Flaş Haber :
Hava Durumu

Sayıştay Raporu'nda ÇOMÜ'de Sınavsız Yapılan Atamalar

30 Eylül 2022
0 Haber Yorum
Sayıştay Raporu'nda ÇOMÜ'de Sınavsız Yapılan Atamalar

Sayıştay Raporu'nda ÇOMÜ'de sınavsız olarak yapılan atamalarada dikkat çekilmiş...

Sayıştay Raporu'ndan

BULGU 5: Görevde Yükselme Sınavına Girmeden Fakülte veya Yüksekokul Sekreterlerinin Müdürlük
Kadrolarına Atanması Eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde atama yapılması
gereken şube müdürlüğü kadrolarına, bu ilkeler gözetilmeksizin ve mevzuatında belirlenen
şartlar dikkate alınmaksızın atamalar gerçekleştirildiği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 3’üncü maddesinde;
devlet kamu hizmetleri görevlerine girmenin, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmenin
liyakat sistemine dayandırılması gerektiği ve bu sistemin eşit imkânlarla
uygulanmasında devlet memurlarının güvenliğe sahip kılınması gerektiği düzenlenmiştir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde; Yönetmelik’in amacı,
liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması
esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları
memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları
belirlemek şeklinde tanımlanmıştır.

Şube müdürü kadro unvanı görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro
unvanları arasında sayılmıştır.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için alt görevlerde toplam
en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel
bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını
kurumda geçirmiş olmak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla,
yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi,
uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri,
müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından
birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine
tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak gibi genel ve özel şartlar belirlenmiştir.
Bunun yanında anılan Yönetmelik’in “Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma” başlıklı
20’nci maddesinde; gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği
niteliğindeki atamaların görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliğine tabi olduğu
ancak, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile
bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı
veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabileceği de düzenlenmiştir.
Dolayısıyla 657 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince, devlet memurlarının sınıfları
içerisinde ilerlemeleri ve yükselebilmeleri hususlarında eşit imkânlara sahip olması ve
bu konudaki haklarının garanti altına alınmış olması gerekmektedir.
Bu amaca dönük olarak yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile de,
üniversitelerde çalışan devlet memurlarının görevde yükselebilmeleri objektif kriterlere bağlanmış
ve bu husus “liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde” ifadesi ile de açıkça ortaya konulmuştur.
Her ne kadar görevde yükselebilme genel olarak sınav şartına bağlanmış olsa da,
Yönetmelik buna bir istisna getirmiş ve müdür kadrosundan daha üst görevlere en az dört yıllık
yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği,
yine söz konusu üst görevlerde bulunanların sınav şartı aranmaksızın şube müdürlüğü gibi
alt görevlere atanabileceği hüküm altına almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, asıl olan
memurun eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda objektif kriterler
dahilinde görevinde yükselebilmesidir.

Ancak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde şube müdürlüğü kadrolarına atamalarda
mevzuatta öngörülen şartları bertaraf edebilmek ve bu kadrolara sınavsız atama yapabilmek için öncesinde kısa süreli fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği
gibi üst görevlere atamalar yapıldığı görülmüştür.
Üstelik bu yöntem istisnai olarak değil asıl atama usulü yerine çok sayıda kullanılmıştır. 

Böylelikle, kısa süreli atamalarla üst görevlere atanan kişiler, Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden
yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış, mevzuatla getirilen
eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir.
Bunun yanı sıra söz konusu istisna bu tür atamalarda sadece
sınav şartını ortadan kaldırmaktadır.

Bu şekilde ataması yapılacak kişilerin 657 sayılı Kanun ve Yönetmelik’te belirlenen
diğer şartları da taşıyor olması gerekmektedir.
Ataması yapılan kişilerin 7 tanesi, müdürlük görevinden daha alt görev grubu
içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını taşımamaktadırlar.
Dolayısıyla, müdürlük sınavına dahi giremeyecek kişilerin istisnai yetki kullanımı
nedeni ile şube müdürlüklerine atandıkları görülmektedir.
Bu sebeple de, mevzuatın eşitlik ve liyakat esaslarına aykırı olan bu atamalar,
aynı zamanda mevzuata da açıkça aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.
Kamu idaresi tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilerek söz konusu
atamaların Üniversitenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış olduğu
ve bundan sonra yapılacak atamalarda bulgu da yer alan hususlara dikkat edilmeye çalışılacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulama, Üniversitenin kanunlarla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve
memurların eşitlik ve liyakat esasları dâhilinde görevlerini yerine getirebilmeleri
açısından riskler barındırmaktadır.
Bu nedenle, şube müdürlüklerine görevde yükselme sınavı yapılarak
yeterlilik ve objektiflik kriterlerine göre atama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Sayıştay Raporunu Okumak İsteyen İlgililer için linki yayımlıyoruz

https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/4018-canakkale-onsekiz-mart-universitesi

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.