatih Sultan Mehmet, o zamanın papasına yazdığı mektuplarda kendi atalarının Traklar olduğunu ve kendisinin, Hektor’un öcünü almaya çalıştığını, dolayısıyla kendi bağlaşığı (müttefiki) olması gereken İtalya’nın düşmanlığına bir anlam veremediğini yazar. Bugün Troya artık mevcut değil, fakat Homeros’un türküleri, sönmüş tarihin bir anıtı olarak olanca güzelliğini korumaktadır. Agamemnon, Elektra, Klytaimestra bugün bile tragedya konusu olarak yaşanmaktadır. Troyalı Hellen’in güzelliği, Nestor’un akıllılığı ve Paris’in kalleşliği, bütün insanlığa ait özdeyişler olmuştur. Odiseus’un kurnazlığı, Penelope’nin sadıklığı, dünya durdukça anılacaktır. Acaba, Hektor’un Andromakhe’den ayrılışı kadar, derin bir acıyı dile getiren bir yazı daha yazılmış mıdır? Tarih kaleydoskopu (gözle tutulup çevrildikçe, içindeki cam parçalarını, yine içinde bulunan küçücük aynalara yansıtarak çiçek biçiminde türlü geometrik resimler gösteren boru, çiçek dürbünü) hep dönmektedir. Zaman zaman şu dünya savaşı, bu savaş diye, Troya söylencesi (efsanesi) unutulur gibi oluyor. Ama ne de olsa, derin insancıl duygulan dile getirmiş olan bu söylenceleri, insanoğullan gönüllerinden tamamıyla silemiyor. Bu söylence, Minoen ve Miken kültürlerinin son aşamalarını anlatır. Priyamos ile Agamemnon ister yaşamış, ister yaşamamış olsunlar; Troya ile Miken mutlaka güneşin altında gün görmüşlerdi. Troya!.. Latin ozanının söylediği gibi; “Fuit İllium”, yani “Troya İdi”, eşdeyişle göçtü gitti. Fakat, gücüne son verilmiş, savunucuları kılıçtan geçirilmiş, duvarları temellerine dek yıkılmış olduğu halde, Troya bugün bile, ilk günündeki gibi, insanların uslarında (akıllarında) ve gönüllerinde yaşamaktadır. Yaşayacaktır da… (“Cumhuriyet”, 1 Şubat 1951) Halikarnas BalıkçısıYorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ulusal Haber Haberleri

Başlık Tarih
 
Çanakkale Savaşları filmi15 Şubat 2019
Meclise Getirilen 'Truva Atı' Heykeline Yoğun İlgi13 Şubat 2019
Kızılordu Korosu Çanakkale Türküsü'nü seslendirecek.12 Şubat 2019
FETÖ'ye 76 ilde 1112 gözaltı12 Şubat 2019
Çanakkale Dahil 11 ilde eş zamanlı operasyon! 68 gözaltı12 Şubat 2019
18 Mart Çanakkale Zaferi Dünyanın En Önemli Direnişidir '11 Şubat 2019
İşte Üsküp, İşte Türkler, Başkan Kahil'e Sahip Çıktılar 10 Şubat 2019
Prof. Dr. Karaayvaz'ın kızı ve damadı başarıya imza attı. ABD'deki bilim insanı Türk çiftten büyük başarı08 Şubat 2019
Çanakkale'den Aldıkları 1700 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandılar07 Şubat 2019
Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın 'Kampanyası06 Şubat 2019
Menzilci hâkim FETÖ borsasından çıktı05 Şubat 2019
ÇOMÜ'den İhraç Olan İtirafçı'nın Amerika Anıları, " Bu hizmeti Peygamber efendimiz Fetullah Gülen’e devretti" 05 Şubat 2019
DEMOKRAT Gazetesi'nin Haberi , Batı Trakya Türk Basınında Yer Aldı01 Şubat 2019
Boğazlar Türk egemenliğinden çıkıyor mu30 Ocak 2019
5 Akademisyene FETÖ Soruşturması28 Ocak 2019
TCG Gökçeada Aden Körfezi'nde28 Ocak 2019
FETÖ'nün Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması Operasyonu Çanakkale Dahil 29 Gözaltı25 Ocak 2019
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: SMS kullanımı 5 yılda yüzde 64 azaldı23 Ocak 2019
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda, Çanakkale Dahil 14 asker gözaltına alındı22 Ocak 2019
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon; Çanakkale Dahil 27 gözaltı22 Ocak 2019
FETÖ'nün Belediyeler İmamının Çanakkale Belediyesi Dahil Bütün İhaleleri Mercek Altında22 Ocak 2019
Çanakkale'de Oy Kullanacak Suriyeli Seçmen Sayısı....21 Ocak 2019
FETÖ'nün Belediyeler İmamı Yakalandı. Çanakkale Belediyesi'ni de Hizmet Vermiş18 Ocak 2019
Erdoğan, Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı' konserine gidiyor17 Ocak 2019
Şipşak casusluk'a Yanıt Çanakkale'den Geldi16 Ocak 2019
Balıkesir Merkezli FETÖ Operasyonu, Çanakkale Dahil 14 Muazzaf Gözaltında14 Ocak 2019
Çanakkale Dahil FETÖMETRE'ye Takılan 44 Kişi Gözaltına alındı14 Ocak 2019
Çanakkale Dahil Türkiye'nin Dört Bir Yanında FETÖ Operasyonu: 134 Gözaltı 11 Ocak 2019
Çanakkale'den Biri Firari, Biri İtirafçı Mahrem İmamında Olduğu Donanma Darbe Davasında Çanakkale'den Yüzbaşı Tanıktı11 Ocak 2019
Çanakkale Dahil 17 İlde TSK'da FETÖ Operasyonu 20 gözaltı10 Ocak 2019
Çanakkale MÜSİAD CHP Çanakkale Milletvekilini Ziyaret etti09 Ocak 2019
Yargıtay, "FETÖ soruşturması geçirmek işten atılma nedenidir” dedi!06 Ocak 2019
Çanakkale'de FETÖ'nün MAHREM İMAM'ına Gözaltı. Toplam Gözaltı 1403 Ocak 2019
100 Yıl Sonra 2019'da Biz Yine BANDIRMA VAPURU'ndayız02 Ocak 2019
Çanakkale Dahil 12 Kentte Askeri Personele Fetö Operasyonu 19 gözaltı26 Aralık 2018
MİT Düğmeye Bastı.FETÖ'nün GATA yapılanması çökertildi, askeri doktorlar gözaltında25 Aralık 2018
ÇANAKKALE TURİZM KAVŞAĞI OLACAK!18 Aralık 2018
20 Askeri Personele FETÖ Gözaltısı. Çanakkale'den de Gözaltı18 Aralık 2018
Çanakkale'de nüfusun yüzde 0,87'sini oluşturan kadın esnaf17 Aralık 2018
Bayraktar SİHA Çanakkale'de Görevde16 Aralık 2018
THY iki uçağı TROYA Giydirildi 14 Aralık 2018
MÜSİAD Türkiye Başkanlarından Ortak Açıklama14 Aralık 2018
CHP ile İYİ Parti'den ittifak anlaşması: İstanbul, İzmir ve Ankara adayları CHP'li olacak12 Aralık 2018
Türkiye'de ki RES'lerin yüzde 5'i Çanakkale'de 12 Aralık 2018
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ10 Aralık 2018
Sibirya soğukları kapıda!09 Aralık 2018
FETÖ'nün kumpaslarıyla gaza gelenler bugün suspus oldu. Ergenekon'dan Çıktık.01 Aralık 2018
Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı sardı01 Aralık 2018
Alkışlar Enes İbrahim'e Partisinin Onursal Genel Başkanını İhraç Etti30 Kasım 2018
Gökyüzünde klarnetle Çanakkale türküsü çaldılar27 Kasım 2018
Hasan Çoban Lüksemburg'ta ki Pasta Şampiyonusunda Birinci Oldu26 Kasım 2018
"Troya hazineleri belgeseli" senaristi Ömer Erbil ile FETÖCÜ Eyüp Can Arasında ilişki var mı ?25 Kasım 2018
İbrahim Öcüt,Muğla İl Müftüsü oldu.19 Kasım 2018
YENİ BÜTÇEDE EMEĞE, EMEKÇİLERE VE YURTTAŞLARA YER YOK19 Kasım 2018
Milli Savunma Bakanı Akar Kanada da Çanakkale şehitlerini unutmadı.18 Kasım 2018
Şahin MUN kulübü Çanakkale’ de17 Kasım 2018
Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan, Tuğba Ekinci'nin Seven Erkek Döver Sözlerine Tepki09 Kasım 2018
TBMM'den doktorlar için yeni KHK düzenlemesi. SGK Yasağı 07 Kasım 2018
Çanakkale`de yakalandı, Bilecik`te tezgahta06 Kasım 2018
Ertuğrul Özkök "O manyak benim, Çanakkale, Troya olsun"06 Kasım 2018
FETÖ Kumpasıyla TSK'dan Uzaklaştırılan; Pilot Yüzbaşı Murat Eren Adalet Arıyor05 Kasım 2018
Kumpas Der, Fetöcü Savcı ve Hakimlere Verilen Cezalar Yetersiz03 Kasım 2018
YETMEZ AMA EVET....TSK'ya İlk Kumpas İddianamesini Yazan Savcı Önce İhraç Edildi Sonra Gözaltına Alındı02 Kasım 2018
KHK İle İhraç edilen Sağlık Personeli , SGK İle Anlaşmalı Hastanelerde Çalışamaz. Ya Çanakkale'de ?30 Ekim 2018
Çanakkale Emniyeti'nde ki FETÖ Yapılanması Manisa'ya Bağlı İmiş26 Ekim 2018
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ24 Ekim 2018
Güç Birliği Çiftlikdere Köyü’nün Atatürk Büstünü Yeniledi15 Ekim 2018
Çanakkale'de 100 Bin Kişiden 33'ü Doktoralı 13 Ekim 2018
Fener Rum Patriği afaroz mu edilecek ?12 Ekim 2018
MİT’ten AKP’ye çürük raporu11 Ekim 2018
Liselerde Anti-emperyalist 68 Kuşağı Mahir Çayan, Deniz Gezmiş Yer aldı11 Ekim 2018
"Çanakkale Kamplarına 2 yılda 10 bin öğrenci katıldı"02 Ekim 2018
Çanakkale'de FETÖ'den Gözaltına Alınan Muvazzaf Subay Adli Kontrol İle Serbest01 Ekim 2018
Reuters: Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yapıldı01 Ekim 2018
Makedonya'da Seçmen NATO-ABD ve AB'ye HAYIR dedi30 Eylül 2018
Kirbaç Kasırgası Yön Değiştirdi. İzmir ve Çanakkale'ye uyarı28 Eylül 2018
Yeni Şafak Gazetesi Yayımladığı Türkiye Haritası'nda Çanakkale'yi Farklı Yerde Gösterdi20 Eylül 2018
Çanakkaleli dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Oran İstanbul'da19 Eylül 2018
Mektebim artık AKP'li oldu19 Eylül 2018
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si Çanakkaleli 5 FETÖ'cü yakalandı!11 Eylül 2018
Ataşehirli Muhtarlar Çanakkale'de Kampa Giriyor08 Eylül 2018
MERT FIRAT’LA TROYA!04 Eylül 2018
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Kosova'da ki Türk Gençlerine Sahip Çıkmaya Devam Ediyor02 Eylül 2018
FETÖ’ye Makedonya’da Büyük Darbe27 Ağustos 2018
Çanakkale’de iki defa İstanbul’u kurtaran Mustafa Kemal Paşa bu defa da vatanı kurtaracaktır20 Ağustos 2018
Çanakkale Kampı'nda öğrenciler zehirlendi18 Ağustos 2018
Osmangazi ve Çanakkale 1915 köprüleriyle entegre oluyor. 17 Ağustos 2018
Çanakkaleli Sinema camiasında 'Oscar'ın habercisi' olarak IFF'nin ana programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan listede yer alıyor.15 Ağustos 2018
Çanakkale Müftülüğü'nden Yurtdışı Camileri Yardım Kampanyası14 Ağustos 2018
Kılıçdaroğlu'nu Protesto Etmek İçin Çanakkale'den Yürüyüşe Geçen Partili Haberimiz ULUSAL BASINDA14 Ağustos 2018
Eğitim Bakanı Özyiğit: Çanakkale'de yaşananlar kabul edilemez14 Ağustos 2018
Delege ‘tüzük kurultayı’ için bastırıyor!13 Ağustos 2018
8 asırlık 'İlyada' Topkapı Sarayı'nda10 Ağustos 2018
Kandilli Rasathanesi: Son 47 yılın en sıcak yazı05 Ağustos 2018
Türkiye'de ki Azınlık Vakıflardan Emperyalistlere Tokat gibi Yanıt"Kurtuluş, Çanakkale ve Balkan savaşlarında aynı cephede savaştık" 02 Ağustos 2018
Nea Tenedos'tan ve Atina'dan Gestaş’a Teşekkür 31 Temmuz 2018
CHP’li Gaye Usluer’den Kılıçdaroğlu’na kurultay çağrısı!31 Temmuz 2018
Direne Direne Kazandık. CHP’de olağanüstü kurultay için imzalar tamam!30 Temmuz 2018
CHP'de İmza Kampanyasının Bitmesine Son Bir Saat Kala Sinirler Gergin: 670'yi aşkın İmza var. Truva Atları Kim?30 Temmuz 2018
CHP Genel Merkezine Kötü Haber : Noterden Atılan İmzalar Geri Çekilse Bile Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Açık30 Temmuz 2018
İnce: Ben partimi değil kendimi yakmayı seçtim29 Temmuz 2018
”CHP’de değişime karşı olan ve basın toplantısına katılan 17 il başkanının ortak başarısı illerinden sıfır vekil çıkarmalarıdır. İşte bu yüzden değişim kaçınılmaz.28 Temmuz 2018
CHP’li Özcan: Bu dakikadan sonra bu Kurultayın toplanması engellenemez NOKTA27 Temmuz 2018
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Derin Devlet Getiriyor Dedi. Twitter Sallandı"Demek ki derin devlet bile üzülmüş CHP'nin haline !27 Temmuz 2018
Çanakkale Zaferi ile I. ve II. İnönü Koşuları pazar günü gerçekleşecek27 Temmuz 2018
Ne İçiyorsun Bizde İstiyoruz. "Kılıçdaroğlu, 'Derin devlet, İnce'yi CHP'nin başına getirmek istiyor' dedi"27 Temmuz 2018
CHP'de Skandal! 59 İl Başkanı Dediler Önce 43 Sonra 32 İl Başkanı Çıktı26 Temmuz 2018
Muharrem İnce: Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım26 Temmuz 2018
İşte ‘Kılıçdaroğlu ile devam’ bildirisine imza vermeyen 22 CHP il başkanı! 26 Temmuz 2018
CHP'li İl Başkanları Arasında Milletvekili Danışmanı. Güneşhan'da Çanakkale'den Danışman Götürseydi26 Temmuz 2018
İnce Cephesinden Açıklama" Hedefimiz 700'ü Aşmak "26 Temmuz 2018
CHP’de ‘Değişim ve Umut’ diyerek yola çıkan ve başaran il başkanlarından açıklama geldi!26 Temmuz 2018
Kanlı Ay Tutulması kapıya dayandı! Dünyanın sonu mu geliyor?25 Temmuz 2018
CHP'li Muharrem Erkek'i vatandaşlar Twitter ‘da topa tuttular 25 Temmuz 2018
CHP’de 10. katı sallanıyor, Kılıçdaroğlu Kendi Koltuğunu Korumak İçin Muharrem Erkek, Tezcan ve Özel'i Görevden Alacak25 Temmuz 2018
CHP'de Toplanan İmza Sayısı 61823 Temmuz 2018
Mehmet Ali Çelebi; CHP'de Toplanan İmza sayısını Açıkladı, Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra20 Temmuz 2018
Teğmen Mehmet Ali Çelebi'de CHP'de Değişim İçin İmza Attı18 Temmuz 2018
Ankaralı hırdavatçıdan Çanakkale Belediye Başkanı'na nispet Erdoğan kazanınca 'Şükür Döneri' dağıttı17 Temmuz 2018
Nevzat Çiçek: Devletin istihbarat birimleri tarikatlar üzerine çalışıyor, bazıları tasfiye edilecek16 Temmuz 2018
CHP'de 'kurultay' hareketliliği: İnce ekibi delegeden 'taahhütname' alıyor12 Temmuz 2018
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Örgütlenmesinde Çanakkale'nin Kodu "24"09 Temmuz 2018
18 bin 632 personel kamudan ihraç08 Temmuz 2018
Son KHK Yayımlandı. Resmi Gazetenin Sitesi Çöktü07 Temmuz 2018
Yargıtay, 'sevgili' tazminatını kaldırdı!06 Temmuz 2018
Son KHK ile onbini aşan FETÖ'cü ihraç edilecek06 Temmuz 2018
Kriptoların Hızlı ve İtina İle Paketleme İşlemleri Sürüyor02 Temmuz 2018
Fetömetre'yle TSK'dan 3 bin kripto temizlendi. Fetömetrenin Mucidi Tümamiral Cihat Yaycı FETÖCÜLERİN Hedefinde27 Haziran 2018
40 yıl sonra babasının maaşına kavuştu24 Haziran 2018
Seçim günü yasakları yayımlandı23 Haziran 2018
Dumlupınar'ın son tanığı hayatını kaybetti20 Haziran 2018
YSK'dan 'çay bahçesi' kararı19 Haziran 2018
Fetömetre Notu 4.325 Çıkan Komutan Korumasının Çanakkale'li ABİ'si (!)19 Haziran 2018
Yunanistan Küstahlığı Sürüyor. Gökçeada ve Bozcaada karasuları Yunanistan hakimiyetindeymiş. 11 Haziran 2018
"HAFTASONU MESLEKİ ÇALIŞMAYI YARGIYA TAŞIDIK"06 Haziran 2018
İZMİR’DE YAŞAYAN ÇANAKKALE’LİLER İFTARDA BULUŞTU04 Haziran 2018
Çanakkale Gezileri KKTC de Sorun Çıkardı04 Haziran 2018
Bölge Adliye Hakimi Kurtuluş Çalışır'dan İlginç Tespit:Geçmişte FETÖ'ye Sempati Beslemiş Kimseye Güvenmeyin"03 Haziran 2018
" Fetö'nün ve PKK'nın patlamış prezervatiflerini artık kimse görmesin "31 Mayıs 2018
Çanakkale'de Yakalanan Yargıtay Üyesi FETÖ'cü Hakkında İddianame Hazırlandı28 Mayıs 2018
FETÖ'nün Marmara Sorumlusu Yakalandı...Şu ana kadar yakalanan en önemli isim.24 Mayıs 2018
KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti18 Mayıs 2018
2018 YILI FİTRE MİKTARI15 Mayıs 2018
Gestaş’tan gemilerde Anneler Günü sürprizi14 Mayıs 2018
“Zekai Aksakallı” deyince ortalık karışıyor10 Mayıs 2018
Baraj Yıkıldı ; Doğu Perinçek 110 Bin İmzayı Geçti09 Mayıs 2018
Silivri Duvarlarını Yıkan Vatanseverler 100 bin İmza Duvarını da Yıkıyor08 Mayıs 2018
Çanakkale Köprüsü'nün 664 yıllık gizemi07 Mayıs 2018
Kosovalı Gazi'nin Torunları Çanakkale Şehitliği'nde ki Prizrenli Şehitleri Ziyaret Ettiler07 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanlığı için kim ne kadar imza topladı04 Mayıs 2018
Kesici Aday Olamayınca CHP'nin Adayını Açıkladı:"Tepeden Tırnağa Cesaret, Her Şey Türkiye'yi Sevmekten İbaret"03 Mayıs 2018
4 partiden ittifak kararı02 Mayıs 2018
Çanakkale ile Kut kardeş şehir olacak29 Nisan 2018
Karikatürlerle Çanakkale Savaşı 29 Nisan 2018
Güle Güle Donanmanın Altın Çocuğu29 Nisan 2018
Nedim Şener Ülgür Gökhan'a Çaktı: "Bu Aptallığı Daha Önce Yarkadaş'ta Yaptı" 28 Nisan 2018
Nedim Şener'den Ülgür Gökhan'a Sabah Golü28 Nisan 2018
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İÇDAŞ SEÇİLDİ26 Nisan 2018
Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi'nin Heykeli Törenle Açıldı26 Nisan 2018
THY'nin “Çanakkale aşığı” kaptan pilotu25 Nisan 2018
Atatürk ve Çanakkale24 Nisan 2018
Kosova'da ki FETÖ Okulu'nun Banka Hesapları Türk Bankası Tarafından Kapatıldı 18 Nisan 2018
İBB’den, Çanakkale kahramanına ret!12 Nisan 2018
"Bu sorunun cevabını verecek tek kişi Zekai Aksakallı'dır"12 Nisan 2018
Bülent Turan'a Milli Şairimizin Ziyareti Kosova Türk basınında 09 Nisan 2018
Çanakkale'den 10 Muhtar Endülüs'ü gezecek09 Nisan 2018
Şehitler için Çanakkale’ye yürüdüler07 Nisan 2018
Zırhlı Birliklerde Çanakkale ve Kurtuluş üniformalarıyla tören06 Nisan 2018
Dük Çanakkale Dostluk Konseri’nde06 Nisan 2018
MİT Kosova'da FETÖ'cüleri Paketledi. Örgüt Yöneticileri Ülkeden Kaçmaya Başladı 05 Nisan 2018
MİT 6 bin kripto polisi Açığa Çıkardı; 81 il Savcılıklarına Liste Ulaştı 04 Nisan 2018
Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığı'nda anıldı04 Nisan 2018
FETÖ'nün Mahrem İmamlarına Operasyon Çanakkale'den de 1 Gözaltı 04 Nisan 2018
Siirt'te Koyun Otlatırken Kitap Okuyan Gence Çanakkale Gezisi03 Nisan 2018
MİT'in Kosova'daki FETÖ operasyonu hatırlatan Erdoğan: Kosova Başbakanı'na sert tepki Gösterdi31 Mart 2018
Çanakkale MÜSİAD Şube Başkanı MÜSİAD Genel Kuruluna Katıldı27 Mart 2018
İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: ÇANAKKALE'Yİ GÖRMEYEN BİRİNE KIZ VERİLMEZ19 Mart 2018
Kosova Mamuşa'da Çanakkale Zaferi Düzenlenen Etkinlik ile Kutlandı.16 Mart 2018
Bülent Turan: Kosova Seçimlerinde Tarih Yazan KDTP'yi Kutladı23 Ekim 2017
YENİ MAMAKSPOR'UN KAMPI ÇANAKKALE’DE BAŞLADI08 Eylül 2017
Son dakika: Sıcaklıklar artıyor07 Eylül 2017
Ceza Daire Başkanı Hakim Kurtuluş Tayanç Çalışır"Geçmişte FETÖ İle İlişkisi Olan Kimseye Güvenmemeli"30 Haziran 2017
Kaos varsa örgüt yok mu17 Mayıs 2017
VİRA BİSMİLLAH; AKP'li eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı10 Mayıs 2017
Aras Kargo'ya Kayyum atandı09 Mayıs 2017
ÇEMBER DARALMAKTA: AKP'li eski vekil FETÖ'den gözaltına alındı08 Mayıs 2017
HSYK 107 Hakim ve Savcıyı FETÖ'den İhraç Etti Ve Gözaltı Kararı Verdi05 Mayıs 2017
Binlerce polis görevden alındı26 Nisan 2017
Muayeneye yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zam24 Nisan 2017
TÜGVA'ya FETÖ Operasyonu; 2 Tutuklama 24 Nisan 2017
Sıra kamudaki kripto FETÖ'cülere geldi20 Nisan 2017
Bahçeli; Ülkücüler Hayır Der14 Nisan 2017
122 bin ByLock'çu gözaltına alınabilir10 Nisan 2017
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. Yılı06 Mart 2016

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye
CH