güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
 
Ana Sayfa > güncel

Türkiye terör sopasıyla neye zorlanıyor
03 Ocak 2017
Kurmay Albay E. Mustafa Önsel
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

2017 yılına girerken yeni bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Televizyonlar, İstanbul Ortaköy’de yeni yıl kutlamalarını gösterirken, birden son dakika olarak bir gece kulübünde silahlı saldırı olduğu ve yaralıların bulunduğu bandı geçmeye başladı. Kısa süre sonra bunun bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı. Son bilgilere göre 39 ölü, 4’ü ağır 65 yaralı olduğu belirtildi.

Gelen yıl, geçmiş yıla nazire yaparcasına “seni bile aratacağım” der gibiydi. Evet, belli ki bu yıl da bizi zorlu günler bekliyor. Başta terör olmak üzere pek çok teste tabi tutulacağız.

Yetkililer hemen açıklama yapmaya başladı bile; “Birliğimizi bozamayacaklar”“Akıttıkları kanda boğulacaklar”“Kimse terörle sonuca ulaşamaz.”

En çok da bu son cümleye taktım. “Kimse terörle sonuca ulaşamaz.”Çok doğru! Ama terörün direkt sonuç almak gibi bir amacı yoktur ki. Terör örgütleri, özellikle yaptıkları kanlı eylemlerin neticesinde gelişecek komplikasyonları önemserler. Bütün gayeleri bu komplikasyonları oluşturabilmektir.

Açalım…

Anlatacağım konuyla ilgili fareler ve şempanzeler üzerinde deneyler yapılmış. İkisi de benzer biçimde. Ben şempanzeler üzerinde yapılanı anlatayım.
 

Bir kafese birkaç şempanze konulur. Daha sonra uzunca sopayla onlara vurulmaya başlanır. Şempanzeler dayak yedikçe, canları yandıkça sopaya ve onun gerisindeki ele ulaşmaya çalışır. Ama her seferinde kafesin demirleri onları engeller. Yani kendilerini döven ele ulaşamazlar.

Bu arada dayak faslı devam etmektedir. Hayvanlar kendilerini sopalayan ele uzanamadıkça gerginlikleri artar. Aşırı öfkelenirler. Ancak değişen bir şey yoktur. Dayak fasılasız ve aralıksız devam eder. Bir süre sonra ilginç bir gelişme olur. Şempanzeler dayak yedikleri sopayı tutan uzanamadıkları ele değil, birbirlerine saldırırlar. Duydukları öfkeyi, yanlarındaki kolayca ulaşabildikleri hemcinslerine yöneltirler.

Hayvanlar üzerinde uygulanan ve yukarıda anlattığım bu ve benzer deneyler üzerinden terör olayları ile ne yapılmak isteniyor açıklamaya çalışalım.

EN ÖNEMLİ AMACI, TOPLUMDA BASKI, KORKU VE YILGINLIK YARATMAKTIR

Terör, en yalın anlamıyla haksız şiddet demektir. Bu anlamda adi suçluların bu tür eylemleri de bu kapsamdadır.

Ancak bizim yazımıza konu olan terörizmdir ki, onun bir siyasal amacı vardır. Örgütlüdür, sistemli hareket eder ve süreklilik arz eder. En önemli amacı, toplumda baskıkorku ve yılgınlık yaratmaktır.

Özellikle toplumu bir arada tutan paydaları dağıtmak ister. Farklılıkları derinleştirici şekilde sosyal fay hatlarına yüklenir. Fay hatlarında kırılma yaratarak toplumsal deprem oluşturmak ister.

Eğlence merkezine saldırırsınız insanlar o tür mekânlara gitmezler. Alışveriş merkezlerine bomba atarsınız insanlar oralara uğramaya korkarlar. Sokakta patlayıcı yüklü araç infilak ettirirsiniz, insanlar sokağa çıkmaya çekinirler. Bu, “Birini öldür, binini korkut” stratejisidir.

Bireyler sahipsizlik duygusuna kapılır, iyice hassaslaşır ve her türlü etkiye açık hale gelirler.

Umutsuzluk giderek yayılır. Bireyler, onlar üzerinden toplum gerginleşir, öfke biriktirir. Öfkesini boşaltacak yer aramaya başlar.

Bu aşamada toplumu bir arada tutan bağlar da zayıflamaya başlar. Mevcut düzene, yönetenlere, kısaca devlete olan güvensizlik en üst düzeye çıkar.

Bireyler, dolayısıyla toplum, terör eylemini gerçekleştirenlere tıpkı şempanze deneyinde olduğu gibi,direkt ulaşamaz. O zaman da bu öfkesini, terörü gerçekleştirenlerle özdeşleştirdiği en az onlar kadar terörden muzdarip başka bireylere yöneltir. Sonrasında bireyler arası kavga, toplumsal gruplar arasındaki kitlesel çatışmalara evrilen bir süreç başlar…

TERÖR EYLEMLERİNİN ÇOĞU İDEOLOJİK TEMELLİDİR

1990 yılına kadar terör eylemlerinin büyük bir bölümü, içlerinde etnik, dinsel ve mezhepsel soslar olsa da ideolojik temellidir.

1990 sonrası ise içlerinde ideolojik sos olsa da terör, çok daha tehlikeli bir hal alarak etnik, dinsel ve mezhepsel temelli bir düzeye evrilmiştir. Bunun örneklerini özellikle Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde acı bir şekilde gördük.

Günümüzde ise dibimizdeki doğu, yani İngilizlerin isimlendirmesiyle Ortadoğu’da ve kısmen de ülkemizde görüyoruz.

Bu teorik yaklaşımı, son Ortaköy saldırısı ve diğerleriyle kıyaslayarak somutlaştıralım. Dışarıdan olaya soğukkanlılıkla baktığımızda yalın biçimde gördüklerimizi sıralayalım; günlerdir bazı çevrelerce “kutlamayın” denilen bir yılbaşı gecesi, gelen yılı bir eğlence merkezinde eğlenerek karşılayan içlerinde azımsanmayacak sayıda yabancının da bulunduğu kalabalık bir grup ve onlara karşı yapılan böylesi kanlı bir saldırı…

Katliamı kim yaptı gözüküyor? Yılbaşının kutlanmasının günah olduğunu düşünen “dinsel hassasiyetleri” yüksek terörize bir grup kışkırtıcılarca rahatlıkla kullanılabilecek bir argümandır bu. Saldıranın arkasında IŞİD’in veya türevi bir örgütün olması önemli değildir.

Bu tür saldırıya uğrayanlar ile aynı saldırının aynı gerekçelerle kendilerine de yapılacağını düşünenler, saldırıların devam etmesi karşısında profesyonel kışkırtıcıların da önemli katkılarıyla, bu öfkelerini; ulaşabildikleri, belki karşı komşularına, belki aynı sokakta, aynı mahallede veya kasabada birlikte yaşadıkları “dini hassasiyetleri”ni, göreceli fazla buldukları insanlara yöneltebileceklerdir. Çünkü söz konusu eylemi gerçekleştirenlere doğrudan ulaşarak öfkelerini boşaltamazlar ve saldıranlarla komşularını, ulaşabildiklerini özdeşleştirirler…

Buyrun size kırılmaya hassas hale gelmişbir sosyal fay hattı. İşte terör, bu tür sosyal fay hatlarını kırarak, yukarıda da konu ettiğim gibi toplumsal deprem yaratmaya çalışır. Toplumsal deprem; kendini bir yere ait hissedenler, taraf olan veya taraf olmaya zorlananlar arasında başlayan kavgadır ki, onun da sonunda farklı komplikasyonların gelişmesi muhtemeldir.

Biz bunu, ideolojik kamplaşma sonucu yaşanan,“cinnet dönemi” olarak adlandırabileceğimiz şiddet sarmalının toplumun bütün kesimlerini alabildiğine sardığı 12 Eylül 1980 öncesinden gayet iyi biliyoruz. Bu anlamda toplum olarak aşılığız yani.

Zaten onca terör saldırısına rağmen toplumsal dokumuzun hala çözülmemesinin en büyük sebebi de bu deneyim olsa gerektir.

Özellikle etnik temelli terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği benzer kitlesel katliamlara rağmen -mevzi olaylar söz konusu olsada- ülkemizde yaygın bir etnik kavga çıkmamış, terörizm bu anlamda yeterince başarılı olmamıştır. Bu hiçbir zaman başaramayacaklar anlamına da gelmez tabi. Aşının da bir etki süresi olduğunu unutmamak lazım. Bu, mezhepsel ve dinsel temelli terör örgütlerinin yapacakları terör eylemleri için de geçerlidir.

***

Artık şunu görmek gerekir ki, bugün,toplum hiç olmadığı kadar gergindir. Her saldırı sadece düştüğü yeri değil, ülkenin her yanındaki insanı etkilemeye, germeye dahası yakmaya başlamıştır.

Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir.

Günümüzde, -aslında geçmişte de böyledir-terör örgütleri sadece güçlü ülkelerin, daha doğru ifadeyle emperyal ülkelerin sopasıdır, aparatıdır.Şempanzeleri dövmeye yarayan sopa gibi.

Burada halkın ve yöneticilerin duyarlı olması, öfkesini kontrol etmesi, özellikle yöneticilerin kucaklayıcı, ortak paydaları çoğaltıcı eylem ve söylemleri çok önemli ve belirleyicidir.

Tabi bu tür eylemlerin önlenmesi için başta istihbarat birimlerini ve güvenlik güçlerinin etkin hale getirilmesi elzemdir.

Şu an için bunca olaya rağmen,Türkiye’de, maalesef ne söylemde, ne eylemde birlik adına yapılan çok fazla şeyin olmadığını üzülerek gözlemliyorum.

Örneğin toplumsal uzlaşının en olmazsa olmazı kurucu lider Atatürk’e karşı ama yazılı, ama görsel, ama sosyal medyada yapılan provokatif eksenli hakaretler, heykellerine yapılanlar; bunu veya başka eksiklikleri, yanlışlıkları bahane ederek dini inançlara saldıran kışkırtıcı kişilerin sayısının özellikle sosyal medyada çoğalması ve tahrik dolu paylaşımlar yapmaları; yine etnik ve mezhep temelli hakaret içeren soysal dokuyu bozucu paylaşımların artması…

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Öncelikle herkesin başkasının kutsalına hakaret etmesinin önüne geçmek önem arz etmektedir. Bunun için yasal düzenlemeleryapılmalıdır. Bu tür söylem ve paylaşımların basit bir hakaret olarak görülmemesiönemle düşünülmelidir.

Özellikle yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi, olumlu söylemlerini eylemleriyle de desteklemesi gerekmektedir. Yoksa bu terör eylemleri birliğimizi bozamaz lafı havada kalmaya mahkûmdur.

Rize Belediye Başkanı vb. insanların yaptıkları faaliyetlerin mutlaka hukuksal ve siyasal karşılığı olmalı ve bu karşılığı toplum süratle görmelidir.

Yine gözlemlediğim bir başka hususta“Türk tipi başkanlık”ve Anayasa değişikliği tartışmalarının toplumdaki yansımalarıdır. Bu yazı içeriğinde söz konusu hususların, bana göre doğruluğuna yanlışlığına girmeyeceğim. Ama sözünü ettiğim tartışmanın asgari çok zamansız ve kutuplaştırıcı bir çizgiye doğru gittiğini önemle belirtmek istiyorum.

SUİKASTLERE KARŞI HASSAS OLUNMALI

Yukarıda belirttiğim hususların yanısıra, önümüzdeki süreçtedin önderlerine; toplumca sevilen, sayılan kişilere ve stratejik makam sahiplerine yönelik bireysel suikastlara karşı hassas olunması, istihbarı gayretlerin bu yönde yoğunlaştırılması gerekmektedir.

Yine çeşitli ibadet yerlerine; etnikve mezhep temelliyapılara; belli yaşam kriterleri olan sosyal gruplaraOrtaköy benzeri saldırıların gerçekleşmesi muhtemeldir. Bu tür olası saldırılar sosyal ayrışmayı ve kavgayıçok daha kolaylaştıracaktır. Çünkü bu grupların arasındaki ilişki daha sıkıdır. Birlikte hareket etme refleksleri çok güçlüdür.

Bizim düşündüğümüzü, toplumu kargaşa ortamına sürüklemek isteyen terörizmin sopasını elinde bulunduranlarca da düşünülebileceğini söylemek, bırakın kâhin olmayı, öngörü bile sayılmaz.

Şu anda elinde devletin silahı bulunan ama polis olsun ama asker olsun, binlerce FETÖ’cünün devletin üniformasını hala taşımaya devam ettiğini unutmayalım. FETÖ’cülerin emir aldıklarında neler yapabileceklerini artık yaşayarak gördük. Bunların süratle tespiti ve sistem dışına çıkartılması en elzem konudur. Bunun için yoğun bir gayret gereklidir. Ancak gereksiz yerlere enerji harcanarak bu sorun ikinci plana itilmekte, ağırdan alınmaktadır. Bu husus böylesine ötelenirse yarın çok ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini değerlendiriyorum.

Terör sopasını kullananların elinde sadece bu sopa yok. Ekonomik ambargo sopası var. Siber saldırı sopası var. Bakın İstanbul’daki elektrik kesintilerinin sebebinin siber saldırı olduğuyla ilgili bilgiler yansımaya başladı. Siber saldırıyla ülkeyi cehenneme çevirebilirler.

Bunları kıyamet senaryosu olarak almayın lütfen. Kıyameti zaten yaşıyoruz. Daha da yaşayacağa benziyoruz. Bu kıyametin önce büyümesine engel olmak, sonra da küçülmesi için yapılması gerekenleri tartışmak istedim.

“Terörle kimse sonuca ulaşamaz” demek pek bir şey ifade etmez. Terörizm bir sopadır. Bir araçtır. Bir aparattır. İşlevi bellidir. Siz ona değil onu tutan elin amacının ne olduğuna bakmak durumundasınız. O sopa, sadece bizim için değil, bütün dünyadaher zaman var olacaktır. Bazen tutan el değişse de durum budur. Terörizmden arınmış bir dünya en azından yakın zamanlar için gerçekçi değildir.

Burada terörizmle nereye varılmak, ne yapılmak istendiğinin anlaşılmasından çok, sizin ona karşı ne yapacağınız daha önemlidir.

Genel anlamda yapılacak en önemli şey sopaya ve gerisindeki el’e karşı topyekûn, birlik içindekarşı durabilmektir. Sopanın, şempanzelere yapılan deneyde olduğu gibi, öfkemizi birbirimize karşı kusmamıza sebep olmasını engellememiz gerekmektedir.

Biz insanız, şempanze değil! Umudumuzu asla kaybetmeden ve cesaretle gereğini yapalım.

Hepimiz…

Mustafa Önsel

Odatv.com
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer güncel Haberleri

Başlık Tarih
 
FETÖ'yü İFŞA Etti29 Mayıs 2019
FETÖ'nün Bir Kumpası Daha Çöktü. Yarbay Karslıoğlu TSK'ya Dönüyor.19 Mart 2019
Amiral Semih Çetin 'Mavi Vatan Tatbikatı, FETÖ'nün Saldırısı Sonrasında Küllerinden Yeniden Doğan Donanmamızdır'02 Mart 2019
Yüzbaşı Murat Eren, FETÖ kumpası Atabeyler Davası’nı anlattı: ‘Mağdur edilmedik, düşmana esir düştük’09 Şubat 2019
Çanakkale'de ki Balyoz tertipçileri de kına yaksın! Bir Vatanseveri Daha Sonsuzluğa Uğurladık29 Ağustos 2018
Son Kumpas Mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren'den DEMOKRAT Gazetesi 'ne Teşekkür15 Ağustos 2018
Kumpaslarda rol alan hâkim, savcı, polis ve gazetecilere neden dava yok15 Ağustos 2018
Son Kumpas Mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren' in Hakları İade Edilsin14 Ağustos 2018
TSK'nın Başına BALYOZ Geldi09 Ağustos 2018
Balyoz Kumpası Mağduru Amiral , Çanakkale Boğaz Komutanlığına Atandı08 Ağustos 2018
FETÖ'cü Firari Sözde Subaylar , Zeki Aksakallı Paşa ve TSK Komutası Hakkında Karalama kampanyası Başlattılar04 Ağustos 2018
Amiralliğe Terfi Eden Poyrazköy Kumpası Mağduru Kireçtepe Çanakkaleli'15 Temmuz Gecesi FETÖCÜ SAT'çıları Yakalamışlar" 03 Ağustos 2018
Çanakkale'de ki FETÖ'nün Kripto Bebeleri İyi Okuyun: YAŞ'ta 4 Kumpas Mağduru AMİRAL Oldu02 Ağustos 2018
DEMOKRAT Gazetesi'nin Haberi BATI TRAKYA TÜRK Basınında01 Ağustos 2018
CHP'de Nefesler Tutuldu: Şu An İmza Sayısı Kaç ?30 Temmuz 2018
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Darbeyi TSK'nın Atatürkçü kadroları bastırdı14 Temmuz 2018
15 Temmuz Fetöcü Kalkışmada Darbecilerle Çatışmada Şehit Düşen, Ergenekon Kumpası Mağduru P.Albay Ertürk Vatan Sana Minnettardır 14 Temmuz 2018
FETÖ'nün İlk Kumpası Van 100.Yıl Üniversitesi: Onları öldürenleri kimse soruşturmuyor13 Temmuz 2018
Efsane Başkan Özay: " Aciz İnsanlar Muhbirlik Yapar"07 Temmuz 2018
Belediye Ekibi, Yurtseverleri Genel Merkeze İhbarcılığı Bıraksın, Kendi Marifetlerini Anlatsınlar07 Temmuz 2018
Amiral Cem Aziz Çakmak Unutulmadın !07 Temmuz 2018
Donanmanın Kutup Yıldızını Kumpas Davasında Yitirişimizin 3.Yılında Anma Programı 01 Temmuz 2018
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Çalışır :"FETÖ'nün Terör Örgütü Olduğu 2004 Kararı İle Sabittir"04 Haziran 2018
FETÖ’nün Kumpas Mağduru Şehit Yarbay Songül Yakut'u Unutmadık 31 Mayıs 2018
70 bin öğrenci Çanakkale'deki şehitliği ziyaret etti17 Nisan 2018
MİT'in Kosova'da FETÖ Operasyonu 6 FETÖCÜ Türkiye'ye Getirildi 29 Mart 2018
Kosova'da FETÖ'nün Kolejine Baskın; Yöneticiler Gözaltında 29 Mart 2018
KDTP Milletvekili Fikrim Damka'dan Çanakkale Zaferi Mesajı19 Mart 2018
Makedonya Türk Devlet Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Görüştü.FETÖ’nün Üsküp'te ki Okulu Kapatıldı17 Mart 2018
Makedonya Devlet Bakanı Prof.Dr Kahil'İ Demokrat Gazetesi'nden ziyaret 15 Mart 2018
Yeni Yol Derneği Çanakkale konseri düzenleyecek14 Mart 2018
Çanakkale'de ki KRİPTOLARA REST: Makedonya Devlet Bakanı Prof. Dr Adnan Kahil:" FETÖ'cülerin adım atmasına izin vermeyeceğiz. " 12 Mart 2018
FETÖ itirafçıları neyin peşinde10 Mart 2018
Ebru Binbaşı terfi ettirildi07 Mart 2018
"Sefer görev emri olanlar hazır olsun"24 Şubat 2018
Enerji Bakanlığı Eskişehir'den Çanakkale'ye Termik Santral ziyareti düzenledi09 Şubat 2018
Fetulahçı Çete Tarafından Katledilen; Prof.Dr. Türkan Saylan: UNUTMADIK-UNUTMAYACĞIZ-AFETMEYECEĞİZ13 Aralık 2017
E.General Ahmet Yavuz"Mehmetçik İsmi Çanakkale Savaşlarında Konmuştur"25 Kasım 2017
Kumpas Mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren'e ACİL ve ADİL Yargılama25 Kasım 2017
Kumpas Mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren 11 Yıl Sonra Beraat Etti23 Kasım 2017
Amiral Soner Polat: "NATO’ya Çanakkale Savaşı’nı, Kurtuluş Harbi’ni ve Türk tarihini iyi incelemesini tavsiye ederim. Türk millete başka Millete benzemeyiz!"20 Kasım 2017
Bülent Turan'ın Kosova Gilan'da ki Türk Öğrencileri Daveti Kosovada'ki TÜRK Gazetelerinde10 Ekim 2017
DEMOKRAT Gazetesi'nin Haberi; Batı Trakya'da ki Türk Radyosu Çınar FM'de Canlı Yayımda20 Eylül 2017
Kumpas Mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren Dönüş İçin Başvurusunu Yaptı02 Eylül 2017
Aksakallı’nın görevden alınmasının perde arkası 20 Ağustos 2017
Donanma Komutanı Balyoz Mağduru Amiral Oldu20 Ağustos 2017
Depremin öldüremediği amirali kumpas öldürdü17 Ağustos 2017
Tümgeneral Yavuz.""15 Temmuz'da ABD'li bir subay, 'Bizim çocuklar harekete geçti' dedi"13 Ağustos 2017
FETÖ'cülerin YAŞ sancısı05 Ağustos 2017
Aslanım Benim Bütün Ast ve Üstlerin FETÖ'den Tutuklu Sen Hala Görevdesin04 Ağustos 2017
Ceza Dairesi Başkanı Hakim'in İsyanı:"ANLAYAMADIĞIM ŞEY ŞU: Cemaat'in yargıya egemen olduğu dönem, Telefonlarımı Usülsüz Şekilde Dinleyenler Bugün Nasıl Benzer Mevkilerdeler?"03 Ağustos 2017
YAŞ'ta Ergenekon ve Balyoz Kumpas Mağdurları Terfi Aldı02 Ağustos 2017
ÇOMÜ'de Batı Trakyalı Öğrenci Haberi; Batı Trakya Türk Gazetelerinde01 Ağustos 2017
ÇOMÜ'de ki Batı Trakya Öğrenci Haberimiz; Batı Trakya'da Yayın Yapan ÇINAR FM'de Yayımlandı01 Ağustos 2017
TÜİK Açıkladı ;Yazılı medyada tirajlar eriyor, internet yükselişte26 Temmuz 2017
ÇANAKKALE Mİ, 15 TEMMUZ MU?26 Temmuz 2017
’Kontrollü darbe’ sıkıştırmak için14 Temmuz 2017
Çanakkale'de 30 hektar orman kül oldu03 Temmuz 2017
Kardak Kahramanı Kurmay Albay Türkşen'den; KK'nin Adalet Yürüyüşü'ne " FETÖ ve HDP itirazı25 Haziran 2017
Devlet Bakanı Kahil İlk Açıklamasını Demokrat Gazetesi'ne Yaptı"Anavatana Bağlıyız "01 Haziran 2017
Gökçeada eski Alay Komutanı Tümgeneral Aydoğan Paşa da Şırnak'ta Şehit Düştü 31 Mayıs 2017
Ve Makedonya'da Kabine Açıklandı: THP Genel Başkanı Prof.Dr. Adnan Kahil Devlet Bakanı29 Mayıs 2017
Çanakkale'de Vali Aksoy, Prof Dr Karaayvaz'ı Ziyaret Eden Prof Kahil Devlet Bakanı Oluyor28 Mayıs 2017
Fenerbahçe nin Yendiği Olympiakos Çanakkale'den Geçti22 Mayıs 2017
Ukraynalı dolandırıcı gelinin kurbanı olmak istemeyenler bunlara dikkat etmeli22 Mayıs 2017
Havalar ne zaman ısınacak? İşte sıcaklıkların artacağı tarih22 Mayıs 2017
MİT 215 bin kişilik listeyi dağıttı: Yeni operasyon geliyor04 Mayıs 2017
4 bin 900 kişi hakkında gözaltı kararı26 Nisan 2017
Çanakkale'de Mustafa Kemal Destanı24 Nisan 2017
Çanakkale öncesi oyun oluyor!20 Nisan 2017
Çanakkale'de Şehit Düşen Dumlupınar Şehitlerimizi Unutmadık04 Nisan 2017
AYM’den çok önemli gazeteci kararı: Gazeteci ispatı beklemeden yazabilir30 Mart 2017
Sergi: Çanakkale Savaşı ve Osmanlı Yahudileri30 Mart 2017
Lübnan'da "Çanakkale'ye Beyrut'tan Bakınca" Sergisi29 Mart 2017
Yücel Atalay Gökçeada'da Sahaya İndi26 Mart 2017
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu25 Mart 2017
ÇOMÜ ADT Öğrencilerden ADD Başkanı Akyalçın a Sürpriz Doğum Günü 25 Mart 2017
Çanakkale Göç Alan İller Arasında23 Mart 2017
Kaçak FETÖcü Avukat Lapseki’de Yakalandı 23 Mart 2017
Ankara'da neler oluyor22 Mart 2017
Bozcaada'da Atatürk Büstü Çalındı20 Mart 2017
Balyoz Şehidimizi Unutmadık."Kumpasçıların Yalanlarına Ortak Olan" Can Dündar'a Ödül Veren Ülgür Gökhan'ı Unutmadık03 Temmuz 2017
Batı Trakya Türklerinin Çanakkale'de ki Şehitlerinin Listesi18 Mart 2017
18 Mart 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli18 Mart 2017
Ali Tatarların kanı ellerinde müfterilere birilerinin dur demesi gerek09 Mart 2017
215 bin ByLock'çunun ismi GBT sorgulamalarında çıkacak08 Mart 2017
Bozcaadalı Pelin Erdoğan’nın hikaye kitabı “Çok mu Çıplak?”06 Mart 2017
FETÖ'den toplam 96 bin 999 kişi ihraç edildi06 Mart 2017
Çanakkale Savaşı mermileri çalındı Skandal...02 Mart 2017
Çanakkale Bürokrasisi Yeni Değişimlere Gebe01 Mart 2017
Bakan açıkladı, memurun iş güvencesi ortadan kalkıyor23 Şubat 2017
25 bin 4-C'liye güvenlik soruşturması23 Şubat 2017
Prof.Dr. Perinçek'ten Çanakkale'de Deprem Fırtınası Uyarısı 22 Şubat 2017
Sıcaklık 3-6 derece artacak22 Şubat 2017
Jeoloji Prof Perinçek Ayvacık'ta ki Yanardağ ın Resmini Yayımladı19 Şubat 2017
CHP Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Güzel;" SÜMERBANK Alanı Konut Değil, Yeşil Alan Yapılsın"17 Şubat 2017
Çanakkale'de 57 FETÖ ABLA'sına Dava Açıldı16 Şubat 2017
Kandilli'den Çanakkale'ye: Deprem 15 gün daha sürebilir16 Şubat 2017
Çanakkale’de FETÖ'cü Tuğgeneral İsmail Gürgen Hakkında Ömür Boyu Hapis İstemi16 Şubat 2017
MİT'te 2 belediye başkanına dolar operasyonu16 Şubat 2017
Çanakkale'de ki deprem 2.5 Aylık Hamile Annenin Bebeğini Kaybettirdi15 Şubat 2017
Çanakkale İl Özel İdare Sekreteri Çan'da Okul Ziyaretinde Bulundu14 Şubat 2017
MÜSİAD SEFERBERLİĞE 250.000 İLE ‘EVET’ DEDİ!13 Şubat 2017
Jandarmaya FETÖ Operasyonu Çanakkale'de de 1 "ABİ" 12 Gözaltı13 Şubat 2017
Atina’da Yaşayan Bozcadalılar Yemekte Buluştu29 Ocak 2017
Yoğun Kar Yağışları HAARP Saldırısı mı ? 09 Ocak 2017
Çanakkale Zaferini Nusrat'la Öğreniyorlar13 Aralık 2016
İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle milli yas ilan edildi11 Aralık 2016
Rusya Çanakkale'ye Anıt Yapacak08 Aralık 2016
Çanakkale'ye Vali Yardımcısı Olarak Atanan Ersin Boylu Göreve Başlayamayacak01 Aralık 2016
Çan Belediye Başkanı Kuzu:"Çanakkale'den Makedonya Türk Hareket Partisi'ne Selam !"29 Kasım 2016
Bu devletin bize adalet borcu var22 Kasım 2016
Çanakkale'yi Ziyaret Eden THP 11 Aralık seçimlerine Hazır11 Kasım 2016
Çanakkale Destanı sanal ortamda09 Kasım 2016
AKP Grup toplantısında sürpriz isim; Putin'in Temsilcisi Katıldı 08 Kasım 2016
Selda Alkor Çanakkale Savaşı Filminde Kahraman Oluyor05 Kasım 2016
ÇAP yeni dönem çalışmalarına başladı02 Kasım 2016
Hollywood Hahamı Çanakkkaleli İzak Varan27 Ekim 2016
215 bin kişiden 170 bini tespit edildi15 Ekim 2016
Çanakkale'de Makedonya Türk Haraket Partisi Rüzgarı29 Eylül 2016
Dikkat ! Çarşamba Günü Lodos Fırtınası ve Sağanak Yağış 26 Eylül 2016
Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Kahil Çanakkale'ye geliyor24 Eylül 2016
Emniyet’te ‘serhildan’ alarmı18 Eylül 2016
BAYRAMDA HAVALAR YAĞMURLU VE SERİN!10 Eylül 2016
Valiler Kararnamesi yayınlandı 10 Eylül 2016
11 bin 500 öğretmen açığa alındı08 Eylül 2016
Gestaş bayrama hazır07 Eylül 2016
Çanakkale Bienali İptal Oldu05 Eylül 2016
Alfemo mağazalarının sahibi kaçtı05 Eylül 2016
Memurlar hangi kriterlere göre ihraç ediliyor? 03 Eylül 2016
Çanakkaleli Hangi Şirket Halep'te İnşaat İhalesi Aldı03 Eylül 2016
Çanakkale 1915 Köprüsü’ne ilk kazma 18 Mart 2017’de vurulacak02 Eylül 2016
Şu ara her kim ki Atatürk’e küfrediyorsa, bilin ki FETÖ’cüdür02 Eylül 2016
Çanakkale'de Görevli İki Kaymakam Meslekten ihraç Edildi 02 Eylül 2016
TİM, Büyükelçiler Buluşması’nı Çanakkale’de düzenleyecek31 Ağustos 2016
ÇOMÜ Batı Trakya'da Uzaktan Öğretim Sistemi Ödül Töreni Gerçekleşti31 Ağustos 2016
Şahin Köyü Batı Trakya'nın Çanakkale'sidir F TİPİ Yapı ile İlgisi Yoktur31 Ağustos 2016
Gaziantep Bölge Adliye Mahkeme Başkanı , Cemaatin Sözde İtirafçılarına sert tepki gösterdi 29 Ağustos 2016
CHP’nin aday gösterdiği isim Cemaat’ten tutuklandı29 Ağustos 2016
‘Gelin arabası’yla terörist sevkıyatı29 Ağustos 2016
Sürpriz Değişiklik Yerel Seçimler Öne Çekiliyor28 Ağustos 2016
Kosovalı 15'liler dedelerinin şehit düştüğü Çanakkale'de28 Ağustos 2016
Bakanlık'tan valilere flaş çağrı19 Ağustos 2016
1915 Çanakkale Köprüsü için önemli adım18 Ağustos 2016
AKP'de 'FETÖ'den temizlenmek için 'fesh' formülü18 Ağustos 2016
Son Kumpas Tutuklusu Yüzbaşı Murat Eren Tahliye Oldu 17 Ağustos 2016
CHP'li Tanal; Bozcaada ve Gökçeada'ya Giriş Ücretli Olsun16 Ağustos 2016
Manş'ı geçen master yüzücü Çanakkale'ye hazırlanıyor14 Ağustos 2016
Çanakkale Boğazı, ‘1915’ ile geçilecek13 Ağustos 2016
Çanakkale Kordonunda Kanlı Baskın12 Ağustos 2016
TURMEPA Çanakkale Boğazı’na demir attı!10 Ağustos 2016
Ziraat Bankası konutta faiz oranını yüzde 1'in altına düşürdü10 Ağustos 2016
Anafartalar Zaferinin 101. Yılı Kutlu Olsun10 Ağustos 2016
MEB'den sözleşmeli öğretmenlik açıklaması05 Ağustos 2016
Deniz Lisesi Komutanlığı'ndan Çanakkaleli Veda VİDEOSU02 Ağustos 2016
Çanakkale'de Güncel Veriler İle Açığa Alınanlar02 Ağustos 2016
FETÖ mağduru 500 pilot göreve geri çağrılıyor29 Temmuz 2016
Çanakkale'de ki İki Komutan TSK dan ihraç edildi27 Temmuz 2016
TSK'da flaş ihraç kararları27 Temmuz 2016
Balyoz kumpası mağduru Emekli Tümamiral Semih Çetin, 1 dolarların sırrını açıkladı 27 Temmuz 2016
Çanakkale'de ki F tipi Avukatlar Hala Görevde mi? 24 Temmuz 2016
OHAL'de ilk kararname yayımlandı! Görevden Alınan Memurlar Geri Dönemeyecek.23 Temmuz 2016
F TİPİ Laçiner Gözaltına Alınmadan Önce DEMOKRAT Gazetesini Tehdit Etmişti23 Temmuz 2016
Silivri'den çıkanlara acil görev" emri22 Temmuz 2016
Başbakanlık'tan 81 ilin emniyetine cuma gecesi için 'kalkışma' uyarısı22 Temmuz 2016
ÇOMÜ'lü Akademisyen Doç. Kırılmaz;" F TİPİ Yapıyı Türk Adaletine Havale Ediyorum" 21 Temmuz 2016
3 Ay Süre ila OHAL İlan Edildi 20 Temmuz 2016
F Tipi Sedat Laçiner Gözaltına alındı 20 Temmuz 2016
ASKERİ SAVCI ÜÇOK: TUTUKLANANLAR 2009'DA AÇIKLADIĞIM LİSTENİN BİREBİR AYNISI!19 Temmuz 2016
Çanakkale'de Devlet Hastanesi Başhekimi görevden alındı19 Temmuz 2016
Hastanelere devlet memuru uyarısı: Rapor verme19 Temmuz 2016
Memurlara bütün izinler iptal18 Temmuz 2016
Çanakkale'de 1 Vali Yardımcısı ile 3 Komutan Daha Açığa Alındı18 Temmuz 2016
Çanakkale'de F TİPİ Kalkışmada; Çanakkale Havaalanına El Koyan Komutan Gözaltında18 Temmuz 2016
F TİPİ Örgüt Üyesi Laçiner. Yurtdışına mi Kaçtı?17 Temmuz 2016
Çanakkale'de FETÖ'cü 467 öğrenci gözaltına alındı16 Temmuz 2016
Çanakkale Boğaz Ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gündoğdu Gözaltına Alındı16 Temmuz 2016
Çanakkale'de Feribot Seferleri Çalışmaya başladı 16 Temmuz 2016
Çanakkale Kamyonetle Otomobil Çarpıştı 5 Yaralı16 Temmuz 2016
Hulusi Akar rehin alındı16 Temmuz 2016
Tümgeneral Ahmet Yavuz; Gökçeada'lı Kore Gazisi Rum Vatandaşımızı Selamladı 08 Temmuz 2016
Turan'ın Gökçeada'da Rum Okulu Açıklaması Haberimiz Batı Trakya Türk Basınında08 Temmuz 2016
Çanakkale Milletvekili Turan, "Gökçeada'da Rum Okulunu Açtık, Yunanistan'da Türk Okulları Üstünde ki Baskıyı Kaldırsın"07 Temmuz 2016
Gökçeadalı Kore Gazisi Rum Vatandaşı Tuğgeneral Aydın Telefonla Bayramını Kutladı06 Temmuz 2016
Başbakan'dan Çanakkale'ye köprü sözü!03 Temmuz 2016
Çanakkale’nin kadın ve gayrimüslim kahramanları29 Haziran 2016
"Saldırı görüntülerini retweet edene yasal işlem başlatılacak"29 Haziran 2016
"6.5 ve Üzeri Deprem Çanakkale'de Çok Ciddi Ses Getirebilir"28 Haziran 2016
Çanakkale’de deprem28 Haziran 2016
Bozcaada’dan dönüşte online rezervasyon 27 Haziran 2016
Bozcaada'da Ata Demirer'i evinden ettiler!27 Haziran 2016
FLAŞ! ÇAGİAD Kapatılıyor ......25 Haziran 2016
Denizler öksüz kaldı!24 Haziran 2016
Çanakkale’de Denizin Dibinde Bilinmeyen Bir Antik Kent Görüntülendi24 Haziran 2016
Çanakkale Eğitim İş; Sözleşmeli Öğretmenliği Kabul Etmiyoruz24 Haziran 2016
Çanakkale’de 2016 Mayıs ayında 987 konut satıldı.24 Haziran 2016
Liman başkanlıkları bünyesinde 'Gemi Sicil Müdürlüğü' kurulacak24 Haziran 2016
Çanakkale'de ki F TİPİ Operasyon Sanığı Prof. Dr. Murat Coşar Hala ÇOMÜ'de Hoca23 Haziran 2016
Çanakkale'de Sicaklık 32 Dereceye Düştü21 Haziran 2016
Çanakkale'de Sicaklık 40 dereceyi gördü18 Haziran 2016
"Yüz Yıllık Mühür, Çanakkale Öyküleri" izleyiciyle buluşacak18 Haziran 2016
Teksas ta Çanakkale Konulu Fotoğraf Sergisi16 Haziran 2016
Google’a erişim TİB tarafından ‘dolaylı olarak’ engellendi15 Haziran 2016
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Çanakkale Şehitlerinden Mehmet Ali ve Ahmet'in Hikayesi10 Haziran 2016
Çanakkale'de Yapımına Başlanan Sosyal Rehabilite Merkezi Bitme Aşamasında10 Haziran 2016
DİKKAT! Tüp almak isteyen kimlik gösterecek10 Haziran 2016
Seri Katil Çanakkale Karasularında da Teknelerde Aranıyor09 Haziran 2016
Çanakkale Havalanını 84 Bin Yolcu Kullanmış09 Haziran 2016
Bozcaada'da ki Ayakkabıcı Ligor Gogoglu Dükkanı; Artık Hediyelik Eşya Dükkanı08 Haziran 2016
AKP'li Ezine Belediyesi CHP'li Belediye Zamanında Kurulan İftar Sofralarını Kaldırdı08 Haziran 2016
Çanakkale’de Gemi Trafik Kontrol Merkezi tamamlandı.07 Haziran 2016
CHP Çanakkale Örgütü'nde REMZİ YİĞİT Depremi02 Haziran 2016
CHP'li Özay; YOLcu-SUcu-KALDIRIMCI Belediye Değil SOLCU Belediye !02 Haziran 2016
Çanakkale ye dönmek için yardım isteyen kız tecavüze uğradı01 Haziran 2016
22 vali merkeze alındı, 24 ile yeni vali atandı. 26 ilin valisi kendi arasında yer değiştirdi.01 Haziran 2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Köprüsünün de İnşallah Hazırlıkları Yapılıyor30 Mayıs 2016
AB-Türkiye anlaşması Durdu; kaçışlar başladı30 Mayıs 2016
Dikkat Hava Sıcaklıkları Artacak29 Mayıs 2016
Rus donanmasının geçiş sırasında verdiği fotoğraf ne anlama geliyor26 Mayıs 2016
Fransız Savaş Gemisi Çanakkale Boğazından Geçti24 Mayıs 2016
ÇOMÜ Rektörü Acer; Üsküp'te F TİPİ Bakan İle Görüştü 24 Mayıs 2016
Olumsuz hava şartlarını GESTAŞ’a bağlamak VİCDANSIZLIKTIR22 Mayıs 2016
Gestaş Yaza Hazır20 Mayıs 2016
Çanakkale'de ki AKP Görünümlü F tipi Kriptolar Okusun17 Mayıs 2016
Çanakkale'de Tur otobüsü devrildi 4 kişi öldü 27 kişi yaralandı 12 Mayıs 2016
Çanakkale'deki izci kampında çocuklara verilen silahlı eğitimin ardından öyle ilişkiler ortaya çıktı ki...11 Mayıs 2016
Dr. Kenan Eliuzun Hobisi Bahçe 11 Mayıs 2016
Çanakkale'de 4 Bin Lira Maaşlı Sözleşmeli Er Alınacak11 Mayıs 2016
Bozcaada-Tenados'tan; Néa Ténedos'a Bir Göç Öyküsü 11 Mayıs 2016
Çanakkale gazisi İsrail Başbakanı11 Mayıs 2016
Çanakkale Biga SYDV kamu personeli alımı09 Mayıs 2016
ÇOMÜ'lü Akademisyenler Anneler Günü Etkinliğinde08 Mayıs 2016
Davutoğlu'nun atadığı il başkanları görevlerini yeni isimlere devredecek08 Mayıs 2016
Çanakkale'de araç uçuruma yuvarlandı 2 kişi yaralandı 07 Mayıs 2016
Sıcak hava geliyor07 Mayıs 2016
Çanakkale'de ki Balkan Buluşmasına Eleştiri Batı Trakya Basınında07 Mayıs 2016
Bayramiç'te Vatandaşlara Sıcak Süt Dağıtıldı06 Mayıs 2016
Batı Trakyalı Akademisyenden Çanakkale'de ki Balkan Buluşmasına Eleştiri05 Mayıs 2016
Çanakkale Devlet hastanesinde Doktora bıçaklı saldırı05 Mayıs 2016
1. Uluslararası Çanakkale Buluşması'nda BATI TRAKYA Skandalı05 Mayıs 2016
Davutoğlu'nun Atadığı 15 İl Başkanı Görevden Alınacak05 Mayıs 2016
AKPde BÜyük KUrultay toplanacak04 Mayıs 2016
Dikkat çanakkale ye fırtına uyarısı02 Mayıs 2016
Bozcaada'da Paskalya Hazırlıkları tamamlandı 30 Nisan 2016
Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen futbolcular27 Nisan 2016
Balkanlardaki Osmanlı Torunları Çanakkale’de Ağırlanacak27 Nisan 2016
ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına 'acil mesaj': Terör saldırısı olabilir27 Nisan 2016
Çanakkale'ye Sağanak Yağış Uyarısı25 Nisan 2016
Avustralya'daki Anzak Törenlerine Yoğun İlgi25 Nisan 2016
Kuşaklar Çanakkale’de buluştu24 Nisan 2016

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Radyo
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Ekonomi | Foto Galeri | Video Galeri | Künye
CH