güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
 
Ana Sayfa > KENT YAŞAM

Gelibolulu Yahudiler
09 Haziran 2021
Gelibolulu Yahudiler
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

   

Gelibolu, Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Osmanlıların Avrupa’da ilk ayak bastığı yer olan Gelibolu, 1354 yılında, İstanbul’dan tam 99 yıl önce fethedilmişti.

Gelibolu’da günümüzde ne yazık ki hiç Yahudi Cemaati kalmadı ancak geçmişte Yahudiler yüzyıllar boyunca, hatta son göçlerin yaşandığı 1970’li yıllara kadar Gelibolu’da yaşadı. Gelibolu’nun nüfusu 1914 yılında 28.123 kişi olup, bu tarihte yaşayan 2.576 kişi Yahudi’ydi (Kaynak: H.Kemal Arpat, Osmanlı nüfusu 1830 – 1914).  Bunun sonucu olarak köklü bir Yahudi kültürüne ev sahipliği yapan Gelibolu’da büyük ve tarihi bir Yahudi Mezarlığı oluşmuştu.

Gençliğimin geçtiği 1960-70’li yıllarda aklıma gelenler Pepo Uygun, Pepo Kandioti, Pepo Mizistrano, Avram Kara, Nesim ve Meir Kara, Robert Özsevil, Salamon ve Reşat Sıvacı, İzak Yohay, Jak Baron, Leon Altaben, Nesim Saygı, Nesim Kandiyoti, Abolafya, Tuhafiyeci Levi, Salamon, Leon ve Nesim Yohay, Leon Tefçi, Nesim Abravael, Mordo Özyıldız, Rafael Kandiyoti, Binyamin ve İsak Şirin, Menahem Baran ve isimlerini hatırlayamadığım diğer Yahudi hemşerilerimiz küçük şehrimizin önemli esnafları olmalarının yanı sıra bizlerin ve ailelerimizin çok değerli arkadaşları ve komşuları olmuşlardı.

Aralarında saydığım Pepo Uygun Amca, annem gibi 1933 doğumlu olup, 1973 yılında göç ettiği İsrail’den, hem anneme hem de dükkân komşusu rahmetli dayım Terzi Orhan Lokoç’un rahmetli eşi Nihadi Lokoç Yengeme, her sene ve bayramda mutlaka bayram kartı göndermiş, telefon ederek bayramlarını kutlamıştı. Bu dostluk ömür boyu unutulmaz.

 

Gelibolu Yahudi Mezarlığına ne oldu?

Gelibolu Yahudi Mezarlığı 1983 yılında Dini ve Kültürel Yapılar başlığı altında tescil edilmiş olup, 29.550 metrekarelik tek bir parsel halindeydi. Ancak Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 1995 tarihli bir kararıyla ifraz edilerek parçalandı.

Bu karar sonrasında ise Gelibolu Belediyesi Encümeninin yaklaşık bir yıl sonra aldığı karar ile de bu tek parsel, (yaklaşık 5.000 metrekarelik kısmı) yol ve (yaklaşık 2.000 metrekarelik kısmı) yeşil alan olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım beş parsele bölündü. Daha sonra bu beş parselden birinin de ikiye ayrılması ile Tarihi Yahudi Mezarlığı toplam altı parsele ayrılmış oldu.

Maalesef bu ayrılmanın yaşandığı 1996 yılından bugüne kadar sadece bir parsel Yahudi Mezarlığı olarak korunabildi; geri kalan alanlar ise farklı amaçlarla kullanıldı.  Gelibolu Belediyesi tarafından farklı kurum ve kuruluşlara devredilen / satılan bu alanın bir kısmında yapılaşma gerçekleşti, bir kısmı ise halen park olarak ayrıldı.

Gelibolu’da uzun yıllar yaşayan Salamon Sıvacı’nın oğlu Rahmi Sıvacı, kişisel gayretiyle mezarlığın köşesinde 20-25 mezarın bulunduğu bölümü temizletti. Daha sonra İsrail’de yaşayan ve arkadaşlarım olan Gelibolulu Sara Kara ve eşi David Kara, eşi Gelibolulu olan İlan Guy ile babaannesi Gelibolulu olan Tal Russo ve Gallipoli Jewish Heritage (Gelibolu Yahudi Mirası) grubu üyelerinin özel ilgileri, gayretleri ve kendi aralarında topladıkları maddi destek ile, çalılar, budanmayan ağaçlar ve otlar nedeniyle içine dahi girilemeyen (Rahmi Sıvacı’nın temizlettiği küçük bölüm dışında), hiçbir mezarın dahi görülemediği mezarlık temizlenmeye başlandı.

 

Mezarlığın temizlenmesi

Sara Kara’nın mezarlığın temizlik çalışmalarını facebook’ta paylaşması ise konu ‘The European Commitee for Protection of Jewish Cemeteries / Avrupa Yahudi Mezarlıklarını Koruma Komitesi’ adlı kuruluşun dikkatini çekti. Bu komiteye bağlı hahamlar Gelibolu’ya gelip mezarlığı gezip gördü; bu mezarlığın tarihi ve önemli bir mezarlık olduğu konusunda beyanatlarını yaptı. Bu beyanatın ardından Komite’nin bir görevlisi, Karel Zacek, 3-4 kez Gelibolu’ya gelerek, Rahmi Sıvacı’nın da yardımlarıyla, çevreden işçiler ayarlayarak, mezarlıkta toprak altında kalan yüzlerce mezarı gün ışığına çıkardı. Bunlarında arasında, 1649 yılında hayatını kaybeden, din alimi, Haham Meir Di Boton’un mezarı da bulunuyor.

Bu temizlik çalışmaları sonucunda 1933 doğumlu, halen İsrail’de yaşayan Marco Altabep,1942 yılında ölen annesinin mezarını buldu. Altabep, annesinin mezarını en son 1950 yılında görebilmişti. Tam 65 yıl sonra, 2015’te, iki oğlu-iki gelini ve üç torunu ile birlikte İsrail’den gelerek, annesini mezarını ziyaret edebildi, başında dua okuyabildi. Keza Sara Kara da Gelibolu’da çok genç yaşta vefat etmiş olan amcası David Varon’un (1921-1937) mezarını temizlik sonrası bulabildi; babası Pepo Uygun, annesi, teyzesi, eşi David ve iki oğluyla beraber İsrail’den gelerek amcasının mezarını ziyaret etti.

Bu komite mezarlığa ilgisini devam ettirdi. 2016 yılının yaz aylarında benim de yardımım ile hem drone ile mezarlığın video ve fotoğraflarını çekti, hem de ilaçlatarak temizliğini yaptı. Gerek Sara Kara’nın gerekse benim ricalarım ile Gelibolu Belediyesi de mezarlıktaki çalıların ve otların kesilerek, ağaçların budanarak temizlenmesine yardımcı oldu.

Tüm bu temizlik çalışmaları yapılırken Mayıs 2014’te Hahambaşılık Av. Ester Zonana aracılığı ile Gelibolu Mahkemesinde bir tespit davası açtı. Bu dava sonucunda Mahkeme, Gelibolu Yahudi Mezarlığında, mezarlıktan ifraz ile kopartılmış olan iki parselde de tarihi mezarlar olduğunu tespit etti. Bu dava ve sonucunda alınan tespit kararı Gelibolu Mezarlığı için çok önemli bir aşama oldu.

Bu dönemde, İsrail’de yaşayan Gelibolulu arkadaşlarım Sara – David Kara’nın Yahudi mezarlığıyla yakından ilgilenmeleri dikkatimi çekti ve ben de konu ile yakinen ilgilenmeye başladım. Durumu inceledikten sonra Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ayrı ayrı iki başvuru yaptım. Başvurularımda tarihi mezarlıktan parçalanarak alınmış ve halen üstünde inşaat yapılmamış üç parselin koruma altına alınmasını talep ettim. Bakanlığa gönderdiğim dilekçe de Bakanlık tarafından incelenmek üzere Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderildi ve böylece iki dilekçe birleştirilmiş oldu.

Çanakkale K.V.K.B. Kurulu başvurumu gündeme alarak, bir parselin (380 no.lu parsel) üstünde tarihi mezarlar olmadığı gerekçesiyle tescil altına alınmamasına ama buna karşılık diğer iki parselde (sıfır ve 377 no.lu parseller) tarihi mezarlar bulunduğu belirtti. Kurul, bu iki parselin Yahudi mezarlığının devamı olarak görüldüğünden korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, Yahudi mezarlığının bu parseller dahil olarak tescilinin devamına, tescilli alan sınırları içerisinde herhangi bir yapı yapılamayacağına, bu iki parselin halen mezarlık olan parsel ile tevhit edilmesine (birleştirilmesine), tevhit işlemi sonucunda oluşacak yeni parselin tapu beyanlar hanesine ‘Korunması gerekli 1.Grup Anıtsal Mimarlık Örneği Taşınmaz Kültür Varlığıdır’ şerhi konulmasına karar verdi.

Bu son karar ile Edirne K.V.K. Kurulunun 1995 tarihli yanlış ve haksız bir kararı ile Yahudi mezarlığından kopartılan, en azından iki parsel tekrar Yahudi mezarlığı ile birleştirildi. Böylece şimdi üç parselin birleştirilmesiyle oluşan Gelibolu Yahudi Mezarlığı tescil edilerek koruma altına alındı.

Gelibolu Tarihi Yahudi Mezarlığı sadece Gelibolulu Yahudilerin değil, onlarla geçmiş yıllarda komşuluk ve dostluk yaşama şansını yakalamış biz tüm Geliboluluların ortak kültürel ve tarihi mirasıdır.

Pepo Amca’nın, Avram Amca’nın, Salamon Amca’nın, Meir Amca’nın, Rafael Amca’nın, Menahem Amca’nın ve diğer Yahudi dostlarımızın anneleri, babaları, yakın akrabaları, dedeleri, büyükanneleri ile tüm atalarının yattığı bu mezarlığa sahip çıkmak ve korumak hepimizin boynunun borcudur.

Gelibolu Yahudi Mezarlığının temizlenmiş ve Çanakkale Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alınmış olmasının Şalom gazetesi ve Hahambaşılık tarafından Türk Yahudi Toplumuna duyurulmasının, ailelerinin ve atalarının mezarlarını ziyaret edecek olan Gelibolulu Yahudi dostlarımızı çok sevindireceği kanısındayım.

Bu vesileyle, Gelibolu Yahudi Mezarlığı ile ilgilendiğimi öğrenen hemşerimiz, Çanakkale cemaatinden Mimar Selim Varon Ağabey’e de bu konuya gösterdiği sıcak ve yakın ilgisi ile, konunun Şalom Gazetesine iletilmesindeki yardımları nedeniyle ben ve bu tarihi mezarlığa uzun yıllardır ilgi gösteren Gelibolulu Yahudi arkadaşlarım çok teşekkür ediyoruz.


Gelibolu'da düzenlenmiş el yazması bir Doğum Belgesi

1923 yılında Selanik almanağında yer alan bu fotoğraflar
Gelibolu Yahudilerinden dokuzunu gösteriyor.

Gabriel Yohai, Shimon Abulafia, Morenu Condiotti, Hasday Ibn-Shador,
Marko Varon, Jak Mizistrano, Asher Ibn-Habib, Izak Habib, Behor Hahamoğlu


1896 yılında Gelibolu'dan gönderilmiş bir Osmanlı Kartpostalı üzerindeki "Sephardic" el yazısı


1978 yılında çekilmiş bu fotoğraf, o zamanlar Kara Kaldırım'da oturan bir Seferad ailesine ait (Sheby)


Gelibolu'daki Yahudi Nüfusu
 
1881-1893    1.604
 
1906-1907 2.336
 
1914 2.580

 

Kaynak: Şalom Gazetesi Serdar Azak...

 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer KENT YAŞAM Haberleri

Başlık Tarih
 
Kepez'den Müsilaj Gitmiyor21 Haziran 2021
İkinci dönem AFAD 1. Seviye Dalış Eğitimi Başarıyla Tamamlandı21 Haziran 2021
İşadamından Okula Spor Salonu 21 Haziran 2021
Aktif Siyaseti Bıraktı. Mütaahit Oldu20 Haziran 2021
Çanakkale ve İlçeleri Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Genel Kurul Yapıyor20 Haziran 2021
Çanakkale Diş Hekimliği Fakültesi: Klinik sarf malzemesi alacak19 Haziran 2021
Can Çelebi Akademi kampı Çanakkale’de organize edilecek18 Haziran 2021
“Üç Afacan Barbarosun Sırrı" Filmin Oyuncularından Belediyeye Ziyaret17 Haziran 2021
Çanakkale'de Kaçak Sigara Operasyonu17 Haziran 2021
Kepez Belediyesi Yol ve altyapı malzemeleri satın alacak16 Haziran 2021
Kepez Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılık16 Haziran 2021
Başhekim Olarak Ayrıldığı Hastaneyi, İl sağlık Müdürü Olarak Ziyaret Etti16 Haziran 2021
Çanakkale’de sinema salonlarının sayısı...16 Haziran 2021
Sağlık-Sen'den; Çanakkale İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret15 Haziran 2021
il Sağlık Müdürü Hastaneleri Ziyaret Etmeye Devam Ediyor15 Haziran 2021
Rüçhan Özer'in Acı Günü15 Haziran 2021
Kepez'de Deniz Müsilaja Teslim15 Haziran 2021
SATRANÇ TURNUVALARI MADALYALARI SAHİPLERİNE TAKDİM EDİLDİ15 Haziran 2021
Atıksu arıtma tesisi deniz deşarj hattı yaptırılacak14 Haziran 2021
Kepez Atatürk İlköğretim Okulu Öğretmeni Vefat etti 14 Haziran 2021
Çanakkale'de Balık Tezgahları Boş..13 Haziran 2021
Ezine Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.12 Haziran 2021
Umurbey Belediyesi 1 İşçi Alacak12 Haziran 2021
Çanakkale Hizmet Grubları İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak12 Haziran 2021
Çanakkale'de 6. Taf Turkcell Küçükler Atletizm Festivali Yapıldı11 Haziran 2021
Çanakkale'de Tedavisi Yapılan Sansar Doğal Yaşama Salındı10 Haziran 2021
Çanakkale Yeni Emniyet Binası'nda Yangın10 Haziran 2021
Çanakkaleli Jak Yaakov Vefat Etti08 Haziran 2021
“El Ele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele!”08 Haziran 2021
Ezine'de ki Gayri-Müslüm Nüfusun Tarihsel Geçmişi...07 Haziran 2021
Çanakkale Havalimanına ait kafeterya kiraya verilecek07 Haziran 2021
Çanakkale Havalimanına ait büfe mahalli kiraya verilecek07 Haziran 2021
ÇTB'den Etkinlik 07 Haziran 2021
Çanakkale'de balık satışlarında müsilaj ile düşüş;05 Haziran 2021
Şehr-i Emin Yönettiği Yerin Tarihini Eksiksiz Bilir04 Haziran 2021
Güneşhan, Ülgür ABİ'sinin Sözünden Çıkmıyor04 Haziran 2021
MELİH GÜNDOĞDU LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ04 Haziran 2021
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ; Erenköy İlkokulu'nu Ziyaret Etti 04 Haziran 2021
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; Akaryakıt satın alınacaktır03 Haziran 2021
Çanakkale'de Sağlıklı Yaşam Merkezi Yeniden Açıldı01 Haziran 2021
Kamyon kabin, kaporta ve boya işi yaptırılacak31 Mayıs 2021
Çanakkaleli Yüzücü Seda Soydaş 3.Oldu31 Mayıs 2021
Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 5 – 6 Haziran Tarihlerinde Açık31 Mayıs 2021
Türkiye Tenis Federasyonu Tarafından Düzenlenen Şampiyonada Çanakkaleli Tenisçi31 Mayıs 2021
Çanakkale'de yaşayan Afganistanlı genç futbol hakemi mesleğini Türkiye'de sürdürmek istiyor.31 Mayıs 2021
Avukat Tonka, "Ülkemize Hizmet Etmiş İsimleri Tartışmaya Son Verelim"30 Mayıs 2021
Çanakkale Orman Genel Müdürlüğü'ne 59 İşçi Alınacak29 Mayıs 2021
Kepez'in Sevilen İsmi Vefat Etti28 Mayıs 2021
Sarıçay Bölgesinde Rutin Temizlik28 Mayıs 2021
SGK İl Müdürü Ercan, Memur-Sen'i Ziyaret Etti27 Mayıs 2021
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden Vali Aktaş’a Ziyaret27 Mayıs 2021
Yeşilay Danışma Merkezinden (YEDAM) Vali İlhami AKTAŞ’a Ziyaret27 Mayıs 2021
Birleşik Kamu İş: Sözlü Sınav Adaletsizliktir. Çanakkale İl Özel İdaresi Yanlıştan Dönmelidir"27 Mayıs 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi'ne Sadece Sözlü Sınav ile Personel Alınacak26 Mayıs 2021
Çanakkale’de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı25 Mayıs 2021
Çanakkale'de Yakın tarihte Ermeni Nüfusu25 Mayıs 2021
Antakyalı Jak Çanakkale´de…25 Mayıs 2021
İl Sağlık Müdürü Dr.Taşçı, Fevzipaşa Mahallesi'ni Ziyaret Etti 24 Mayıs 2021
Avrupa şampiyonu Çanakkale'den22 Mayıs 2021
Çanakkale Belediyesi 39 Personel Alımı Yapacak22 Mayıs 2021
Cennet Otapark İnşaatı; Sivrisinek Üretim Merkezi Oldu22 Mayıs 2021
Çanakkale Memur Sen'den Müftülüğe Ziyaret21 Mayıs 2021
Fırtına Kepez'de ki Türk Bayraklarını Kopardı21 Mayıs 2021
Yeni Köy Enstitüleri Derneği Karanfil Bıraktı19 Mayıs 2021
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 102. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN18 Mayıs 2021
Çanakkale'nin Başarılı Sporcuları18 Mayıs 2021
Sarıçay Müsilaj'a Teslim...18 Mayıs 2021
Çanakkale’de 2020 yılında doğan bebek sayısı açıklandı18 Mayıs 2021
Kaan Tonka'dan Bayram Kutlaması," Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı" 14 Mayıs 2021
Seç Color'un Sahibi Covid'ten Vefat etti 12 Mayıs 2021
Çanakkale'de Nisan Ayında Satılan Konut Sayısı...12 Mayıs 2021
Vali Aktaş, Denetimlere Devam Ediyor11 Mayıs 2021
Çanakkale'de Bulunan Yavru Karacanın Tedavisi Başladı11 Mayıs 2021
Kepez'de Kuvvetli Poyraz Bayrakları Kopardı11 Mayıs 2021
Vali İlhami Aktaş, Pazar Yerlerinde Denetimlerde Bulundu08 Mayıs 2021
Kepez'de Kural İhlali Yapan İşyeri Uyarıldı08 Mayıs 2021
ÇANAKKALE GEÇİLDİ Mİ? HAYDİ NUR-ÜL BAHİR GAMBOTUNA DALALIM…07 Mayıs 2021
Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen:07 Mayıs 2021
Yaralı Martı Korumaya Alındı06 Mayıs 2021
Kepez'de DKMP Can Dostlara Yönelik Faaliyetleri Sürüyor06 Mayıs 2021
Çanakkale'de Çocuk Doktoru Yaşamını yitirdi 04 Mayıs 2021
Kepez'de 3+1 131 m² daire icradan satılık04 Mayıs 2021
“Her Zaman Vatandaşlarımızın Yanındayız”30 Nisan 2021
İŞÇİLERİMİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN30 Nisan 2021
Çanakkale Hane Halkı Büyüklüğünde Sonuncu...30 Nisan 2021
Çanakkale'de Tam Kapanma 30 Nisan 2021
Ramazan ayını sağlıklı ve zinde geçirmenin formülü23 Nisan 2021
Yirmi Gün Önce Yazdığımız Giibi. Av.Bülent Şarlan Seçimlerde....22 Nisan 2021
‘OKU-YORUM’ Kitap Kahve Projesi Tanıtım Programına Davet21 Nisan 2021
Av yasağına rağmen tezgahlar doldu20 Nisan 2021
Kepez'de Önce Dolu Sonra Yağmur...19 Nisan 2021
İŞKUR ÇANAKKALE, ENGELLİLERİN RUH SAĞLIĞI HAKKINDA PROJE TOPLANTISINA KATILDI19 Nisan 2021
Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi19 Nisan 2021
KORONAVİRÜS VAKALARININ KATLANARAK ARTMASININ SEBEBİNİN TERMİK SANTRALLER OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK” 19 Nisan 2021
Meteoroloji'den gök gürültülü yağış uyarısı!19 Nisan 2021
Kırıldı, acı çekti ama ülkesine hiç küsmedi. Çanakkaleli Frida’yı bilir misiniz?18 Nisan 2021
“Devletimizin Şefkat Eli Vatandaşlarımızın Daima Yanında”16 Nisan 2021
Çanakkale’de kadınlar ayakkabı bırakma ve oturma eylemi yaptı16 Nisan 2021
Kepez'de 80 m² dubleks daire icradan satılık16 Nisan 2021
6. ULUSLURARASI TURKISH OPEN KICK BOKS AVRUPA KUPASI'NDA ÇANAKKALE BAŞARISI16 Nisan 2021
Çanakkale'de kordon boyu bariyerlerle kapatıldı15 Nisan 2021
Çanakkale'nin Kordonlarına 1 Ay Yasak Geldi14 Nisan 2021
KEPEZ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU BİNASI Onarım İhalesi14 Nisan 2021
Çanakkale Belediyesi Hayvan maması satın alacak14 Nisan 2021
Sağlık-Sen Kongreye Gidiyor14 Nisan 2021
GESTAŞ'TAN 23 NİSAN'A ÖZEL ÇEKİLİŞ14 Nisan 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ramazan Beslenme Önerileri12 Nisan 2021
Çanakkalede 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı08 Nisan 2021
Kepez Sanayi Sitesinde Covid İşyeri Kapattırdı08 Nisan 2021
Çanakkalede Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği07 Nisan 2021
ÇANAKKALE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI,SORUMLULUK BÖLGESİNDE HIRSIZLARA GEÇİT VERMİYOR06 Nisan 2021
Muhtarlarla Pandemi Tedbirleri Görüşüldü05 Nisan 2021
Sarıçay üzerine 4. köprü için izin müjdesi05 Nisan 2021
II. Troas Sempozyumu05 Nisan 2021
ÇANAKKALE İŞKURDAN TAKI İMÂLATÇISI MESLEĞİNDE MEGİP KURSU05 Nisan 2021
Belediye Meclisinde İki Üye Pozitif05 Nisan 2021
4 Nisan 1953...Vatan Sağolsun...03 Nisan 2021
Çanakkalede Adreste Nüfus hizmeti...03 Nisan 2021
Öz Sağlık İş Sendikasından 112ye Ziyaret02 Nisan 2021
Afad Müdüründen İl Sağlık Müdürüne Ziyaret31 Mart 2021
65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kartları kullanıma kapatıldı31 Mart 2021
Çanakkale Mehteran Dernek Yöneticilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret31 Mart 2021
Çanakkalede İhracaat Arttı31 Mart 2021
Kepez Belediyesi Biyosidal ürün Alacak30 Mart 2021
Çanakkalede gel-git...29 Mart 2021
İŞKUR YETKİLİLERİ, HİBE DESTEKLERİ KAPSAMINDA SAKATLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ29 Mart 2021
Kordon Bölgesinde Koronavrüs Denetimi27 Mart 2021
Deniz kum güneş üçlemesinin tarih ve kültürle buluştuğu Çanakkale, Rus turistleri bekliyor26 Mart 2021
Çanakkale Ülke Genelinde; Esnaf Sayısı Bağlamında İlk üçte..25 Mart 2021
Kepezde Kadın Eylemi Çağrısı25 Mart 2021
ÇTB - AFAD ÇANAKKALE İŞBİRLİĞİ İLE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ24 Mart 2021
GESTAŞtan Kar Manzaraları24 Mart 2021
Çanakkalede Kar Yağışı Etkili Oluyor24 Mart 2021
Çanakkale Havalimanı çalışanlarını ziyaret 23 Mart 2021
Çanakkale Barosundan Kitlesel Açıklama20 Mart 2021
Siber Güvenlik Eğitimi gerçekleştirildi. 19 Mart 2021
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE LAYIK OLMAK İÇİN YENİ BAŞARILARA İMZA ATMALIYIZ17 Mart 2021
Kamyon kabin kaporta ve boyası yaptırılacak15 Mart 2021
Yol çizgi boya ve malzemeleri satın alınacak15 Mart 2021
Kepez Halk Plajının Tahliye Tarihi Doldu15 Mart 2021
Dinamik Denetim Süreci Vali Aktaş Başkanlığında Devam Ediyor14 Mart 2021
Çanakkalede su kesintisi 13 Mart 2021
Çanakkale Merkezde 3+1 daire icradan satılık12 Mart 2021
Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Pazar Günü Açık11 Mart 2021
Çanakkale Barosunun Kadın Avukatlarından 8 Mart Etkinliği08 Mart 2021
ÇTB Evsahipliğinde 8 Kadın, 8 Başarı Hikayesi08 Mart 2021
Kepezde 8 Mart Fotoğraf Sergisi06 Mart 2021
Çanakkale UMKE den tatbikat 06 Mart 2021
Kadınlar için fidan dikilecek06 Mart 2021
HAVADA KALMASIN!05 Mart 2021
Kaya Üzen Yeniden UMAT Başkanı Seçildi05 Mart 2021
Çanakkalede Diyanet Kurslarına Düzenleme03 Mart 2021
Çanakkaleli atlet Oğuz Uyar ülkemizi temsil edecek03 Mart 2021
Sağlık İl Müdüründen Yenice Kaymakamına Ziyaret03 Mart 2021
Esenler Pazar Yeri Denetimi03 Mart 2021
Kepez Belediyesi Temizlik malzemeleri satın alacak02 Mart 2021
Çanakkale Belediyesi Plastik çöp konteyner satın alacak02 Mart 2021
Çanakkalede Sokağa Çıkma Kısıtlaması27 Şubat 2021
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı büyüledi26 Şubat 2021
Vali Aktaş Kayadere Köyü’nde...26 Şubat 2021
Yenicede Bir Köy Karantinada26 Şubat 2021
Kepezde Sardalye 25 Tl26 Şubat 2021
TİCARET BORSASINDAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜNE ZİYARET25 Şubat 2021
Kepezin Çift Yumurta İkizleri25 Şubat 2021
Tarihi Aynalı Çarşıdan esinlenip gazoz ürettiler25 Şubat 2021
Çanakkalede Bir Evde Kaç Kişi Yaşıyor?25 Şubat 2021
Gençlik Spor Müdürlüğü Öğrenci Seçmelerini Sürdürüyor25 Şubat 2021
Çanakkalede Evlenme Oranları Düştü25 Şubat 2021
Kepez Belediyesi Orta Refüj Yapımı İçin İhaleye Çıkıyor22 Şubat 2021
Çanakkaleli Tarihçiden Yeni Bir Kitap22 Şubat 2021
Ut&On sitesi Start Verdi22 Şubat 2021
Çiftlikköy, Çanakkale deplasmanında galip21 Şubat 2021
Kepezde AK Parti Standına Saldırı Davası Sonuçlandı. Saldırgana 10 Ay Hapis20 Şubat 2021
Çanakkale Nüfusu Türkiyenin En Yaşlı ilk 10 Kenti Arasında 20 Şubat 2021
Çanakkale Araç Muayene İstasyonunda Görünmez kaza19 Şubat 2021
Çanakkale Göç İdaresi Yemek Hizmeti Alacak19 Şubat 2021
Çanakkalede kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu16 Şubat 2021
Çanakkale Gençlik ve Spor Müdülüğünden Sporcu Testleri16 Şubat 2021
Rent a car mahalli kiraya verilecek16 Şubat 2021
Çanakkale Belediyesi Yemek İhalesi Açtı16 Şubat 2021
Çanakkale Çarşı Caddesinde Kar Manzaraları16 Şubat 2021
Kepezde Fırtına Tabelaları Uçurdu13 Şubat 2021
Bitki üretim, besleme malzemesi ve çim tohumu 12 Şubat 2021
Vali Aktaş, 112 Acil Çağrı Hizmetler Müdürlüğünü Ziyaret Etti12 Şubat 2021
Sentetik çim satın alınacak11 Şubat 2021
Kulislere Bomba Gibi Düşen Buluşma10 Şubat 2021
Hızır Orucu Başladı09 Şubat 2021
İŞKUR KOORDİNASYONUYLA KOOP-DES PROJE DESTEKLERİ KADIN KOOPERATİFLERİNE TANITILDI 08 Şubat 2021
Çağdaş Gençlik Çanakkale Kolundan Etkinlik07 Şubat 2021
Yaşlı (65+ yaş) oranı en yüksek iller07 Şubat 2021
İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy Sergisi Açıldı02 Şubat 2021
Kepezde Bazı Apartman Dairelerini Su Bastı01 Şubat 2021
Çanakkale ve Kepezde Elektrik kesintisi31 Ocak 2021
Kepez Dardanos Yolu Kapandı30 Ocak 2021
Atalık tohumlar ücretsiz dağıtılacak30 Ocak 2021
Evde Sağlığın Melekleri Çalışıyor 28 Ocak 2021
Kepezde dubleks daire satılık28 Ocak 2021
Çanakkalede Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 239 Bin 658 Oldu26 Ocak 2021
Çanakkale İş Kur Müdürünün Ziyaretleri Sürüyor25 Ocak 2021
Çamura Kadın Eli Değdi Ev Ekonomisine Katkı Geldi23 Ocak 2021
Çanakkale Belediyesi Yöneticilerinden Sendika Üyelerimize Yönelik Baskılara Son Vermesini İstiyoruz VİDEOLU18 Ocak 2021
Çanakkale Belediyesinden sokaklarda kalan vatandaşlara yardım eli18 Ocak 2021
Çanakkale Belediyesi Temizlik malzemesi Alacak15 Ocak 2021
Cevatpaşa İlköğretim Okulu Öğrencisi, Sağlık Çalışanlarına Vefa Konulu Resim Yarışmasında Derece Girdi13 Ocak 2021
Dramatik bir Hayat hikayesi; KANAVUC AILESI..11 Ocak 2021
Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde online eğitimlere başlandı11 Ocak 2021
Aracı Bırakıp Kaçtı. Paniğe yol açtı 01 Ocak 2021
Vali Aktaşın Yılbaşı Ziyaretleri01 Ocak 2021
İsmetpaşada ki Cuma Pazarı Perşembeye Alındı30 Aralık 2020
Kepez Belediyesinin Türk Bayrağında ki Aydınlatma Ayıbı 30 Aralık 2020
Sosyal Konutlarda : Kanuna Aykırı 13 Kat Proje Rant Dedikodularına Kapı Açtı28 Aralık 2020
Özay Ailesinin Acı Günü28 Aralık 2020
Sokağa çıkma kısıtlaması25 Aralık 2020
Bozcaadalıları Üzen Peş Peşe Acı Haberler24 Aralık 2020
Vali İlhami Aktaş’tan Kahraman Gazilerimize Ziyaret24 Aralık 2020
Uyuşturucu Operasyonu 24 Aralık 2020
Yenidoğan bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı23 Aralık 2020
Kepezde çöp konteynerine bebeğine atan anne ile erkek arkadaşı yakalandı23 Aralık 2020
Çanakkalede bir köy karantinaya alındı23 Aralık 2020
Fenerbahçe Opet, Çanakkale deplasmanında galip05 Aralık 2020
Vali Aktaş, Kepez Hamidiye Spor Kulübü Yönetimini Kabul Etti04 Aralık 2020
Çanakkale Merkez'de dubleks daire satılık03 Aralık 2020
Çanakkale'de ki Öğretmenevleri Haftasonu Sağlıkçıların02 Aralık 2020
Kepez Belediyesi'ne Balıkesir Vergi Mahkemesi DUR dedi01 Aralık 2020
2005 model BMW 520i marka araç icradan satılık27 Kasım 2020
Çanakkale Belediyesi Kişisel koruyucu donanım malzemesi satın alacak27 Kasım 2020
Çanakkale Özel Halk Otobüslerinde Güzergah ve Ücret Değişikliği27 Kasım 2020
Çanakkale'de "Kovid-19" denetimi yapıldı27 Kasım 2020
Çanakkale'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 238 Bin 27 Kasım 2020
Sendikacı Nihat Oral Yaşamını yitirdi 26 Kasım 2020
Yapıldak Köyü'nden Hırsızlık yapan Yakalandı26 Kasım 2020
Çanakkale Yahudi Mahallesi'nin Son Fırıncıları26 Kasım 2020
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi !26 Kasım 2020
Çanakkale Merkez'de 2+1 daire satılık25 Kasım 2020
Çanakkale Belediyesi Hayvan maması satın alacak25 Kasım 2020
Çanakkale SGK borçları takip ve ödeme emri25 Kasım 2020
Vali Aktaş, Eşi Şehit Olan Öğretmenlerimizi Ziyaret Etti25 Kasım 2020
Kepez'de Yurttaşlar Hukuk Mücadelesini Kazandı. Belediye Konteynerları Kaldırıyor25 Kasım 2020
Kepez Önlerinde Kuru Yük Gemisi Makina Arızası Yaptı25 Kasım 2020
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Öğretmenler Günü Açıklaması24 Kasım 2020
Halil Ertuğrul'a Müjde; Sağlık Bakanlığı Fazla Alınan PCR Ücretlerini Geri İade Ediyor22 Kasım 2020
Vali Aktaş, Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kapsamında Denetimlerde Bulundu22 Kasım 2020
Kepez Belediyesi Akaryakıt İhalesi Açtı19 Kasım 2020
Çanakkale'de ki Özel Hastane PCR Test Fiatına İsyan, 'Kaostan Nemalanıyorlar'18 Kasım 2020
Kepez Belediyesi'nin Anti-demokratik Uygulamalarına Tepkiler Artıyor18 Kasım 2020
Kepez'de 2+1 daire icradan satılık12 Kasım 2020
Troia Tenis Kulübü'nden Şampiyonluk 10 Kasım 2020
Çanakkale'de Belediyelerde Mesai Saatlerine Korana Ayarı09 Kasım 2020
Troas Park Sitesi'nde 3+1 daire icradan satılık09 Kasım 2020
Çanakkale Belediyesi Ticari Taksi “T“ Plaka İhalesi Yapacak06 Kasım 2020

Arşiv Arama
 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Sayfalar
En Çok Yorumlanan
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Künye
CH