Flaş Haber :
Hava Durumu

Çardak Belediyesi'nce 6 adet arsa satış ihalesine çıkıldı

30 Eylül 2022
0 Haber Yorum
Çardak Belediyesi'nce 6 adet arsa satış ihalesine çıkıldı

ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda adresi, ada ve parseli, yüzölçümü, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 6 (ALTI ) adet taşınmaz, Çardak  Belediyesi meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çardak Belediyesi Fen İşleri  Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

 
SAYI ADRESİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİH VE SAATİ
1 TEKKE MAH. Buruncuk Mevkii 441 / 86 242,28  m2 ARSA 327.078,00 TL 9.812,34 TL 11.10.2022 Saat:14:00
2 TEKKE MAH. Buruncuk Mevkii 441 / 87 240,32 m2 ARSA 324.432,00 TL 9.732,96 TL 11.10.2022 Saat:14:30
3 TEKKE MAH. Buruncuk Mevkii 441 / 88 242,62 m2 ARSA 327.537,00 TL 9.826,11 TL 11.10.2022 Saat:15:00
4   TEKKE MAH.   Buruncuk Mevkii 441 / 89 159,10 m2 ARSA 214.785,00 TL 6.443,55 TL 11.10.2022 Saat:15:30
5 TEKKE MAH. Buruncuk Mevkii 441 / 90 164,79 m2 ARSA 222.466,50 TL 6.674,00 TL 11.10.2022 Saat:16:00
6 TEKKE MAH. Buruncuk Mevkii 441 / 91 171,34 m2 ARSA 231.309,00 TL 6.939,27 TL 11.10.2022 Saat:16:30

NOT : İHALEYE ÇIKICAK ARSALAR  2 KAT % 30 İMARLI

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:
İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 11.10.2022 tarihinde ihale saatinden önce Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.
A-GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Nüfus Cüzdan Sureti
2-Kanuni ikametgâh belgesi
3-Kayıtlı ise kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi
B-TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri
4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı
C-ORTAK BELGELER:
1-Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi
2-Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri
3-İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya milli bankalardan birinden alınmış teminat mektubu
4-Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi İcra ve Takip Biriminden alınacak borcu yoktur belgesi
D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
1- Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.