güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Yakıtı Biten Tekne Yardım İstedi
 
Ana Sayfa > Çanakkale Haberleri

Havalimanı giriş kapılarına rüzgarlık yaptırılacak
15 Eylül 2021
Havalimanı giriş kapılarına rüzgarlık yaptırılacak
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

DHMİ ÇANAKKALE HAVALİMANI GİRİŞ KAPILARI RÜZGARLIK YAPIM İŞİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ÇANAKKALE HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Çanakkale Havalimanı Giriş Kapıları Rüzgarlık Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/534062
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ÇANAKKALE HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Çanakkale Havalimanı Müdürlügü ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862131021 - 2862130877
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : DHMİ Çanakkale Havalimanı Giriş Kapıları Rüzgarlık Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : DHMİ Çanakkale Havalimanı 6 adet Terminal Giriş Kapısına Rüzgarlık Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefi Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Alüminyum doğramadan hava hacmi (rüzgarlık) yapım işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
31.07.2004 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 5228 sayılı kanun ile KDV kanunun 13. maddesine eklenen e) bendinde ?... Limanlar ve Hava Meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere, bu işlerle ilişkin olarak mal teslimleri ve inşaat taahhütleri Katma Değer Vergisinden muaftır." hükmüne istinaden bu iş için KDV istisnası uygulanacaktır.

Yorumlar (1)
  Ahmet:
[15.09.2021 - 12:04]  
Haberde kullandığınız görsel eski havalimanına ait.


Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Çanakkale Haberleri Haberleri

Başlık Tarih
 
Vali Aktaş, Kahraman Gazileri Yalnız Bırakmadı28 Eylül 2021
Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özden Koçer, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti28 Eylül 2021
Yakıtı Biten Tekne Yardım İstedi28 Eylül 2021
Üniversiteyi Kazanarak İlimize Gelen Gençlerimiz Misafirimizdir28 Eylül 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) Ekibi Göreve Başladı28 Eylül 2021
Çanakkale İŞ-KUR, Meslek Tanıtım Günleri Etkinliklerine Başladı28 Eylül 2021
Özel güvenlik giyecek malzemesi alacak27 Eylül 2021
İl Sağlık Müdürlüğü Kışlık lastik alacak27 Eylül 2021
Çınarlı Köyü'nde 16.253 m² tarla mahkemeden satılık27 Eylül 2021
Çanakkale'de Mavi vatanın derinlikleri keşfedilmeyi bekliyor27 Eylül 2021
Çanakkale'de HMS LUNDY enkazına dalış26 Eylül 2021
Sigortacılık hizmeti alınacak25 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR İŞVERENLERE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ25 Eylül 2021
ÇANAKKALEDE HAFTALIK VAKA SAYISI 47724 Eylül 2021
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Brifing Toplantısı Gerçekleştirildi24 Eylül 2021
Vali Aktaş, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) Ziyaret Etti24 Eylül 2021
Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başladı23 Eylül 2021
Çanakkale Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı23 Eylül 2021
"ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLARI YANINIZDA"23 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR, SERBEST MUHABECİ VE MALİ MÜŞAVİR ZİYARETLERİNİ EYLÜL AYINDA DA DEVAM ETTİRDİ23 Eylül 2021
Çanakkale'de Eğitime Ara Verilen Sınıf Sayısı Artıyor23 Eylül 2021
Çanakkale Belediyesi 900 ton ham tuz alacak22 Eylül 2021
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Vali Aktaş ’ı Ziyaret Etti22 Eylül 2021
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 245 625 22 Eylül 2021
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda22 Eylül 2021
Birleşik Kamu İş Eylül Halkın Enflasyonu21 Eylül 2021
SGK İl Müdürü Hilmi Ercan...,21 Eylül 2021
Dikkat! Çanakkale'de Hava Sicaklıkları Sert Düşüyor20 Eylül 2021
Plastik Mamuller İmal İşçisi Alınacak 20 Eylül 2021
Çanakkale'nin Güneyi Sağanak Yağışlı19 Eylül 2021
Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni19 Eylül 2021
Çanakkale'den Kalkan Karakol Uçağımız Adalar Denizi Üstünde...18 Eylül 2021
Çanakkale'de PCR Testi Pozitif Çıkanlar İçin Kalacakları Yurt Açıklandı17 Eylül 2021
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI ULUSAL PAMUK KONSEYİ GENEL KURULUNA KATILDI.17 Eylül 2021
Vali Aktaş, Ahilik Haftasında Çanakkale Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Ziyaret Etti17 Eylül 2021
Amfibi Görev Grup Komutanlığı Misafirlerini ,Çanakkale Şehitliği'ni Gezdirdi17 Eylül 2021
Vaka Sayısı Azalan 5 İl arasında Çanakkale'de Var16 Eylül 2021
Hayvan rehabilitasyon alanı ve tedavi odası onarımı yaptırılacak15 Eylül 2021
Kültür merkezi ve çevre düzenleme işi yaptırılacak15 Eylül 2021
ÇANAKKALE 4. TARIM FUARI BUGÜN ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇTI15 Eylül 2021
Çanakkale İdare Mahkemesi, Alkol Satış Yasağına...15 Eylül 2021
ÇTB'na Ziyaret...15 Eylül 2021
Ezine, Kalkım ve Biga’ya 3 okul Yapılacak15 Eylül 2021
Çanakkale Valiliği'nden Kritik Uyarı 15 Eylül 2021
Çanakkale'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor15 Eylül 2021
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı14 Eylül 2021
Jandarma “Run The Island Bozcaada” Festivalinde!!14 Eylül 2021
Öğretmenlerden Vali İlhami Aktaş’a Ziyaret 14 Eylül 2021
Çanakkale'de Ağustos ayında 1 157 konut satıldı. 14 Eylül 2021
Vali Aktaş, Şehit ve Gazi Yakınlarını Ziyaret Etti 13 Eylül 2021
Atsız Derneği Çanakkale'de 13 Eylül 2021
İstanbul Off-Road Kulübü Yönetim Kurulundan Vali Aktaş’a Ziyaret13 Eylül 2021
Çanakkale'de 4 Kişi Tutuklandı 13 Eylül 2021
Ahilik Haftası Kutlamaları 13 Eylül 2021
Çanakkale Belediyesi 3 Öğretmen Alacağını Duyurdu12 Eylül 2021
Çanakkale'de Karısını Öldüren Kişiye Müebbet11 Eylül 2021
Aşılamada Çanakkale İlk Üçte...11 Eylül 2021
112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı10 Eylül 2021
Vali Aktaş AFAD'ı Ziyaret Etti 10 Eylül 2021
Çanakkale Havalaanı Elektrik enerjisi satın alacak09 Eylül 2021
Çanakkale'den Çalınan Tarihi Eser Geri Verilmiyor09 Eylül 2021
Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti09 Eylül 2021
Çanakkale'ye Sağanak Yağmur ve Fırtına Uyarısı09 Eylül 2021
Çanakkale OSB Yönetimine Ziyaret 09 Eylül 2021
Çanakkaleli Sporcuların Başarıları09 Eylül 2021
Deniz Suyu Sicaklığı Çanakkale'de 23 Dereceye Düştü09 Eylül 2021
Çanakkale'de, gemi mezarlığı park oluyor.09 Eylül 2021
Çanakkale'ye sabaha karşı düşen yıldırımlar09 Eylül 2021
Çanakkale İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Alım yapılacak09 Eylül 2021
Çanakkale Barosu'na 5 Baro Başkanından Ziyaret09 Eylül 2021
Yağışlar ağustosta yüzde 52 arttı09 Eylül 2021
ZİRAAT BANKASI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ CANAY DEMİRBEL, TİCARET BORSASINI ZİYARET ETTİ.08 Eylül 2021
“Jandarma Görevde Okullarımız ve Çocuklarımız Güvende!”08 Eylül 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İlaçlama hizmeti alacak07 Eylül 2021
Çanakkale İl Gençlik Müdürlüğü Asansör yedek parçaları alacak07 Eylül 2021
Diş Hastanesi Klinik demirbaş malzemesi Alacak07 Eylül 2021
Çanakkale'de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı07 Eylül 2021
ESKİ BAKAN KÜRŞAT TÜZMEN BENİM ŞEHRİM PROGRAMI İÇİN ÇANAKKALE’ DE07 Eylül 2021
Çanakkale'de Kaçak sigara Operasyonu07 Eylül 2021
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor07 Eylül 2021
Tüm Vatandaşlarımızı Aşılarını Tamamlamaya Davet Ediyoruz06 Eylül 2021
Çanakkale İş-Kur Müdürü'nden OSB'ye Ziyaret06 Eylül 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Üyeleri İle Bir Araya Geldi06 Eylül 2021
Anadolu Şehit Aileleri Derneği Çanakkale Şubesinden Aşure İkramı06 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN ORGANİZE SANAYİDE Kİ GIDA FİRMALARINA ZİYARET 06 Eylül 2021
Çanakkale'de Stadlara Giriş Şartları Açıklandı06 Eylül 2021
Çanakkale'ye duygulandıran kargo06 Eylül 2021
Çanakkale'de İl Genelinde ki Vaka Sayısı...05 Eylül 2021
Çanakkale Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına ve yağmur Uyarısı05 Eylül 2021
Çanakkale'ye Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağmur Uyarısı 05 Eylül 2021
Çanakkale'de PCR Testi İstenen Yerler Açıklandı04 Eylül 2021
Vali Aktaş, Milli Sporcumuz Merve Vatan’ı Evinde Ziyaret Etti03 Eylül 2021
Çanakkale'de TÜFE Yüzde 19 Arttı03 Eylül 2021
Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada, "CHP'li Nazlıkaya'ya Saldırı Yapılmadı" 02 Eylül 2021
Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı02 Eylül 2021
ÇTB TSE 2. GÖZETİM TETKİKİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.02 Eylül 2021
Vali Aktaş Başkanlığında Eğitim ve Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı02 Eylül 2021
Çanakkale'de CHP'li heyete Çanakkale'de saldırı girişimi: Arabayla ezmeye çalıştılar02 Eylül 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesi Yeni Yerinde02 Eylül 2021
Çanakkale'de Ormanlara Giriş Yasağı 16 Eylül Tarihine Kadar Uzatıldı01 Eylül 2021
Çanakkale'de yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı01 Eylül 2021
MÜSİAD 2021 AĞUSTOS AYI SAMEKS VERİLERİ AÇIKLANDI31 Ağustos 2021
Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat Yüzde 23,8 arttı31 Ağustos 2021
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması Yapıldı31 Ağustos 2021
Çanakkale'de Mülkü Amirlere Veda Yemeği31 Ağustos 2021
Vali İlhami AKTAŞ’ın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı30 Ağustos 2021
Çanakkale Barosu Zafer Bayramı Kutlamalarında..30 Ağustos 2021
Sinop'taki sel mağdurlarını tahliye eden gemi personeli yaşadıklarını anlattı30 Ağustos 2021
Çanakkale Boğazı'nda Seyir Halindeki Gemide Ölümlü Kaza29 Ağustos 2021
Çanakkale'ye Yerel Yağış uyarısı 28 Ağustos 2021
Cumhuriyet Meydanı ve çevresi düzenlemesi yaptırılacak27 Ağustos 2021
Çanakkale Belediyesi 605 metre betonarme duvar yaptıracak27 Ağustos 2021
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin Doğalgaz Kazanlarının Değişimi Yapılacak27 Ağustos 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Laboratuvar hizmeti alacak27 Ağustos 2021
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı27 Ağustos 2021
Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay’dan Vali Aktaş’a Veda Ziyareti27 Ağustos 2021
GESTAŞ MOBİL UYGULAMASI HİZMET VERMEYE BAŞLADI27 Ağustos 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu27 Ağustos 2021
Çanakkale'de Muhtarlara Eğitim Semineri27 Ağustos 2021
Çanakkale'de 81 yaşındaki hastaya Koroner By-Pass Ameliyatı Yapıldı27 Ağustos 2021
Vali Aktaş’tan Jandarma Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Tolga Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti27 Ağustos 2021
KESK Memur Zammını Protesto Etti27 Ağustos 2021
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı itibarıyla 244 699 27 Ağustos 2021
“KADES varsa HAYAT Var!”27 Ağustos 2021
AĞUSTOS AYI YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA GENÇLERİN İŞGÜCÜNE KATILIMI GÖRÜŞÜLDÜ 27 Ağustos 2021
ÇANAKKALE 4.TARIM FUARI HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ26 Ağustos 2021
Tüm Yerel-Sen'den, Memur Zamlarına Tepki26 Ağustos 2021
Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ersen Duman26 Ağustos 2021
Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı Açıklandı. 25 Ağustos 2021
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi25 Ağustos 2021
Çanakkale'ye Sicak Hava Uyarısı 25 Ağustos 2021
Çanakkale İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı25 Ağustos 2021
ÇTB’NDAN MAVRUZ TARIM SERASI’NA ZİYARET25 Ağustos 2021
Çanakkale İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı25 Ağustos 2021
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda25 Ağustos 2021
GMKA Toplantısı Balıkesir'de Yapıldı24 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR PERSONELLERİNE AFAD TARAFINDAN AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ24 Ağustos 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Tehlikeli atıkların toplanması, geri kazanım/bertaraf edilmesi hizmeti alacak23 Ağustos 2021
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ23 Ağustos 2021
Meteorolojiden Çanakkale'ye sağanak uyarısı23 Ağustos 2021
Slovak Open Cup Aerobik Cimnastik Yarışmasında Çanakkale Başarısı23 Ağustos 2021
Arızalı tanker Çanakkale Boğazı'nda21 Ağustos 2021
Çanakkale'de ki İnşaatlar İlerliyor...20 Ağustos 2021
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığıı'ndan Uyuşturucu Operasyonu20 Ağustos 2021
İŞKUR VE SGK İL MÜDÜRLERİNDEN KAMU KURUMLARINA ZİYARET20 Ağustos 2021
ALAATTİN ÇAKICI ÇANAKKALE TURUNDA20 Ağustos 2021
Özel Yurt Sahipleri İle Toplantı yapıldı19 Ağustos 2021
Çanakkale Türkiye'de Köyü En Çok Olan İlk Beş İl İçinde..19 Ağustos 2021
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi19 Ağustos 2021
Çanakkale'de Kaçak sigara Operasyonu19 Ağustos 2021
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı19 Ağustos 2021
Çanakkale'de Tarihi Eser Yakalandı19 Ağustos 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi Klor pompası satın alacak18 Ağustos 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi malzeme satın alacak18 Ağustos 2021
Güney Marmara Bölgesi RE-YOU Projesi ile Yenilenebilir Enerji Sektöründe Eğitim ve Kariyer Merkezine Dönüşüyor18 Ağustos 2021
FETÖCÜ Laçiner'in Bireysel Başvurusunu Anayasa Mahkemesi Red Etti18 Ağustos 2021
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE TOBB ETÜ TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ17 Ağustos 2021
Çanakkale OSB ile GMAK İşbirliği...17 Ağustos 2021
PROJE OKULLARIMIZ, EN ÇOK TERCİH EDİLEN OKULLARIMIZ OLDU.17 Ağustos 2021
Çanakkaleli Sporcu Kadınlar kategorisinde Dünya 2’ncisi 16 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’UN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR16 Ağustos 2021
Rus Bayraklı Ro Ro Gemisi Boğazda...15 Ağustos 2021
Çanakkale Öz Sağlık-İş Kahvaltıda Buluştu15 Ağustos 2021
Avrupa Şampiyonu Milli Yüzücü Emre Öztürk Çanakkale' de yarışacak14 Ağustos 2021
Çanakkale Valiliği:"Yangınlar ve Seller Sonrası Yardım Kampanyaları Başlatılmıştır"14 Ağustos 2021
Çanakkale Valiliği’nden Sinop’a Gemi Desteği14 Ağustos 2021
Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı13 Ağustos 2021
Toplu Sözleşme Aldatmacası bu Kabul Etmiyoruz13 Ağustos 2021
BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYACAK TEKLİF, ENFLASYONUN EZEMEYECEĞİ MAAŞ İSTİYORUZ13 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN ORGANİZE SANAYİ FİRMALARINA ZİYARET 13 Ağustos 2021
Çanakkale'de Temmuz ayında 867 konut satıldı. 13 Ağustos 2021
Cezayir bandıralı LNG gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı13 Ağustos 2021
Çanakkale Valiliği'nden Aşı Uyarısı 12 Ağustos 2021
Dz. Albay Mehmet Ersin Tarakçı, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı12 Ağustos 2021
Çanakkale'de ki Vaka Sayısı....12 Ağustos 2021
Çanakkaleli Milli Sporcu Evine Döndü11 Ağustos 2021
Çanakkale'de Narkotik Suçlardan 51 Şüpheli Yakalandı 11 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR, ÜNİVERSİTE TERCİH AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA11 Ağustos 2021
Çanakkale'de düşen insansız helikopter ormanda yangın çıkarttı10 Ağustos 2021
Çanakkale Son 50 yılın en sıcak ikinci temmuzu yaşandı10 Ağustos 2021
Çevreci Avukatlar; Tavaklı'da Yangınlara Dikkat Çekerek, Acil Açıklama İstediler 10 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR İL MÜDÜRÜ VEKİLİ YAVUZ, MARMARA BÖLGESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI’NA KATILDI10 Ağustos 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvar hizmeti alacak09 Ağustos 2021
Vali Aktaş, Çanakkale’nin Olimpiyata Giden İlk Milli Sporcusu Oğuz Uyar’ı Evinde Ziyaret Etti09 Ağustos 2021
Şehit Askerin Oğlunun Sünnet Törenine Çanakkale Protokolü Katıldı08 Ağustos 2021
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI'NDAN YANGIN BÖLGESİNE YEM DESTEĞİ06 Ağustos 2021
Boğazlar milli sistemle yönetilecek06 Ağustos 2021
Çanakkale'de Kaçak Sigara Operasyonu06 Ağustos 2021
Bölgedeki yangınlar, İzmir'den Çanakkale'ye kadar gökyüzü rengini değiştirdi06 Ağustos 2021
PANDEMİDEN KURTULMAMIZ İÇİN AŞI ŞART”05 Ağustos 2021
Troya'da 150 yıl sonra Schliemann'ın tahribatları giderilmeye çalışılıyor05 Ağustos 2021
Çanakkale Boğazı’ndan Gemi Geçişi Azalıyor05 Ağustos 2021
GESTAŞ'tan Bozcaada Deniz Otobüsü yolcularına Uyarı...05 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN ÇELİK KAPI VE ASANSÖR FİRMALARINA ZİYARET05 Ağustos 2021
Yangın bölgelerine destek için yola çıkan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Çanakkale Boğazı'nda05 Ağustos 2021
Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları Çanakkale'de 5 Yangın Tespit Etti05 Ağustos 2021
Çanakkale'de Güzelyalı ve Esenlerde Mangal yasaklandı04 Ağustos 2021
Çanakkale Belediyesi Katyonik polielektrolit satın alacak04 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR İŞLETMELERE İŞBİRLİĞİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR04 Ağustos 2021
Çanakkale'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonlarında 5 Kişi Gözaltına Alındı03 Ağustos 2021
Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulübünden Vali Aktaş’a Ziyaret03 Ağustos 2021
Vali Aktaş Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor03 Ağustos 2021
Çanakkale'de (TÜFE) yıllık %18,98 , aylık %1,68 arttı.03 Ağustos 2021
Vali Aktaş, 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini Ziyaret Etti02 Ağustos 2021
Vali Aktaş’tan Çanakkale Barosu Yeni Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti02 Ağustos 2021
Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü Odun satışı Yapacak02 Ağustos 2021
Çanakkale'de Kişi Başına Düşen Motorsiklet Sayısı İlk Yedide..02 Ağustos 2021
ÇANAKKALE İŞKUR, MUHASEBECİ ZİYARETLERİ İLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR 02 Ağustos 2021
Çanakkale Şehit Aileleri Derneği'nden; Güzelyalı Jandarma Kamp Komutanlığı'na Ziyaret 01 Ağustos 2021
Çanakkale'de Sıcak hava dalgası Perşembe gününe kadar...01 Ağustos 2021
Çanakkale'de Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı31 Temmuz 2021
Çanakkale Kentsel Hizmetler Geçici 1 İşçi Alacak31 Temmuz 2021
Çanakkale Merkez Nüfus Müdürlüğü, 1 ve 7 - 8 Ağustos 2021 Tarihlerinde Açık30 Temmuz 2021
Çanakkale'de Sicaklık Daha da Artacak. Dışarı Çıkmayın Uyarısı30 Temmuz 2021
Çanakkale'de ormanlık alan yasağı30 Temmuz 2021
Çanakkale'de Haziran ayında ihracat Arttı30 Temmuz 2021
Çanakkale Valiliği'den peş peşe orman yangınlarına karşı uyarı açıklamaları geliyor.30 Temmuz 2021
İŞKUR’LA BAŞLADIĞI GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNA İHRACATLA DEVAM EDİYOR30 Temmuz 2021
Çanakkale Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuzda29 Temmuz 2021
Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yeni Yönetiminden Vali Aktaş’a Ziyaret29 Temmuz 2021
Koronavirüs ile Mücadelede Alınan Tedbirler Görüşüldü29 Temmuz 2021
ÇANAKKALE DİJİTAL GELİŞİM VE YETKİNLİK EĞİTİM PROGRAMI DEVAM EDİYOR29 Temmuz 2021
Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki Emre'nin organları iki kişiye umut oldu29 Temmuz 2021
Çanakkale’ye İrfan Güz Türkiye 2.liği Mithat Can Tekin de 3. lüğü getirdi28 Temmuz 2021
Çanakkale Valiliği Kovid-19 vaka artışıyla ilgili vatandaşları uyardı28 Temmuz 2021
Çanakkale'de Vaka Sayısı 16928 Temmuz 2021
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Haziran ayında Artmaya Devam etti 28 Temmuz 2021
Çanakkale İş-Kur'dan Dardanel'e Ziyaret28 Temmuz 2021
TCG Akçakoca Boğazda Seyir Halinde 27 Temmuz 2021
Çanakkale Barosu'ndan Hayvanları Koruma Kanunu Açıklaması27 Temmuz 2021
Çanakkale'de Sicaklık 40 Dereceyi Görecek26 Temmuz 2021
Çanakkale Valiliği'nden Aşı Uyarısı26 Temmuz 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’UN SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR ZİYARETLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR26 Temmuz 2021
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANMA AÇIK HAVA TAEKWONDO MARMARA ŞAMPİYONASI YAPILDI26 Temmuz 2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor25 Temmuz 2021
Çanakkale Boğazı'nda 17 Metrede Müsilaj VİDEOLU25 Temmuz 2021
Çanakkale'de çıkan yangında 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü25 Temmuz 2021
Asya Kaplan Sivrisineği Çanakkale'de Görüldü İddiası24 Temmuz 2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor24 Temmuz 2021
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ Peyzaj uygulama işleri yaptıracak23 Temmuz 2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor23 Temmuz 2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu erken başladı22 Temmuz 2021
Çanakkale'de Acemi Kasaplar Acil Servislik Oldu20 Temmuz 2021
Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti20 Temmuz 2021
Vali Aktaş, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu20 Temmuz 2021
Çanakkale Gocuk Burnunda Arızalanan Tekne ...18 Temmuz 2021
Çanakkaleli Sporcu Türkiye Üçüncüsü Oldu18 Temmuz 2021
Dünyaca ünlü otel grubu Çanakkale’de otel açıyor17 Temmuz 2021
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma" Yelken Yarışları Yapıldı17 Temmuz 2021
GESTAŞ; Feribot Hatlarında Yoğunluk Kalmamıştır 17 Temmuz 2021

Anasayfa | Künye
CH