güncel      ÜNİVERSİTE      İLÇELER      Çanakkale Haberleri      KENT YAŞAM      YEREL SİYASET      KULİS HABERLERİ      Magazin   
Flaş Haber : Çanakkale'de DHKP-C Operasyonu
 
Ana Sayfa > İLÇELER

Peyzaj mimarlık işleri yaptırılacak
13 Ekim 2021
Peyzaj mimarlık işleri yaptırılacak
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

GELİBOLU BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Hamzakoy Sahil Alanı Kafeler Önü Peyzaj Mimarlık Yapım İşi (İKMAL) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/632370
1-İdarenin
a) Adresi : CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2865661420 - 2865662825
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@gelibolubel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 36 kalem peyzaj düzenlemesi yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çanakkale ili Gelibolu İlçesi HAMZAKOY SAHİL ALANI (KAFELER ÖNÜ)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CAMIKEBIR MAHALLESI HÜKÜMET CADDESI 1 17500 - GELİBOLU / ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 26.10.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A.XVIII. GRUP SAHA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ veya MİMAR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GELİBOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İLÇELER Haberleri

Başlık Tarih
 
Gökçeada Metropoliti Kyrillos, Hanya'da Festivale Katıldı16 Ekim 2021
İçdaş Çanakkale’de kömür depolama sahası oluşturacak16 Ekim 2021
Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak16 Ekim 2021
Geyikli Belediyesi İşçi Alacak16 Ekim 2021
Bozcaada Forum'dan 'Ekoturizm' tepkisi15 Ekim 2021
Bozcaada Turizm Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı15 Ekim 2021
Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı15 Ekim 2021
Vali Aktaş Bozcaada'da 15 Ekim 2021
Biga Milli Emlak Şefliği'ne ait 7 adet taşınmazın satışı yapılacak14 Ekim 2021
2014 model New Holland traktör satılık14 Ekim 2021
Bozcaada'da 41 belgeselin yer aldığı BIFED başladı14 Ekim 2021
Çanakkale'de kaybolan kişinin cesedi bulundu14 Ekim 2021
Biga Devlet Hastanesi’nde Tatbikat14 Ekim 2021
ÇİFTÇİLERE 5 MİLYAR LİRA ÖDEME14 Ekim 2021
Çanakkale Valiliğinden, Assos bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama:14 Ekim 2021
Gökçeada'da bağ evinde bin 355 litre sahte içki ele geçirildi14 Ekim 2021
Bozcaada Feribot Sefer Saatleri Değişti14 Ekim 2021
Ezine'de 488 m² avlulu kargir ev satılık13 Ekim 2021
Lapseki Belediye Başkanlığı'ndan 9 adet işyeri kiraya verilecek ve iki araç hattı satılacak13 Ekim 2021
Kemallı Köyü 1. Zeytin Hasadı Festivali düzenlendi13 Ekim 2021
Çanakkale’de ekoturizme iptal: Hukuka ve bilime uygun değil13 Ekim 2021
Lapseki'de Hırsızlık Operasyonu 13 Ekim 2021
Jandarma Dedektifleri Hırsızları Suçüstü Yakaladı13 Ekim 2021
Çanakkale'de Eylül ayında Satılan Konut Sayısı13 Ekim 2021
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı12 Ekim 2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı12 Ekim 2021
Ezine OSB Tak İhalesine Çıktı 12 Ekim 2021
ULUOVA’DA İŞ GÖREN EĞİTİMİ 12 Ekim 2021
Çanakkale Barosu'da Gökçeada-Yıldızkoy'una Sahip Çıktı12 Ekim 2021
Biga Devlet Hastanesi'nde Palyatif Hastalara Ziyaret 11 Ekim 2021
Ayvacık Devlet Hastanesi'nde Hastalara Ziyaret11 Ekim 2021
Gökçeada Yurt Müdürlüğü Kömür Satın Alacak11 Ekim 2021
Biga'da 43.332 m² tarla satılık11 Ekim 2021
Gelibolu'da 2 katlı müstakil villa satılık11 Ekim 2021
Tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edilen köpeğin sahibi şikayetçi oldu11 Ekim 2021
Ayvacık'da 4 katlı bina satılık11 Ekim 2021
Gelibolu'da Araç ve makina garajı yaptırılacak11 Ekim 2021
Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 adet çay ocağı bir yıllığına kiraya verilecek11 Ekim 2021
Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 adet işyeri üç yıllığına kiraya verilecek11 Ekim 2021
Özbek'de 555 m² arsanın (1/3 hissesi) satılık11 Ekim 2021
Gökçeada'da Eylem...10 Ekim 2021
Türkiye'de Son 24 Saatte Düşen Yağış Oranında Yenice Farkı10 Ekim 2021
Alexandria Troas'da 2 bin yıllık altar bulundu09 Ekim 2021
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Assos'ta devam eden çalışmaları inceledi09 Ekim 2021
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulunda toplantıda...09 Ekim 2021
Komünistler, Gökçeada'ya Sahip Çıktı09 Ekim 2021
Troya'da bulunan zemin mozaiği kazıların dönüm noktası olacak08 Ekim 2021
Assos'ta antik liman bölgesinde çalışmalar bilimsel gözetimle sürüyor08 Ekim 2021
Gökçeada'da İYİ Parti ile CHP'yi ayrı düşüren olay07 Ekim 2021
“GÖKÇEADA ATATÜRK KORUSU” İÇİN PROTOKOL İMZALANDI07 Ekim 2021
Ezine'de "Meraklı Minik İzciler Kampta" etkinliği düzenlendi07 Ekim 2021
“SİGORTAMIN KOLLARI” TACETTİN ASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE SAHNE ALDI07 Ekim 2021
Atatürkçülere Hakaret Eden İmam Açığa Alındı07 Ekim 2021
Vali Aktaş, Merkez ilçe köy ziyaretlerini Sürdürüyor 06 Ekim 2021
Ezine'de zeytinyağı üreticileri bilgilendirildi06 Ekim 2021
Ayvacık'ta Üstyapı Çalışmaları Başladı 06 Ekim 2021
Eceabat Kaymakamına Ziyaret 06 Ekim 2021
Çanakkale Devlet Hastanesi; Acil Servisine Taze Kan06 Ekim 2021
Bozcaada'da Akvaryum Koyu'ndaki 99 dönümlük alana ekoturizm tehdidi06 Ekim 2021
Bozcaada'da “Efe Arısını Koruyor ve Geliştiriyoruz” Projesinin açılış töreni 05 Ekim 2021
BİGA TSO İLE ÇORLU TSO İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI05 Ekim 2021
Eceabat'ta Sağlık Yürüyüşü05 Ekim 2021
GELİBOLU’DA 20 KİŞİLİK İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI04 Ekim 2021
Sokak hayvanları için mama bırakıldı04 Ekim 2021
AYVACIK’A YENİ HÜKÜMET KONAĞI04 Ekim 2021
Ezine 22 Eylül Destek Turizm 3 İşçi Alacak04 Ekim 2021
Bozcaada Feribot Sefer Saatleri Değişti03 Ekim 2021
Atatürkçülere Hakaret Eden Gelibolulu İmama Eğitim İş'ten Tepki03 Ekim 2021
Çanakkale'nin yeni turizm destinasyonu "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı" açıldı03 Ekim 2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ; Nilüfer Gölü’nde İncelemelerde Bulundu02 Ekim 2021
Assos'ta Katliamı Durduralım Basın Açıklaması gerçekleştirildi02 Ekim 2021
Damlaya Damlaya Çeltik Olur” Projesi Tarla Günü ve Hasat Şenliği02 Ekim 2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Biga Fuarının Açılışını Gerçekleştirdi01 Ekim 2021
Sanık, kazada bir hayvana çarptığını zannettiğini öne sürdü01 Ekim 2021
Ezine Devlet Hastanesinde yaşlı hastalar unutulmadı01 Ekim 2021
Dalyan Köyü'nde ki Kazılarda Gelişme01 Ekim 2021
Öğrencilere Çevre Bilinci Dersi01 Ekim 2021
Kalkım'da öğrencilere yönelik önce yaya uygulaması yapıldı. 01 Ekim 2021
Bozcaada Kaymakamı Okulları Ziyaret Etti 01 Ekim 2021
Kepez'de Sokak Köpeğini Öldüren Kişi Yakalandı01 Ekim 2021
Ezine'de küçükbaş hayvan üreticilerine bitki tohumu dağıtıldı30 Eylül 2021
Fırtına Gökçeada Seferlerini Vurdu30 Eylül 2021
‘Kaz Dağlarında biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yönetimi’30 Eylül 2021
Bozcaada'da usule aykırı satışı yapılan şaraplara el konuldu30 Eylül 2021
Biga Devlet Hastanesi’nde sekiz pratisyen hekim göreve başladı.29 Eylül 2021
Çanakkale Savaşları'nın su altında kalan izleri dalış turizmine açılıyor29 Eylül 2021
Jandarma Dedektifleri Kasten Öldürme Olayını Aydınlattı29 Eylül 2021
Umurbey Belediye Başkanlığı 6 adet bağımsız bölümü satışa sundu29 Eylül 2021
Kömür satın alınacak29 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım işi 3 yıllığına ihale edilecek29 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi veteriner hekim alacak29 Eylül 2021
Biga'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu28 Eylül 2021
Vali Aktaş, Karacaören ve Özbek Köylerini Ziyaret Etti28 Eylül 2021
Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı28 Eylül 2021
Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali Bu Yıl da Çevrimiçi!28 Eylül 2021
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İŞLETME FİRMASINA İŞKUR’DAN ZİYARET28 Eylül 2021
Gelibolu'da Çiftçilere Ot Dağıtıldı28 Eylül 2021
Amatör balıkçı tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı28 Eylül 2021
Ayvacık Korubaşı'nda 2.228 Eylül 2021
Çanakkale'de Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı28 Eylül 2021
Kepez açıklarındaki yelkenli teknede 193 göçmen yakalandı28 Eylül 2021
Çalı biçme hizmeti alınacak27 Eylül 2021
Gökçeada Belediye Başkanlığı Kuzulimanı'nda 1.663 m² arsa satacak27 Eylül 2021
Assos’ta yapılan ıslah değil katliam27 Eylül 2021
Bayramiç Belediyesi Engelli Çocuklara Hipoterapi Hizmeti Verdi27 Eylül 2021
LÖSEV Bursa İl Koordinatörlüğünden Vali Aktaş’ a Ziyaret27 Eylül 2021
Ayvacık Otogarı'nda Restorasyon 27 Eylül 2021
Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği'nden ÇED Çağrısı... 27 Eylül 2021
Uluova Süt'te Bağımlılık Semineri...27 Eylül 2021
Çanakkale açıklarındaki kazada hasar gören yük gemisi İzmir'e götürüldü26 Eylül 2021
Avustralya Çanakkale Konsolosu Gelibolu Maratonunda..26 Eylül 2021
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken tüfekle vurulan kişi öldü26 Eylül 2021
Geyikli Belediyesi Su deposu yaptıracak25 Eylül 2021
Yenice Belediyesi Araç satın alacak25 Eylül 2021
Lapseki'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı25 Eylül 2021
Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 12 ek sefer konuldu25 Eylül 2021
Vali Aktaş Assos’ta ki Çalışmaları İnceledi25 Eylül 2021
Çanakkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı24 Eylül 2021
Bozcaada Atık ve Farkındalık Festivali başlıyor24 Eylül 2021
Gelibolu'da Yasadışı Avlanan 6 Kişiye Ceza24 Eylül 2021
Lapseki'de "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi" tanıtıldı24 Eylül 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Merkez İlçeye Bağlı Köyleri Ziyaret Etti23 Eylül 2021
Aziz Şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize Minnettarız23 Eylül 2021
Çanakkale Valiliğinden Assos bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklama:23 Eylül 2021
Ayvacık kurtuluşunu kutladı23 Eylül 2021
Avrupa'nın ödül avcısı müzenin sırrı Homeros'un destanında saklı23 Eylül 2021
Ayvacık Balaban Köyü'nde...22 Eylül 2021
Gelibolu'ya 10 Pratisyen Hekim Atanıyor22 Eylül 2021
Çanakkale'de Jandarma Dedektiflerinden Hırsıza Suçüstü 22 Eylül 2021
Bayramiç'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı22 Eylül 2021
Ayvacık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 21 Eylül 2021
İŞKUR YETKİLİLERİNDEN ÇAN BELEDİYESİ, İŞKUR HİZMET NOKTASI VE KOOPERATİF ZİYARETİ 21 Eylül 2021
Bozcaada'da Sefer tarifesi ve trafik uygulaması sona eriyor20 Eylül 2021
Ayvacık kurtuluş gününü kutluyor20 Eylül 2021
Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedi bulundu20 Eylül 2021
Çan Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlandı20 Eylül 2021
Truva Müzesi; “Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü”Aldı20 Eylül 2021
Çanakkale'de Seferihisar Belediye Bandosu rüzgarı esti20 Eylül 2021
İLYAS BAYRAM STADI İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR20 Eylül 2021
Eğtim-Sen: Bayramiç'te İki Sınıf Kapandı19 Eylül 2021
Bayramiç Belediyesi’nin Düzenlediği 25. İDA Kültür Sanat ve Kurtuluş Günü Festivali Başladı19 Eylül 2021
Gelibolu'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı19 Eylül 2021
Ayvacık-Korucubaşı Köyü'nde Düşük Şiddetli Deprem19 Eylül 2021
Yenice'de Gaziler Günü Kutlaması19 Eylül 2021
Çan'da Trafik Kazası İki Yaralı18 Eylül 2021
Çanakkale'de Damperi açık kalan kamyon yol tabelasına çarptı18 Eylül 2021
TEMİZ BİR DÜNYA İÇİN; DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ18 Eylül 2021
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası18 Eylül 2021
Çan Belediyesi'ne ait işyeri 3 aylığına kiraya verilecek17 Eylül 2021
Bozcaada'da Yerel Tatlar Festivali'nin ilk günü tamamlandı17 Eylül 2021
Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı17 Eylül 2021
Çanakkale'de annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı17 Eylül 2021
Gökçeada ve Eceabat'ta Gece Elektrik Kesintisi17 Eylül 2021
ÇANAKKALE’DE ‘‘GÜVEN USTA VARDİYA ÖYKÜLERİ’’ ETKİNLİĞİ İLE İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI17 Eylül 2021
Vali Aktaş, Kurtuluş Günü Yağlı Güreşlerini İzledi17 Eylül 2021
Vali Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu17 Eylül 2021
Sahte Jandarmayı Jandarma Dedektifleri Yakaladı17 Eylül 2021
Hırsızlar Jandarma Dedektiflerinin Gözünden Kaçamadı 17 Eylül 2021
Çanakkale'de bir kişi annesini öldürdü16 Eylül 2021
Ahilik Haftası Ziyaretleri Devam Ediyor16 Eylül 2021
Ayvacık Fen Lisesine Ziyaret16 Eylül 2021
Çanakkale'de "yılın esnafı" Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi16 Eylül 2021
Ezine'nin Gazi Ortaokulu'na Ziyaret ...16 Eylül 2021
Kösedere Köyü’nü Ziyaret ...16 Eylül 2021
Vali Aktaş, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu16 Eylül 2021
Ezine'nin Gazi Ortaokulu'na Ziyaret ...16 Eylül 2021
Çanakkaleli Şehit Üsteğmen Ahmet Altın'ın Ailesini Ziyaret16 Eylül 2021
Ezine Yahya Çavuş Köyü’ne Ziyaret16 Eylül 2021
Troya Müzesi'nde açılan sergi, kazıların 150 yıllık geçmişini belgelerle anlatıyor16 Eylül 2021
Ezine Belediyesi 2 İşçi Alacak16 Eylül 2021
Vali Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu16 Eylül 2021
İmzalar Güney Marmara’da Üretilecek Borlu Çimento İçin Atıldı16 Eylül 2021
Bayramiç'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı15 Eylül 2021
Biga'da çeltik hasadı yapıldı15 Eylül 2021
Biga Kaymakamı ; Biga Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti14 Eylül 2021
Biga'da "Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi kapsamında konteynerler teslim edildi14 Eylül 2021
35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı 14 Eylül 2021
Vali Aktaş, Çanakkale Merkez İlçe Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor13 Eylül 2021
Çanakkale'de tırın çarptığı domates yüklü traktördeki 5 kişi yaralandı13 Eylül 2021
Bozcaada Açıklarında 251 Göçmen Yakalandı 13 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni13 Eylül 2021
Çardak'ta ki Emek Tatil Köyü’nü ziyaret 13 Eylül 2021
OPET'in Tarihe Saygı Projesi'nin 15. yılına özel sergi izlenime sunuldu13 Eylül 2021
Lapseki'de Deprem 13 Eylül 2021
'Run The Island Bozcaada' dolu dolu geçti12 Eylül 2021
Biga'nın kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri okçuluk festivaliyle devam etti12 Eylül 2021
Gelibolu'da çıkan anız yangını söndürüldü12 Eylül 2021
Bayramiç'te av köpeklerine kuduz aşısı yapıldı11 Eylül 2021
Çanakkale'de koluna parke taşı bağlanarak denize bırakılan caretta caretta kurtarıldı11 Eylül 2021
Gelibolu Belediyesi 6 İşçi Alacak11 Eylül 2021
DİSK Çardak Belediyesi'nde Toplu Sözleşme İmzaladı10 Eylül 2021
Çanakkale İl Özel İdaresi'ne Yargıdan Hukuk Dersi.. 10 Eylül 2021
Dünya Lezzet Haritasında Bayramiç’ten 2.Ürün10 Eylül 2021
Yenice’de 17. Issız Cuma Hayrı Yapıldı10 Eylül 2021
Ezine Belediye Başkanlığı'ndan S plaka satışı yapılacak09 Eylül 2021
Çan Belediyesi'ne ait halı saha kiraya verilecek09 Eylül 2021
Kepez'de Bıçaklı Saldırı ve Hırsızlık VİDEOLU..Olay Anı Görüntüleri09 Eylül 2021
Gökçeada CHP Örgütü 98.Yılı Kutladı09 Eylül 2021
Ezine Kapalı Pazarı'ndan Randevusuz Aşı09 Eylül 2021
İŞKUR, GELİŞEN VE BÜYÜYEN FİRMANIN YANINDA09 Eylül 2021
Vali Aktaş, Çan Cumhuriyet İlkokulunu Ziyaret Etti09 Eylül 2021
Biga CHP Örgütü'nden Çelenk..09 Eylül 2021
Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı09 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi geçici işçi alacak09 Eylül 2021
Yenice Kaymakamı'dan Issız Camii'ne Ziyaret08 Eylül 2021
Görevden Alındı...08 Eylül 2021
CHP Çan İl Genel Meclisi Üyesi İstifa Etti08 Eylül 2021
Bozcaada Belediye Başkanı Başkan Yılmaz: 'Deniz suyunu arıtarak içme suyu temini' projesi onaylandı08 Eylül 2021
Assos'ta 1300 yıllık pala ve balta bulundu08 Eylül 2021
AKP Marmara Koordinötleri Çanakkale'de...08 Eylül 2021
Bayramiç Belediyesi'nden 3 adet arsa satılacak07 Eylül 2021
Gökçeada Belediyesi'ne ait 1.663 m² arsa satışı yapılacak07 Eylül 2021
Biga Yolindi'de 3.207 Eylül 2021
Vali Aktaş; Merkez İlçe Köylerini Ziyaret Etti07 Eylül 2021
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Yaralı Flamingoyu Veteriner'e teslim Etti 07 Eylül 2021
Run The Island bu hafta sonu Bozcaada’da07 Eylül 2021
Çanakkale'de 2,5 hektar ormanlık alan yandı07 Eylül 2021
Gelibolu'da ki Yaralı Filamingo Tedaviye Alındı06 Eylül 2021
Gökçeada Seferleri Salı Günüde İptal 06 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi Geri Dönüşüm Kutusu ...05 Eylül 2021
Nara Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyıya Çekildi05 Eylül 2021
Fırtına Gökçeada Seferlerini Vurdu05 Eylül 2021
Biga'da yaklaşık bin balya saman yandı05 Eylül 2021
GÖKÇEADA’DA BAĞ BOZUMU04 Eylül 2021
Geri Gönderme Merkezinde Etkinlik04 Eylül 2021
Bozcaada Açıklarında 59 Göçmen Kurtarıldı04 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak04 Eylül 2021
ÇANAKKALE İŞKUR’UN SEKTÖR ZİYARETLERİ HIZ KESMİYOR 03 Eylül 2021
Bayramiç Yassıbağ Barajı 03 Eylül 2021
Ayvacık Belediyesi'ne ait işyerleri kiraya verilecek03 Eylül 2021
Orman Müdürlüğü ;Çatı onarım işleri yaptırılacaktır03 Eylül 2021
Bozcaada Bağbozumu festivali başlıyor!03 Eylül 2021
Assos kazılarında bir bebeğe ait 1300 yıllık ayak izleri bulundu03 Eylül 2021
Son Bir Ayda Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 102 FETÖ'cü Tutuklandı.03 Eylül 2021
Atatürk'ün Gelibolu'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı03 Eylül 2021
ÇANAKKALEN’NİN GURURU BÜLENT KORKMAZ BİGA'DA COŞKUYLA KARŞILANDI02 Eylül 2021
Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak02 Eylül 2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı02 Eylül 2021
Gelibolu'da Katar Silahlı Kuvvetler Personelinin Eğitimi Sürüyor02 Eylül 2021
Bayramiç'te ki Yangın Söndürüldü02 Eylül 2021
Çanakkale'de korkutan orman yangını01 Eylül 2021
Bozcaada'da Ormanlık Alanlara Girme Yasağı Uzatıldı01 Eylül 2021
Gökçeada Belediyesi 2 İşçi Alacak01 Eylül 2021
Gelibolu'da Kaçak İçki Operasyonu01 Eylül 2021
Biga'da "tarla günü" etkinliği düzenlendi01 Eylül 2021
Gazeteci Murat Ağırel; Gökçeada'da İmza Günü Gerçekleştirdi01 Eylül 2021
Bozcaada'ya Rum Okulu Açma Girişimi, Hangi Öğrenciye?31 Ağustos 2021
Çanakkale'de depremden zarar gören tarihi köy camisi restore edilecek31 Ağustos 2021
Kıbrıs Gazisi Galip Tanrıkulu, Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı31 Ağustos 2021
30 Ağustos Zafer Bayramı Mangala Turnuvası Ödül Töreni31 Ağustos 2021

Anasayfa | Künye
CH