güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Koza Altın ; ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti
 
Ana Sayfa > Ulusal Haber

AZERBAYCAN TÜRK GÖNÜLLÜLERİ ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA
19 Ekim 2020
Faik Elekberov
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
    Türkiye'nin 1. Dünya savaşında katılımına en çok dikkat eden Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade olmuştur. Resulzade yazıyordu ki, 1. Dünya Savaşı'nda yer alan Türkiye düşmanlarına (Çarlık Rusyası ve b.) karşı mücadele verdiği bir zamanda (1914-1916 yılları) arazisinin doğu bölgesinde yaşayan Ermeni haydut çeteleri ağalarının himayesi ile TürkMüslüman nüfusa olmazın divan tutarak, Doğu Anadolu'da Ermenistan devleti oluşturmaya gayret göstermişlerdir. Türkiye hükümeti ise Ermenilerin bu ihanetine karşılık onların bu araziyi boşaltmasına gösteriş verdi.

   Özellikle, 1915 yılın nisanında Ermenilerin pek bir kısmı Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinden çıkarılmıştır. Bununla da, 1915 yılının Nisan ayında yaşanan tercih işlemini "Ermeni soykırımı" olarak kabul eden Ermeni daşnakları bu tarihten sonra her fırsatta Türkiye ve Azerbaycan Türklerine karşı inanılmaz cinayetlerini daha da artırmaya başlamışlardır.

297 Resulzade yazıyordu ki, Ermeniler Osmanlı'nın Balkanlarda ve Çanakkale'de yaptığı savaştan kullanarak Türklere arkadan darbe vurmaya çalışması tasadüfi olmamıştır. Öyle ki, Ermeniler Rusya'nın desteğiyle Türkiye'nin kriz durumundan yararlanarak Doğu Anadolu'da devlet yaratma rüyasına düşmüşlerdir.
     «İkbal" gazetesinde yayınlanan "Ermeni meselesinden biraz" makalesinde M.E. Resulzade yazıyordu ki, şimdi de Ermeniler Türkiye için belaya çevrilibler: «Nedir bu Ermeni meselesi? Bu her şeyden önce bir toprak meselesidir ...
      Hiçbir ilimizin orasına Ermenistan dedirtecek kadar nüfusun çoğunluğunu teşkil eden bir vilayet yoktur. Bu, Türkiye hakkında araştırmalar ile ünlü olan Avrupa yazarları tarafından da kabul edilmiş bir gerçektir »1 . M.E. Resulzade yazıyordu ki, Ermenilerin iddia ettikleri gibi, Türkiye Ermenistan'ı diye bir kavram yoktur.
     Ona göre ne mantık, ne de politik anlamda böyle bir kavram hakkında konuşmak anlamsızdır. Sadece Ermenilerin ve diğer milletlerin de sakin olduğu birkaç vilayet var.
     O, 1914 Kasım'ında "İkbal" gazetesinde yayınlanan "Ermeni meselesi etrafında" makalesinde bir daha Doğu Anadolu'da Ermenilerin ve Rusların Türk-Müslüman ahaliye karşı yaptıkları zülmkarlıqlara işaret ederek yazıyordu ki, bunun arkasında öncelikle Çarlık Rusyası dayanır.
       Onun fikrince, Ermenilerin kendilerinin Türkiye'den ne istedikleri belli olmadığı bir dönemde çar Rusyasının onları TürkMüslüman ahaliye karşı zorakılıqlar etmeye sürüklemesi tesadüfi değildir.
     Çarlık Rusyası'nın amacı Hıristiyan Ermenileri bağımsızlık iddiası ile Osmanlıya karşı koymak ve onların eliyle Müslüman Türk halkı bu bölgeden temizlemek idi.
Bu tür çirkin siyasetin en acı örneği 1915 yılının Nisan-Mayıs aylarında Türkiye'nin Kars ve Ardahan bölgesinde Ermeni-Rus askeri birliklerinin Türk Müslüman ahaliye karşı yaptıkları katliamlardır.
   Öyle ki, 1915 yılında Enver Paşa'nın Doğu cephesinde – Sarıkamış çevresinde yenilgisinden sonra Rus-Ermeni birlikleri Türk-Müslüman ahaliye karşı apaçık soykırım gerçekleştirdiler.
       Bu bölgeden çok az sayıda Türk-Müslüman nüfusu Ermeni-Rus haydut takımlarından canlarını kurtararak Azerbaycan dahil Genceye, Bakü'ye yönelebilir bilmişdiler.
    Resulzade «Milli bir görev karşısında» makalesinde Müslüman Hayriye Cemiyeti'nin Karsdan kaybedenlere nüfusa yardm etmek çağrısına destek vermeyi her bir Azerbaycan türkünün milli borcu kabul ediyordu.
     O, yazıyordu: «Bu gibi tarihi pozisyonlarda milletdaşlarımı ben böyle ruhsuz ve hissiz bir halde hayal etmek istemem. Müslüman cemaeti, öncelikle de söylediğimiz gibi, savaş dolayısıyla öhdesine düşen yurtseverlik görevini parlak bir surette ifa eledi. Milliyetperverligine terettüb eden hizmeti şüphesiz o derecede parlak bir surette ifa etmelidir ».

  1915 yılının Mayıs ayında yayınlanan "Kardeş günü" makalesinde Resulzade yazıyordu ki, Kars ve Ardahanda düşmanların anlaşılmaz vehşetine uğrayan din ve kan kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı vardır:
     "Din ve kan kardeşlerimiz insanların anlaşılmaz vehşetine duçar olduktan sonra şimdi de doğanın amansız soğuklarına, rehimsiz hastalıklarına giriftar olup, ölümle cengleşmekdedirlər. Fakat "insan ölürken bile kardeş kucağında ölürse, kendisi için bir tesellidir". Bu sözü toplumu hayır yardımcılarına demişler, hem kimler demiş. O Ardahan ovasında, Kars dağlarında musibetlerin en böyügünə giriftar olan kardeşlerimiz. O belalı kardeşlerimiz demişler ".
      1916 yılının Ağustos ayında "Açık söz" gazetesinde yayınlanan "Türkiye'de Ermeniler" makalesinde ise Resulzade yazıyordu ki,
     Avrupa ve Rusya "Ermeni meselesi"ni ortaya atmadığı zamana kadar Ermeniler Osmanlı'da en üst düzeyde yaşamış, hatta Osmanlı'nın vezirleri bile olmuşlar: "Ermeniler Avrupalıların Türkiye ümuri-dahilesine karışmadıkları zamana kadar Türkiye'de rahatcasına yaşamış, daima İstanbul hükümetinin mazharı-iltifati olmuşlardır.
      Eski zamandan beri Ermeniler hükümet görevlerinde bulunub sultanların güvenini ve iltifatlarını dahil bulunmuşlardır. Osmanlı devletinin vezirliyinde bile bulunmuşlardır ". Resulzadeye göre, 1877 yılından beri Balkan milletlerine uyup da dış etkenler aracılığıyla özgür olmak isteyen Türkiye Ermenileri bununla da, İstanbul hükümetinin haklarında beslediği güveni itiribler.
     Özellikle, 1915 yılında Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan Ermeni isyanları ve bunun sonucu olarak Ermeniler tarafından Türk-Müslüman nüfusun soykırıma uğraması İstanbul hükümetini belirli kararlar, o cümleden Ermenilerin Osmanlı'nın bir topraklarından diğer bölgelere aktarılması kararını kabul etmeye zorlamıştır.
       Mehmet Emin Resulzade 1918-1920 yıllarda da Osmanlıyla daima ilişgiler kurmuş, tüm vasıtalar kullanarak Batının sömürgesi durumuna düşmüş Türkiyeye yardım etmeye çalışmıştır. "Azerbaycan Türkleri, Bakü'de kurulan Rus-Bolşevik ve Ermeni hakim olduğu Şaumyan tabeçiliyndəki güçler tarafından toplu katliamlara maruz kalmaya başlayınca, bir çok cephede savaşmak zorunda kalmasına rağmen, Osmanlı yönetimi Azerbaycan'a yardım etmeyi kararını verecek ve asker gönderecektir. Cephelerden asker sayısının azaltılması ve Anadolu'yu bir çok yerinden gönüllü asker toplmasıyla düzenlenen bu orduya, Kafkas İslam Ordusu adı verilecektir.
       Eserin konusu İstiklal Savaşı dönemindeki ilişkiler olduğundan bu hayatı önemli olayın üzerinde durmayacağıq. Ancak Azerbaycan tarihinde oynadığı rolün yanında, o dönemi inceleyen bazı tarihçilerin göre, Kafkasya Hareketi için asker gönderilmesinin Türkiye'nin diğer cəbhələrdəki askeri durumunun zayıflattığı,
çeşitli cephelerde maruz kalınan meğlubiyyetlerin temel nedenlerinden biri olduğu iddiası göz önüne alınırsa, 10 gösterilen fedakarlığın önemi daha da anlaşılacak ". 
  
       Aynı zamanda Türkiye ve Türk askeri kendisi ağır durumda olmasına rağmen, 1918 yılında Azerbaycan Türklerinin yardımına koşmuş, onu Rus-Ermeni askeri birliklerinin elinden kurtarmıştır.
      Ancak Türk askerimizin bu onurlu işi sadece Azerbaycan Türk halkının bedensel, maddi varlığının kurtuluşu değildi, bu hem de onun çiğnenen milli ahlak - namusunun, irzinin kurtuluşu olmuştu.
      1918 yılında Türk askeri görevini şerefle yerine getirip, objektif nedenlere geri döndükten sonra sapı özümüzden olan bazı «Bolşevik», «menşevik» (Samet Ağamalıoğlu, Eliheyder Garayev, Ruhulla Ahundov ve b.) Azerbaycanlı-lar onlara siyah yaxmağa çalışmışlar .
     Örneğin, meşevik S.Ağamalıoğlu diyordu ki, Türklerin zamanında konulan siyaset özgürlüğe, istiqalla aykırıdır, çünkü bu siyaset işçi ve köylüyü eziyor. Ancak parlamento kürsüsünden Azerbaycan tarihinde Anadolu Türk askerimizin layık olduğu onurlu tutumunu savunan Muhammed Emin Resulzade onlara cevap olarak bildirirdi ki, Türk askerini Azerbaycan'a «Müsavat» tek değil, sosialistlərlə bir yerde çağırmıştı: ««Müsavat» Türkleri çağırdı, çünkü burada Azerbaycan Türklerinin hayatı tehlikede idi.
        Bu konuda ozamankı Azerbaycan Milli Şurası müttefik idi. Bu bakış tasarlanmış sosyalistler pişman olsalar da, o gün bizimle beraber idiler. Ağamalıoğlu da Türkleri çağırmıştı.
       Ancak şimdi bundan imtina etseler de, biz kamali-cesaretle deyiriz: Türkleri çağırdık ve bununla da iftihar ediriz !. Çünkü Türkler gelmeseydi,
    Bakü'de gerçekleşen Mart olayının etkisi sadece Bakü'de kalmayıp, tüm Azerbaycan'ı istila edecekti, millet de genel qetle-katliama maruz kalacaktı ».9 Bu o demektir ki, Azerbaycan Türklerinin, ümumiilkdə tüm Azerbaycanlıların xilasına koşan Anadolu Türk eskerleri Azerbaycan'ı kendileri için, hiç tereddüt etmeden Vatan sanmış ve Vatan uğruna şehit olmuşlardır. Bunun aynısını Azerbaycan Türkleri Çanakkale'de yapmışlar.
     Azerbaycan Türk askeri de Anadolu Türkleri ile bir yerde Türkiye'yi işgal etmek isteyen dış güçlere karşı, Çanakkalede, Kars'ta, Erzurum'da birlikte savaşmış ve bir yerde de şehitlik zirvesine ucalmışlar.
     Çünkü Türkler için Türkiye, Azerbaycan, Türkistan (Orta Asya), Kerkük, Tebriz bir deyişle Turan tek vatandır, tek bayraktır, tek devlettir, tek kültürdür. Bunu, 20. yüzyılın büyük Türk devlet adamlarından Mustafa Kemal Atatürk "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kədrimizdir» olarak ifade etmiştir. Aynı zamanda, Atatürk beyan etmiştir ki, bir gün SSCB dağılacak ve ozaman Türkiye Türkleri dili bir, dini bir, soykökü bir olan Azerbaycan'daki Türk kardeşlerinin yanında olmaya hazır olmalıdırlar: «Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam atarak. Dil bir köprüdür. Inanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.
     Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını gözləməməliyiz.
   Bizim onlara yaklaşımımızda gerekir  Resulzade de Atatürk’e sevgi ve hürmetini daima ifade etmiştir.
     O, Atatürkle ilgili diyor ki: “Ne İngiliz himayesi, ne Amerika mandası altında değil, o kurtuluşu yalnız hakimiyeti milliyeye müstenid, bilakayduşart müstakil bir Türk devleti tesis etmekte görmüştü.
    Onun dileği : 'Ya ölüm, Ya istiklal' idi. Anadoluya o bu dilekle geçti, efsanevi İstiklal Harbini başaran baş kahraman, Çanakkale zaferi üzerine, Sakarya ve Dumlupınar gibi zafer taçlarıyla bezendi.
      Tarihin üç büyük imparatorluğunu dizleri altına alarak istedikleri gibi parçalayan galipler, bir avuç Anadolu mücahitleri karşısında ricate mecbur kaldılar! “Başındaki kumandanı kaçmadıkça, Türk neferi hiç bir zaman kaçmaz” diyen büyük kumandanın sözü doğru çıktı.
     Ölüm beratı sevr yırtıldı, istiklal vesikası “Lozan”? yazıldı.
     Atatürk, bir milletin halasını yalnız kendisindeki kuvvetten beklemiştir. Bu fikir, onun gençliğe hitabında bilhassa belirtilmiştir. Muazzam eserinin müdafaasını emanet ettiği Türk Gençliğine “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyen ATATÜRKün Türk köylüsü ile neferi hakkındaki
    samimi fikirleri, malumdur. Ona göre, “Memleketin yegane efendisi köylüdür!”, “Ne mutlu Türküm diyene!”, Bu en çok tekrarladığı bir şiardır” 
   1910-1918 yıllarında Osmanlı ordusuun bünyesinde öncelikle Balkan Savaşı'nda, daha sonra 1. Dünya savaşında bir asker gibi kulluk edenler Yusif Talıbzadə ve Ahmet Cevat olmuştur. «İslam birliği" ve Turan birliği inancı ile, Osmanlı'nın askeri olan Talıbzade bu ideyasının da şehidi olmuştur. Son olarak Türkistan'da «Basmaçılar» hareketine katılan Talıbzadə hakkında Türk dünyasının tanınmış düşünürlerinden Zeki Velidi Toğan «Xatirləri» eserinde ondan «Azerbaycanlı panislamist ve pantürkist» gibi bahsetmiştir: «Ahund Yusif Talıbzade Azerbaycan'ın fikir hayatında önemli yer alan düşünür ve yazardı. Onun Türkçe eserleri ve liberal görüşleri içeren kısa Kur'an tefsiri vardı ...
  O kelimenin tam anlamı ile bir panislamist ve pantürkist idi
Azerbaycan Türk aydını Ahmet Cavat Osmanlı'nın Balkan ve 1. Dünya savaşında düşmanlarına karşı verdiği savaşlarda doğrudan katılmıştır.
        1912 yılında Balkan Savaşı ile ilgili İstanbul'da kurulan "Kafkas gönüllü bölümü» saflarına katılan Cavat 1. Dünya savaşında Doğu cephesinde Rus-Ermeni askeri güçlerine karşı savaşan bir asker ve milli aydınımız olarak katıldı.
Aynı savaşlarla ilgili Cavatın onlarla şiirleri, yazıları var. Bu şiirler arasında Türkiye'nin 1. Dünya savaşına katılmasından sonra yazdığı "Çırpınırdı Karadeniz" önemli bir yer tutmaktadır.
      1. Dünya savaşı döneminde (1914-1918) H. Z. Tağıyevin himayesi, Hüsrev Bey Sultanovun yönetimi altında faaliyet gösteren "Müslüman Hayriye Cemiyeti" nin başkan yardımcısı ve sekreteri olarak Türkiye'ye her türlü yardımların organizasyonunda doğrudan katılmıştır.
     O, 4 yıl boyunca Batum, Kars, Ardahan, Erzurum, Acariya ve başka bölgelerde ön cephe hattında olmuştur. O, 1915-1916 yıllarında «Açık söz» gazetesinde yayınlanan «Acar mektupları" nda 1. Dünya savaşında Türkiye'nin Doğu cephesindeki durumunu tüm yönleriyle ele almıştır .
    Cavad 1915'te Enver Paşa'nın Doğu cephesinde «Sarıkamış» da başarısız askeri operasyonundan sonra Rus-Ermeni askeri birliklerinin Kars, Ardahan ve Erzurum halkına karşı işlediği suçlardan sonra, yardıma ihtiyacı olanlara elinden gelen yardımı esirgememiştir.
     Cavat yurdundan yuvasından kaybedenlere Qarslı, Erzurumlu soydaşlarımıza, düşman tapdağı altında olan ellerimize adadığı «Herbzadelere» şiirinde yazıyordu: Baxdım o yerlərdə buludlar ağlar, Məzarlığa dönmüş bağçalar, bağlar, Maralsız qaldınız, a qarlı dağlar, Tutan olsa Sizdən maral sorağı.
    Görəcək ki, hər yer düşman yatağı!  Yeri gelmişken, belirtmeliyiz ki, Birinci Dünya Savaşında Osmanlının sıkıntılı günlerinde Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyevin himayesi altında faaliyet gösteren "Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti" nin Anadolu'ya çok önemli yardımlar düzenlediği bilinmektedir.
      Bu bakımdan aynı zamanda, Anadolu'da özellikle Ermeni zulümleri sonucu yetim kalan çocukları, kadınları, yaşlıları korumak için de faaliyet  gösteriyordu
ve bu amaçla "Kardeş yardımı" adlı oldukça geniş ve iyi organize edilmiş bir yardım seferberliği gerçekleşdirmişdi.
      Azerbaycan Türk aydınlarından Ömer Faik Nemanzade de 1. Dünya savaşı döneminde Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleye destek vermiştir. O, Osmanlının 1915 yılında Doğu cephesinde «Sarıkamış» da başarısız askeri operasyonundan sonra Rus-Ermeni askeri birliklerinin saldırısına uğramış Kars, Ardahan, Kağızman nüfusuna yardımın zorunluluğundan bahsetmiştir.
      Ömer Faik 1915 yılının Ocak ayında Bakü'de yayınlanan "İkbal" gazetesinde yazdığı "Savaş dolayısıyla Kafkasya Müslümanlarının düçar oldukları felaketi küçümsemeyiniz. Kars oblastında yüz veren mutsuzluğu Bakü'ye,
     Gence'ye kadar gelen 40-50 ev ile, Ahıska köylerine can atan birkaç yüz Müslüman azınlığı ile mukayese etmeyiniz.
       Felaket hayal ettiğinizden daha müthiş, hayal ede bildiğinizden daha dehşetlidir. Felaket ve sefalet Kars, Ardahan, Kağızman, Olti okruklarını tamamen tutmuştur. Oralarda yüz binlerce Müslüman cemaati yardıma muhtaç bir haldedir." 17 O, "Bir lokma ekmek», «Sınav" gibi makalelerinde de
    Anadolu Türkleri ile bir arada, dayanaşma halinde olmamızın zorunluluğundan yazıyordu. Ona göre, 1. Dünya savaşı bir kez daha gösterdi ki, bütün dünya milletleri gibi Anadolu ve Azerbaycan türklüyü bir sınav karşısındadır. Nemanzade yazıyordu ki, bi sınav çatışmayan birçok yönlermizle yanaşı, milli birliymizi ve beraberliğimizi gösteren belirtileri de ortaya koydu.
     O yazıyordu: "Eğer bugünkü sınav ile dersimizi derk edib geleceğimize hazırlana bilsek çektiğimiz afetler, hakaretlerde, acılar milletin istikbalına kurban olsun. Doğru, bugünkü halimize bakınca ister intelligent, gerekse ruhsal olsun, millet başçılarımızdan umutsuzam. Ama milletin, halkın geleceğine güvenim sonsuzdur. Eğer insanların başına hüluslu, hemiyyetli, sürekli, bilinçli militanlar keçseler az vakitte dirileceğine umutvaram».
     Türklüğü bir bütün şeklinde gören Nemanzade hesap ediyordu ki, milletine yardım insanın kendisine yardımdır. Bu anlamda Kars, Ardahan, Erzurum kaybedenlere yardım etmek her bir milletin ferdinin görevidir. Bu dönemde Azerbaycan'ın ölmez simalarından Cafer Cabbarlı da birçok eserlerinde, o cümleden "Edirne fethi" dramında Türkiye'nin düşmanlarına karşı verdiği milli mücadeleyi ifade etmiştir. 1. Dünya savaşında Türklük gururunu, şerefini şüulara aşılayan Azerbaycan Turançısı Hüseyin Cavid iyi anlıyordu ki, Osmanlı'nın çöküşü Türklüyün çöküşü demektir.  
      
      Yeri gelmişken, Azerbaycan Cümhhuriyyəti Sovyet Rusya tarafından işgal edildikten sonra Moskova'nın kontrolünde oluşturulan Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkanı atanan Neriman Nerimanov da Kemal Atatürk'ün çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine kurmak istediği Türkiye Cumhuriyeti'ne birçok yardımlar yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşaya yazdığı bir mektupta: “Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para alınmasını temin etmenizi rica ederim” diyordu. Kazım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan hükümetine iletti. Bu istek, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti ile Ankara Hükümeti arasındaki ilk resmi temastı. Azerbaycandan Türkiyeye uzanan kardeş eli...
      1921 yılı içinde Nerimanovun şahsi emri ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mirza Davut Hüseyinov, kazanılan Birinci-İkinci İnönü Savaşları münasebetiyle çektiği telgrafta; “Kazanılan bu büyük zaferlerden dolayı Türk halkını Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adına kutluyoruz.”, diyor ve bu büyük zaferlerin şerefine; “Azerbaycan halkının yardım için 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern kerosin” gönderdiğini bildiriyordu.
  
    Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan devleti, TBMM hükümetine 62 sistern petrol gönderdi ve bundan sonra savaş bitinceye kadar aynı değerde petrol ve üç vagon dolusu kerosin göndermeyi taahhüt etti.
      Bu taahhüdün dışında 1922 yılında Batum yolu ile Azerbaycan dokuz bin tondan fazla kerosin ve 350 ton benzin gönderdi. Mustafa Kemal Paşa 1921 yılında Nerimanova bir mektup yazarak borç para talep etmişti.
     Bu mektubu 17 Mart 1921 günü büyükelçi Nerimanova ulaştırdı. Nerimanov, derhal 500 kg altın gönderdi. Bunun 200 kg'si devlet bütçesine, kalanı ise mühimmat ve silah için kullanıldı.
        Daha sonra Nerimanov Rusyadan aldığı 10 milyon altın rubleyi Ankaraya gönderdi. Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin durumunda belirgin bir düzelme oldu.
       23 Mart 1921de Azerbaycan hükümeti talep etmediği halde Türkiye?ye Azerbaycan halkının hediyesi olarak 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern yağ gönderdi.
     Nerimanov, Mustafa Kemal Paşanın yazdığı mektuba yazdığı cevabi mektubunda her gün kazanılan başarılarla Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığını, bu yüzden kahraman Türk halkını kutladığını yazıyor ve sonra ilave ediyordu; “Paşam, bizim Türk milletinde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin elinden tutar.
       Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz.''22 “Mustafa Kemal Paşa, 1921 yılında Azerbaycan Başkanı Nerimanova bir mektup göndererek borç para talebinde bulundu.
      Mektup 17 Mart 1921 tarihinde TBMM Bakü büyükelçisi olan Memduh Şevket Bey tarafından Nerimanova ulaştırıldı. Nerimanov Azerbaycan hükümeti içinde bazı bakanların karşı çıkmalarına rağmen, Mustafa Kemal Paşanın isteğine olumlu cevap verdi. Derhal hazırda bulunan 500 kilo altın Ankara'ya ulaştırıldı.
      TBMM Hükümeti bu altının 200 kilosunu devlet bütçesine ayırdı. Geriye kalanı ise, silah ve mühimmat alımı için kullanıldı. Daha sonra Azerbaycan Hükümeti tarafından Rusyadan alınan 10 milyon altın ruble, yine Nerimanov tarafından Ankaraya gönderildi.
      Nerimanov, 23 Mart 1921 tarihinde, Atatürk'e yazdığı cevap mektubunda, birbiri ardınca kazanılan savaşlar ile Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığının, bu yüzden bu başarıları kazanan
       TBMM Hükümetini, onun başkanını ve kahraman Türk ordusunu kutladığını bildirdikten sonra, “Paşam, Türk Milletinde bir anane vardır; kardeş kardeşe borç vermez, kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar. Biz kardeş halklarız, her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız, bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir? Diyordu”
           “Ayrıca Azerbaycan hükümetinin 2 Ekim 1922de Anadolu fakirlerine yardım teşkili ile uğraşacak özel bir komisyon kurması, aynı zamanda Azeri Türk basınında savaş halinde olan Türkiyeye mali ve silah yardımını hızlandırmakla
“Misak-ı Milli” ilkelerinin katiyetle desteklenmesi, o devir için çok önemliydi.
Anadolu Türklerinin geçirdiği sıkıntılı döneme kayıtsız kalmayarak,
Türkiye halkı ile ilgili haberlere sütunlarında sık sık yer veren, Baküde Latin harfleri ile yayın yapan “Yeni Yol” gazetesi, Azerbaycan halkına yaptığı bir çağrıda şöyle yazıyordu: “Mustafa Kemalin askerlerinin tek başlarına mücadele ettiği bir dönemde Anadoluda ki Türk kardeşlerimize yardım etmeli, iaşe toplamalı ve gerekirse gidip orada canımızı feda etmeliyiz””.Faik Elekberov'un bildirisi güncel gelişmeler Çanakkale-Azerbeycan Hattı bağlamında edit edilerek yayımlandı.


 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ulusal Haber Haberleri

Başlık Tarih
 
Deniz salyası Gökçeada ve Bozcaada'dan Sonra Yunan Adalarına ulaştı24 Haziran 2021
Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı, ilçe halkını Çanakkale'ye getirdi24 Haziran 2021
Büyük FETÖ operasyonu başlatıldı22 Haziran 2021
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı tarihi açıkladı21 Haziran 2021
Yarbay Tamer Karslıoğlu'na kumpas kuran FETÖ’cü subaya 27 yıl21 Haziran 2021
Temmuz'da neler yasak?20 Haziran 2021
Trakya’da Dijitalleşme Hareketi Başladı19 Haziran 2021
Burnumuzun Dibinde Yunan Tahriki19 Haziran 2021
Yunan adaletinden İskeçe Müftüsüne 15 ay hapis.17 Haziran 2021
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı yapan personele ek ödeme kararı17 Haziran 2021
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı15 Haziran 2021
AGD LİSELER KOMİSYONUNDAN "SOKAĞIN SESLERİ” ETKİNLİKLERİ15 Haziran 2021
Türkiye'nin Yüzde Kaçı Üniversite Mezunu ?14 Haziran 2021
FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 61 gözaltı kararı14 Haziran 2021
Türk karasularını İhlal Eden Yunan SG, Türk Karasularından Çıkarıldı13 Haziran 2021
Dilovası Devlet Hastanesi Çanakkale'yi ziyaret etti 13 Haziran 2021
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu13 Haziran 2021
Dardanel'den Özür Açıklaması12 Haziran 2021
Çanakkale Şaraplık Üzüm Üretiminde İlk 7'de...12 Haziran 2021
FETÖ'nün Üniversite Yapılanması...12 Haziran 2021
Müsilaj balığı boğdu: Yüzeyde değil asıl sorun derinlerde11 Haziran 2021
İçişleri Bakanlığı izin verdi! Baro genel kurulları yapılacak11 Haziran 2021
Çanakkale Boğazı'na HAVELSAN ve ASELSAN'ın ürettiği "yerli göz" geliyor11 Haziran 2021
Patrik Barholomeos, Gökçeada'dan Ayrıldı. 10 Haziran 2021
Alamos Gold tahkim sürecini başlattı09 Haziran 2021
Bakan Kurum; Deniz Temizliği Çanakkale Dahil 5 Yerde Ayni Anda...07 Haziran 2021
Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor04 Haziran 2021
Çanakkale Milli Mücadele Kampları Ve Ortak Kültür Kamplarının Kayıtları Başlıyor04 Haziran 2021
Cumhurbaşkanı normalleşme kararlarını açıkladı31 Mayıs 2021
Dardanel, Yunan rakibi Kallimanis’i satın alıyor…31 Mayıs 2021
Sedat Peker Suç Örgütünün; Çanakkale'de gözaltına alınan adamı tutuklandı31 Mayıs 2021
Menemen'li Muhtarlar Çanakkale'de Toplandı31 Mayıs 2021
Kısıtlamalarda yeni dönem31 Mayıs 2021
Lady Lena Yatı Çanakkale'ye Doğru Seyir Halinde...30 Mayıs 2021
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda: Dikkat çeken 200 metre30 Mayıs 2021
Erik Üretiminde Çanakkale İlk Yedide...29 Mayıs 2021
Seçim barajı açıklaması... Avrupa Konseyi'ne, AİHM'e baktık28 Mayıs 2021
Kepez Limanı ve Kepez Çayı'da Deniz Salyasına Teslim...27 Mayıs 2021
Çanakkale'de Şehit Düşen Astsubay; Sarıgazi Cemevi'nden Sonsuzluğa Uğurlandı26 Mayıs 2021
Vali Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı Ziyaret Etti24 Mayıs 2021
Eceabat İlçesi Eski Kaymakamı Hasan Ongu Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı24 Mayıs 2021
Nedim Şener'in kaleminden Çanakkale'de ki FETÖ Operasyonu24 Mayıs 2021
Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti21 Mayıs 2021
42 muvazzaf Asker; 14'ü aktif Polis ; FETÖ Operasyonunda Gözaltı21 Mayıs 2021
Ülgür Gökhan'ın Arşivinden: 19 Mayıs Açıklaması19 Mayıs 2021
Çanakkale Lavanta Üretiminde İlk 7'de...16 Mayıs 2021
Birleşik Krallığa Ait Savaş Gemisi'nden Çanakkale Fotoğrafları...16 Mayıs 2021
Bakanlıktan yasak genelgesi: Alkollü içecek satışı yasak mı?16 Mayıs 2021
MEB’ten yüz yüze eğitim açıklaması16 Mayıs 2021
AVM'ler, kafe, çay bahçesi, halı saha ve yüzme salonları için karar verildi.16 Mayıs 2021
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge16 Mayıs 2021
19 Mayıs’ta yasak var mı ?15 Mayıs 2021
Bayram günü, 57’nci Alay, bir kahramanın hüzünlü vedası15 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme tarihini açıkladı14 Mayıs 2021
Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e giden 3 kişinin pirinç tozunu altın tozu 13 Mayıs 2021
Karavanla dünya turuna çıkan turistlerin Hedefinde Çanakkale'de var13 Mayıs 2021
3 aşamalı plan masada... 17 Mayıs sonrası nasıl olacak13 Mayıs 2021
78 barodan ortak ses: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz12 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz12 Mayıs 2021
Türkiye'de ki Barolardan Filistin'e Tam destek11 Mayıs 2021
Yunanistan'ın Ege'deki sığınmacıları 'geri itmeleri' Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü10 Mayıs 2021
Zulmünüz Artsın(!) Aşılamada Bile Ayrımcılık.10 Mayıs 2021
Başkan İmamoğlu'nu, Çanakkale'den bir yurttaş Cimer'e Şikayet Etmiş07 Mayıs 2021
Çalışma İzni Görev Belgesi Süresi Uzatıldı07 Mayıs 2021
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?07 Mayıs 2021
Marketlerde yeni dönem başlıyor07 Mayıs 2021
Aydınlık Gazetesi; Bülent Turan'ı Manşetten Gördü06 Mayıs 2021
Vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı05 Mayıs 2021
Deniz salyası tehdidi büyüyor05 Mayıs 2021
CHP’li Sarıbal Atatürk dönemini hedef aldı! Dersim Harekatı’na ‘katliam’ dedi04 Mayıs 2021
18 Mart Çanakkaleliler Derneğinden, “Sevdiklerimizden ayrı ama paylaşınca biriz” Kampanyası04 Mayıs 2021
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ YAPAN ŞİRKETE SİBER SALDIRI28 Nisan 2021
Kamu çalışanları için idari izin kararı!28 Nisan 2021
Darbeci E. Tuğgeneral ile Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Kişi Hakkında Çanakkale'de FETÖ Soruşturması Varmış..26 Nisan 2021
62 İLDE FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı26 Nisan 2021
BTTDD: Dendias’a cevabımız: Batı Trakya’da yaşayan Azınlık Türk’tür Türk kalacaktır 16 Nisan 2021
Erdoğan: Başmüftüyü Lozan'a göre sizin atama hakkınız yok16 Nisan 2021
Bakan Koca'dan Yeni Vaka Açıklaması14 Nisan 2021
Kısmi Kapanma Geldi13 Nisan 2021
14 görevde polis, 42 muvazzaf asker toplam 84 kişiye FETÖ gözaltısı13 Nisan 2021
FETÖ'cü 93 avukat itirafçı oldu.11 Nisan 2021
kruvaziyer turizminde yeni hedeflerle seferlere başlanacak10 Nisan 2021
Hakim-savcı çalışma evlerine operasyon09 Nisan 2021
Nihat Özdemir: Havayolu, otoyollar, yapacağımız Çanakkale Köprüsü… 06 Nisan 2021
Bir Bildiri de Eski Milletvekillerinden , Dördü Çanakkale Vekili 05 Nisan 2021
80 Yıllık Krependeki İmroz Kapandı04 Nisan 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16ya çıkarıldı03 Nisan 2021
Kestelsporun Kelkit maçının hakemi Çanakkaleden30 Mart 2021
Seçime Katılabilecek Parti Sayısı 1930 Mart 2021
İzmir Büyükşehir Belediyesinden: Bayramiçte dayanışma hamlesi29 Mart 2021
ABD Çanakkale Boğazını Kontrol İçin Üs Kuruyor 29 Mart 2021
Çanakkale Valisi Aktaş ile Bursa Valisi Canbolat trafik kazası geçiren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Demirci ile ailesini hastanede ziyaret etti25 Mart 2021
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Kaza Geçirdi. : 1 ölü, 4 yaralı25 Mart 2021
MEBden liselerde yüz yüze sınav açıklaması23 Mart 2021
Ayasofya İmamı , Bülent Turanı Eleştiren Twitti Beğenmiş...23 Mart 2021
AK Partili Turandan Ayasofya Camii baş imamına eleştiri22 Mart 2021
Çanakkalede ki Kuyumcu Soyguncuları ... 20 Mart 2021
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu, 10 gözaltı 19 Mart 2021
Metropolit Atamaları Haberimiz, Batı Trakya Türk Basınında18 Mart 2021
Kosovada 18 Mart Deniz Zaferi Resim Sergisi18 Mart 2021
Bursa ve Kırklareli Metropolit Seçimleri Yapıldı18 Mart 2021
Kosovalı Türk Kadınlardan 18 Mart Etkinliği17 Mart 2021
HDPye kapatma davası açıldı17 Mart 2021
DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ !17 Mart 2021
SİVAS, 18 MARTTA ÇANAKKALEYE ÖZEL UÇAK KALDIRACAK15 Mart 2021
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı15 Mart 2021
Çanakkale Zaferi 106. Yıl Kupası yat yarışı gerçekleştirildi14 Mart 2021
57. ve 27. Alay gönülleri Edirneden Çanakkaleye yola çıktı13 Mart 2021
57. Alay için Tekirdağdan Çanakkaleye yürüyorlar13 Mart 2021
50 öğrenciye Çanakkale Şehitlik ziyareti hediyesi13 Mart 2021
Çanakkale şehitleri için 5 gün pedal çevirecek12 Mart 2021
Kale Grubundan,İyi Bak Dünyana Hareketi12 Mart 2021
TCG Çanakkale Arnavutlukta Liman Yapıyor11 Mart 2021
Okullar bütün yaz açık10 Mart 2021
Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: İşte ayrıntılar10 Mart 2021
Çanakkale Dahil 13 Kentte Operasyon. 35 Gözaltı08 Mart 2021
Çanakkalede yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı Tekirdağda yakalandı04 Mart 2021
GESTAŞ Yönetiminden Ulaştırma Bakanlığına Ziyaret 03 Mart 2021
Midilli Adasında 16. yüzyıldan kalma Osmanlı eserleri bulundu02 Mart 2021
Çanakkale Dahil Üç Kentte FETÖ Operasyonu. 11 Gözaltı02 Mart 2021
Çanakkale Dahil 5 İlde FETÖ operasyonu 6 Gözaltı02 Mart 2021
GMKA Yönetim Kurulu Balıkesir’in Edremit İlçesinde Toplandı01 Mart 2021
CHP de İstifa Depremi..27 Şubat 2021
Yapılandırma nedeniyle vergi daireleri hafta sonu açık olacak26 Şubat 2021
Yunanistan, Türkiyeden Kaçan 20 Bin Fetöcüden 2 Binine Siyasi Sığınma Hakkı Vermiş25 Şubat 2021
İçdaştan üç gemi ihracatı25 Şubat 2021
Vali Aktaş, Tekirdağ Valisi Yıldırım’ ı Ziyaret Etti24 Şubat 2021
Patrikhaneye Hukuk Danışmanı Haberimizi Batı Trakya Türk Basını Manşetten Gördü24 Şubat 2021
Yargıtay: Whatsapp ve Facebook yazışmaları delil niteliğinde24 Şubat 2021
Girişimcilikte Farklı Boyut23 Şubat 2021
FETÖhün Mahrem İmam Operasyonu: Çanakkale dahil 11 İlde 20 Gözaltı22 Şubat 2021
Midilli, Semadirek, Limni, Taşoz, Yunanistan Provakasyonu Sürüyor21 Şubat 2021
Patrikhaneye Hukuk Danışmanı Olarak Atanan Yunanistan Vatandaşı Hukukçu Davalara Girebilecek mi?21 Şubat 2021
İlk Yerli Gemimiz TCG Ufuk 18 Martta Donanmada...21 Şubat 2021
MEB, liseleri Açıyor....19 Şubat 2021
Bakan Açıkladı: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale18 Şubat 2021
Eğtim İş Sendikası, Aşı Yapmadan Köy Okullarını Açmak Tehlikeli17 Şubat 2021
SULAK ALANLAR RANT ALANI DEĞİLDİR! SULAK ALANLARIMIZA DOKUNMA!16 Şubat 2021
GESTAŞta Bazı Seferler İptal16 Şubat 2021
Covid Vaka Sayısı Açıklandı. Çanakkale de Vaka Sayısı..16 Şubat 2021
Türkiyede En Çok Köyü Olan İller Arasında Çanakkale İlk Beşte14 Şubat 2021
Türkiyede bir evde ortalama kaç kişi yaşıyor? Çanakkale 8110 Şubat 2021
Asırların hayali için geri sayımdayız diyerek duyurdu05 Şubat 2021
İzmirde ki deprem Çanakkalede de Hissedildi01 Şubat 2021
İçişleri Bakanlığından kısıtlama açıklaması!29 Ocak 2021
Bayramiç Kaymakamı Daha Önce FETÖden Gözaltına Alınmış. Şimdi ise...29 Ocak 2021
Yunan Kathimerini gazetesine göre ABD, Çanakkale Boğazına alternatif oluşturmak amacıyla Dedeağaçta 28 Ocak 2021
Yunan Basını Batı Trakya ve Türk Vurgusu Yapan Av.Turanı ve Demokrat gazetesini hedef aldı23 Ocak 2021
Bülent Turanın Batı Trakya Açıklama Haberimiz Batı Trakya Türk Basınında21 Ocak 2021
Yunanistanda Batı Trakya Türkünün haklarını vermeyen zorba bir yönetim var!21 Ocak 2021
Meteoroloji: Soğuk ve yağışlı hava perşembe gününden itibaren19 Ocak 2021
Yunanistan Başpiskoposu İeronimostan Hakaret, Rum Patriği Bartholomeostan Tık Yok 18 Ocak 2021
Konut fiyatlarında 2017den bu yana Yüzde 60 Arttı18 Ocak 2021
FETÖye Yönelik Operasyonlarda 190 Gözaltı 13 Ocak 2021
Türkiyenin taşı toprağı altın11 Ocak 2021
CoronaVac aşıları dağıtım yapılmak üzere TIRlara yükleniyor11 Ocak 2021
Karadenizde hamsi avının kısmen durdurulması balığın fiyatını artırdı10 Ocak 2021
Ayçiçeği üretiminde Çanakkale İlk Yedide06 Ocak 2021
Mavi Vatan Düşmanlarına Yanıt!04 Ocak 2021
ABD Başkanı Bidenden, Patrike Yeni Yılın İlk mesajı03 Ocak 2021
Erdoğan, milyonlarca öğrencinin beklediği kararı açıkladı!28 Aralık 2020
Okullarda sınavlar iptal edildi25 Aralık 2020
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?24 Aralık 2020
Gökçeadalı Başpapaz , Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor24 Aralık 2020
Taylandlı gelin mutluluğu Çanakkale’de buldu05 Aralık 2020
Çanakkale Türkiye'de Kitap Okumada İlk Onda03 Aralık 2020
Adalet Bakanlığı'ndan flaş karar! HES kodu şartı getirildi03 Aralık 2020
HSK, FETÖ'cü 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti02 Aralık 2020
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 81. yılında kabri başında anıldı01 Aralık 2020
Büyük Uyuşturucu Operasyonu Çanakkale Dahil 45 Gözaltı 01 Aralık 2020
Kamu çalışanlarının mesai saatlerine düzenleme01 Aralık 2020
Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlamasını açıkladı30 Kasım 2020
Google Çanakkale Boğazı'nı Yunanca Karşılığı İle Değiştirdi 29 Kasım 2020
COVİD İlaçları için: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'doğru ilaç kullanımı' broşürü29 Kasım 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi28 Kasım 2020
Bakan Koca, Çanakkale'de yüzde 50 artış 25 Kasım 2020
Büyük Rüşvet Operasyonu Çanakkale Dahil 13 İlde 70 Gözaltı 24 Kasım 2020
Kargo Gemimize Saldıran Alman Gemi Komutanı Geçen sene Çanakkale'de idi.23 Kasım 2020
Bülent Turan’dan Arınç’a çağrı: Ben olsam istifa ederim22 Kasım 2020
İÇDAŞ 1 Milyar Dolar İhracata Imza Atıyor21 Kasım 2020
Türkiye'de ilk kez ilçe bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi hazırlandı:20 Kasım 2020
Çanakkale'de, Gelibolu'da,Cemaati Olmayan Metropolitler Ne İşe Yarar ?18 Kasım 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi18 Kasım 2020
Mısır Savaş Gemileri'ne Misilleme Dev Türk Bayrağı Toka Edildi17 Kasım 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı17 Kasım 2020
Yunanistan Çanakkale Boğazı Yerine Dardanel İsmini Kullanmıyoruz Diye Nota Vermiş 16 Kasım 2020
FETÖ ile Patrikane arasındaki gizli yazışma ortaya çıktı16 Kasım 2020
Mısır Savaş Gemilerinin Çanakkale Boğazı'nda Çektikleri Türk Bayrağı Boyutuna Tepki15 Kasım 2020
Görevden uzaklaştırılan FETÖ'cü hakim-savcılar belli oldu14 Kasım 2020
9 hakim-savcıya FETÖ'den uzaklaştırma kararı13 Kasım 2020
Türkiye geneli Açık alanda sigara içmek yasaklandı11 Kasım 2020
Bütün İşyerleri 22.00'da Kapanacak03 Kasım 2020
Fransa'nın Lyon kentinde ki cinayet Gökçeada'ya kadar uzandı02 Kasım 2020
Gelibolu'ya gelen subaylardan Nikolay Rayevski'nin torunu: Kimse Beyaz Rusları kabul etmezken, bunu Türkler yaptı. 02 Kasım 2020
Son 20 Yılda ki Büyük Depremler Sıralamasında Çanakkale'de Var01 Kasım 2020
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz27 Ekim 2020
Çanakkale'de yüzde 50 oranında vaka artışı23 Ekim 2020
Yunan Gazetesi: ABD Çanakkale-İstanbul Boğazlar'ına alternatif rota oluşturacak22 Ekim 2020
FETÖ'nün Emniyet Mahrem İmamlarına Operasyon. Çanakkale Dahil Dokuz İl21 Ekim 2020
Türkiye'den Ege adaları hamlesi21 Ekim 2020
HSK’dan Fetö'cü 11 hakim ve savcıya ihraç...YETMEZ AMA EVET19 Ekim 2020
KKTC'de ki Çanakkale Mahallesi TOROS'un Emrine Uydu: Tatar'a Destek Verdi19 Ekim 2020
Amiral Özbey, "Kanadalı Maden Şirketleri Millileştirilmedir"19 Ekim 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan ek korona genelgesi18 Ekim 2020
AGD'den Azerbeycan'a Destek 17 Ekim 2020
Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüldü11 Ekim 2020
Türkiye'den Yunanistan'a Midilli-Lozan Uyarısı09 Ekim 2020
Kurbağa adam adayı eğitimi Çanakkale'de Yapılacak 07 Ekim 2020
Tüm etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi02 Ekim 2020
Hırvatistan Başkonsolosu'nun Çanakkale Ziyareti Sonrasında Skandal Twettler02 Ekim 2020
Evde içki yapmak yasaklandı01 Ekim 2020
81 ilde HES kodu olmayan toplu taşımaya binemeyecek!30 Eylül 2020
CHP Milletvekili Çelebi'den TTB'ne Sert Tepki,"Evlatlarımızın katili Öcalan’a özgürlük isteyen,Kumpas Davalarının Müdahili"28 Eylül 2020
Hrant Dink Karabağ için ne demişti ? VİDEOLU28 Eylül 2020
Kanser Ölümlerinde Çanakkale İlk 10'da27 Eylül 2020
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Ulusal Kanal'a özel açıklama26 Eylül 2020
FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler: Baş hekim de var profesör de!26 Eylül 2020
Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından Gökçeada ve Bozcaada'da Helenizme Destek Mesajı25 Eylül 2020
TR-705' Kılıçdaroğlu'na başdanışman oldu24 Eylül 2020
Türk Düşmanı Yunan Milletvekili, Dedeağaç ile Çanakkale limanları arasında sefer istedi24 Eylül 2020
İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi24 Eylül 2020
Demokrat Gazetesi Haberleri Batı Trakya Türk Basınında...23 Eylül 2020
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var22 Eylül 2020
DEV-SOL'dan FETÖ'ye Uzanan Yol.Çanakkaleli Tamer Tabak'ın Yoldaşı ...21 Eylül 2020
Kaftancıoğlu'na tepki gösteren CHP'lileri disipline vermek isteyen kim çıktı?20 Eylül 2020
Gökçeada'da Açılan Rum Okulları, Batı Trakya'da Kapatılan Türk Okulları ....20 Eylül 2020
Çanakkaleli Baba-Kız Hukukçu Olan Çubuklu'ları Savunduğu Yavaş Kumpastan Beraat Etti18 Eylül 2020
FETÖ ÜNİVERSİTELERDE HORON TEPİYOR, YÖK TAVŞAN UYKUSUNDA HORLUYOR18 Eylül 2020
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na: Kimin haddine!17 Eylül 2020
FETÖ'cü Kaymakamlara Operasyon Sürüyor İki Vali Yardımcısı Açığa alındı 15 Eylül 2020
Türkiye genelinde yeni virüs yasakları15 Eylül 2020
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' demek zorunda kaldı!14 Eylül 2020
Atatürk Diyemeyen Kaftancıoğlu'na CHP'de Tepkiler Çığ Gibi13 Eylül 2020
İzolasyondan kaçana yurt şartı!11 Eylül 2020
FETÖ'nün Avukatlarına Operasyon, 60 Gözaltı 11 Eylül 2020
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan İdlib'de şehit oldu09 Eylül 2020
FETÖ hâlâ devletin can damarlarında!'09 Eylül 2020
Tüm ülkede meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak08 Eylül 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge08 Eylül 2020
FETÖ'den Açığa Alınan Mülkü Amirler...08 Eylül 2020
Erdoğan: Toplu taşımda ayakta yolcu alınması Yasaklandı07 Eylül 2020
Gökçeadalı Fener Rum Patriği Sınırları Zorluyor07 Eylül 2020
CHP'nin 97'nci yaşını kutlayacağı etkinlik Koronavirüs gerekçesiyle iptal edildi07 Eylül 2020
Vali'den 'kaymakam operasyonu' açıklaması: Pes doğrusu07 Eylül 2020
Listede 400 dolayında mülki idare amiri Var. MİT ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyonu..07 Eylül 2020
İki kayyum kaymakam FETÖ'den açığa alındı07 Eylül 2020
Kim bu FETÖ’nün solcuları...06 Eylül 2020
Sapık Tarikat Lideri Çanakkale'de de Örgütlenmiş 04 Eylül 2020
Yunan gemisi yiyeceksiz kaldı, balıkçılar yemek taşıdı04 Eylül 2020
Lavanta Üretiminde Çanakkale İlk Beşte03 Eylül 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye
CH