güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Belediye Ekibinde İpleri Koparan Fotoğraf mı?
 
Ana Sayfa > KENT YAŞAM

Kalabaklı Köyü'nde soğuk hava deposu ve müştemilatı icradan satılıktır
27 Ağustos 2021
Kalabaklı Köyü'nde soğuk hava deposu ve müştemilatı icradan satılıktır
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

T.C. ÇANAKKALE İCRA DAİRESİ

2021/801 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri: Çanakkale İl, Merkez İlçe, 117 Ada, 7 Parsel, KALABAKLI Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, İÇİNDE SOĞUK HAVA DEPO BİNASI OLAN taşınmaz. MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Taşınmaza ulaşım Çanakkale-İzmir asfaltı (Çevre Yolu) referans alınıp güneybatı istikametinde ilerlenirken, anayoldan Kepez Beldesi sınırları içerisinde olan Bülent Ecevit Sokak yol ayrımına girilir ve yaklaşık 400 m sonra ana yolu(çevre yolu) dikine kesen alt geçitten Hamidiye Caddesi Kalabaklı Köyü istikametine doğru dönülüp yine yaklaşık 1400 m gidildikten sonra sağ tarafta bulunan tesistir. Taşınmaz Çanakkale ilinin güneydoğusunda yer almakta olup yakın çevresinde Çanakkale Başkent Mermer, Dr. Serhat Çeliker Çiftliği ve Çanakkale Açı Koleji yapıları yer almaktadır. Bölgeye ulaşım ancak özel araçlarla yapılabilmekte olup toplu taşıma aracı ile ulaşım sağlanamamaktadır. Ulaşım olanakları bakımından güçlü olması, alt yapı imkanlarından eksiksiz olarak yararlanması değerine olumlu etkilemektedir. Taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan tespitler ve mevcut projeleri incelendiğinde ise;3-A yapı sınıfında olup 4.972,35 m² arsa üzerine 1974 m² toplam inşaat alanına sahip sürekli temel üzerine çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli tek normal kat üzerine inşa edildiği görülmüştür. Keşif günü yapılan incelemede taşınmazın soğuk odalar, koridor, işleme mahali, bay ve bayan giyinme odaları, idari odalar, ıslak hacim mahalleri ile mutfak ve yemekhane mahallerinden müteşekkil olduğu, iç mahal duvarlarının 10 cm poliüretan dolgulu panel kaplama olduğu, vakumlu beton zemin döşeme kaplamalarının bulunduğu, pvc doğramadan mamul pencerelerinin olduğu, ıslak hacim seramiklerinin bulunduğu, içerisinde üretim ve depolama amaçlı kullanılan ayrıca taşınmaz çevresinin ortalama 3 m yüksekliğinde ihata duvarı ve ihata duvarı üzerinde ise tel çit ile çevrelendiği ve arsa sınırı ile bina arasında kalan doğal zeminin buhar kürlü kilitli parke taşı ile kaplandığı görülmüştür. Ancak rapora konu taşınmazın komşu parseli olan 117 ada 8 parsel nolu taşınmaz ile müşterek olarak inşaa edildiği, müşterek olan mimari proje görselleri aşağıda yer almakta olup, taşınmazın 117 ada 7 parsel ve117 ada 8 parsel ile birlikte ortak bir bütün haliyle soğuk hava tesisi olarak inşaa edilmiş olduğu, elektrik ve mekanik tesisatlarının da müştereken imal edildiği belirlenmiştir. (Tarafımızca yapılan hesaplamalarda davaya konu olan 117 ada 7 parsel üzerinde bulunan kısımlar değerlendirilmiştir.) Onaylı mimari projelerine göre; 117 ada 7 parsel taşınmaz mimarlık hizmet sınıflarına göre III-A yapı grubunda yer aldığı 1974 m² toplam inşaat alanına sahip olduğu, tesisin etrafında ise istinat duvarları ilaveten parsel girişinin sol cephesinde depo müştemilat yapısı ile tesis içerisindeki parke taş kaplamaları beton kaplı alanlar yürüme alanları, jenaratör mahali, trafo alanı, kantar yapısı, depo yapısı, sundurma yıkama alanı gibi entegre biçimde inşaa edildiği belirlenmiştir. Tespit Tarihi olan 12.03.2021 tarihi itibarı ile Tüm tesisin Orta Gerilim (OG) Enerji Nakil Hattı (ENH) ve Trafo tasisi, Jeneratörler ile,dahili ve harici elektrik tesisatlarının (Kuvvetli Akım Tesisatları+Zayıf Akım Tesisatları olarak) hali hazır durumları aşağıda açıklanmış ve değerleri hesaplanmıştır. Değerlendirme yapılırken tesisin ve tesisteki elektrik tesisatı ekipmanlarının yaşları ve buna bağlı yıpranma durumları dikkate alınmıştır. 1-Orta Gerilim (OG) Enerji Nakil Hattı (ENH) ve Trafo tesisatı:Tesisin OG besleme hattı tesisin ana yola göre arka tarafında kalan Kalabaklı yolu istikametindeki OG Enerji Nakil Hattından, betonarme hat başı seksiyoner (ayırıcı) direği ile irtibat sağlanmaktadır. Seksiyoner direğinden itibaren, Tesisin yan tarafında bulunan modüler trafo köşkü içindeki 800kVA gücündeki trafo köşküne kadar yeraltından XLPE cinsi OG kablosu ile bağlantı sağlanmaktadır. Seksiyoner direğinde seksiyoner (ayırıcı),OG sigortaları ve parafudurlar bulunmaktadır. Trafo köşkünde modüler özellikte giriş,ölçü ve trafo koruma hücreleri ile AG güç ve kompanzasyon panosu mevcuttur. Trafo köşkündeki bu pano, tesisin tüm elektrik kablolarının besleme noktasıdır. 2-Jeneratörler ve Tesisatları: Tesisin yan tarafında ve trafo köşkü yakınlarında bina içinde 774kVA gücünde, Teksan marka ve 2013 Yılı yapımı,TJ774DWSA Model bir jeneratör bulunmaktadır. Jeneratörün izolasyon kabini mevcut değildir. Trafo köşkü ile Jeneratör binasının ortalarında transfer panosu bulunmaktadır. 3- Soğuk Hava Tesisi Elektrik İç Tesisatı: Bina içi koridorlar,makine dairesi,ofis mahalleri ve soğuk hava deposu mahalleri U1.(2x40W) tipi flüoresan lambalar ile aydınlatılmıştır. Soğuk hava depolarının her birinde 3 fanlı 2 grup fan sistemi mevcuttur. Genel mahal panoları dışındaki güç ve kumanda panoları makine dairesinde toplanmıştır.Tesis ana besleme kabloları,trafo/Jeneratör transfer panosundan bu mahalle gelmektedir. Bu mahaldeki güç ve kumanda panolarından itibaren makinelere ve soğuk hava depolarına kablolama ile elektrik besleme işlemi sağlanmaktadır. 4- Soğuk Hava Tesisi Zayıf Akım Tesisatı: Binada,bilişim sistemi,kamera güvenlik sistemi ve yangın algılama sistemi cihaz ve panoları bulunmaktadır.
MALİYET BEDELLERİ 1-Orta Gerilim (OG) Enerji Nakil Hattı (ENH) ve Trafo tesisatı: 271.000,00TL 2- 774 Kva Jeneratör ve Tesisatlar : 275.000,00TL 3- Soğuk Hava Tesisi Elektrik İç Tesisatı : 347.500,00TL 4- Soğuk Hava TesisiZayıf Akım Tesisatı 18.500,00TL GENEL TOPLAM: 912.000,00TL Taşınmazın davaya esas olan bölümünün yapının %55’lik kısmını oluşturması nedeniyle elektrik imalatı bedelinin davaya konu olan 117 ada 7 parselde bulunan kısmının değeri:0,55x912.000,00TL=501.600,00TL olarak hesaplanmıştır.

TESİSE AİTMEKANİK TESİSAT İMALATLARI YÖNÜNDEN TESPİTLER ve BEDELLERİNİN HESABI :117 ada 7 parsel üzerinde yapılan inceleme neticesinde, işletme binası içerisinde çeşitli ebatlarda soğuk hava odaları tespit edilmiştir. Poliüretan sandviç panelden imal duvarlar poligalvaniz Ral9002 beyaz fırın boyalı sac kaplıdır. Sürgülü sistem kapılar poliüretan enjeksiyon, contalı, polyester kaplıdır. Her odada ebatlarına uygun şekilde 0 ile +4 0C derece arasında soğutma sağlayacak olan kompresörler mevcuttur. Üç farklı ebatta üretilmiş odalar toplam 11 adettir. İkinci el alım satım piyasasına göre değerleme yapılmıştır. Özelliklerine göre malların değerleri şu şekildedir:
Sıra No Malın Cinsi Özelliği Miktarı Birim Fiyatı (TL) Toplam Fiyatı (TL)
1 60 M2 soğuk hava odası 0 ile +4 0C derece arasında soğutma 3 adet 20.000,00 60.000,00
2 120 M2 soğuk hava odası 0 ile +4 0C derece arasında soğutma 6 adet 35.000,00 210.000,00
3 240 M2 soğuk hava odası 0 ile +4 0C derece arasında soğutma 2 adet 60.000,00 120.000,00
117 ada 7 parsel üzerinde mekanik tesisat yönünden tespit edilen malların toplam değerinin 390.000,00 TL olduğu kanaati oluşmuştur. TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN YAPILARIN VE ARAZİ DEĞERİNİN HESABI
Taşınmazın arazi değerinin tespitinde "Emsal Karşılaştırma Yöntemi" (Pazar yaklaşımı) kullanılmıştır. Değer tespiti, dava konusu taşınmaza yakın bölgede ,benzer özelliklerde ve keşif tarihine yakın zamanda satışa arz edilmiş ve ya satışa konusu olmuş taşınmazlar göz önüne alınarak yapılmıştır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu lokasyonun ulaşım yönünden avantajlı olması ve altyapı imkanlarının olması durumları da göz önünde bulundurulduğunda arsa birim değerinin 680-TL/m²olacağı kanaatine varılmıştır. Dava konusu taşınmazın 4.972,35 m² arsa alanı göz önüne alındığında keşif tarihi itibarıyla arazi değeri: 680 TL/ m² x 4.972,35 m² 3.381.198,00 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerindeki yapı inşaat bedelleri hesaplanırken yapının tamamlanma durumlarına, bina/yapı yaşı ve aşınma deformasyon durumları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ göz önünde bulundurularak aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.
Taşınmaz üzerinde yer alan onaylı mimari projesine göre III-A yapı grubundaki toplam 1974 m² alana sahip entegre hizmet soğuk hava deposu tesisi binasının toplam değeri 2.171.400,00 ₺ Taşınmaz üzerinde yer alan Parsel çevresindeki ihata duvarları, parke taş kaplamalar, giriş kapısı, depo müştemilat yapılarıgibi bakiye mütemmim yapısal muhdesatın yekun değeri 263.594,40 ₺ Toplam2.434.994,40 ₺ Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile toplam yapısal muhdesat değeri:2.434.994,00 -TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın arazi değeri, yapısal muhdesat değeri, mekanik ve elektrik tesisat değerleri ile taşınmazın şerefiye değeri de dahil olmak üzere aşağıda tabloda toplam değer hesabı yapılmıştır. 1-Taşınmazın arsa/arazi değeri: 3.381.198 ₺ 2-Taşınmaz üzerinde yer alan yapısal muhdesatın toplam değeri:2.434.994 ₺ 3-Elektrik Grubu Toplam değeri:501.600 ₺ 4-Makine Teçhizat değeri:390.000₺ Toplam:6.707.742 ₺
İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve 1767 sayılı yazısında;1/1000 Ölçekli İlave Tadilat Mevzi İmar Planı incelendiğinde değerleme konusu taşınmaz mücavir alanda, Soğuk Hava Deposu Alan lejantında kalmakta olup Emsal: 0,45 Hmax: 7 m, yapı yaklaşma sınırı ana yoldan 10 m, diğer cephelerden 5’er metre olacak şekilde yapılaşma şartlarında olduğu anlaşılmıştır
Kıymeti 6.707.742,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler -06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı gerçek kişilere ve Tüzel Kişilere satılamaz.Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. 16/04/2007 tarih 3255 yevmiye - 2565 Sayılı kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir. (İhale alıcısına bu şerhler baki olarak birlikte tescil yapılacaktır)
1. Satış Günü 03/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 30/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri: Çanakkale Adliyesi İhale Mezat Odası Oda No:AZ-026 - İzmir Yolu Üzeri MERKEZ / ÇANAKKALE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/801 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer KENT YAŞAM Haberleri

Başlık Tarih
 
“Sürücü Emniyet Gözlüğü” Proje Sahibi Ünlü, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti08 Aralık 2021
Kepez Belediyesi Yılbaşı Organizasyon Hizmeti Alacak..06 Aralık 2021
Çanakkale Belediyespor Voleybol Takımı 3-0 Yenildi05 Aralık 2021
Çanakkale Barosu'ndan Çevreci Avukat Oğuz'a Plaket05 Aralık 2021
Kepez Kordonunda Yürüyüş Yolu...04 Aralık 2021
ÇANAKKALE TURİZMDE ÇEKİM MERKEZİ OLUYOR!03 Aralık 2021
Kepezli Hayvanseverler Görev Başında 02 Aralık 2021
3 Aralık Engelliler Günü Açıklaması 02 Aralık 2021
Öğrencilere Sağlık Eğitimi Verildi 02 Aralık 2021
“ASIL ENGEL, SEVGİSİZLİKLE BAŞLAR”02 Aralık 2021
Çanakkale Lokantacılar Odası Seçiminde Yeni Başkan Adayı02 Aralık 2021
Balıkçıların Tekneleri Karada29 Kasım 2021
Kepez Kordonunda Fırtına Etkili Oldu29 Kasım 2021
“BURUNLULAR, ENGELLERİ BİRLİKTE AŞTIK-İZMİR BULUŞMASI” PROGRAMINA KATILDI29 Kasım 2021
Apaydınlar İşhanı; Cumhuriyet Dönemi modern sivil mimari örneklerinden27 Kasım 2021
Kepez Belediyesi Yağmur suyu hattı işi yaptıracak27 Kasım 2021
Çanakkale Belediyesi şebekede kullanılmak üzere boru ve ek parçaları ile rögar kapağı satın alacak27 Kasım 2021
Kayıp Kişinin Cesedine ulaşıldı 25 Kasım 2021
TİYATRO PERDELERİ " PROFESYONEL" İLE YENİDEN AÇILDI24 Kasım 2021
Çanakkale Merkez'de 87 m² işyeri icradan satılık24 Kasım 2021
Çanakkale Belediyesi Sıcak yemek alımı ve dağıtım hizmeti alacak24 Kasım 2021
Çanakkale Emek Sineması Tarihi...24 Kasım 2021
YKKED Çanakkale Şubesi'nden Basın açıklaması 23 Kasım 2021
Çanakkale'de Elektrik Kesintisi21 Kasım 2021
Fabrikanın Ortasında Dev Bir Kütüphane...17 Kasım 2021
Güney Marmara’da Tanıtım Hamlesi Devam Ediyor16 Kasım 2021
Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Vefat Etti16 Kasım 2021
KADIN KOOPERATFİÇİLİĞİNDE YOL HARİTALARI EĞİTİMİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASINDA BAŞLADI.15 Kasım 2021
Öldürülen Sümer Çifti Toprağa Verildi14 Kasım 2021
Oyuncu Cem Uçan, Çanakkale'de savaşan Boşnakları konu alan film çekmeye hazırlanıyor13 Kasım 2021
İsmail Özay'ın Baldızı Öldürüldü 13 Kasım 2021
Kepez Belediyesi Akaryakıt satın alacak12 Kasım 2021
Barbaros Mahallesi'nde 3+1 179 m² dubleks daire satılıktır12 Kasım 2021
Vali Aktaş Arıburnu Okulu'nu Ziyaret Etti 12 Kasım 2021
Suç Makinası Kepez'de Yakalandı12 Kasım 2021
Şehitler Abidesi Önünde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı12 Kasım 2021
Vali Aktaş, Tekzen Polis Uygulama Noktasını Ziyaret Etti09 Kasım 2021
Trafik Eğitim Parkurunda Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi09 Kasım 2021
İşadamı Saruhan'a, Biga Belediye Başkanndan Ziyaret 09 Kasım 2021
Vali Aktaş Hüseyin Akif Terzioğlu Okulu'nu Ziyaret Etti09 Kasım 2021
Çanakkale DKMP'den Erenköy Ortaokulu'nda Seminer03 Kasım 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi Organ naklinde Türkiye İkincisi03 Kasım 2021
Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi03 Kasım 2021
Çanakkale'de Elektrik kesintisi 03 Kasım 2021
ALİŞAN AKKAYA ,ÜMİT KATA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ ÜMİT 55 KG KUMİTE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ 01 Kasım 2021
RED BULL TARAFINDAN, ÇANAKKALE'DE NEYMAR JR’S FIVE ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ01 Kasım 2021
Çanakkale Tarihine “Mercan’ın Yelkenlisi” ile Yolculuk01 Kasım 2021
Çanakkale’de AVM çatısına GES kurulacak30 Ekim 2021
Baja Troia Turkey 2021" başladı28 Ekim 2021
Vali Aktaş Cumhuriyet ile Yaşıt Amcayı Ziyaret etti 28 Ekim 2021
Harbiyeli Kemal Özkan ve Avukat Hilmi Baydar Cumhuriyet Bayramını Kutladı28 Ekim 2021
İşadamı Muzaffer Kutlu; Cumhuriyet Bayramını Kutladı28 Ekim 2021
Barbaros Mahallesi'nde 1.547 m² arsa satılık27 Ekim 2021
ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NDAN BORSA MECLİS BAŞKANINA İADE-İ ZİYARET27 Ekim 2021
Çanakkale’de telsiz tutkunu görme engelli vatandaş Telsiz Kursunu Bitirdi26 Ekim 2021
Çanakkale Hizmet Grupları Genel Kurul Yapacak25 Ekim 2021
Çanakkale Motosikletliler Derneği'nden 29 Ekim Açıklaması:25 Ekim 2021
Çanakkale'de İlk nüfus Sayımı: 1831 ve Nüfus Verileri24 Ekim 2021
Sefarad Mutfağından Çanakkale Usülü Mantı Tarifi24 Ekim 2021
Çanakkale'nin Tarihi Konakları 23 Ekim 2021
Emek-Vatan-Cumhuriyet Mevzileri Güçlenmeye Devam ediyor 22 Ekim 2021
Kepez'in Yeni Top Dört'ü22 Ekim 2021
Çınarlı'da 77 m² metruk bina icradan satılık20 Ekim 2021
ÇANAKKALE İŞKUR ESNAFIN YANINDA 20 Ekim 2021
Cerrahi demirbaş malzemesi alınacak19 Ekim 2021
Kepez Belediyesi'ne 11 İşçi Alımı Son Gün İptal Edildi.18 Ekim 2021
“Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi” Başvuruları Başladı18 Ekim 2021
Güzelyalı'da Yol Yapımı15 Ekim 2021
Vali Aktaş, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesini Ziyaret Etti14 Ekim 2021
Kepez Belediyesi 11 İşçi Alacak12 Ekim 2021
Çanakkale İş-Kur'dan Emekli Olan Personeline..11 Ekim 2021
Kepez Belediye Başkanı hakkında Suç Duyurusu 11 Ekim 2021
Yoğun Bakım Uzmanı Göreve başladı 11 Ekim 2021
Kepez'de Yerel Sağanak Yağmur Yaşamı Vurdu 11 Ekim 2021
Denizgöründü Köyü'nde Hayır...10 Ekim 2021
Çanakkale’de Karantina ki Sınıf sayısı...09 Ekim 2021
Çanakkale Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Sürüyor09 Ekim 2021
ÇANAKKALE İŞKUR RUTİN ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR09 Ekim 2021
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında atletizm yarışları düzenlendi.08 Ekim 2021
Avukat Mehmet Tutkun'un Acı Günü08 Ekim 2021
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Personel Alımı..08 Ekim 2021
Çanakkale Motosikletliler Derneği Etkinliği 07 Ekim 2021
Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası Etkinlikleri 07 Ekim 2021
Endokrin Uzmanı Göreve başladı07 Ekim 2021
Kepez'e Yeni Taksiler ve Taksi Durağı Meclise Geliyor02 Ekim 2021
Çanakkale'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri01 Ekim 2021
Kepez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı'na ziyaret 01 Ekim 2021
Çanakkale'de Avrupa Hareketlilik Haftası Fitness Etkinliği01 Ekim 2021
Vali Aktaş, Karate Branşında Başarılı Sporcuları Kabul Etti01 Ekim 2021
ÇED sürecinde halkın katılım toplantısı davet25 Eylül 2021
Çanakkale Belediye Başkanlığı 21 adet meskeni satışa sundu25 Eylül 2021
Çanakkale Belediyesi kat karşılığı konut inşaatı yapımı ihalesine çıktı25 Eylül 2021
Öğrencilerden Gece Eylem...24 Eylül 2021
“Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali”22 Eylül 2021
Çanakkale'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü22 Eylül 2021
Çanakkale'de 16 sınıfta eğitime korona engeli22 Eylül 2021
ÇASGED'ten Denizde Dalış Eğitimi...21 Eylül 2021
Genç İşadamı Murat Saruhan'a Ödül 21 Eylül 2021
“ALTINELLER GELENEKSEL EL SANATLARI FESTİVALİ”20 Eylül 2021
ÇANAKKALE ÜÇBANT BİLARDO İL ŞAMPİYONASI SONA ERDİ20 Eylül 2021
Kepez'de İntihar 17 Eylül 2021
İŞKUR İL MÜDÜRÜ VEKİLİ YAVUZ’DAN ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERDEKİ ODA, BORSA VE FİRMALARA ZİYARET 16 Eylül 2021
KVC Ekibi Başarılı Operasyonlara İmza Attı16 Eylül 2021
15 EYLÜL DÜNYA PROSTAT KANSERİ FARKINDALIK GÜNÜ 15 Eylül 2021
Vali Aktaş, Tuğamiral Turhan Ecevit'i Ziyaret Etti14 Eylül 2021
Devlet Hastanesi'nde Sözleşme Bilgilendirmesi 14 Eylül 2021
Çanakkaleli Sporcu Türkiye Birincisi Oldu14 Eylül 2021
“1.4 milyon TL İl Özel İdaresi personelinin maaş zam farkı”13 Eylül 2021
ÇANAKKALE'DEN BİR ANTRENÖR VE DÖRT SPORCU WKF DÜNYA GENÇLİK LİGİ'NDE MİLLİ TAKIMDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK13 Eylül 2021
BAŞKAN KAYA ÜZEN AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ESNAF ZİYARETLERİNE KATILDI13 Eylül 2021
Kepez'de Devekuşu Çiftliği Kurma Girişimi 13 Eylül 2021
Kepez'de ki İşletme 15 Kişi İşe Alacak 13 Eylül 2021
Çanakkale'de bu gece 3 saat elektrik kesintisi yapılacak13 Eylül 2021
Çanakkaleli sporcular Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonasında 13 Eylül 2021
Kepez'de Bıçaklı Saldırı Gerçekleştiren Dört Kişi Tutuklandı 11 Eylül 2021
Çanakkaleli Sporcu Dereceye Girdi10 Eylül 2021
BAŞKAN ÜZEN, WORLDFOOD FUARI’NDA BORSA ÜYESİ MAVRAS ZEYTİNYAĞI FİRMASINI ZİYARET ETTİ.10 Eylül 2021
AFAD'tan Çanakkale İçin Çok kuvvetli Sağanak Uyarısı10 Eylül 2021
Yaralı Kaplumbağa Tedaviye Alındı09 Eylül 2021
TKDK'da Örgütlü Sendikadan Sunum09 Eylül 2021
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı09 Eylül 2021
Çanakkale DKMP'den Prof.Dr. Uzlu'ya Ziyaret08 Eylül 2021
Kepez'de Poyraz Fırtınası Balık Tezgahları Boş Kaldı07 Eylül 2021
Kepez'de Öğrenciye Özel Araç Çarptı 06 Eylül 2021
Çanakkale'de 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı06 Eylül 2021
Kepez'de Ot Yangını...06 Eylül 2021
Kepez'de Araç Sulama Kanalına Düştü06 Eylül 2021
Çanakkale'de Mesai Saatleri Değişti04 Eylül 2021
Çanakkale SGK İl Müdürü Aşure Etkinliğine Katıldı03 Eylül 2021
ÇTB Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi03 Eylül 2021
Bina onarım tamir ve tadilat işleri yaptırılacak03 Eylül 2021
Sendika Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret02 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN KANTİNCİLER ODASI ÜYELERİNE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ02 Eylül 2021
Çanakkale Belediyesi Laboratuvar ekipman ve sarf malzemeleri alacak02 Eylül 2021
Çanakkale’de hafızlar belge aldı02 Eylül 2021
AFAD’ın Deprem Simülasyon Tırı Çanakkale’de02 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN FARKLI SEKTÖRLERDEKİ FİRMALARA ZİYARET01 Eylül 2021
Çanakkale'de Kişi Başına Düşen Motorsiklet Oranında Türkiye'de ilk 10'da01 Eylül 2021
Semih İnce, “Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası”nda Türkiye üçüncüsü31 Ağustos 2021
Çanakkale Geçilmez Gençlik ve Spor Kulübü Oyuncuları Madalya Aldılar31 Ağustos 2021
30 Ağustos Zafer Bayramı Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması31 Ağustos 2021
İŞKUR ÇANAKKALE YETKİLİLERİ, İŞVEREN ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR31 Ağustos 2021
Hastane Bayırı Şehitliğinde Anma Töreni Düzenlendi31 Ağustos 2021
Çanakkale'de Yaralı Martı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı VİDEOLU31 Ağustos 2021
ARŞİVDEN. Kilitbahir Kışlası'nda 30 Ağustos Kutlaması...30 Ağustos 2021
Çanakkale’de 30 Ağustos30 Ağustos 2021
İÇDAŞ, TECHNO 293 PLUS 2021 AVRUPA ŞAMPİONASINA DAMGA VURDU29 Ağustos 2021
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MASA TENİSİ TURNUVASI29 Ağustos 2021
Umurbey Belediyesi 1 İşçi Alacak29 Ağustos 2021
Çanakkale'de Olta İğnesi Yutan Martı Tedavi Edildi27 Ağustos 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi Gebe Okulu Açıldı26 Ağustos 2021
İŞKUR YETKİLİLERİNDEN EĞİTİM ODAKLI İŞVEREN ZİYARETLERİ 25 Ağustos 2021
Kepez Kordonunda Motorsiklet Trafiğine Ceza yağıyor24 Ağustos 2021
MHP'li Mustafa Doğan Vefat Etti23 Ağustos 2021
Gençlik ve Spor Bakanlığı; Çanakkale'de Güvenlik Görevlisi Alacak23 Ağustos 2021
Gençlik Spor Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Arasında Anlaşma20 Ağustos 2021
Çanakkale'de İntihar Girişimi20 Ağustos 2021
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı!19 Ağustos 2021
Çanakkale'de Yaralı Kumruyu İyileştirip, doğaya saldılar18 Ağustos 2021
Barbaros Mahallesi'nde 2+1 daire satılık18 Ağustos 2021
Kepez 5.Cadde'de Elektrik kesintisi 17 Ağustos 2021
ÇANAKKALELİ SPORCULAR, AEROBİK CİMNASTİK SLOVAK OPEN ULUSLARARASI TURNUVASI'NDA16 Ağustos 2021
MİLLİ SPRORCUDAN ÇANAKKALE TİCARET BORSASI BAŞKANI ÜZEN’E ZİYARET 16 Ağustos 2021
Şok Gelişme.Hemşire Filiz Özenç Yaşamını Yitirdi15 Ağustos 2021
EZİNE SPOR’DAN TiCARET BORSASI’NA ZİYARET13 Ağustos 2021
ÇTB'DAN SALAMON HALYO’YA ZİYARET13 Ağustos 2021
Çanakkale'de 3X3 SOKAK BASKETBOLU HEYECANI BAŞLIYOR!13 Ağustos 2021
Çanakkale Open Karate Turnuvası'nın açılış töreni13 Ağustos 2021
Vali Aktaş, Uluslararası Çanakkale Karate Şampiyonasına Katılan Sporcularla Bir Araya Geldi12 Ağustos 2021
İŞKUR YETKİLİLERİNDEN ÇANAKKALE’NİN SEMBOL FİRMASINA ZİYARET12 Ağustos 2021
Çanakkale Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek12 Ağustos 2021
Çanakkaleli Sporcular 7. Uluslararası Dekaido Karate Şampiyonası'nda Büyük Başarı Gösterdi12 Ağustos 2021
BORSA AİDATLARI YAPILANDIRILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU10 Ağustos 2021
Çanakkale'nin Saygın Esnaflarından Nabi Giyim'in Sahibi Yaşamını Yitirdi08 Ağustos 2021
Avrupa Gençlik Kupası'nda Üç Çanakkaleli Sporcu Şampiyon Oldu08 Ağustos 2021
Çanakkaleli Sporcu Emine Göğebakan Avrupa Şampiyonası'nda08 Ağustos 2021
Barbaros Mahallesi, Güzelyalı ve Dardanos Gün boyu Susuz07 Ağustos 2021
Öz Sağlık İş Çanakkale Şubesi'nden Ziyaret02 Ağustos 2021
Çanakkale'de Tedavi Edilen Yavru baykuş Yeniden Doğaya Salındı31 Temmuz 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Mahalle Muhtarlıklarını Ziyaret Etti30 Temmuz 2021
ÇEVRE BAŞKANI OĞUZHAN “ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”30 Temmuz 2021
Fazıl Say Çanakkale'de29 Temmuz 2021
Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor29 Temmuz 2021
Halil Ertuğrul'un Düğün Hazırlığı...29 Temmuz 2021
Kepez Huzurevi'nde Çıkan yangın korkuttu28 Temmuz 2021
Çanakkaleli Sporcu Teniste Birinci Oldu26 Temmuz 2021
Çanakkale'yi Tokyo Olimpiyatlarında Temsil Edecek Milli Sporcu 21 Temmuz 2021
Devlet Hastanesi Aşı Birimi Bayram'da da Çalıştı20 Temmuz 2021
Avukat Kaan Tonka'dan Bayram Mesajı19 Temmuz 2021
İşadamı Gürsel Polat'tan Bayram Mesajı19 Temmuz 2021
Harbiyeli Kemal Özkan ve Avukat Baydar'dan Bayram Mesajı...19 Temmuz 2021
CHP YDK Üyesi Serdar Soydan'dan Kurban Bayramı Mesajı19 Temmuz 2021
Yenice geceleri hız kesmiyor..19 Temmuz 2021
ÇTB BAŞKANI ÜZEN’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI19 Temmuz 2021
Kepez'de ki Elektrik Kesintileri İsyan Ettirdi18 Temmuz 2021
BAŞSAVCI ŞAHİN’DEN ANLAMLI ZİYARET 15 Temmuz 2021
Elektrik malzemesi satın alınacak14 Temmuz 2021
Çanakkale Belediyesi Cankurtaran Arıyor!14 Temmuz 2021
KOLİN HOTEL’DE ÇALIŞANLARIN AŞIDA TEREDDÜTÜ YOK!14 Temmuz 2021
Mehmet Özkurnaz'ı Üzen Sonuç...14 Temmuz 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN KUAFÖRLERE ZİYARET 13 Temmuz 2021
Çanakkale'nin sevilen Sanatçısı Sinan Zorbey sevenleriyle buluştu.12 Temmuz 2021
SPORDA BAŞARI TESADÜFİ DEĞİLDİR12 Temmuz 2021
Çanakkale nin sevilen gençlerinden Emre Acar dünya evine girdi.10 Temmuz 2021
Elektrik üstyapı modernizasyonu ve program kurulumu yaptırılacak09 Temmuz 2021
Alüminyum sülfat satın alacak09 Temmuz 2021
Kepez Belediyesi Oyun grubu, spor aletleri ve yedek parça alacak09 Temmuz 2021
Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi İnşaatı09 Temmuz 2021
Çanakkale Özel Çocuklar Spor Kulübünden Bir Oyuncu 08 Temmuz 2021
İskele Meydanı'nda Aşılama Sürüyor08 Temmuz 2021
Çanakkale Belediyesi 12 İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı07 Temmuz 2021
Onkoloji Uzmanı Erdem Şen ; Prostat Kanserine Dikkat Çekti07 Temmuz 2021
ÇANAKKALE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SMMM ODASI ARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ07 Temmuz 2021
Gökçeada'da Yaralı Bulunan Yavru Caretta Caretta Tedavi Ediliyor07 Temmuz 2021
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Baştürk'ten; Gelibolu'ya Ziyaret06 Temmuz 2021
ÇTB Başkanı Kaya Üzen, TOBB’un Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Toplantısına katıldı06 Temmuz 2021
Lapsekili İşadamı Engin Köprü Yatırımına Girmeyi ...06 Temmuz 2021
Çanakkale’de arkadaşlık, dostluk ve eğlence başladı06 Temmuz 2021
Assos'ta ki Kaçak Yapıyı Açan ve Savunan; Y-CHP'lilere İronili Yanıt05 Temmuz 2021
Çanakkaleli iki sporcu kürsüde boy gösterdi.05 Temmuz 2021
CHP Çanakkale Örgütü: KOZA Altın'a Karşı Eylemde...05 Temmuz 2021
ECE AYDEMİR AKADEMİ'DE SINAV HEYECANI05 Temmuz 2021
Çanakkaleli Duyarlı Avukatlardan Ahmet Alp'a Destek04 Temmuz 2021
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti03 Temmuz 2021
Çanakkaleli Sporcunun Başarısı03 Temmuz 2021
ROKET” UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR02 Temmuz 2021
Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak02 Temmuz 2021
Yaralı Tilkiyi Tedavi Ettiler01 Temmuz 2021
Çanakkale Barosu'nun Yeni Yönetimi Göreve başladı 01 Temmuz 2021
Çanakkale Belediyesi Bina Yaptıracak28 Haziran 2021
Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı Alacak28 Haziran 2021
Çanakkale'li Atlet Oğuz Uyar Balkan Şampiyonu28 Haziran 2021
Sendika Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret28 Haziran 2021
Avukat Furkan Oğuz'dan; Seçim Sonrası Teşekkür Mesajı 28 Haziran 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’DAN GELENEKSEL EL SANATLARINA DESTEK28 Haziran 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Nöroloji Algoloji Uzmanı28 Haziran 2021
Teniste Çanakkale'ye Şampiyonluk27 Haziran 2021
Çanakkale En Çok Kitap Okuyan 7 Kent Arasında26 Haziran 2021
Çanakkale Sağlık Sen Yönetimi Mazbatayı Aldı 25 Haziran 2021
Çanakkaleli Sporcunun Başarısı25 Haziran 2021
Çanakkale Basketbol Ailesi,bir hakeminin daha A Klasmanına yükselmesinin mutluluğunu yaşıyor.24 Haziran 2021
Cevatpaşa Mahallesi'nde 2+1 102 m² dubleks daire icradan satılıktır24 Haziran 2021
Kepez'de Yaralı Bulanan Kaplumbağa Tedavi Edildi24 Haziran 2021
Çanakkale SGK Binası'nda Tadilat 23 Haziran 2021
Çanakkale'de Müsilaj Kurbanı Martı Son Anda Kurtarıldı23 Haziran 2021
Sarıkamış Selanik ve Gökçeada Hattı22 Haziran 2021
Double Tree by Hilton Çanakkale bu yıl sonu açılıyor!22 Haziran 2021
Kepez'den Müsilaj Gitmiyor21 Haziran 2021
İkinci dönem AFAD 1. Seviye Dalış Eğitimi Başarıyla Tamamlandı21 Haziran 2021
İşadamından Okula Spor Salonu 21 Haziran 2021

Anasayfa | Künye
CH
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-96338404-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96338404-1'); </script>