Flaş Haber :
Hava Durumu

Çanakkale Assos’taki otel ihaleyle satışa Çıkarıldı

03 Kasım 2022
0 Haber Yorum
Çanakkale Assos’taki otel ihaleyle satışa Çıkarıldı

1-) Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz satış ihalesi, Barbaros mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır.

İhale Tarihi

İhale
Saati


Vasfı

Muhammen Bedeli

Geçici
Teminatı

17.11.2022

13:30

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyü, 144 ada, 26 parselde bulunan, 4501,39 m2 yüzölçümlü, Tarla (Otel) vasfındaki taşınmaz. (Taşınmaza ait imar plan örneği plan notlarını içeren  27.07.2022 / 35607 sayılı yazısı)

39.500.000,00TL

1.185.000,00TL

2-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;
- Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak;
a) İç Zarfa konacak belgeler
1-Teklif Mektubu
b) Dış zarfa konacak belgeler
1-İç zarf
2-Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
3-İkametgah belgesi
4- Nüfus kayıt örneği
5-Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 idare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
- Tüzelkişilerde;
 a) İç Zarfa konacak belgeler
1-Teklif Mektubu
b) Dış Zarfa konacak belgeler
1- İç Zarf
2-Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

3-2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

4- Noter onaylı imza sirküleri

5-Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 1312 1575 9250 76 İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

6- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir.)

4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir.
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.