Flaş Haber :
Hava Durumu

Eceabat Belediyesi sosyal tesisi kiraya vermek için ihaleye çıktı

21 Ocak 2023
0 Haber Yorum
Eceabat Belediyesi sosyal tesisi kiraya vermek için ihaleye çıktı

SOSYAL TESİS KİRAYA VERİLECEKTİR.
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALENİN KONUSU
MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediyesi’ne ait bulunan, Eceabat ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde tapunun 153 ada, 13 parsel numaralı taşınmaz ve ardındaki dolgu alanında mevcut “Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisi” işletilmek üzere 2886 sayılı Yasa uyarınca tertiplenen ihaleyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İHALENİN TARİHİ
MADDE:2- İhale 27/01/2023 Cuma günü saat 15:00’da Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.
İHALENİN USULÜ
MADDE:3- İhale 2886 sayılı Yasanın 37’nci ve devamı maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile arttırma suretiyle gerçekleştirilecektir.
İHALEYE MÜRACAAT SÜRESİ VE ŞEKLİ
MADDE:4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 7’nci maddede belirtilen ihaleye katılma belgeleri ile birlikte en geç 27/01/2023 Cuma günü saat 14.00’a kadar Eceabat Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ihaleye katılma belgeleri ile müracaat etmeleri ve ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.
MADDE:5- İşbu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.- (bin) TL bedel ile temin edilebilir.      
İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
MADDE:6- İhalenin muhammen aylık kira bedeli 56.160,00- (ellialtıbinyüzaltmış) TL olup, %3 geçici teminatı 60.653,00.- (altmışbinaltıyüzelliüç) TL dir. Kati teminat toplam ihale bedelinin %6’sı tutarındadır. Özel teminat ihale aylık kira bedelinin 6 (altı) aylık tutarıdır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE BELGELERİ
MADDE:7- İhaleye katılmak için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak ve aşağıda belirtilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
            Gerçek kişilerde                      :
 1. Tebligat yapılmasına esas kanuni ikametgah belgesi.
 2. Nüfus cüzdan sureti.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 5. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.
 6. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.
Tüzel kişilerde                         :
 1. Tebligat yapılmasına esas tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge.
 3. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılma konusundaki yetki belgesi ve yetkili kişinin nüfus cüzdan sureti ile imza sirküleri.
 4. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 5. İlgilisine göre tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış, tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğine dair belge.
 6. Belediyeye borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliği’nden alınmış belge.
 7. Şartname bedelinin Belediyeye yatırıldığına dair makbuz.

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.